Skip to content

Säpos livvakter såg ingen nödvärnssituation - SD:s Kent Ekeroth åtalas för ringa misshandel

Kent Ekeroth (SD) i riksdagens talarstol. Foto: Claudio Bresciani/TT

Riksdagsledamoten Kent Ekeroths (SD) livvakter från Säpo kan inte vidimera Ekeroths uppgifter om att han skulle ha agerat i nödvärn när han slog till en man i ansiktet utanför en krog. Kent Ekeroth åtalades i dag för ringa misshandel.

 

Förundersökningen har bedrivits vid Särskilda åklagarkammaren under ledning av chefsåklagare Lena Kastlund.

Kent Ekeroth erkänner att han gav den andre mannen en örfil utanför krogen i centrala Stockholm i höstas men hävdar att det skedde i nödvärn – bland annat eftersom han skulle ha hotats till livet. Hans egna livvakter från Säpo har dock inte kunnat vidimera detta i förhör.

"Ingenting om något dödshot"
DN har tagit del av ett protokoll från förundersökningen där det framgår att förhörsledaren säger till Kent Ekeroth:

”Jag har hållit förhör med dina livvakter, men de har inte sagt någonting om att du skulle ha haft något dödshot mot dig och det borde de ha vetat om i så fall.”

Kent Ekeroth har tidigare i ett mail till media förklarat saken så här:

”Jag hade sällskap av två Säpo-vakter som var upptagna med att omhänderta en okänd man som försökt attackerat mig. Då blev jag plötsligt oprovocerat slagen i ansiktet av ytterligare en okänd man. Situationen var utsatt och det hela var mycket obehagligt. Jag försvarade mig reflexmässigt genom att ge angriparen en lättare örfil tillbaka”, skriver han.

"En justitieministerkandidat"
Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger att han utgår från att Kent Ekeroth kommer att lämna riksdagsarbetet under tiden som rättsprocessen pågår.

- Det är ju inte bara en riksdagsledamot utan en rättspolitisk talesperson och därmed en justitieministerkandidat som nu blir föremål för domstolsprövning för misshandel. Och det är naturligtvis väldigt allvarligt. Jag kan inte påminna mig att det hänt någon gång tidigare i svensk historia, säger han till TT.

"Ska betraktas som oskyldig"
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson hänvisar till såväl politiska som rättsliga principer men understryker att situationen är allvarlig.

- Mitt förtroende för Ekeroth är allvarligt skadat.

- En viktig rättsprincip är att ingen ska betraktas som skyldig innan dom har fallit. Samtidigt är det närmast omöjligt att verka politiskt med bibehållen trovärdighet med denna och tidigare händelser hängande över sig.

- Ekeroth bör därför ta timeout ifrån all politisk verksamhet och dessutom permanent lämna sin plats i riksdagens justitieutskott.

Kan avsättas vid fällande dom
Kent Ekeroth nekar alltså till brott och åberopar nödvärn. Någon tid för huvudförhandling vid Stockholms tingsrätt är ännu inte utsatt.

Om Ekeroth fälls är det upp till domstolen att ta ställning till om han ska avsättas som riksdagsledmot - detta kan endast ske om han anses vara uppenbart olämplig att utöva sitt ämbete och har i modern tid skett vid ett fåtal tillfällen.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

77 comments

Inte en dag för tidigt om denne bojsten för Sverigedemokraterna försvinner från den politiska scenen.

Anton den värste, du har helt rätt!

Kan inte begripa varför Ekeroth envisas med att springa på krogen och hamna i klistret hela tiden. Han får välja; krogen eller politiken.

Eftersom Ekeroth "bara" är åtalad för ringa misshandel kan domstolen inte avsätta honom. För att de ska kunna göra det krävs att han döms för ett brott där 2 års fängelse ingår i straffskalan (se brottsbalken 20:4). Ringa misshandel har ett maxstraff på 6 månaders fängelse.

om nu rätten vore bunden av yrkandet

Det är inte domstolen som kommer avsätta honom det är Jimmy Åkesson. Då behövs inte en enda grund för att entlediga honom.

Men Ekeroth avgår väl frivilligt eftersom med hans rättspolitik skulle ju ringa misshandel ge 10 års fängelse. Ska bli intressant att höra vad han tycker att straffet ska vara om han fälls.

Oaktat om han har gjort fel eller inte så är medias spekulationer orimliga, inklusive dagens juridik. Journalistiken ska beskriva händelserna så objektivt och sakligt som möjligt. Det sker inte så fort det handlar om ex. SD.

Spekulationer tar fart om fängelse och förlorad riksdagsplats för ett brott som består i ett mindre slag, öppen eller knuten näve, oprovocerat eller provocerat, och med ringa skada. Utifrån min lekmannakunskap och sunt förnuft så kan påföljden aldrig bli fängelse och ännu mer orimligt att han skulle förlora sin riksdagsplats. Det finns inte en chans för sådant utfall.

Att journalisterna, som mycket väl känner till rättspraxis och normala påföljder, inte redovisar det högst sannolika utfallet utan hänger sig åt spekulationer och antyder att påföljden är en öppen fråga är ren desinformation. Det fördummar debatten, vilseleder människor och gör att respekten kommer att minska ytterligare för journalisterna efter att dom fallit.

Ytterligare ett rekvisit för tillämpning av Brb 20:4 är att uppdraget ska vara förenat med myndighetsutövning. Det gäller väl knappast en rd-ledamot?

Vad hände med Daniel Sestrajcic från Vänsterpartiet?
Han dömdes till dagsböter men får sitta kvar.

Ohörsamhet mot ordningsmakten är inte riktigt samma som våldsbrott. Misshandel är inget en riksdagsledamot ska ägna sig åt.

Det är klart att en riksdagsledamot, allra helst inte Ekeroth med hans erfarenhet, inte borde sätta sig i den situation Ekeroth försatte sig i överhuvudtaget. Detta står dock inte i kontrast mot att en medlem av den lagstiftande församlingen inte ska ägna sig åt ohörsamhet mot ordningsmakten.

Det beror väl helt på brottets natur. Det är skillnad på att delta i en opinionsyttring för statslösa palestiner och att misshandla någon på krogen.

Varför talar du inte klarspråk?

Att delta i en opinionsyttring är inte olagligt. Brottet bestod i ohörsamhet mot ordningsmakten och det är allvarligt när en medlem av den lagstiftande församlingen obstruerar mot ordningsmakten.

Att Ekeroths brott är allvarligare i sig må vara sant då det finns ett fysiskt brottsoffer men ohörsamhet mot ordningsmakten är likafullt ägnat att allvarligt skada förtroendet för en riksdagsledamot.

Lagstiftarna håller nog inte med. I Ukraina så deltog olika nazistledare i våldsamma upplopp och till och med mord av poliser. Dessa personer betraktas nu som Ukrainas legitima regim av vår riksdag.

Om du syftar på nazzarna inom Svoboda som slängde handgranater mot national gardes poliserna utan för parlamentet så sitter de i fängelse numera och inte i parlamentet.

Varför lever inte Journalister upp till saklighet. De är och förblir ICKE trovärdiga som leverantörer av verkliga händelser. Som den aktuella händelsen återspeglas är inte de mänskliga fri och rättigheterna iakttagna.

Vad i artikeln är det som inte är sakligt Tommy, vilka mänskliga fri och rättigheter är inte iakttagna?

Gränsen mellan misshandel av normalgraden och ringa brukar dras vid knytnäve i ansiktet som då räknas som normalgrad. För att 20:4 ska kunna tillämpas behöver två års fängelse bara finnas i straffskalan, inte utdömas. Med det sagt vet jag inte hur "i tjänsten" ska tolkas.

Domstolen är i det här avseendet teoretiskt inte bunden av brottsrubriceringen utan gärningsbeskrivningen. MissHandel av normalgraden lever upp till kravet formellt.

Hmm.. Varför blev inte Mats Alm dömd för brott mot griftefridsbrott då? Problemet var väl just att åklagaren ej åtalats för detta!?

Jag har straffrätten om nån månad så inte helt insatt i detta.. men har själv haft en rättegång för grovt bedrägeri där domaren tjata på åklagaren om brottet ej kunde ses som nåt annat? (Hämtat ut nån annans bankomat kort.. ej förmögenhetsöverföring därför ej bedrägeri).

Eller nästa själva åtLsrubriceringen i stämningsansökan är rätten ej bunden av men åklagaren måste väl åtminstone åberopa rubriceringen?

Att rätten ex officio skulle döma någon för ett brott som åklagaren inte alls nämnt, men som kan utläsas från hans gärningsbeskrivning, verkar inte stämma med mina erfarenheter...

Inte för att jag sörjer om Ekeroth blir dömd eller så, men borde inte "offentliga" livvakter ha tystnadsplikt och/eller inte kunna tvingas vittna, typ som advokater eller närstående?
Det verkar lite svårt att göra sitt jobb om den man ska bevaka ska smussla med sina förehavanden - det behöver ju inte vara olagliga saker utan bara djupt privata/pinsamma för att man inte ska vilja riskera att livvakten sedan ska redogöra för det.

SÄPO är ju en polismyndighet. De kan knappast hålla tyst om de ser ett brott begås. Det får man nog räkna med om man får beskydd av dem.

SÄPO är alltså tjallare m.a.o.

De är vittnen och då gäller vittnesplikten. Dessutom är de poliser. Självklart finns ingen tystnadsplikt som träffar detta.

Folk spekulerar om påföljd här. Blir han dömd är det böter endast som blir aktuellt. Jag skulle tro 60-80 dagsböter à 800 kr. 800 bof. Och återbetala försvararkostnader som kanske är 18000 kr.

Och det krävs prövningstillstånd till hovrätten.

800 kronor? Förstår du vad en dagsbot är, vad en riksdagsman tjänar? Dagsboten kommer att ligga på mer än 2000 kronor. Och i och med att det är allmänheten som betalar hans lön så är det allmänheten som kommer att betala böterna.

En förtroendevald politiker som skäligen misstänks för brott skall per automatik omedelbart förlora sitt förtroendeuppdrag och alla sina privilegier.

Bara så att ingen missar något här, 80 x 800 = 64 000 kr + 800 kr brottsofferfond + återbetalning av försvararkostnader som kanske är 18 000 kr (eller högre). Jag gissar att det inte blir taxemål. Så då skulle det hela eventuellt sluta på dryga 80 000 kr av skattade pengar.

Lägg av med att leka åklagare!

Han är riksdagsledamot och har 63800 kr/månad. Det blir 765000 kr om året. Därutöver skulle jag tro att han har en del inkomster från andra källor. Dagsboten är en tusendel av inkomsten (sedan finns viss en del annan justering också, men i stort sett är det så. Därför tror jag att den hamnar på 800 kr per dagsbot. Maximal dagsbot är för övrigt 1000 kr oavsett inkomst.

Och eftersom åklagaren tycks ha åtalat endast för ringa misshandel så kommer domstolen inte att döma utöver detta. Och därmed är normalpåföljden enbart böter. Jag har uppskattat böternas antal efter erfarenhet.

Så absolut är det inte aktuellt att leka Janne, utan detta handlar om sakkunskap.

Du skrev i ditt första inlägg att Ekroth förmodligen får betala advokatkostnad på 18 000 kr, hur kommer det sig, har han själv anlitat försvarare? (Trodde att man fick kostnadsfritt försvar nämligen...)

Utgångspunkten är att den som döms för det åtalade brottet och har haft offentlig försvarare är skyldig att återbetala hela eller del av kostnaden, allt beroende på vad man har för inkomst. Bestämmelserna finns i 31 kap. rättegångsbalken för den som är intresserad.

Vad "Åklagaren" skriver synes för övrigt vara helt korrekt. Det inte sagt specifikt till dig utan till folk här ovan som inte ens vet att dagsbotsbeloppet är maximerat till 1 000 kr per bot men tar brösttoner.

Detta visste inte jag. Jag har aldrig uppfattat det så. Är du säker på att detta är sant?

Hur blir det då för de som felaktigt anklagas? De vars dom ändras? Man har aldrig hört att de ersätts för just rättegångskostnader.

Det fanns en byggherre eller nåt i Sundsvall som anklagades för skattebrott eller nåt. Det blev en utdragen process. Han frikändes så småningom. Han krävde ett större skadestånd mer ersattes med 700 000 kr för förlorad arbetsinkomst enbart.

Menar du då att man utmäter familjers hem och för att få betalt för rättegångskostnader?

Så indirekt kan den som anklagas fel se sina barn sätts på gatan också?

Var står detta? Då är det extremt viktigt att utredning bedrivs effektivt och att åklagare är kompetenta.

Detta skulle ju rent av kunna förklara ovilja till att bevilja resning för någon.

Staten förlorar ju ekonomiskt på det.

Det samma för alla friande domar.

Är det ett rättsäkert system?

"Är du säker på att detta är sant"? Nu får du ändå ge dig. Slå upp lagtexten i stället.

Om man frikänns blir man såklart inte skyldig att återbetala något.

Sedan är man ganska generös med att använda den jämkningsregel som finns, och jämkar ofta bort betalningsansvaret när den dömde endast har normala inkomster och döms till ett kännbart fängelsestraff. Men vill du ha ett exempel på en person som dömdes att återbetala betydande belopp trots att han dömdes till flera års fängelse så har vi ju "Kapten klänning". Det skrevs en hel del om just den här frågan när han dömdes. Du kan säkert hitta det på nätet.

Ställer du dig bakom ett sådant system?

Systemet bygger ju på att advokater inte utnyttjar systemet.

Inte heller åklagare. Eller polis.

Eller sen domstol.

Visa på rättsäkerheten för den åtalade när pengar är inblandat.

Enorma summor årligen.

Där vinst för all parter utom åtalad = fälld.

Hur tänkte man här?

Jag vill ha ett tydligt svar. Får dessa kostnader utmätas? Ja eller nej?
Det är väl att betrakta som statlig fordran får man förmoda?

Alltså preskriberas den efter 5 år.

1. Vad jag tycker personligen är ointressant i sammanhanget. Reglerna ser ut så här, anser du det vara fel får du engagera dig politiskt i frågan.

2. Det påverkar knappast rättssäkerheten. Jag har inget personligt intresse i huruvida den dömde får ersätta staten eller inte och det har knappast polis eller åklagare heller.

3. Ja, det är klart att fordran går till utmätning om den inte betalas, precis som alla andra fastställda fordringar.

4. Ja, det är en statlig/allmän fordran. Nej, jag tror inte den preskriberas efter 5 år. Du tänker på skattefordringar, som preskriberas enligt särskild lagstiftning.

Det blir såklart mer pengar över till din lön om den dömde själv bekostar sitt ombud.

Du tjänar på att fälla.
Hur kunde man bygga ett sådant här system för rättvisa?

Vilken advokat kan ta upp frågan utan att få sitt arvode särskådat i nästa rättegång?

Sån blind tro på parters objektivitet är ju naiv.

Advokater ska alltså känna större lojalitet med en mördare än de som beviljar hans lön?

Han gör det av godhet eller?

Lisaholms-fallet åtaldes advokat som ifrågasatte bevisning fick sitt arvode sänkt. Vi förstår att det var ett tydligt budskap till övriga advokater.

Det kostar att ifrågasätta bevisning.
Vara för lojal med sin klient.

Jo, med det argumentet kan man, om man vill och är något av en foliehatt, såklart ifrågasätta hela samhället eftersom alla offentliganställda som beslutar om såväl förmåner som pålagor har sin lön från den offentliga kassan. Men jag ser det inte på det sättet och tänker inte föra en helt meningslös diskussion.

Helt rätt och missbruket är gigantiskt.

Staten pålägger människor kostnader och när sen dessa prövas i domstol tjänar dessutom staten ekonomiskt på att ge sig själv rätt.

Därtill finns PT-krav som inte behöver motiveras vid avslag.

Och detta tolkas då av de som verkar inom system som det mest rättsäkra för den lilla människan, vilket ju är de som systemet främst ska skydda.

Knappast godtagbart eller rättssäkert.

Jamen då överlåter vi hela den offentliga förvaltningen till privata intressenter, tycker jag. Det är väl enda lösningen om man ska utgå ifrån dina konspirationsteorier. De privata intressenterna kommer ju inte att ha några vinstintressen...

Löjligt svar. Självklart ska inte en stat tjäna pengar på att hålla med sig själv.

Detta gäller såklart alla kostnader som inbegriper exempelvis moms till staten i en prövning.

Staten ska såklart betala allas kostnader i en prövning. Det är ju staten som anklagar, utreder och åtalar och sedan dömer. Och det är knappast frivilligt att deltaga.

Allt annat är att vara dumsnål.

Det är ditt resonemang som haltar. Ersättning för rättegångskostnader ger täckning för endast en försvinnande liten del av vad rättsväsendet och Kriminalvården kostar att hålla igång. Som många påpekat för dig vore det betydligt kostnadseffektivare och skulle ge mer utrymme till att höja våra löner om, oavsett bevisläget, åklagare lade ned förundersökningarna och om jag och mina kollegor frikände. Att driva förundersökningar till slut och att bekosta platser inom kriminalvården kostar enormt mycket mer än de pengar som lite återbetalning från den dömde för rättegångskostnader ger.

Du har ju redan berört övriga delar av den offentliga förvaltningen och sagt att det offentliga tjänar på att driva och pröva sina egna mål samt antytt att det ligger en inbyggd korruption i detta. Det var därför jag spetsade till argumentet. Så vad är din lösning på det problemet? Ett problem som för övrigt i så fall finns i alla stater som har en offentlig finansiering av rättsväsendet.

Det är självklart ett problem när fel begås och sedan döljs och då ska bekostas av den lilla människan.

Att säga att detta inte är vanligt ja då kan vi ju skrota både hovrätt och HD.

Domar ändras. Fel begås. Man ska såklart bygga ett system som mest möjligt skyddar individen. Genom hela processen och efteråt också såklart.

För mig är det en självklarhet

Med tanke på övriga kostnader som betalas av staten blir det ju löjligt att just försvaret - det avgörande för individen - måste av snålhet från staten bekostas av individen själv.

Sen kan hen kosta samhället 14 700 kr / dag.

Haltande argument.

Till att börja med kan ni inom rättssystemet, som du själv noterat, sluta med att vara korrupta!
Vad tycker du om det?

Hur blir det då i Södertälje-målet exempelvis?

Jag har läst att vissa ombudskostnader uppgick till 5,6 miljoner. Och då var jäv en bidragande orsak.

Detta sätter ett enormt krav på advokaten. Denna kan ju medvetet gräva ner sig i nån betydelselös detalj vilket ökar kostnaden för den åtalade.

Det uppstår ju nästan en jävssituatoion för ombud också.

Ska denne vara lojal med sin klient eller den som beviljar rättegångskostnader mest?

Jag gillar inte vad jag ser.

Ju mer komplicerat en åklagare gör ett mål desto dyrare för åtalad alltså. Och staten tjänar på att hellre fälla än fria.

Groteskt! Nedslående.

Vid frikännande dom stannar kostnaden på staten. Men om den tilltalade döms och i övrigt har normala inkomster så åker han på att återbetala kostnaden staten haft för hans advokat.

Sedan förutsätter man förstås att advokaten lojalt enbart debiterar nedlagd och skälig tid.

Så om man får en dålig advokat och därför döms så ska man därtill tvingas betala denne?

Jag har aldrig läst det i en dom.
Bara att dömd döms att betala skadestånd.

Och när staten klantar sig som i Södertälje-målet ?

Så ju sämre polis desto högre kostnad för åtalad?

Likaså om åklagaren vill dra ut några år på en FU?

Och ingen reagerar som vanligt?

Det får bara fortgå så här?

Och media tycker också att detta är rättssäkert?

Jaha ja. Vad ska man säga?
Svårt med rättsäkerhet tydligen.

Att staten tjänar på att fälla säger allt.

Jag har inte ord.

Jag läste att man som kompensation fick 15 000kr i ersättning av staten om en prövning varade över 6 år.

Med facit i hand blir det ju som sparka nån i magen och skratta.

Själv har man en månadslön på mellan 60 000 - 100 000 vare sig man dömer rätt eller fel. Handlägger ett mål rätt eller fel.

Bevisar väl att man inte begriper något om rättvisa.

Vem vill ha det så här förutom dom som tjänar på systemet?

Är du i farten nu igen, pip? Samma ointelligenta kommentarsmönster. Om du funderar lite grann, pip, varför begriper man inget om rättvisa om att man tjänar 60-100 000 kr/mån??? Förklara logiken är du snäll!

Den som själv är mer eller mindre ekonomiskt oberoende har såklart ett större ansvar för att inte pengar styr utfallet i en prövning än den själv som kämpar för sin egen överlevnad.

Speciellt som denne sedan har sin betalning just ur samma system.

Den tjänr ju pengar åt sig själv genom att hellre fälla än fria.

Ser du inte det själv?

Nej, det gör jag inte, pip. Och ingen annan heller, kan jag lova dig. Sedan kan du ju fundera lite på logiken i det du säger. "Den som är ekonomiskt oberoende har större ansvar för att pengar inte styr utfallet"?? "Speciellt som denne sedan har sin betalning just ur samma system"? Jaha, och var finns logiken i detta? Menar du att jurister i allmän tjänst jobbar på ackord och tjänar mer ju mer pengar de sparar åt staten? I så fall borde de kanske hellre FRIA än fälla. Fängelse kostar mycket pengar. Har du tänkt på det?

Herregud, vad ofattbart korkad du är. Gå nu till Flashback. Där kanske du möter mer förståelse än har.

Målet var inte att möta förståelse.
Målet var att granska argumenten för systemet. Lyfta fram systemet i ljuset.

Du förstod inte det. Helt ok.

Med ditt resonemang skulle staten spara mest pengar på att lägga ned alla förundersökningar och frikänna alla. Det är nämligen betydligt billigare. Det som kostar mest för staten är naturligtvis att utreda och ha någon inlåst. Det kostar bra mycket mer än advokatkostnaden som eventuellt den skyldige får betala tillbaka.

Det gör man väl med många gånger.

Hade varit lämpligare att du la fram ett argument för det rådande system.

Det gör man väl med många gånger.

Hade varit lämpligare att du la fram ett argument för det rådande systemet.

Att det blir en ekonomisk att fälla är högst graverande och det kan inte uteslutas att det påverkar utgången i ett mål som är att ytterligare prövning förvägras.

pip, Du framför återigen friska och ofta tankeväckande synpunkter på det svenska rättsväsendet. Jag har tidigare sett på den företeelse som Du nu kritiserar på det invanda och självklara sätt som de statsanställda juristerna i den här tråden gör. Absolut kan man ifrågasätta rimligheten i att den som döms för brott måste både avtjäna straffet och bekosta den offentlige försvarare som staten utsett åt honom, vare sig han begärt offentlig försvarare eller inte. Jag tror också att detta inte framstår som lika självklart i andra länder, där myndighetspersoner står gemene man i valmanskåren sympatimässigt närmare än statsmakten. Det är nog en ganska svensk företeelse, den där idén om att egenfinansiera repressionen.

Personligen har jag aldrig sagt att det ligger något slags högre rättvisa i den rådande ordningen. Vad jag däremot närmast finner som en nedlåtande idiotförklaring av mig och andra i min profession är att vi i syfte att spara skattepengar och höja våra löner skulle fälla en person på för dålig bevisning för att återfå en del av försvararkostnaderna till staten.

Hovrättsassessor. Du diskuterar med en obildad idiot (pip) som fullständigt nedlusar detta forum med sina korkade kommentarer. Spara på krutet till mer värdiga opponenter.

Det var såklart ett högst tillspetsat och medvetet provocerande argument men tydliggör vad som faktiskt går att göra. Och hur orimligt du ändå finner det vara så kan vi ta Zlatan- målet som ett förtydligande exempel.

Där den enskildes ombudsarvode nästa uppgår till lika med böterna. Dvs förlorande part påläggs såväl böter som kostnad = dubbelbestraffas.
På böter läggs kostnad för advokat som inte hjälpte. Det känns också mer påtagligt för denna part i plånboken än dubbla summan skulle gjort för Zlatan får vi gissa.

Sen finns det en tredje aspekt och det är att rent ekonomisk kan så klart denne part därför också dra sig för att överklaga av just ekonomiska skäl

. Vilket i klartext kan betyda att Zlatan vinner målet därför han är rikare. Var det tanke med domstolsprövningar? Att människor ska ge upp sin rätt på grundval av att deras aktuella ekonomi förhindrar dem vidare prövning?

Ekonomi skall styra enskildas möjlighet att få sin sak prövad?

En människa har också andra att tänka på än bara sig själv. Sin familj och deras gemensamma ekonomi exempelvis

. Äger den enskilde rätt att därför äventyra även deras ekonomiska trygghet?

För övrigt går jag inte runt och tror att Hovrättsassessorn dömer för egen vinning. Det tror jag inte om någon inom rättsväsendet. Jag tog upp det därför att det kan tolkas så och det framstår som ganska onödigt att man inte förvissat sig att sådana tankar aldrig tillåts gro.

Man ska skydda individen mest möjligt alltid och parters ekonomi ska aldrig vara avgörande för en utgång i ett mål. Det kan vi fixa om vi vill och förstår betydelsen av rättsäkra domstolsprövningar. Allt annat är bullshit.

För tydlighet skull vill lyfta fram att det alltså finns två möjligheter att stoppa enskildas grundläggande rättighet till domstolsprövning.

1. Den enskildas egna ekonomi
2. PT-krav

Inte bra i en demokrati.

Dubbelbestraffning är det inte frågan om. Du tänker på principen Ne bis in idem - inte två gånger för samma sak. Här prövades saken en gång och straffet blev ett. Böter och omkostnadsersättning.

:) det var en fri översättning av dubbelbestraffning.

För visst är det som du säger inte två " straff" bokstavligt talat men du kan ju lugnt räkna med att den förlorande parter trots det upplever det just så som dubbelt straff .

Och det är än så länge inte förbjudet att göra ;)

Hade en annan person observeras av två polismän i tjänst när denne slog till någon i ansiktet i en krogkö så hade den omgående tvångsomhändertagits. Jag menar att Kent Ekeroths livvakter begått ett lindrigt tjänstefel som inte omhändertog Ekeroth och förde honom till häkte för tillnyktring och förhör vid detta tillfälle.

Det är av hösta vikt att vi får lagstiftning på plats som per automatik fritar samtliga politiska förtroendevalda deras politiska uppdrag och privileger omedelbart redan om de är skäligt misstänkta för allvarliga brott som våldsbrott om än ringa. Det är en skam och en vanära för valmanskåren, Sverigedemokratiska partiet, Sveriges Riksdag och ytterst vårt land att en person med våldsamt beteende kunnat väljas in i riksdagen och bli ordförande för dess rättsutskott.

Livvakterna såg ju inte Ekeroth slå. Däremot hamnade ju ena livvakten i handgemäng med en ordningsvakt. Hade varit intressant med en varsin anmälan från livvakten och ordningsvakten om våld mot tjänsteman.

Läs igenom grundlagen för Riksdagsmän.

Jag anser att det ska ses som en svår försvårande faktor att Ekeroth slåss trots att han har SÄPO-vakter med sig. Att ta till våld trygg i förvissningen att vakterna ser till att det slutar illa för den som vågar slå tillbaka, det är något alldelens extra.

Föreställ er att mannen som blev slagen slår tillbaka. Att Ekeroth får en "lättare örfil" av samma slag som han själv delade ut. Vad gör SÄPO-vakterna då? Jo, de ingriper mot den som Ekeroth gav sig på. Föreställ er att mannen fortfarande kämpar emot. Det vore väl inte så konstigt om han har svårt att besinna sig, i ett läge där han just blivit misshandlad av en riksdagsledamot och sedan blir påhoppad av hans vakter också? Vad gör SÄPO-vakterna då? Jo, de slår honom fördärvad.

Att slåss bakom SÄPO-vakter är inte jämförbart med ett vanligt krogslagsmål. Det är något betydligt värre.

Kära nån, det var att överdriva kraftigt! Två SÄPO-vakter som slår en civilpersoner fördärvad i en krogkö i centrala Stockholm, tycker du att det låter säskilt plausibelt? Det räcker nog med att de identifierar sig för att få stopp på ett bråk, om inte så räcker det med att ena vakten håller fast personen medan hans kollega drar iväg med Ekroth bort från situationen innan den eskalerar. SÄPO ska inte agera ordningspolis, de ska bara skydda sitt objekt - Ekroth. Det betyder att få bort honom från hotfulla situationer, inte att starta kravaller.

Vem kan tänka sig en folkvald riksdagsman som gör det?

Där står vi uppenbart ändå. Att tänka sig att en person som blir slagen i ansiktet slår tillbaka är inte så otroligt. Har då den som slog till först livvaktsskydd så måste de fortsatt försvara denne.

Det är så förbannat uselt detta, att en våldsverkare kan sitta i riksdagen med hög lön och stora privilegier - en vanlig person som agerar på samma sätt blir dömd, och kan förlora arbete och möljighet till arbete med mer utöver det. Skam över Sverige; valmanskår, riksdag och Sverigedemokratiska partiet. Det är uselt!

"Det är så förbannat uselt detta, att en våldsverkare kan sitta i riksdagen med hög lön och stora privilegier - en vanlig person som agerar på samma sätt blir dömd, och kan förlora arbete och möljighet till arbete med mer utöver det. Skam över Sverige"
Det kan nog tänkas att en folkvald har privilegier även inom rättsväsendet som "en vanlig person" inte har, men vad är alternativet, som inte drar skam över Sverige? Ett elitsamhälle, där endast vissa oantastliga, kristna tea party-anhängare kommer ifråga för offentliga ämbeten "med hög lön och stora privilegier"? För inte har det offentliga Sverige blivit förskonat från höga personer med klandervärda böjelser inte bara för krogköer och offentlig konsumtion av rusdrycker, utan för sex mot betalning med skolpojkar eller prostituerade kvinnor, skattefiffel m m. Nej, det offentliga Sverige klarar att hantera skammen. Det må vara uselt, men samhället består, Med fel och brister.

Instämmer. Man behöver inte gilla vare sig åtalad eller dennes politiska åsikter - inte i detta mål eller andra för den delen.

Han skall dock garanteras samma objektiva prövning som alla andra och rent av skyddas från att dömas från såväl media som folkmobbar.

Det är vad juridisk demokrati står för. Allas likhet inför lagen. Varken mer eller mindre.

Rätten har bara att ta ställning till åtalet. Inget annat skall påverka utgången.

Ta det lite lugnt nu, Brita! Våldsverkare och våldsverkare. Tror du att Ekeroth helt oprovocerat gick fram och örfilade den här mannen? Han lär ha gjort sig förtjänt av mer än en örfil. Sedan kan man ha synpunkter på att en riksdagsman ideligen råkar i gruff på krogen. Högst olämpligt, tycker jag.

Sedär Bengt Borrare använder sig av härskarmetoden likt Trump, ta sina egna och andras tillkortakommanden och skylla på offret! Näe, Ekerot ska ut ur systemet snabbast möjligen, desto färre ny nazzar och annat kommunist drägg desto civilare kan ett samhälle bli.

Jag försöker verkligen att lägga band på mig. Kanske för att jag lyckas så väl har jag inte funnit underlag för att fördöma riksdagsmannen som våldsverkare. För det skulle det behöva vara ett systematiskt beteende. För det första. Nej, det ifrågasatta nedsättande uttrycket är inte mitt utan ingår i ett citat som även i övrigt framstår som överdrivet. Jag säger framstår för jag tycker inte att någon ska dömas på enbart uppgifter i en tidningsartikel och något annat har inte jag tillgång till.

Tycker partiet och speciellt Jimmie ska ställa upp för Kent,,,

Hur många åtal har skett i Sverige för ringa misshandel under 2015 och 2016?

Återstår att se om Kent går i fällan, man vill naturligtvis dra ut på det här över valet med en mängd överklaganden, då har H och R vunnit, blir en ny såpa typ Julian :)

Ekeroth kommer att bli dömd,förhoppningsvis, och försvinna ut i periferin,eftersom överklagandet kommer att snabbehandlas av HR,saknad av ingen.