Skip to content

Slog ett slag för mycket mot inbrottstjuven - döms till fem års fängelse

Foto: Claudio Bresciani/TT

När mannen skulle gripa en tjuv på bar gärning blev han attackerad med hammare. Han försvarade sig genom att slå en mopedhjälm mot tjuvens huvud - någonting som resulterade i att tjuven invalidiserades. Mannen friades i tingsrätten men enligt hovrätten var det sista slaget uppenbart oförsvarligt. Mannen döms nu till fem års fängelse. 

 

Det var en natt i oktober 2015 som den 39-årige mannen var på väg hem från en fest tillsammans med en kompis då de kom på en narkotikapåverkad man som hade bruitit sig in i en bil.

39-åringen och hans kompis ingrep mot mannen med stöd av den så kallade envarsrätten men tjuven gick till motatack med en "busshammare".

Synnerligen grov misshandel
39-åringens kompis slogs till marken och 39-åringen själv använde en mopedhjälm som han försvarade sig med. Han slog hjälmen mot tjuvens huvud flera gånger. 

39-åringen åtalades vid Södertörns tingsrätt för synnerligen grov misshandel. Åklagarens gärningsbeskrivning löd:

"X (den tilltalade 39-åringen) har misshandlat MÄ (den gripne) genom upprepat kraftigt våld i form av slag mot hans huvud med en mopedhjälm. Slagen har dels utdelats när MÄ stod upp och dels när han låg ned på marken."

"Brottet bör bedömas som synnerligen grovt eftersom gärningen varit livsfarlig, orsakat synnerligt lidande samt så har X visat synnerlig hänsynslöshet genom att utdela slag mot MÄ när han legat försvarslös på marken."

Har inte kunnat förhöras
Tjuven fick mycket allvarliga skallskador - skador som "förväntas få ett betydande resttillstånd motsvarande maximal invaliditet med behov av omfattande hjälp".

Tingsrätten skrev inledningsvis i sin dom:

"MÄ har på grund av sina skador inte kunnat höras under vare sig förundersökningen eller vid huvudförhandlingen. Enligt framlagd utredning är han efter det våld han utsattes för gravt handikappad och inte talbar." 

Hade rätt använda våld
Tingsrätten konstaterade att 39-åringen och hans kompis hade ingripit mot en person som höll på att begå ett brott och att ingripandet hade skett på bar gärning - någonting som gav 39-åringen och hans kompis rätt att använda våld för att gripa mannen och hålla honom kvar på platsen.

Att 39-åringen angreps med busshammaren medförde enligt tingsrätten en "tveklös nödvärnsrätt”.

39-åringens berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Han blev livrädd och hann tänka att om han blir träffad av den skulle han dö. Han fick tag i hjälmen och med vänstra som skydd framför sig viftade han och slog 2-3 slag mot MÄ som träffades och föll baklänges i backen."

Svårligen kunnat besinna sig
Tingsrätten ansåg dock att 39-åringen hade gått för långt - i synnerhet eftersom han enligt ett forensiskt yttrande hade uttdelat ett av slagen med mopedhjälmen mot mannens huvud när mannen redan låg ner på marken.

Tingsrätten skrev dock i sina domskäl:

"X har emellertid upplevt att han själv var utsatt för livsfara genom angreppet från MÄ med en busshammare som tillhygge. Att i den situationen, också medveten om att hans kamrat slagits till marken, balansera sig kan inte ha varit lätt för X".

"Oaktat att X beträffande det sista slaget kan anses ha utövat mer våld än som varit tillåtet ska han, enligt rättens mening, ändå frias från misshandelsbrott eftersom han i den rådande situation svårligen kunnat besinna sig."

Skiljaktig nämndeman
Den 39-årige mannen friades därför av tingsrätten med hänvisning till så kallad nödvärnsexcess. En nämndeman var dock skiljaktig och ville fälla honom.

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som inledningsvis slår fast att utredningen ger starkt stöd för att 39-åringen har utdelat slag mot den gripne trots att han låg ner på marken. Hovrätten pekar på uttalanden som både 39-åringen och hans kompis gjort inledningsvis i förundersökningen men sedan tagit tillbaka.

Detta tillsammans med den forensiska undersökningen bevisar enligt hovrätten att 39-åringen har utdelat i vart fall tre slag mot tjuven och att ett av dessa slag har utdelats när tjuven låg ned på marken.

Nödvärn inledningsvis
Hovrätten delar tingsrättens uppfattning om att 39-åringen inledningsvis har haft rätt att agera i nödvärn.

Hovrätten skriver dock:

"Däremot har X saknat nödvärnsrätt då han utdelade det sista slaget mot MÄ när denne låg ned på marken. MÄ:s brottsliga angrepp får nämligen då anses ha upphört. Detta måste X ha uppfattat."

Hovrätten anser att detta våld ”stått i uppenbar disproportion till vad som hade behövts” och var "uppenbart oförsvarligt".

Fem års fängelse
Hovrätten anser att 39-åringen befann sig i överläge då våldet användes och att han därför inte kan frias med hänvisning till att han "svårligen kunde besinna sig".

39-åringen döms därför av hovrätten för synnerligen grov misshandel till fem års fängelse och 1,6 miljoner kronor i skadestånd till den andre mannen.

 

Moa Stenberg

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt