Skip to content

Ska varje nytt "moment" i sexakten kräva ny fråga? - Advokatsamfundet säger nej till samtyckeslag

Generalsekreterare Anne Ramberg och ordförande Bengt Ivarsson i Advokatsamfundet. Foto: Micke Lundström och Advokatsamfundet

Samtyckeslagstiftning löser inte problemet med att få sexualbrottslingar fällda i domstolarna. Advokatsamfundet säger nej till så kallad samtyckeslagstiftning och pekar bland annat på att man skulle behöva fråga varje gång man inleder ett nytt "moment" i den sexuella handlingen.

 

Advokatsamfundet lämnade nyligen in sitt remissyttrande om samtyckeslagstiftning.

I yttrandet hänvisas till det som samfundets expert i utredningen, advokaten tillika ordföranden för samfundet Bengt Ivarsson, formulerade i en särskild reservation i betänkandet.

"Högljudd opinion"
Ivarsson ger i sin reservation också uttryck för sina åsikter om bakgrunden till utredning som han anser vara ett svar på "en relativt högljudd opinion" som varit missnöjda med hur domstolarna dömt i sexualbrott.

Han pekar på att kravet på en samtyckeslagstiftning har förts fram "som lösningen på att allt för få personer åtalas och döms för sexualbrott".

"Tyvärr har det även i debatten framförts önskemål om att beviskraven ska sänkas och att bevisbördan ska läggas på den tilltalade att samtycke förelegat", skriver Ivarsson.

Oaktsamhet istället för samtycke
Advokatsamfundet lyfter i sitt remissvar även frågan om att införa ett oaktsamhetsbrott istället för samtycke.

Utredningen har föreslagit att man ska utöka det straffbara området genom att införa ett oaktsamhetsansvar för sexualbrott. Straffansvaret ska då begränsas till de allvarligaste kränkningarna och handla om grov oaktsamhet.

Men samfundet anser att en förutsättning är att det i så fall endast avser fall av kvalificerad oaktsamhet samt att straffskalan blir väsentligt lägre än för uppsåtliga brott.

Fler fällande domar
Ivarsson är i sin reservation positiv till att införa ett oaktsamhetsbrott men inte samtidigt som man också inför en samtyckeslagstiftning.

Han tror att ett oaktsamhetsbrott "till skillnad från införandet av en samtyckeslagstiftning sannolikt kan leda till att situationer där domstolarna idag inte ansett det styrkt att gärningen utförts uppsåtligen istället leder till fällande domar". Detta eftersom det förmodligen kan vara lättare för en åklagare att bevisa grov oaktsamhet än uppsåt.

Advokatsamfundet anser att oaktsamheten "endast ska avse frågan om frivillighet och att det beträffande övriga brottsrekvisit ska krävas uppsåt".

Man vill "under alla förhållanden" få frågan om omfattningen av det subjektiva rekvisitet analyserad inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Olika "moment"
När det gäller frivillighet resonerar Advokatsamfundet kring att det finns "olika moment i den sexuella handlingen" och att det ska inhämtas ett nytt "godkännande" för varje moment. Samfundet skriver att "denna rättsosäkerhet innebär att en person kan riskera ett långvarigt fängelsestraff för att han eller hon inte har förstått att det skett en övergång till ett nytt moment". 

Det kommer enligt samfundets sätt att tolka förslaget "att bli nödvändigt för en part att muntligen fråga efter frivillighet för att inte riskera att göra sig skyldig till brott". Även detta behöver enligt samfundet utredas ytterligare.

Köp av sexuella tjänster
Advokatsamfundet anser det även "vara problematiskt att förslaget skulle innebära att köp av sexuell tjänst som sker från en person som är tvingad av någon annan än den som köper sex att utföra sexuella tjänster, kan komma att rubriceras som sexuellt övergrepp och leda till minst två års fängelse, samtidigt som samma handling vid frivillig försäljning av sexuell tjänst endast kan straffas med böter eller högst ett års fängelse".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

69 comments

"Ska varje nytt "moment" i sexakten kräva ny fråga?"
Enligt ML så ska varje handling (juck ) föregås av inhämtande av samtycke.

""att bli nödvändigt för en part att muntligen fråga efter frivillighet för att inte riskera att göra sig skyldig till brott"."
Hur gör man då om ord står mot ord?

Ja ,nej det där med samtycke och oaktsamhet fungerar inte, så det är bara för dom att lägga ned detta trams! Oaktsamhet kommer bara bli ett desperat sätt att dom i dom fallen där domstolarna inte vet vad de skall ta sig till. Oaktsam till vadå till att börja med? I dom fallen där mannen och kvinnan har druckit alkohol skall detta bli en genväg att skuldbelägga mannen på. I det fall att mannen inte varit oaktsam då? I det fall att mannen insett att han inte varit oaktsam då? I det fall att mannen inte varit oaktsam till frivilliga handlingar, så skall mannen inte heller dömas för något så löjligt som oaktsamhet. Det är olagligt att dricka alkohol och köra bil, men det är inte olagligt att dricka alkohol och ha sex. Nej det där med oaktsamhet är bullshit det med!

Det är ju uppenbart att det där med oaktsamhet bara självklart kommer att användas som ett sätt att döma , vid helt avsaknad av andra riktiga starka bevis som egentligen bör krävas såsom vanligt. Oaktsamhet kommer heller inte att fungera i dom fallen där både mannen och kvinnan druckit alkohol och har frivillig sex. Det blir ju pinsamt löjligt detta.

Jadu Déjà vu, det roliga är att de påstår att "Samtyckeslagstiftning löser inte problemet med att få sexualbrottslingar fällda i domstolarna" ? Sexualbrottslingar blir ju redan mer än tillräckligt fällda redan som det är idag, med dagens lagstiftning. Redan idag döms till och med så pass många att även icke sexualbrottslingar döms och sveps med i samma våg av åtal. Det går ju utan tvekan att konstatera att sexualbrottslingar redan blir dömda, så vad är problemet egentligen kan man undra mer än vissa tokstollar till politiker som bara vill se fler fällande domar trots att dom istället borde minska så att inte fler oskyldiga blir dömda, redan som det ser ut idag.

Som vanligt alltså.

Skydd för 1000-tals kvinnor är mindre viktigt än skydd för ett fåtal män.

Har män lyckats skrika sig till detta argument nu?

Blir man förvånad. Nä. Allt är precis som det alltid varit. Män bestämmer vad som är viktigt eller ej. Vem som ska offras eller ej.

Vem som är mest värd att skydda.

Precis som genom alla årtusenden.

Män vill inte ta ansvar. Stå till ansvar för vad de gör mot eller med andra. Inte ens när de har sex.

Så klent!

Vilket skydd är det du tänker på?
Straff varken syftar till att skydda eller fungerar på något skyddande sätt.

Men vi kan väl samtidigt införa ett oaktsamhetsbrott för falsk tillvitelse och se vad du tycker om de fåtalet kvinnorna som skulle fällas är ett nödvändigt offer för att "skydda" tusentals män.

Önska vad du vill. Än är det tillåtet.

Musse, mycket korrekt skriver till "pipet" där.

Vad pratar du om när du påstår att män inte vill ta ansvar? Du verkar faktiskt inte ha någon koll på vad du själv skriver!

Det är inte fråga om att skydd för ett 1000-tal kvinnor är mindre viktigt än skydd för få män, utan fråga om att inga oskyldiga skall dömas till ansvar för brott de inte begått, oberoende av vikten av skydd för en annan grupp.

Varför gråter inte kvinnor övet samtyckeslagen? Över att de ska fråga i varje moment? Varför vill kvinnor det? Det låter extremt jobbigt. Jag håller med. Men vem är det som inte fattar? Kvinnor eller advokatsamfundet?

Ja för kvinnor som du verkar vara gråter knappast då det är dom som kommer att anmäla och påstå vad som helst, så det är klart att dom inte klagar. Fast vad är det som säger att inte männen kommer att kunna börja anmäla kvinnor för att det saknats samtycke?

Jamen gör det. Anmäl på bara. Så lär vi ju se hur rättssäker lagen är eller ej. :)

Lagen är könsneutral. Även kvinnor kommer behöva inhämta samtycke, på samma sätt som män. Gissning: Varje polisanmälan kommer mötas med en motanmälan.

Och ? Desto viktigare att det prövas då. Samtycke ska vara norm.

Så länge trafficing och barnpornografibrott existera begriper inte män vad samtycke innebär. Det är helt upp till männen vilket skydd som måste krävas för kvinnor och barn och hur långt lagen måste gå.
Bara män kan ändra på det.
Vi väntar.

Samtycke verkar vara något väldigt avancerat för dig att du inte begriper dig på den för än du ser en lagstiftning på ett papper. Det kanske är nytt för just dig men gammalt för de flesta. Du är ytterst märklig!

Anonym m.fl. stödbevisningen kommer att bestå i att olika sakkunniga m.m kommer till domstolen och föreläser om hedersvåld, frozen fright, våld inom familjen m.m. Media belyser fallen och kräver fler fällande domar. Domstolens ledamöter går på kurser hos intresseorganisationer. TV-kändisen som är målsägandebiträde och framför kritik offentligt mot att domstolar inte har tillräckligt kurage trycker på och undrar varför inget händer. Dessutom har du alla intresseorganisationer, som trycker på och undrar varför inget händer. Tror ni att en man och kvinna skulle vara jämställda i allt detta, då en man gör motanmälan. Motanmälan åker i papperskorgen. Det är ingen slump att lagförslaget ser ut som det gör. Den går helt enkelt ut på att kunna döma fler män och då har man hittat på än den ena finessen efter än den andra för att detta ska bli möjligt.

Jag tycker att samtyckeslagstiftning är utmärkt. Sexuell samvaro ska bygga på samtycke och jag kan inte se att den nuvarande ordningen är bättre.

Det är föga förvånande att just du tycker det åklagaren. Äntligen kan vi kombinera en riktig vag oklar gummiparagraf inom straffrätten med en mycket oklar bevissituation, där tt blir sittande med Svarte Petter. Guld och gröna skogar framöver?

Legalitetsprincipen?

Varför skriver man samtycke i lagtexten när man menar frivillighet?

För att underlätta för män och advokatsamfundet att förstå vad som avses och när och hur?

Kvinnor och åklagare fattar.

Tänk att något som är så enkelt ska vara så svårt.
Hur svårt är det att avgöra om en kvinna vill ha sex eller ej? De flesta män är troligen både sensitiva och kloka och har säkerligen inga problem med att tolka en kvinnas vilja i de flesta sammanhang. Men så blir det där med sex och då tycks all tankeverksamhet upphöra och för att få ligga går de för säkerhets skull lite längre än vad de annars skulle ha gjort i andra fall där kvinnans entusiasm är otydlig eller obefintlig.
Det kan väl inte vara så svårt att se, känna och höra om kvinnan är med på noterna. Med den minsta självrespekt torde de flesta män inse när en kvinna inte vill, och vill hon inte är det våldtäkt antingen hon är verbal, våldsam eller passiv.
Varför skall det göras en tolkningsfars av en lag.
Och det där som advokaterna frågar om medgivande i varje fas blir intressant för ett nej är ett nej när det än kommer.

Har du hört uttrycket "det har jag aldrig sagt". Det är här du hittar svårigheterna i praktiken.

Vad som sagts, vad skett, prövas i alla mål. Och domstol dömer så som det anses bevisat.

Inga män kommer undan att de gått i sömnen. De bär ansvar för att se till att de inte våldför sig på kvinnor och barn även som sovande. De får låsa in sig själv bättre.

Du säger att vad som sägs prövas i domstol och att domstol dömer såsom det är bevisat? På vilket sätt skall domstolen döma om det är bevisat när det bara är en kvinnas berättelse om samtycke och ja och nej som kvarstår som det enskilda beviset i målet?

Det blir två utsagor som prövas. Och vill inte män utsättas för det kan de ju ha sex med varann istället. Det är också frivilligt. Inget tvingar en man att ha sex med en kvinna. Han måste själv gör det avvägandet innan.

Sluta dalta med vuxna män.

Du säger att det blir två utsagor som prövas. Ja precis för det finns då ingen annan bevisning som skall prövas nej. Hur tänker du dig då i dom flesta fallen där män faktiskt har haft frivillig sex men ändå utsätt för falsk polisanmälan av kvinnan om påståenden/lögner om att det saknats samtycke?

Jag litar på att domstol kan hantera det. Bjud in advokatsamfundet på föreläsning. De kommer säkert. Precis som nämndemän. Står dig fritt att agera precis hur du vill i denna fråga. Har du viktig upplysning är den säkert välkommen. Mig hotar den inte. Jag är inte för att oskyldiga döms. Ingen jag känner är det heller.

Du säger att du litar på att domstol skall kunna hantera detta? Vad är det en domstol skall kunna hantera mer än att hänvisa till kvinnans trovärdighet och tillförlitlighet om att det saknas samtycke. Det handlar inte om att lita på domstol, utan kan du lita på alla de så många kvinnor som utför falska anmälningar. Varken du eller någon domstol vet ju vilka de är, då alla bara kommer att berätta en berättelse.

Håll dig till hederliga män istället för att pröva lyckan med falska kvinnor så är ju ditt problem löst.

Hur svårt var det?

Jag behöver knappast någon undervisning utav dig , eller någon hänvisning till vilka jag skall hålla mig till. Du verkar ha en väldigt skev verklighetsuppfattning, och det verkar tillsynes krypa myror i byxorna på dig, så mycket som pushar för samtyckeslagstiftning. Har du aldrig fått lära dig vad sex är för något och hur det går till när det är frivilligt? Behöver du se det på ett papper med direktiv? Du är lite väl pinsam!

Till kvinnans utsaga prima facie beviset får du också lägga till att saken i sig självt kan utgöra stödbevisning (res ipsa loquitor). Det ser väl alla att tt är fysiskt starkare mä. Se bara så muskulös han är. Frozen fright? Ställt bortom rimligt tvivel? Yes why not! Allvarligt ML resonerar på det sättet. Ju mer man tittar på lagstiftningsärendet ju mer märklig framstår allt. Man tror att detta är ett skämt, men det är det alltså inte!

Samm gäller för kvinnor så vad är problemet?

Olaga hot, kan det brottet existera med er synvinkel?

Men om domstol tolkar ett glättigt inspelat samtal INNAN sex som bevis för samtycke under sex förstår man ju att vissa inte begriper något om samtycke.

Hur vill du ha de då? Hur skall mannen annars kunna få bevisa att det funnits samtycke då hade du tänkt? I och med att det skall handla om att bevisa och inget annat.

Men fattar du inte själv vad beviset bevisar?

Det bevisar att samtycke fanns innan sex. Inte under. Inget annat. Hur svårt var det?

Att du säger ja på krogen ikväll, till att gifta dig med mig är väl inget jag kan hålla dig ansvarig för i kyrkan sen om du säger nej då. Nu är nu, då är då.

Vi har rätt att ändra oss tusen gånger om vi vill. Så ska det också vara.

Ha sex med dom som vill ha sex med dig. Som ber om det. Svårare är det inte.

Folk kan ljuga om vad som helst. Det kan vi aldrig skyddas oss från. Denna lag syftar till respekt för varandra och varandras vilja. Inget annat.

Det är svårt att begripa sig på dig faktiskt. I det fall att mannen spelar in samtycke under pågående sex då? Något annat sätt kan väl inte mannen bevisa samtycke på för att inte hamna i en ord mot ord situation där kvinnan kanske skulle ha visat sig trovärdig om påstående om avsaknad samtycke? Då måste ju det enda sättet för mannen vara att spela in under pågående sex.

Bevisar det hur många gånger de hade sex den natten? Och hur frivilliga de andra sexakterna var?

Väx upp. Inspelning bevisar bara rädsla för icke samtycke vilket i stort sett kräver att man därför avstår.

Vad vet du till att börja med hur många sexakter det handlar om när vi inte ens talar om ett specifikt fall? I det fall att det bara handlar om 1 sexakt då, så måste ju mannen kunna få bevisa att samtycke förelegat, och hur kommer det sig att du har så mycket emot det? Är du rädd att det kommer att synas hur många kvinnor som faktiskt falskeligen anmäler män varje år? Det verkar uppenbart vara därför.

Hur bevisar du antalet sexakter med en inspelning? Kanske bedöma din inspelning som medvetet vilseledande?

Ha inte sex med de du tror ska anmäla dig. Välj nån du kan kommunicera med. Få kvinnor att vilja ha sex med just dig. Fråga tills du lär dig läsa av kvinnor. Annars är väl sexkunniga män ditt säkraste alternativ. Du verkar ha svårt att lita på kvinnor.

Vem har sagt att mannen behöver bevisa ett visst antal sexakter om mannen bara haft en sexakt och en inspelning därifrån som bevisar samtycke? Hur kommer du bära dig åt om det inte införs en samtyckes lagstiftning? Du verkar behöva gå en kurs för att lära dig vad sex är för något då du är så exalterad och så förväntansfull av en samtyckes lagstiftning, nästintill som ett barn på julafton. Ha sex först när du vet vad sex är för något utan att läsa en samtyckes lagstiftning. Du verkar annars ha svårt att begripa vad frivillig sex är för något.

Men fattar du inte själv vad beviset bevisar?

Det bevisar att samtycke fanns innan sex. Inte under. Inget annat. Hur svårt var det?

Att du säger ja på krogen ikväll, till att gifta dig med mig är väl inget jag kan hålla dig ansvarig för i kyrkan sen om du säger nej då. Nu är nu, då är då.

Vi har rätt att ändra oss tusen gånger om vi vill. Så ska det också vara.

Ha sex med dom som vill ha sex med dig. Som ber om det. Svårare är det inte.

Folk kan ljuga om vad som helst. Det kan vi aldrig skyddas oss från. Denna lag syftar till respekt för varandra och varandras vilja. Inget annat.

Mannen har väl också lika mycket rätt att ändra sig, eller? Då måste väl kvinnan också bevisa att samtycke funnits , eller?

Precis. Rätt uppfattat. Delat ansvar eller samma ansvar om det låter bättre. Jättebra ju. :)

Tack pip för att du orkar debattera! Jag håller med dig.

Kallar du verkligen det för att debattera? Jag tycker mest hen är otroligt pinsam.

Enda sättet att skydda sig för båda parter blir väl till slut att spela in ljudet från akten så att man skyddar sig från ord-mot-ord.

Ja om det är ditt recept på bra sex så förstår vi ju alla hur mysigt dina sexpartners haft det. Risk för våldtäktsanmälan säger väl rätt mycket om hur du själv uppfattat att de uppfattat sexet. För du syftar väl på hemliga inspelningar?

Det handlar inte om hur mysigt det är , och det handlar knappast om att en ljudinspelning skulle göra det hela mindre mysigt, utan han menar väl helt enkelt att det blir nödvändigt med inspelning. Det är däremot mycket märkligt att du har så mycket emot det då jag bara anser det vara rättvist med inspelning för då behöver inte domstolen gissa sig fram.

Hört många kvinnor som argumenterar för det? Hur ett bevis tolkas är heller inte upp till dig. Jag anser inte att det bevisar nåt mer än rädsla för våldtäktsanmälan varför frivilligt samtycke för den som valt att inte spela in automatiskt måste ifrågasättas.

I det fall att samtycke är ett krav så är det väl knappast rädsla att vilja bevisa samtycke? Det är snarare klokt nästintill en självklarhet! Det handlar inte heller om att ifrågasätta något, utan det handlar om vad inspelningen bevisar , och bevisar det att det på något sätt är frivilligt så är det ju det som domstolarna har att utgå ifrån och inte ditt personliga egna tyckande!

Jag har inte hört en enda kvinna argumentera så. Inte för sin egen säkerhet, inte heller för sin manliga kompis eller sin lillebror.

Jag har bara hört det från män med dåliga sexuella erfarenheter. Andras kanske. Det har de inte sagt. Kanske är allt bara hypotetiska farhågor över hur man själv kommer att uppfattas alternativt rädsla över deras egna dålig omdöme i väl av opålitlig sexpartner.

Någon sanning finns ju inte efter som det handlar om tänkbara hypoteser. Lagen finns ju inte än.

Du pratar bara om en massa rädsla hela tiden helt obefogat. Du lär nog får höra många argumentera såsom det alltid varit i domstolarna. Fast denna gång kan det vara bra för ena partnern att visa upp en inspelning för sin argumentation i det fall att det skulle behövas. Hur kommer det sig att du är så rädd och har så mycket emot att en man skall kunna få visa upp en inspelning som bevisar att det funnits samtycke? Det låter ju inte mer än sunt, då det är samtycke som skall bevisas.

Går man ex. upp i en boxningsring för att boxas som idrottsman så är man med på de regler som gäller (bl.a. att motståndaren i det här fallet har rätt och oftast som mål att golva dig). Om du däremot säger nej, sätter dig ner eller går av ringen så är saken en annan.

Det verkar inte som om Rambergskan samtycker.

För inte länge sedan följde en kille med en tjej in på en restaurangtoalett. Det blev - frivilligt - sex, men efteråt anmäldes killen. Han hade emellertid vis av debatten i tidningar m.m. satt igång inspelningen på sin mobil före sexet och tjejen blev avslöjad.
Så det bästa råd man kan ge till folk med att sexualliv där risken är hög, installera en dold kamera eller använd mobilen för att säkra bevis om frivilligheten. Bisarrt, javisst. Kränkande för den som spelas in men som inte har tankar på annat än att stå för den frivilliga överenskommelsen. Jodå, tveklöst.
Men en lagstiftning av det här slaget medför med nödvändighet att man måste skaffa sig en försäkring. För sanningen är att även om flertalet inte falskeligen anger sin f.d. partner så sker det. Och då saknas skyddsnät. Domstolarna ställs då inte sällan inför en övermäktig uppgift och det spelar då ingen roll om man är oskyldig. Man blir en sexbrottsling.

Alltså den här lagen kommer inte gälla mig eftersom jag ändå aldrig får kn**la, åtminstone inte i Svärje. Men den här lagen är kanske inplanerad att så småningom även börja gälla utomlands för svenskar under andra länders lagstiftningar, precis som sexköpslagen en gång var när den introducerades. Ingen tror väl på allvar att det kommer att stanna med detta?

Så konstigt. Det är orimligt att man ska behöva fråga, oftast visar man samtycket med kroppsspråket, varför prövningarna förmodligen kommer gå över till att handla om presumerade samtycken, och då är vi tillbaka på ruta 1.

M som du kallas för, i det fall att samtycke lämnats i form av kroppsspråk och ett samlag avslutas med ställningen missionären, där kvinnan av naturliga skäl blir mindre aktiv då mannen ligger överst. "upphör" samtycket om kvinnan skulle bli mindre aktiv för att hon helt enkelt njuter? Eller hur aktiv eller passiv får man vara för att det inte ska vara straffbart och för att det skall betraktas som frivilligt? Hur aktiv skall kvinnan eller mannen får vara för att ingen av partnerna skall anses ha varit oaktsam?

Det är självklart svårt att svara på. Alla är olika. Men såvitt jag har förstått det så säger utredningen att man inte måste lämna samtycket muntligen. Inför man en samtyckeslagstiftning så är jag nästan övertygad om att det kommer leda till diskussioner om presumerat samtycke, ville hon/han det verkligen osv (likt den nuvarande bedömningen). Jag menar att en samtyckeslagstiftning inte kommer hjälpa överhuvudtaget, utan vi är tillbaka på samma bedömning som vi ändå var tvungna och göra från början.

M, ja så är det, och kan även tillägga att oaktsamhet också är fjanteri och bara ett sätt att skuldbelägga en partnern då det inte finns riktiga bevis. Det kommer inte i praktiken att fungera med 2 sexpartners som har sex i berusat tillstånd. Skall den ena partnern påstå att den andra utförde en viss handling med "oaktsamhet", vilket är lika illa som samtyckeslagstiftning. Det som de försöker att kriminalisera är i praktiken och slutändan helt orimligt. Det är väldigt chockerande att advokatsamfundet ens tillstyrker oaktsamhet överhuvudtaget. Det får nog räcka med de så många oskyldiga dömda som redan existerar i och med dagens lagstiftning, samt alla falska tillvitelser utförda av kvinnor som dessutom skryter hur enkelt de nästan satte dit vissa män, och då kan man knappast vilja lätta på trycket och sänka ribborna ännu mer.

Håller med dig, är kvinna själv (om det nu ens ska spela ngn roll haha) och tycker det är orimligt iallafall i parförhållanden. Jag tror dom försöker fånga upp dom fallen där det t.ex. handlar om personer som träffas för första gången osv, är fulla osv, vågar inte säga nej osv. Många blir ju frusna också vid sådana situationer. Men det är klurigt, svårt att komma fram till en lösning som är rättvis för båda i bevishänseende.

Ska lägga mig nu! Ha de gott :)

M, personer som träffas för första gången och är berusade är hundratusentals per år, och dom skulle bara fånga upp halva landet höll jag på att säga. Nejdå, då skulle de få kriminalisera alkohol och sex helt och hållet istället för deras löjliga knep & knåp. Kravet på hjälplöst tillstånd måste fortfarande finnas och i annat fall är de ute på hal is och branta backar. Det finns inget mer att fånga upp, däremot borde åtalen minska redan som det är idag. Där är problemet och inte tvärtom. Jadu ha det gott du med!

Kan bara konstatera att vi i ett historisk perspektiv gått från ett samhälle med en nästan religiös moralisk attityd angående relationer mellan kvinnor och män till ett samhälle med fritt sex på internet. Resultatet är moralpanik och häxprocesser. Den nya samtyckeslagen är bara ett nytt sätt att bränna fler häxor på bålet. För omväxlings skull är det mest manliga häxor till skillnad mot 1770 talet. Intressant :-)

Larviga larre. Jag kan ärligt säga att jag klev in i dessa debatter helt förutsättningslöst. Jag visste från början inte om jag ens var för eller emot samtyckeslagstiftning. Till vardags sysselsätter jag min tanke åt att lösa olika tvistemål mellan de ordinära 08:orna på planeten Tellus, Detta var det det finaste jag hört sedan hemkomsten till min planet stjärnan halvägs mellan planeten Tellus/08 och Gud!

Man kan absolut hävda att samtycke borde vara en självklar grundförutsättning för sex mellan människor. Redan med nuvarande lagstiftning är det dock svårt att bevisa vad som i varje moment utspelat sig (ord, blickar, rörelser etc). En samtyckeslagstiftning lär tyvärr inte göra det lättare att styrka bevis i olika avseenden. Även om kvinnor oftast är de mest utsatta kommer ord mot ord också i fortsättningen att stå mot varandra och göra det lika vårt för domstolarna att värdera trovärdigheten hos de inblandade parterna.

Bevissvårigheter som du kallar dig, du får då bredda ditt sinne ytterligare i detta ämne. Du har bara kommit till den fas som handlar om bevissvårigheter, och du försöker få det att handlar om bevissvårigheter och det är bara den minsta biten. Den stora biten är att redan idag döms allt för många oskyldiga män, och redan idag ogillas drygt 30% av de fall som går till åtal ,och redan med dagens lagstiftning förstörs flera tusentals oskyldiga mäns liv, som är de som är de flesta drabbade. Redan idag med viss stödbevisning som krävs är det illa nog med falska anmälningar, och det finns inga utrymmen för ännu fler falska anmälningar som endast kommer att bestå av att, hen fick en blick, hen missade en signal, hen bytte ställning 1 sekund försent, hen var oaktsam och råkade föra in sin pe_is i fel hål först, hen missade att inhämta nytt samtycke o.s.v... Det handlar inte om bevissvårigheter som de flesta vill försöka få det till. Det handlar om att det är totalt orimligt att bygga fällande domar på endast trovärdiga berättelser om påståenden/lögner/missuppfattningar avseende avsaknad/respektive inhämtade samtycken hit och dit. Det blir ännu sämre åtal än vad det redan är idag. Att sex skall vara frivilligt så har det varit i alla år , och fortfarande än idag, men för att det skall vara en våldtäkt kan inte en fällande dom endast bygga på enstaka påståenden om ja eller nej oavsett tal eller kroppsspråk och resultera i flera års fängelse. Totalt orimlig lagstiftning.

Jag förstår att du just kommit in debatterna. Ju mer du läser in dig i ämnet ju större motståndare kommer du bli till en samtyckeslagstiftning. Så var det för mig.