Skip to content

"Någon har uppgivit min identitet" - men SL vinner tvist om plankning

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen hävdar att det inte var han som ertappades utan biljett i tunnelbanan utan att någon annan måste ha uppgivit hans identitet. Han stämdes av SL men tingsrätten konstaterade att det mycket väl kunde vara som mannen sa. Hovrätten rev dock upp domen och beslutade att mannen skulle betala 2 160 kronor till SL. Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva fallet.

 

Vid en biljettkontroll i tunnelbanan i juli 2015 visade det sig att en man inte hade någon giltig biljett. Han saknade också legitimation men kunde uppge en fullständig adress med namn, adress och personnummer till den kontrollant som hade stoppat honom - en identitet som han uppgav var hans egen.

Straffavgiften på 1 200 kronor betalades inte och en månad senare skickades en påminnelse till den adress som den stoppade mannen hade uppgivit identiteten för. 

"Det var inte jag som stoppades"
Den utpekade 29-årige mannen bestred dock påminnelsen och hävdade att det inte var han som hade blivit kontrollerad av SL.

SL stämde mannen vid Stockholms tingsrätt och begärde att han skulle betala avgiften. Kontrollanten kunde i och för sig inte komma ihåg det enskilda tillfället men berättade att personer utan legitimation brukar få "kontrollfrågor" om sitt fullständiga namn, sitt personnummer och sin adress - och att detta brukar godtas.

Tingsrätten konstaterade att den skriftliga bevisningen i form av kontrollantens anteckningar "med viss styrka" talade för att det var den stämde mannen som hade ertappats utan biljett i T-banan.

Formella fel i bevisningen
Tingsrätten konstaterade dock samtidigt att det fanns formella fakta som inte stämde i den åberopade bevisningen.

Tingsrätten skrev:

"Tingsrätten noterar att det OCR-nummer som anges på den åberopade tilläggsavgiften, 4001865403, inte överensstämmer med det nummer, 3841718318, som för hand har skrivits på baksidan av avgiften. Vidare noterar tingsrätten att bredvid det handskrivna ordet 'kontrollant' på baksidan av avgiften har numret 1008 angivits medan det vittne som hörts i målet har uppgetts ha anställningsnummer 1038."

SL förlorade i tingsrätten
Tingsrätten slog fast att de uppgifter som att uppgivits för kontrollanten var offentliga identitetsuppgifter som finns lätt tillgängliga hos flera myndigheter och att det vore orimligt att kräva att mannen skulle motbevisa SL:s påstående.

Tingsrätten gick därför på mannens linje och ogillade SL:s talan.

SL överklagade domen till Svea hovrätt som konstaterade att det var utrett att den resenär som kontrollerats vid det aktuella tillfället reste med en ogiltig biljett.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Även om svaren på kontrollfrågorna typiskt sett är lättåtkomliga för någon som skulle vilja utge sig för att vara någon annan lämnar utredningen i målet ett mycket begränsat utrymme för att resenären skulle vara någon annan än X (mannen). Dennes fullständiga namn, personnummer och adressuppgifter har uppenbarligen på ett korrekt sätt framförts till kontrollanten och dessutom i en situation som var något spänd."

"X har enbart påstått att någon annan måste ha använt hans personuppgifter vid tillfället och har inte åberopat några omständigheter till stöd för detta påstående."

Högsta domstolen prövar inte fallet
Hovrätten rev därför upp tingsrättens dom och slog fast att 29-åringen var samma person som ertappades utan biljett i tunnelbanan år 2015.

Mannen dömdes att betala 1 200 kronor i "straffavgift", 60 kronor för SL:s betalningspåminnelse och 900 kronor för SL:s rättegångskostnader - alltså totalt 2 160 kronor.

Mannen överklagade domen till Högsta domstolen som dock inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

26 comments

Intresseföreningen Planka.nu betraktar ett krav från SL som en bluffaktura.
http://planka.nu/plankning/stockholm/hur-plankar-man/akt-fast/

Kallar man detta rättssäkert?

För kontrollanten är det väl väldigt enkelt att ta foto på den som har haffats utan legitimation: Det skulle undanröja det rimliga tvivlet om att den förslagne plankaren lärt sig någon annans personuppgifter utantill.

Jag har sett ett rättsfall om felparkering där det anförs i domskäl att då det är så lätt att fotografera bör det göras. "P-boten" underkändes!

Med andra ord räcker det med att man lär sig någon annans fullständiga namn, adress och personnummer. Sedan är det bara att åka gratis!

Kommer detta sätt att värdera bevis runt identifiering endast att avse tjuvåkning på SL? Det känns som att vi är ute på ett sluttande plan.

Bra att rätten inte låter plankare komma undan. Särskilt som de stöttas av kriminella organisationer som planka.nu. Egentligen borde ju polis tillkallas när en plankare inte kan ID:a sig men vi vet ju alla hur det står till med den myndigheten. Varför kan inte SL:s personal fotografera den misstänkte? Dessutom; varför har denne "oskyldige" plankare inget alibi?

"Dessutom; varför har denne "oskyldige" plankare inget alibi?" Om det är fråga om en oskyldig så är det orimligt att omvänd bevisbörda skall gälla. F.ö. kanske plankaren och den oskyldige var två olika personer men som båda åkte med SL vid ungefär samma tidpunkt.

Det är väl inte förbjudet att ha ett alibi? Han blev ju fälld utan ngn övertygande bevisning. Hade han då haft en kollega som intygat att han befann sig på sitt arbete vid tidpunkten så hade rätten fått det väldigt svårt att fälla honom.

"Det är väl inte förbjudet att ha ett alibi?" Nu tänker du som en rabiessmittad åklagare. Dessutom kan man tänka sig att plankaren och den oskyldige båda åkte i rusningstid med den följden att alibi saknas som det ligger i sakens natur. Men nu hittar du väl på att man skall begära mobilspårning för att den oskyldige den vägen är skyldig att skapa ett alibi.

Varför kommentera mig utan att läsa vad jag skriver? Står det i domen eller artikeln att förövaren och den misstänkte befann sig på ungefär samma ställe vid den aktuella tidpunkten? Om jag blev misstänkt under dylika omständigheter och visste att jag var oskyldig så skulle jag göra vad jag kunde för att bevisa min oskuld. I den här artikeln kan man även läsa mellan raderna att rätten tyckte han hade ett väldigt tunt försvar. Det här är inte konstigare än p-böter före mobilernas tid. Då kunde du aldrig få rätt även om p-vakten inte mindes själva händelsen. Och om du tänker efter; hur många personer kan rabbla ditt p-nr och adress utan vidare och hur många av dem skulle sätta dit dig på dylikt sätt? Lägg av och betala för din SL-resa!

Du är helt bortom allt sans o vett. Omvänd bevisbörda gäller i narkotikamål o ibland även i sexualbrottsmål. Skall definitivt inte gälla ang. huruvida någon plankat hos SL för då borde omvänd bevisbörda gälla i alla mål.

Ingen här förutom du pratar om omvänd bevisbörda. Skärp dig nu!

Du gjorde ju det.. "bevisa min oskuld..."

Det är inte du som ska bevisa din skuld utan tvärtom. Nu var ju detta iofs ett tvistemål men oavsett så ligger det ju på kärande att bevisa att det föreligger en skuld. Men i Vissa fall föreligger det helt klart omvänd bevisbörda!

Kanske dags att använda namn på lite hovrättsanställda el politiker när man plankar!? Då hade bevisbördan vänts snabbt som en pannkaka!

Det gjorde jag väl inte! Jag a att jag själv gärna skulle bevisa min oskuld i samma situation. Inte att lagen kräver omvänd bevisbörda. Det faktum att den dömde inte kan eller vill uppge ngt alibi ligger honom givetvis i fatet. Hursomhelst, ett foto och problemet är ur världen.

"Kanske dags att använda namn på lite hovrättsanställda el politiker när man plankar!?" Kul tanke men knappast genomförbar för hovrätten skulle (rätt eller fel) kontra med dagsböter för föregivande av allmän ställning. Och vad gäller politikerna så brukar det gå snabbt att på webben leta upp foton av dem.

Fast de flesta hovrättsanställda bor säkert på så exklusiva adresser så de inte behöver åka tunnelbana för att komma till jobbet, utan rätt och slätt går 500 meter bara. :)

Skämt å sido. Den här domen innehåller ju faktiskt flera för den tilltalade besvärande omständigheter. Vem skulle vilja lära sig att rabbla någons annans namn, personnummer och adress, och dessutom sätta dit denne för det? Om han nu är oskyldig, varför har han inte kunnat presentera någon form av stödbevisning för sin sak? Jo, för att det inte FINNS någon stödbevisning därför att han är den person som blev ertappad med att planka på t-banan.

Du missar alternativet att det kan handla om enäggstvillingar.

Men det kräver att man har en enäggstvilling. Kan inte vara många tusendels av promillen som kan åberopa det för det fall foto har tagits av kontrollanten.

Ett utmärkt exempel på rättsväsendets inkompetens på området bevisvärdering. Man blir mörkrädd.

Man blir väl både mörkrädd och ljusskygg?

Jag kan räkna ut med bayes formel att han är skyldig till 99.999999%

Johan. Varför skulle just Bajen just ha en sådan formel?

Det blir 99,99999% även med gnagets formel!

Total rättsröta. Man tror knappt sina ögon. Har Trump tagit över rättsskipningen även här i landet?

Hur ska alla studenter kunna överleva efter detta avbräck i den ekonomiska nödvärnsrätten?