Skip to content

"Måste hålla isär migrationsrätt och straffrätt" - SVT-journalisten fälls för människosmuggling

SVT-journalisten Fredrik Önnevall döms för människosmuggling. Foto: Emil Langvad/TT

SVT-journalisten Fredrik Önnevall och två av hans kolleger på SVT dömdes idag för människo-smuggling av Malmö tingsrätt. Domstolen slår fast att det är "uppenbart" att de dömda hjälpte en 15-årig pojke till Sverige av humanitära skäl.

 

De tre SVT-medarbetarna - utöver Fredrik Önnevall en fotograf och en tolk - stod bakom TV-serien "Fosterland".  Alla tre åtalades för människosmuggling.

År 2014 befann sig TV-teamet i Grekland för att spela in "Fosterland". I en lägenhet i Aten träffade de en 15-årig flyktingpojke från Syrien som under inspelningen vände sig till SVT:s reporter och vädjade om att få följa med teamet från Grekland.

Sällskapet kom sedan att resa norrut genom Europa för att slutligen komma till Sverige.

"Jag dealade med mitt samvete"
De tre åtalade hävdar att de endast har varit "resesällskap" till pojken. De har försvarat sig med att de utförde ett journalistiskt arbete och att pojken skulle vidare norrut från Grekland i vilket fall som helst. De har också pekat på pojkens utsatta situation.

- Jag dealade med mitt samvete. Hade jag samvete att säga nej till en pojke som vill följa med? Nej, det kunde jag inte, sade Önnevall under rättegången i Malmö tingsrätt.

Tingsrätten skriver:

"Under huvudförhandlingen har delar av programserien visats. Två saker har varit uppenbara för tingsrätten – dels att TV-teamet har hjälpt pojken att ta sig genom Europa och in i Sverige, dels att det var en stark medkänsla för pojken som var anledningen till att de hjälpte honom."

Litet utrymme för humanitärt undantag
Tingsrätten slår dock fast att utrymmet för att frikänna någon av det skälet är mycket begränsat och när hjälpen har gällt inresor över så kallade inre gränser - alltså gränser mellan stater inom Schengensamarbetet.

Tingsrätten skriver:

"Rättspraxis lämnar endast ett mycket begränsat utrymme för att frikänna någon enligt ett s.k. humanitärt undantag. Tingsrätten har inte ansett att undantaget är tillämpligt i det här målet."

I detta fall kom pojken först in i Europa via Grekland. Flera länder, bland annat Sverige, sänder inte tillbaka asylsökande till Grekland på grund av de bristande mottagningsförhållanden som råder där.

"Hålla isär migrationsrätt och straffrätt"
Detta betyder dock inte att det finns skäl att tillämpa ett humanitärt undantag i ett straffrättsligt sammanhang, enligt tingsrätten. 

- Man måste hålla isär migrationsrätt och straffrätt, säger chefsrådmannen Kristina Andersson.

- Det regelverk som rör de asylsökande och som syftar till att skydda deras mänskliga rättigheter har ingen omedelbar betydelse vid bedömningen av om den som hjälper någon vid en olovlig inresa har begått ett brott eller inte.

- Istället är det av betydelse hur pass överhängande flyktingens skyddsbehov är vid själva inresan där hjälpen lämnas. I det här fallet har tingsrätten inte ansett att den hjälp som filmteamet bistått med omfattas av något humanitärt undantag.

Villkorlig dom och samhällstjänst
Tingsrätten kommer också fram till att ett sådant undantag - under alla omständigheter - bara kan tillämpas om den som har fått hjälp vid inresan söker asyl omedelbart efter ankomst. Så har inte skett i det här fallet. 

Alla tre döms till  villkorlig dom med samhällstjänst.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt