Skip to content

Antalet uppklarade brott rasade med tio procent - och morden fortfarande på rekordnivå

Allt förre brott klaras upp. Inrikesminister Anders Ygeman, justitieminister Mor
Inrikesminister Anders Ygeman, justitieminister Morgan Johansson och rikspolischefen Dan Eliasson. Foto: Johan Nilsson/TT och Jessica Gow/TT

Siffran för det dödliga våldet är en av de högsta under 2000-talet. Det visar brottsstatistik för 2016 som idag presenterades av Brottsförebyggande rådet (Brå). De nya siffrorna visar också att antalet personuppklarade brott minskade med tio procent jämfört med året innan.

 

Det totala antalet anmälda brott för år 2016 var 1,51 miljoner. Det är cirka 6 800 fler jämfört med år 2015. Antalet handlagda brott gick däremot i motsatt riktning med 22 000 färre brott jämfört med året innan.

Med "handlagda brott" menas brott där polisen eller någon annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet på ett eller annat sätt har avslutats. 

Under förra året personuppklarades 194 000 av de handlagda brotten - en minskning med 21 300 brott eller 10 procent jämfört med året innan.

Med "personuppklarade brott" menas handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person per brott.

Med "lagföringsbeslut" menas beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

När det gäller gruppen "dödligt våld" ser man en liten minskning från toppnoteringen med 112 fall år 2015 till 106 fall av dödligt våld 2016. Bortsett från år 2015 och år 2007 (som hade 111 fall) är dock siffran för det konstaterat dödliga våldet den högsta under 2000-talet.

Nedan redovisas statistiken sammanfattad per kategori ärenden:

Antalet misstänkta personer

 • År 2016 misstänktes 173 000 personer för brott, vilket var en minskning med 2 150 personer eller 1 procent jämfört med 2015. Sett över en tioårsperiod (2007–2016) har antalet personer misstänkta för brott ökat med 2 460 personer eller 1 procent.
 • Av de misstänkta personerna 2016 var 35 500 kvinnor och 137 000 män, vilket ger en könsfördelning på 21 procent kvinnor och 79 procent män. Siffrorna är i princip oförändrade under en tioårsperiod.
 • 80 procent av de misstänkta personerna var 21 år eller äldre 2016, medan 20 procent var unga personer i åldern 15–20 år. Andelen unga misstänkta personer ökade något (+ 1 procentenhet) jämfört med 2015, men har under en tioårsperiod minskat med 4 procentenheter.
 • År 2016 misstänktes 2 110 personer per 100 000 invånare för brott, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2015. Minskningen gäller både kvinnor (– 4 procent) och män (– 2 procent) per 100 000 invånare.
 • Sedan 2007 har antalet misstänkta personer i relation till befolkningen minskat med 6 procent. Minskningen gäller framförallt unga kvinnor (15–20 år), där antalet misstänkta per 100 000 invånare minskat med 19 procent jämfört med 2007.

Personer med lagföringsbeslut

 • Antalet misstänkta personer som fått ett lagföringsbeslut 2016 var 79 000 personer, vilket är en minskning med 4 940 personer eller 6 procent jämfört med 2015. Sedan 2007 har antalet misstänkta personer med lagföringsbeslut minskat både totalt (−14 procent) och i relation till befolkningen (−20 procent).
 • Av dem som misstänktes för brott 2016 hade närmare hälften (46 procent) också fått ett lagföringsbeslut. År 2016 var andelen misstänkta personer med ett lagföringsbeslut störst bland de som misstänktes för trafikbrott (71 procent) och narkotikabrott (62 procent), och minst för de som misstänktes för bedrägeribrott (22 procent) och brott mot person (19 procent).
 • Andelen misstänkta med lagföringsbeslut har totalt sett minskat från 54 till 46 procent de senaste tio åren. Minskningen avsåg misstänkta för samtliga brottskategorier men är starkast för personer misstänkta för skadegörelsebrott (–16 procentenheter) och  bedrägeribrott (–11 procentenheter).

Handlagda brottsmisstankar 2016

 • En person kan vara misstänkt för flera brott under ett år, så kallade brottsmisstankar. År 2016 handlades 503 000 brottsmisstankar, vilket var 43 600 eller 8 procent färre brottsmisstankar jämfört med 2015. Över en tioårsperiod har antalet handlagda brottsmisstankar ökat med 13 procent.
 • Av samtliga handlagda brottsmisstankar år 2016 avsåg den största andelen (25 procent) brott mot person. Stora andelar utgjordes också av narkotikabrott (17 procent), stöld- och tillgreppsbrott (14 procent) och trafikbrott (11 procent). Brottsstrukturen för brotts­misstankar påverkas bland annat av polisens insatser och inflödet av anmälda brott.

Brottsmisstankar med lagföringsbeslut

 • År 2016 ledde 215 000 av samtliga brotts­misstankar till ett lagföringsbeslut. Det var 34 900 eller 14 procent färre lagförda brottsmisstankar än 2015. Sett i ett tioårsperspektiv (2007–2016) har antalet brottsmisstankar som resulterat i ett lagföringsbeslut minskat med 6 procent.
 • Andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut uppgick till 43 procent 2016, jämfört med 2015 är det en minskning med 3 procentenheter. Sedan 2007 har andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut minskat med 9 procent­enheter.

Förundersökningsbegränsning

År 2016 förundersökningsbegränsades 43 700 (9 procent) av alla brotts­misstankar, vilket var ungefär samma nivå som året innan. Andelen förundersökningsbegränsade brottmisstankar har ökat med 3 procentenheter sedan 2007.

 

 • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Vem tror på trendbrottet som Eliasson påstår har startat januari-februari 2017 ?

Varför är BFRs siffror friserade när det gäller mord och dråp? Journalisten Elisabeth Höglund redovisar varje enskilt brott under 2016 och det blev 162.

BRÅ verkar i symbios med Riksdag,Regering,Polis och media. Dom presenterar inga sanningar utan lägger upp sina presentationer så att sanningarna döljs. Politikerna har svikit genom att inte ta itu med utländsk klankultur som tagit över i våra utanförskapsområden och producerat de grovt kriminella som nu skakar vårt rättssamhälle. Det är också de som bor där som drabbas hårdast och är mest kritiska mot politikerna.

SVT har haft en serie om vardagsbrotten och där har man presenterat grannsamverkan som verksamt för att få bukt med bostadsinbrotten. Forskaren Erika Sallander bekräftade att i de områden som har grannsamverkan går bostadsinbrotten kraftigt ner. Vad hon inte berättade var att bostadsinbrotten i Sverige legat på 22.000 i ett antal år och varken DNA-märkning, lås och larm eller grannsamverkan ha haft någon effekt alls på totalen ! Den bara flyttar på brottslighet !

Jag begärde besked varför hon inte redovisat helhetsbilden. Hon svarade "jag har inte fått frågan"! Förklaringen är att polisen av Stöldskyddsföreningen fått ett forskningsstipendium på 100.000 kronor för att undersöka grannsamverkans påverkan på bostadsinbrotten- MEN BARA i de områden som har grannsamverkan ! Sallander är trogen sitt uppdrag som innebär att dölja sanningen !

Detta är ett verkligt bra bevis på desinformation och "alternativa fakta"! SVT och BRÅ har lagt locket på och det är upprörande. Bara Expressen och Aftonbladet tog in min insändare. Jag har försökt att aktivera media men ingen har hittills nappat. Undra på att samhället är i upplösning då sanning inte finns längre !

Då det gäller sexualbrotten så beror den kraftiga ökningen på att man lagt ribban så lågt och att empati, etik och moral inte fungerar. Sanningen om den totala brottsligheten är att den har gått ner kraftigt utom hos de som har utländsk bakgrund. En liten del av dem har tidigt blivit grovt kriminella och står för den grova brottslighet med främst narkotika, skjutningar, mord , dråp, stölder och inbrott. Det var den bilden Peter Springare ville visa. Det var synd att han sedan sänktes totalt av ett förfluget ord. Nu får han springa gatlopp medan BRÅ fortsätter med sin desinformation uppbackad av etablicemanget !

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/farre-fall-av-dodligt-vald-i-sverige/
"De många dödsskjutningarna som inträffat i storstadsregionerna den senaste tiden visar sig inte i någon ökning vad gäller dödligt våld, tvärtom ses en minskning från 112 fall år 2015 till 106 fall 2016. BRÅ konstaterar att det inte går att se någon tydlig trend för brottstypen eftersom antalet fall av dödligt våld har varierat mellan 68 och 112 fall årligen sedan 2007".

Här använder BRÅ samma metod som då man redovisat att bostadsbrotten i områden med grannsamverkan MINSKAT KRAFTIGT. Om man redovisar det dödliga våldet bara i utanförskapsområden kommer man fram till att det ÖKAT KRAFTIGT !

Sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen är en utopi.

Sant för vem, och varför?

2018 är det val. Då får vi en fingervisning om medborgarnas sanningar.

På grund av polisens centralisering och otillgänglighet torde det finnas ett mycket stort mörkertal när det gäller ouppklarade brott, i synnerhet vardagsbrott. Därför är polisens, BRÅ:s och politikernas påståenden om minskad brottslighet, förutom ökningen av det dödliga
våldet, missvisande. Trovärdiga fakta kan här därför inte presenteras.

Varje år transporteras ca 500 döda från brottsplatser till Rättsmedicinalverket genom polisens försorg.
Man undrar hur väl den officiella statistiken över döda stämmer?