Skip to content

Erfaren bonde vinner mot länsstyrelsen i HFD - djurförbud orimligt för "isolerad" företeelse

Foto: Lennart Nygren/TT

Bonden har sedan slutet av 1960-talet drivit ett stort lantbruk med tusentals djur. Att han under alla dessa år har missat att två av djuren har haft felväxta horn ska inte leda till att han förbjuds att ha djur. Det konstaterar Högsta förvaltnings-domstolen som därmed går emot länsstyrelsen som gett mannen en månad på sig att sälja alla sina djur.

 

Länsstyrelsen i Skåne län förbjöd en lantbrukare att tills vidare ha hand om eller skaffa djur. Länsstyrelsen förelade honom dessutom att inom en månad göra sig av med de djur som han äger eller har hand om.

Som skäl angavs att mannen i juli 2014 hade godkänt ett strafföreläggande för. I föreläggandet konstaterades att mannen hade orsakat en stut lidande genom att inte se till att den fick nödvändig veterinärvård för ett horn som hade växt in i pannan - någonting som hade upptäckts i samband med slakt.

"Kan bero på stångning"
Lantbrukaren, som sedan slutet av 1960-talet har drivit en omfattande djurhållningsverksamhet med besättningar på över 350 djur, överklagade beslutet. Han pekade på att det egentligen var tveksamt om det som hade hänt borde ha lett till ett strafföreläggande. Enligt mannen kunde det inväxta hornet bero på till exempel stångning med de andra djuren och stuten hade i så fall inte lidit under någon längre tid.

Förvaltningsrätten i Malmö konstaterade att horn växer ungefär en centimeter i månaden. Det bör därför vara lätt att i god tid få ett horn som växer fel åtgärdat av veterinär. Lantbrukarens förklaring framstod därför som ologisk, ansåg förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten vägde framförallt in "försummelsens allvarliga karaktär" samt de risker som ett sådant bristande omdöme hos djurhållaren typiskt sett innebär för andra djur.

Förlorade i två domstolar
Förvaltningsrätten ansåg därför att det inte kunde anses "uppenbart" att lantbrukarens beteende inte kunde komma att upprepas. Länsstyrelsen ansågs ha haft skäl för att besluta att mannen skulle göra sig av med sina eventuella djur och överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten i Göteborg instämde senare i förvaltningsrättens bedömning och avslog mannens överklagande.

Högsta förvaltningsdomstolen går nu på lantbrukarens linje och river upp de tidigare avgörandena. HFD understryker att ett djurförbud är mycket ingripande eftersom ägaren fråntas rätten att disponera över sin egendom - någonting som i mannens fall de facto går att jämföra med ett näringsförbud.

HFD skriver:

"X (bonden) har under många år bedrivit en omfattande näringsverksamhet med djurhållning. Av utredningen i målet framgår att verksamheten har varit välskött. Tusentals djur från hans gård har slaktats under åren. Endast vid två tillfällen har det vid slakt upptäckts att horn har varit felväxta. Mellan dessa båda tillfällen har det förflutit lång tid utan några anmärkningar. Den bristande tillsynen av ett enstaka djur som X har straffats för bör således betraktas som en isolerad händelse."

Framåtsyftande bedömning
När djurförbud övervägs som en följd av en djurplågeridom måste det också rent generellt göras en framåtsyftande bedömning av risken för upprepning där omständigheterna kring gärningen eller gärningarna vägs in. Enligt HFD finns ingen risk för att de övriga djuren ska fara illa.

När det handlar om näringsidkare måste man också ta hänsyn till hur verksamheten har skötts i övrigt, anser HFD som därför går på lantbrukarens linje.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Någon måste stoppa länsstyrelsen i sin dårskap. Hela myndigheten har kapats av aktivister med uttalade vänstersympatier och tvingar nu landsbyggden att lägga ner i sin iver att förbjuda precis allt.

Man kan kanske konstatera att man inte förstår sin roll. Vare sig som djurskyddskontrollant eller som myndighetsperson. Däri ligger ju även ett ansvar att inte missbruka förtroendet. Att lösa situationer inte straffa enskilda.

Här rör det sig om en person som gjort sig skyldig till djurplågeri. Om du läser domen, eller åtminstone artikeln, så framgår det att reglerna då kräver att det ska vara uppenbart att beteendet inte kommer att upprepas för att det inte ska bli djurförbud. Två domstolar höll med om bedömningen. Det kan knappast ses som ett fall där myndigheten har missbrukat sitt förtroende.

"Att lösa situationer och inte bestraffa enskilda", det låter som något annat än att utföra sitt uppdrag och följa lagen.

Mmm den svenska avundsjukan i ett nötskal. Vem vill inte hitta fel hos den som i åratal sköter sig och sina djur?

Tyck som du vill.

Inte alla gillar lösningar. Världen är full av konflikter.

Om någon anklagas för ett brott ska det utredas av polis och åtalas av åklagare. Så sker ej i djurskyddsärende. Man hoppar det steget men utdelar ändå livstidsstraff.

Kan du förklara för mig och alla andra varför rättsäkerheten försvinner på vägen i just djurskyddsärende?

Denne man är utredd av polis och åtalad av åklagare för djurplågeri? Brottet är styrkt för det framgår inte. Nä för så har ej heller skett.

Ett strafföreläggande betyder istället att ingen prövning sker och djurägaren tar på sig ett straff, vanligtvis böter, och slipper därmed fortsatt terrorisering från Länstyrelsen och långdragna processer i domstol till ingen nytta.

Vad djurägaren däremot inte förstår och inte andra heller, är att detta samtidigt innebär att han också erkänner sig skyldig till ett brott som aldrig prövats rättsligt.

Detta utnyttjar sedan Länstyrelsen när de belägger människor med livstids djurförbud.

Av någon outgrundlig anledning har någon domstol slagit fast att tre (3) föreläggande mot en djurägare berättigar Länstyrelsen utan vidare utredning, vare sig vid Länstyrelsen eller polisen, ger Länstyrelsen mandat och nästan skyldighet att utfärda djurförbud. Likaså ett strafföreläggande.

Med andra ord rättsäkerheten går förlorad på ett högst alarmerande vis utannågon förklaring som helst, för nån.

Jag välkommar en prövning av det svenska förfarande både vad det gäller skydd av egendom, rätt till privatliv, rätt till rättvis rättegång och näringsfrihet i Europadomstolen.

Den kommer. När som helst.

Du är missnöjd med de regler vi har. Det betyder inte att myndigheterna gör fel när de följer reglerna. Att HFD kom till ett annat slut i det här fallet var inte på grund av uppenbara fel hos underinstanserna.

Det finns fall där myndigheter har gjort helt galna saker. Ta t.ex. det här där Migrationsverket vägrade följa Migrationsdomstolens dom.
https://www.jo.se/PageFiles/5833/4759-2013.pdf

Nää, du har helt missförstått min kritik. Det är snarare avsaknad av regler som stör mig. Godtyckliga ingripande mot medborgare av myndighetspersoner som inte eftersträvar resultat bara helt opassande maktdemonstrationer.

Godtyckligt ska inte styra människors liv inte heller vara ett redskap för staten. Godtycklighet står inte för nånting. Det är bara godtyckligt.

OK, men har det något med artikeln att göra?

Människor ska inte luras till att ta ett strafföreläggande (böter) som i förlängningen - utan rättslig prövning, ger livstidsstraff = djurförbud för hela livet.

Det är att förfara godtyckligt vid anklagelse om brott samt utdömande av livstidsstraff. I mannens fall blev det ju t o m permanent näringsförbud. Finns det ens?

Var det svårt att förstå att förfarandet bestod i godtycklig förfarande vid myndighetutövning ?

Tyvärr började dumheten och postmodernismen leta sig in på mer specialiserade myndigheter för några år sedan. Ganska länge var det ju så att vissa mindre myndigheter fortfarande fick in tjänstemän som kunde tänka och som kunde tillämpa lagen, medan de korkade massproducerade "akademikerna" kom till större bredare myndigheter, som rättsväsende och socialtjänst. Fortfarande för 10 år sedan kunde man då och då få ett välmotiverat beslut från en länsstyrelse med en oklanderlig rättsutredning i, samtidigt som t.ex. socialtjänstens utredningar såg ut som att en högstadieelev hade författat dem.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.