Skip to content

Olagligt när polisen omhändertog 25 000 och "tipsade" Kronofogden - får JO-kritik

Foto: Claudio Bresciani/TT

När mannen greps misstänkt för narkotikabrott hittade polisen 25 000 kronor i kontanter. Polisen "tipsade" Kronofogden som beslutade att pengarna skulle utmätas. Polisen får nu kritik av JO för att pengarna har omhändertagits utan lagstöd och för att polisen inte genomförde en sekretessprövning innan man kontaktade Kronofogden.

 

I sitt yttrande till JO bekfräftar Polismyndigheten att man kontaktat Kronofogdens jour efter ingripandet mot mannen - någonting som polisen hade fått lära sig under en befälsutbildning som hade hållits av Kronofogden.

Sedan det visat sig att mannen hade skulder på totalt 83 000 kronor fattade jourhavande kronofogde ett muntligt beslut om utmätning av 20 145 kronor –en summa som omhändertogs av polisen för Kronofogdens räkning och låstes in i ett kassaskåp.

Fick behålla 5 000 kronor
Ett muntligt så kallat förbudsmeddelande fattades också och två dagar senare upprättades även ett skriftligt förbudsmeddelande då 20 000 kronor utmättes medan mannen fick behålla 5 000 kronor för sina levnadsomkostnader.

Kontanterna hämtades och kvitterades dagen därpå av två representanter från Kronofogden.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors konstaterar nu att polisen - under vissa förutsättningar - får lämna sekretessbelagda uppgifter till Kronofogden enligt den så kallade generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen.

Ingen slentrian
Detta ska dock föregås av en noggrann prövning och får inte ske slentrianmässigt. 

JO skriver:

"Polismyndigheten ska således kritiseras för att man har omhändertagit kontanterna utan att det har funnits lagstöd för det. Polismyndigheten ska också kritiseras för att man inte har dokumenterat eller i efterhand har kunnat visa vilka närmare uppgifter som lämnades till Kronofogdemyndigheten eller att uppgiftslämnandet föregicks av en sådan verklig intresseavvägning som generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL kräver." 

Enligt Polismyndigheten ska man nu införa "enhetliga rutiner" för omhändertagen egendom och sina kontakter med Kronofogden - någonting som JO välkomnar.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

Att poliser inte får lära sig att sekretess gäller även mellan myndigheter som grundregel och att staten inte är en enda stor myndighet som arbetar för den goda saken. Det finns ett syfte med att ha olika myndigheter.

Ännu en spik i kistan ! Man tar ifrån polisen det ena verktyget efter det andra. Receptet som man torgför är att myndigheter skall samarbeta för att komma åt den grova brottsligheten och göra det olönsamt att vara brottsling. Sedan gör även JO allt för att sätta käppar i hjulet. Klåfingriga jurister utan samhällsansvar fingranskar om man kan hitta något litet fel i polisens hantering. Då sätter man fokus på det istället för på brottslingen. Denne får hur mycket rabatt som helst ! Även om det bara blir kritik och ingen polis straffas är det förödande i ett läge då alltfler poliser håller på att tappa sugen och brottsligheten tar för sig ! Är det någon som är förvånad över det som hänt i Sverige de två senaste åren ?

Nu är det här ju inget "verktyg som tagits ifrån polisen" utan hur det varit meningen att det ska fungera sedan lång tid tillbaka - precis som den tidigare kommentaren påpekade.
Det är alltså inte så att de inblandade i detta fall agerat som man brukar och fått bakläxa för det på grund av någon nyuppfunnen juridisk putslustighet.

Inte konstigt om samhället går utför när t o m polisen slutat följa lagar...

Det handlar inte om att polisen har slutat att följa lagar. Det handlar om att allt blivit så snårigt att det är omöjligt att leva upp till alla byråkratiska och juridiska krav. Hela denna vecka visar SVT hur människor blivit svikna av polisen som lagt ner deras ärenden trots bevis.

Det som berörde mej mest i dag var en kvinna som trakasserades av sitt ex som stuckit sönder massor av däck,sprayat bilarna och gjort skadegörelse. Det har kostat flera hundra tusen och högvis med anmälningar under lång tid. Hotsamtal finns inspelade och han har setts vid något av brotten. Trots det har polisen lagt ner utredningarna. Motivet är ju solklart men inte ens det har hjälpt.

Det har gått så långt att polisen numera jobbar kraftfullt för att snabbt kunna lägga ner ärenden- inte för att ställa upp för de drabbade. Naturligtvis kommer det denna vecka att bli en lavin av missnöjda vittnesmål. Jag vet att det ser ut så här och det blir bara värre och värre. Jag skäms fastän jag varit pensionär i 7 år ! Vad tusan har det för betydelse om man inte har gjort helt byråkratiskt då man försökt att ta brottspengar till skulderna hos kronofogden. Sannolikt var det också målsägandekrav från brottslighet i dessa krav !

Det är givetvis av stor vikt att man går tillväga korrekt när man tar folks egendom i beslag, oavsett vems egendom det handlar om.
Det finns heller inget i artikeln som styrker att det skulle handla om "brottspengar", att skulderna var till något brottsoffer, eller ens att människan det handlar om någonsin i sitt liv skadat någon annan.

Jag har full förståelse för att du är frustrerad över hur svensk polis (inte) fungerar idag, men börjar man ta saker från folk utan lagstöd är man faktiskt inte bättre än de kriminella.

Även ur ett rent utilitaristiskt perspektiv är det väl ändå bäst att polisen (och övriga samhällsrepresentanter) alltid agerar korrekt och som gott föredöme. Du bör för övrigt studera skräckexemplen med "asset forfeiture" i USA för att se hur det kan gå när man gör det för lätt för polisen att ta pengar och egendom.

http://www.svtplay.se/klipp/12772868/forfoljd-och-plagad-av-sitt-ex?acce...
Här ser ni det fall jag hänvisade till. Det är ett upprörande bevis på att polisen har slutat att följa lagar- men inte på det sätt som framställs i artikeln.

Är det pengar som vederbörande disponerade så ska naturligtvis kronofogden få ta del av dessa, på samma sätt som de tar hand om skatteåterbäring. Självklart ska samhällets myndigheter få ta del av varandras informationer, om än inte detaljer.

Och vad innebär information för dig? För mig ? För polisen?

Är ett ingripande av polis = dömd för brott?

Förstår du vad du själv säger?

Du tar så lättvindigt på det för det inte råkar handla om dig denna gång. Folk drar nästan alltid fel slutsatser av vad de ser om de inte ställer rätt frågor.

Var kommer dessa idéer ifrån?

En stat ska givetvis bara gå in i folks privatliv och ta saker i extrema undantagsfall. Det ska inte vara vardagsmat för myndigheter i en demokrati. Något är mycket allvarligt fel när det blivit just vardagsmat och dessutom backas upp av själva befolkningen.

Hur har samhället blivit så lamt? Ingen reagerar på nåt numera.

Om en utmätning är fastställd av kronofogden så innebär det att de fastställt ett belopp som man har att leva på. Inkomster utöver detta belopp drar de - t ex skatteåterbäring. På samma sätt som Skatteverket har information från Kronofogden så bör t ex Försäkringskassa och polis också kunna se att utmätning sker och därför ha skyldighet att kontakta Kronofogden om man uppmärksammar tillgångar.

Nu ärt snart cirkeln sluten och polisen kontra kronofogden är tillbaka till 70-80-talet. Då fick inte heller polisen tipsa kronofogden men polisen fick besvara frågor från fogden om den eller den. Konstigt nog ringde ofta fogden när polis arbetade mot en viss person som hade stora skulder och mycket kontanter liggande. Jag trodde i min enfald att detta var ändrat till ett mer praktiskt synsätt och att myndigheter ska sammarbeta mote ekonomisk brottslighet,stor som liten.
Om man skall komma åt den organiserade brottsligheten, som i grunden ofta är ekonomisk, så måste samhället arbeta tillsammans. Att hålla på med hårklyverier som JO gör blir bara ett spel för galleriet.

Nej det är en viktig rättsgrundprincip.

Att vare sig polis eller andra myndigheter skuldbelägger befolkningen på fördomar eller andra ogrundade föreställningar.

Först måste man kanske utreda vems pengar det är, inte bara förutsätta.

Det som bör påpekas är att de individer vi pratar om är brottsaktiva individer som lever på brott, de tjänar pengar på sin brottslighet och samtidigt har stora skulder till staten och ofta lyfter bidrag eftersom de inte jobbar. Självklart skall man frånta dessa individer sina kontanter förvärvade från brottslighet och återbetala skulden till staten. Annars kan dessa individer fortsätta leva på dina pengar förvärvade från brottsliga handlingar och samtidigt lyfta bidrag. Vi pratar inte om en jobbande individ som betalar skatt med dålig ekonomi och skulder till staten utan om kriminella individer som aldrig någonsin kommer att betala sin skuld.

Ska vi ha enhetliga regler eller godtyckliga?

Om polisen vill ha rätt att beslagta egendom får de väl ha beslut om husrannsakan med sig.

Märkligt hur direkt rättslös ni vill göra poliser.

Då kan dom ju lika gärna få göra som dom vill alltid, eftersom dom bara gör rätt alltid.

Ni verkar dröma om en polisstat. Ni förstår inte varför polisen lyder under regler men det är ju bara att lyssna på er så förstår man ju hur allt skulle bli om ni fick bestämma. Det sista man vill ha är väl poliser som tar lagen i egna händer.

Drömmer ej om en polisstat, men för att besvara din fråga: det spelar ingen roll hur fina regler vi har om det inte finns ett system som säkerställer efterlevnaden fullt ut. Som det är nu är efterlevnaden säkerställd i gentemot de delar av samhället som egentligen i stort sett redan fungerar och gentemot de som arbetar och gör rätt för sig.

Poliser kan knappt ingripa längre. Våld, anarki och kaos - landet kollapsar och JO ägnar sig åt sådan här skit?

Den här frågan är intressant. Men oavsett vad man tycker om den här typen av samarbete mellan polis och Kronofogdemyndigheten så är det helt klart att, om det ska ske, en reglering behöver till. Som det är nu sker uppgiftslämnandet med stöd av den s.k. generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen, vilket öppnar för godtyckliga och svåra bedömningar som sedan kan ifrågasättas i efterhand.

JO har i detta och sina beslut i frågan på senare år trots allt öppnat upp för ett uppgiftslämnande. JO:s tidigare praxis innebar, om jag minns rätt, att det inte alls fick ske eftersom särskilt lagstöd inte fanns.

En fråga som JO mig veterligen inte har gått in på, men som egentligen är högintressant och av betydelse för att uppgiftslämnandet över huvud taget ska komma i fråga, är med vilken rätt polisen håller egendomen. Polisen har ingen rätt att beslagta egendom för att säkra skulder som ligger för verkställighet hos Kfm. Endast utmätning kan användas i det syftet. Den praxis som nu tillämpas är att polisen i förhållande till den enskilde och Kfm ses som en tredje man som har egendomen i sin besittning och förbjuds av Kfm att lämna ut egendomen, sedan Kfm fattat ett utmätningsbeslut avseende densamma. Ett sådant förfarande har i och för sig stöd i utsökningsbalken, men polisen måste likväl ha en rättmätig besittning till egendomen och frågan är vari den grundar sig. Man krystar nog till det med att beslaget sker för s.k. utvidgat förverkande men; förutsättningarna för ett sådant beslag är sällan uppfyllda och uppenbarligen sker beslaget inte heller i det syftet eftersom man direkt efter beslutet, eller rentav innan beslutet, kontaktar Kfm.

Vi inser väl alla hur snårigt detta är. Om man vill ha någon effekt måste man ge polisen rätt att ta gods i beslag för annan myndighets räkning. Det tycker nog nästan alla vanliga människor utom de kriminella som vars verksamhet störs. Om det skall göras svårt att leva på kriminalitet kan man inte hålla på och kritisera polisen för allt och ta ifrån dem det ena verktyget efter det andra ! Jurister och domstolar bekämpar inte bara polisen utan varandra. Just nu har jag känslan att utslag som går mot varandra ökar och naturligtvis ökar det misstron mot hela rättssystemet också bland de kriminella !

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7aLW4/statsministern-om-kri...
Vid presskonferensen idag upprepades samma sak som man krävt från alla håll och partier i alla år om att man måste samarbeta för att komma åt den grova kriminaliteten. Tills nu har det varit tomma ord vilket denna artikel visar. Nu måste man acceptera att polisen kan begå misstag i sin iver att nå resultat. Naturligtvis skall deras strävan vara att följa lagar och bestämmelser men det blir fel om de kriminella ges alla möjligheter att komma undan och fortsätta sin brottsliga verksamhet.

Det är sorgligt hur byråkratiska en del skrivbordskrigare är. Tänk om kunde sätta dem i Rinkeby eller Rosengård ett år på jobb ute i den bittra verkligheten. Jag tror de skulle få en annan bild av lagtillämpning då. De begär det närmast orimliga av poliser längst ut i fronten, som försöker få samhället att fungera och skydda vanliga hederliga medborgare från tungt kriminella, istället för att stötta poliserna och jobba för att lagtillämpningen ska fungera bra i hela samhället och inte bara i deras skyddade privilegierade värld.