Skip to content

Professor: Politisk vilja om ett visst sjuktal påverkar Försäkringskassans juridiska bedömningar

Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap är kritisk. Foto: Claudio Bresciani/TT och Mattias Pettersson/Umeå universitet

Försäkringskassans bedömning av vem som ska få rätt till sjukpenning är rättsosäker och problemet kan kopplas till politikernas vilja att minska sjuktalen. Det menar Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap.

 

- Det är rättsosäkert så till vida att det är svårt att förutse vad beslutet kommer att vara. Reglerna har sett ungefär likadana ut under väldigt lång tid, men tillämpningen av reglerna har sett ganska olika ut, säger Ruth Mannelqvist till SVT Västerbotten.

- Sjuktalen har varierat genom åren och det handlar inte om att folk blir friskare eller sjukare utan om hur man tillämpar reglerna.

Regeringsuppdrag
Ruth Mannelqvist forskar kring ersättningsrättsliga frågor vid Umeå universitet. Hon menar att Försäkringskassans regeringsuppdrag om att minska sjuktalen inte är helt oproblematiskt.

- Jag ser det som ett problem att man har en politisk vilja om att man ska ha ett visst sjuktal i landet och att det påverkar en juridisk bedömning.

Extra resurser

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) delar inte uppfattningen om att sjukförsäkringssystemet skulle vara rättsosäkert. 

- Tvärtom är det så att Försäkringskassan har fått extra resurser för att stärka kvaliteten i handläggningen, så att fler ska få sin arbetsförmåga bedömd och därmed få rätt stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete, säger hon till SVT.

Annika Strandhäll lyfter fram regerings åtgärdspaket med satsningar på arbetsmiljö och förebyggande arbete. Regeringen har också gett Försäkringskassan 250 miljoner kronor extra årligen för att förbättra handläggningen. 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Det är ju naturligtvis bara att läsa statistiken o jämföra igår med idag. Patienter med slutstadiecancer uppmanas sedan en tid tillbaka att återgå till sina heltidsarbeten o den sortens bedömningar har vi aldrig haft före det att de hårda åtstramningarna infördes. Socialförsäkringsminister Annika Strandhälls hyllning till regeringen för det s k åtgärdspakeet o de extra årliga 250 miljonerna för att förbättra handläggningen är pengar som jag tror att flertalet med mig är överens om, hellre bör komma den här sortens sjuka personer till godo.

Hur blev det så mycket som 321 miljarder kronor i överskott?
http://trygghetsspanarna.folksamblogg.se/2017/01/17/hur-blev-det-sa-myck...

Självklart är detta rättsosäkert. Varje svensk är, vare sig hen vill eller inte, sjukförsäkrad hos FK. Premien betalas via skattsedeln. Problemet är bara att "försäkringsbolaget" ändrar i kontraktet lite när som helst och på direkt order från regeringen. Du vet alltså inte vad det är för försäkringsskydd du har. Jämför gärna med Tyskland där sjukförsäkringen visserligen är obligatorisk men där du tvingas göra ett val (privat tilläggsförsäkring eller Gebietskrankenkasse). Tyskarna vet vad deras sjukförsäkring omfattar och vad inte. Kanske därför har man 0 karensdagar och man har aldrig hört talas om sjukförsäkringsepidemier som här. Lägg då till politikers tidigare missbruk av Försäkringskassan där man förtidspensionerat hela fabriksarbetarstyrkor, inte pga sjukdom utan pga nedläggning. Det är dags att skrota hela systemet och införa lokala sjukkassor samt privata försäkringsalternativ.Extra Costura

Politisk vilja om ett visst sjuktal påverkar tyvärr även förvaltningsrätternas juridiska bedömningar.
Sverige har kommit att även internationellt ses som ett varnande exempel på rättsosäkerhet och "lojalitet" mellan myndigheters tjänstemän och domstolarnas jurister.
Dags för bättre granskning och bättre rättssäkerhet?