Skip to content

"Måste hålla isär migrationsrätt och straffrätt" - SVT-journalisten fälls för människosmuggling

SVT-journalisten Fredrik Önnevall döms för människosmuggling. Foto: Emil Langvad/TT

SVT-journalisten Fredrik Önnevall och två av hans kolleger på SVT dömdes idag för människo-smuggling av Malmö tingsrätt. Domstolen slår fast att det är "uppenbart" att de dömda hjälpte en 15-årig pojke till Sverige av humanitära skäl.

 

De tre SVT-medarbetarna - utöver Fredrik Önnevall en fotograf och en tolk - stod bakom TV-serien "Fosterland".  Alla tre åtalades för människosmuggling.

År 2014 befann sig TV-teamet i Grekland för att spela in "Fosterland". I en lägenhet i Aten träffade de en 15-årig flyktingpojke från Syrien som under inspelningen vände sig till SVT:s reporter och vädjade om att få följa med teamet från Grekland.

Sällskapet kom sedan att resa norrut genom Europa för att slutligen komma till Sverige.

"Jag dealade med mitt samvete"
De tre åtalade hävdar att de endast har varit "resesällskap" till pojken. De har försvarat sig med att de utförde ett journalistiskt arbete och att pojken skulle vidare norrut från Grekland i vilket fall som helst. De har också pekat på pojkens utsatta situation.

- Jag dealade med mitt samvete. Hade jag samvete att säga nej till en pojke som vill följa med? Nej, det kunde jag inte, sade Önnevall under rättegången i Malmö tingsrätt.

Tingsrätten skriver:

"Under huvudförhandlingen har delar av programserien visats. Två saker har varit uppenbara för tingsrätten – dels att TV-teamet har hjälpt pojken att ta sig genom Europa och in i Sverige, dels att det var en stark medkänsla för pojken som var anledningen till att de hjälpte honom."

Litet utrymme för humanitärt undantag
Tingsrätten slår dock fast att utrymmet för att frikänna någon av det skälet är mycket begränsat och när hjälpen har gällt inresor över så kallade inre gränser - alltså gränser mellan stater inom Schengensamarbetet.

Tingsrätten skriver:

"Rättspraxis lämnar endast ett mycket begränsat utrymme för att frikänna någon enligt ett s.k. humanitärt undantag. Tingsrätten har inte ansett att undantaget är tillämpligt i det här målet."

I detta fall kom pojken först in i Europa via Grekland. Flera länder, bland annat Sverige, sänder inte tillbaka asylsökande till Grekland på grund av de bristande mottagningsförhållanden som råder där.

"Hålla isär migrationsrätt och straffrätt"
Detta betyder dock inte att det finns skäl att tillämpa ett humanitärt undantag i ett straffrättsligt sammanhang, enligt tingsrätten. 

- Man måste hålla isär migrationsrätt och straffrätt, säger chefsrådmannen Kristina Andersson.

- Det regelverk som rör de asylsökande och som syftar till att skydda deras mänskliga rättigheter har ingen omedelbar betydelse vid bedömningen av om den som hjälper någon vid en olovlig inresa har begått ett brott eller inte.

- Istället är det av betydelse hur pass överhängande flyktingens skyddsbehov är vid själva inresan där hjälpen lämnas. I det här fallet har tingsrätten inte ansett att den hjälp som filmteamet bistått med omfattas av något humanitärt undantag.

Villkorlig dom och samhällstjänst
Tingsrätten kommer också fram till att ett sådant undantag - under alla omständigheter - bara kan tillämpas om den som har fått hjälp vid inresan söker asyl omedelbart efter ankomst. Så har inte skett i det här fallet. 

Alla tre döms till  villkorlig dom med samhällstjänst.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

Man mäter alltså ut i princip samma straff som HD gör för någon som innehaft narkotika i överlåtelsesyfte som i detta fall där man låtit ett barn på 15 år åka med inom EU från Grekland till Sverige.

Så de har enligt en svensk domstol dömts för att under betald arbetstid på SVT begått ett brott. Deras egna filminspelning påvisar också att Fredrik Önnevall väljer att inte rådfråga sin chef då han befarar att få ett nej till att transportera pojken till Sverige (utöver domen också bristande omdöme). Trots detta väljer deras chef att att ställa sig bakom deras beslut och ignorera domen - det verkar inte få några påföljder i deras arbete. Vilken annan organisation skulle tillåta något sådant? ...och SVT som drivs av medborgarnas pengar för att vara mer objektiva än andra medier.

Efter vad jag har förstått har Sveriges Television stått för Fredrik Önnevalls advokatkostnader eller i varje fall en del av dem. Är det så anser jag det vara direkt stötande.

Delar din synpunkt C Andersson.
Skall bli intressant att se vad slutnotan vi skall betala blir. Vad jag förstått kommer en överklagan av domen ske som inte gör rättegångs-/advokatskostnaderna mindre. Något som bör föranleda fortsatt granskande?!

Det var på vipppen att han fick fängelse. Tingsrätten använde ett riktigt ordentligt skohorn för att få till en villkorlig dom med samhällstjänst. Jag tror inte åklagaren klagar självständigt men jag tror nog hon anslutningsklagar. Och hovrätten kan mycket väl döma till fängelse.

Han gick in i rättssalen med högburet huvud och gick ut ur rättssalen med lika högburet huvud. Väldigt tråkigt att han fälls, en av Sveriges mest seriösa reportrar. Frågan är väl vilket ansvar TV-teamet haft för att barnet inte omedelbart sökte asyl vid ankomsten. Tycker inte att det är rimligt att lasta dem för det förbiseendet. Också av betydelse att Grekland inte behandlar asylsökande väl.

Sedan när har den s.k. första-land principen blivit en papperstiger? Varför tillåts man ta med sig personer från andra EU-länder till Sverige? Om personen i fråga redan befinner sig i ett säkert land så ska hen inte få asyl i Sverige. Punkt slut.

Att Fredrik Önnevall och hans crew nu valt att begå brott är inte bara omoraliskt mot Sverige som stat. Det är också omoraliskt mot andra svenska skattebetalare som nu ska bära kostnaden för den här pojkens uppehälle. Det enda som är moraliskt rätt i denna situation är att Fredrik tvingas adoptera pojken och därmed får försörjningsansvaret för pojken och hela hans familj.

Delar dina synpunkter Joakim.
Häpnadsväckande agerande, dels av reporter men även av arbetsgivaren (SVT). Hörde igår att SVT dessutom skall stå för rättegångskostnaderna (!!?). Hur kan detta vara möjligt då det är en verksamhet som är skattefinansierad? Kan inte vara riktigt.
Slutnotan (efter en ev. överklagan) kommer antagligen inte bli liten och detta skall skattebetalarna stå för - häpnadsväckande. Fortsättning på detta ärende skall bli intressant att följa oaktat det juridiska utfallet.

Jag tycker inte det är det minsta konstigt. Han gjorde ju detta i sitt arbete, även om det inte skedde på chefens order. Bra arbetsgivare som backar upp sin medarbetare. Jag har inga problem med att mina skattepengar går till detta.

Den lilla avgiften du betalar årligen räcker definitivt inte till att täcka hela rättegångskostnaden varför jag istället föreslår att detta löses genom att kostnaderna dras direkt från din lön under några års tid.

Det mest intressanta är kanske hur vi här får svart på vitt hur journalister (och SVT) ser sig själva som ett frälse som inte ska behöva följa de lagar som gäller oss övriga.
Vilka andra arbetsgivare skulle betala rättegångskostnader för en anställd som dels begått brott, dels gjort det på arbetstid dessutom gällande något som inte egentligen berör dennes arbete.

Finns det något som gör att SVT som företag begår något brott?

Fredrik Önnevall skall överklaga.Tråkigt egentligen eftersom det finns en viss risk att fängelsecellen blir hans hem under 40-60 dagar 2017 eller 2018.Lag är lag även om hans resonemang om humanitära skäl är fullt förståliga

Att statliga företag eller myndigheter ekonomiskt stödjer medarbetare som bryter mot demokratiskt instiftade lagar är stötande. I mina ögon är detta helt orimligt att man ställer sig över svensk lag. Det är ett stort hot mot hela vårt demokratiska system om statliga verksamheter tillåts agera så här. Går det att anmäla SVT för detta?

Jag hoppas verkligen att alla säger upp tv licensen under dessa omständigheter. Det är nästan så vi ställer upp på anstiftan till brott om vi fortsätter betala till SVT. Vi stödjer ej brottsliga verksamheter med våra skattepengar. Sjukt system. Om vi ska betala tv-licens ska dessa pengar gå till icke brottsliga program och inte stödja brottslig verksamhet. Uppmana alla att inte betala tv-licens

Dessa självpåtagna apostlar bör få samma rättsliga behandling som andra och alla andra får inget ekonomiskt stöd av public service. Detta kan ses som vänskapskoruption och missbruk av hur ekonomiska medel används i en vald ståndpunkt, direkt i strid med uppdraget.
Innebär detta att alla med känningar på Public Service får rättshjälp?

Den illegale invandraren åkte i SVT-journalistens bil genom flera säkra länder utan att söka asyl vilket innebär att SVT-journalisten gjort sig skyldig till människosmuggling som är närbesläktat med människohandel.