Skip to content

"Risk för kaotisk situation" - Lagrådet sågar lagförslaget om nyanlända och gymnasium

Foto: Susanna Persson Öste/TT

Nyanlända ungdomar ska uppmuntras att gå på svenskt gymnasium och då kunna få förlängt uppehållstillstånd. Nu underkänner dock Lagrådet regeringens planer. Lagförslaget kan skapa en "kaotisk situation" och det är "komplext", "märkligt" och "godtyckligt". 

 

I samband med att den så kallade tillfälliga lagen infördes - som bland annat begränsar möjligheten att få permanenta uppehållstillstånd för flytkingar och skyddbehövande - aviserade regeringen att man också skulle ta fram ett lagförslag om att förlängt uppehållstillstånd kan beviljas till ungdomar som studerar på gymnasiet och sköter sina studier.

"Mycket komplex reglering"
I den remiss som regeringen nu har lämnat till Lagrådet lämnas förslag på lagändringar som ska uppmuntra ungdomar som nyligen kommit till Sverige att studera på gymnasiet utifrån detta.

Ungdomar som omfattas av den tillfälliga lagen ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid.

Men juristerna i Lagrådet konstaterar nu att det är fråga om en "mycket komplex reglering" som riskerar att bli "svårtillgänglig" och öka pressen på Migrationsverket och andra myndigheter.

Lagrådet skriver:

"Det kommer också att ligga flera kontrollfunktioner på Migrationsverket, t.ex. om studierna bedrivits aktivt, att den sökande inte är ett hot mot allmän ordning och säkerhet, m.m. Det kommer sannolikt att krävas kompletteringar i många ärenden, vilket också förlänger handläggningstiden. Det kan befaras att en kaotisk situation kommer att uppstå som innebär osäkerhet för en utsatt grupp."

"Något märkligt"
Lagrådet anser också att lagförslaget innehåller "godtycklighet" och ifrågasätter det logiska med de valda tidsramarna.

Lagrådet skriver:

"Det påpekas också i propositionen till den tillfälliga lagen att regeringen, när lagen varit i kraft i två år - den 19 juli 2018 - kommer att bedöma behovet av att lagen gäller även under det sista året av giltighetstiden. Det är då något märkligt att det nu läggs fram lagförslag som ska börja gälla den 20 juli 2019."

Lagrådet pekar på att många remissinstanser som är "förtrogna" med den här typen av lagstiftning redan har kritiserat förslaget och varnat för att de föreslagna ändringarna är "svårtillgängliga och kan leda till tillämpningssvårigheter och påverka rättssäkerheten".

"Mycket olyckligt"
Bland dessa remissinstanser ingår Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg, Migrationsverket och Sveriges advokatsamfund.  

Kammarrätten i Stockholm - dit Migrationsöverdomstolen hör - har till exmpel kallat förslaget för "mycket olyckligt" och avstyrkt det helt och hållet.

Man har bland annat vänt sig mot att det framstår som att skyddsskäl i vissa fall ska ersättas av att ungdomarna studerar.

.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

De fyrkantiga pålarna ska till varje pris hamras ner i runda hål, i vilka de inte passar.

Tusentals unga som kommit hit från Iran och andra fattiga länder utan föräldrar, och som inte har asylskäl, föreslås få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, om blah blah är uppfyllt. Obegripligt. Vad håller ni beslutsfattare på med? Dessa borde ha avisats direkt. Nu kostar det oändliga skattemedel och ianspråktagande av våra begränsade samhällstjänster, vilket betyder att andra får vänta. Samtidigt sänds reportage varje dag om barn, unga och andra som verkligen lider av krig och elände utan att få hjälp. Sveriges prioritering är absurd och absolut inte något som jag vill.

Så stolligt att det måste vara flummarna i Centern som hittat på det från första början. En ren papperskorgsprodukt. Antingen har man skyddsskäl och får stanna här tillgt under en viss tid, eller så skall man utvisas direkt.

På vilket sätt gynnar det här medborgarna som våra politiker är satta att företräda?
Det är inte konstigt att Sverigedemokraterna ökar som det enda förnuftiga alternativet.

"Sverigedemokraterna ökar som det enda förnuftiga alternativet."
Å Sverigedemokraterna och Jimmie Åkessons vägnar vill jag tacka för berömmet :-)

Man är inte förnuftigt när man röstar på Sverigedemokraterna utan snarare rädd och okunnig! Sverigedemokraterna ger enkla sanningar för att deras väljare klarar av att ta in.

Som nämns ovan är det intressant att fokuset mer ligger på att vederbörande ska studera och /eller att få förlängt uppehållstillstånd än att det föreligger giltiga asylskäl.
Mycket politik i det.... I den här takten av folkmängdsexpansion lär allt fler få arbeta allt längre för att kunna försörja ännu fler...

Förklaringen är att man kommer inte att hitta de som nekas TUT/PUT och som därefter gömmer sig som illegala invandrare utan man gör det lätt för sig genom att de ges en möjlighet att skapa en anknytning till landet som kan överrida eventuell asyl/skyddsskäl och vips är man av med problemet "utvisning av horder av människor utan asylskäl som vällde in i landet 2015 för att söka lyckan i den humanitära stormakten".

Man ska ha rätt att söka asyl. Denna prövning ska sen ske så utförligt och rättvist som möjligt, där all fakta som finns tillgängligt i ärendet ska fram. Om man då landar i att personen inte har har skäl att få uppehållstilstånd i Sverige, så måste ärendet anses avslutat och personen måste lämna landet.

Något annat än ovanstående är ju att sätta grundläggande principer ur spel, införa ett godtycke som minskar medborgarnas tilltro till staten samt späda på politikerföraktet.

När skall Sveriges regering prioritera landets invånare.
Ta hand om dom som betalar era löner och dom ni är valda till att skydda.