Skip to content

Antalet uppklarade brott rasade med tio procent - och morden fortfarande på rekordnivå

Allt förre brott klaras upp. Inrikesminister Anders Ygeman, justitieminister Mor
Inrikesminister Anders Ygeman, justitieminister Morgan Johansson och rikspolischefen Dan Eliasson. Foto: Johan Nilsson/TT och Jessica Gow/TT

Siffran för det dödliga våldet är en av de högsta under 2000-talet. Det visar brottsstatistik för 2016 som idag presenterades av Brottsförebyggande rådet (Brå). De nya siffrorna visar också att antalet personuppklarade brott minskade med tio procent jämfört med året innan.

 

Det totala antalet anmälda brott för år 2016 var 1,51 miljoner. Det är cirka 6 800 fler jämfört med år 2015. Antalet handlagda brott gick däremot i motsatt riktning med 22 000 färre brott jämfört med året innan.

Med "handlagda brott" menas brott där polisen eller någon annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet på ett eller annat sätt har avslutats. 

Under förra året personuppklarades 194 000 av de handlagda brotten - en minskning med 21 300 brott eller 10 procent jämfört med året innan.

Med "personuppklarade brott" menas handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person per brott.

Med "lagföringsbeslut" menas beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

När det gäller gruppen "dödligt våld" ser man en liten minskning från toppnoteringen med 112 fall år 2015 till 106 fall av dödligt våld 2016. Bortsett från år 2015 och år 2007 (som hade 111 fall) är dock siffran för det konstaterat dödliga våldet den högsta under 2000-talet.

Nedan redovisas statistiken sammanfattad per kategori ärenden:

Antalet misstänkta personer

 • År 2016 misstänktes 173 000 personer för brott, vilket var en minskning med 2 150 personer eller 1 procent jämfört med 2015. Sett över en tioårsperiod (2007–2016) har antalet personer misstänkta för brott ökat med 2 460 personer eller 1 procent.
 • Av de misstänkta personerna 2016 var 35 500 kvinnor och 137 000 män, vilket ger en könsfördelning på 21 procent kvinnor och 79 procent män. Siffrorna är i princip oförändrade under en tioårsperiod.
 • 80 procent av de misstänkta personerna var 21 år eller äldre 2016, medan 20 procent var unga personer i åldern 15–20 år. Andelen unga misstänkta personer ökade något (+ 1 procentenhet) jämfört med 2015, men har under en tioårsperiod minskat med 4 procentenheter.
 • År 2016 misstänktes 2 110 personer per 100 000 invånare för brott, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2015. Minskningen gäller både kvinnor (– 4 procent) och män (– 2 procent) per 100 000 invånare.
 • Sedan 2007 har antalet misstänkta personer i relation till befolkningen minskat med 6 procent. Minskningen gäller framförallt unga kvinnor (15–20 år), där antalet misstänkta per 100 000 invånare minskat med 19 procent jämfört med 2007.

Personer med lagföringsbeslut

 • Antalet misstänkta personer som fått ett lagföringsbeslut 2016 var 79 000 personer, vilket är en minskning med 4 940 personer eller 6 procent jämfört med 2015. Sedan 2007 har antalet misstänkta personer med lagföringsbeslut minskat både totalt (−14 procent) och i relation till befolkningen (−20 procent).
 • Av dem som misstänktes för brott 2016 hade närmare hälften (46 procent) också fått ett lagföringsbeslut. År 2016 var andelen misstänkta personer med ett lagföringsbeslut störst bland de som misstänktes för trafikbrott (71 procent) och narkotikabrott (62 procent), och minst för de som misstänktes för bedrägeribrott (22 procent) och brott mot person (19 procent).
 • Andelen misstänkta med lagföringsbeslut har totalt sett minskat från 54 till 46 procent de senaste tio åren. Minskningen avsåg misstänkta för samtliga brottskategorier men är starkast för personer misstänkta för skadegörelsebrott (–16 procentenheter) och  bedrägeribrott (–11 procentenheter).

Handlagda brottsmisstankar 2016

 • En person kan vara misstänkt för flera brott under ett år, så kallade brottsmisstankar. År 2016 handlades 503 000 brottsmisstankar, vilket var 43 600 eller 8 procent färre brottsmisstankar jämfört med 2015. Över en tioårsperiod har antalet handlagda brottsmisstankar ökat med 13 procent.
 • Av samtliga handlagda brottsmisstankar år 2016 avsåg den största andelen (25 procent) brott mot person. Stora andelar utgjordes också av narkotikabrott (17 procent), stöld- och tillgreppsbrott (14 procent) och trafikbrott (11 procent). Brottsstrukturen för brotts­misstankar påverkas bland annat av polisens insatser och inflödet av anmälda brott.

Brottsmisstankar med lagföringsbeslut

 • År 2016 ledde 215 000 av samtliga brotts­misstankar till ett lagföringsbeslut. Det var 34 900 eller 14 procent färre lagförda brottsmisstankar än 2015. Sett i ett tioårsperspektiv (2007–2016) har antalet brottsmisstankar som resulterat i ett lagföringsbeslut minskat med 6 procent.
 • Andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut uppgick till 43 procent 2016, jämfört med 2015 är det en minskning med 3 procentenheter. Sedan 2007 har andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut minskat med 9 procent­enheter.

Förundersökningsbegränsning

År 2016 förundersökningsbegränsades 43 700 (9 procent) av alla brotts­misstankar, vilket var ungefär samma nivå som året innan. Andelen förundersökningsbegränsade brottmisstankar har ökat med 3 procentenheter sedan 2007.

 

 • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt