Skip to content

Kommun skyldig ordna boende för EU-migranter - invånare förlorar i domstol

Foto: Leif Blom/TT

Det är en kommunal angelägenhet att EU-migranter som tigger i kommunen får tak över huvudet. Det konstaterar kammarrätten som därmed slår fast att det inte stred mot lagen när Säffle kommun gav 120 000 kronor i bidrag för att EU-migranterna skulle få ett boende

 

Kommunstyrelsen i Säffle beslutade i augusti 2015 att tilldela en lokal kyrka 120 000 kronor i "särskilt föreningsbidrag" för att täcka hyreskostnader för lägenheter som skulle användas som härbärge åt EU-migranter.

Två kommuninvånare vände sig till Förvaltningsrätten i Karlstad och begärde att domstolen skulle göra en laglighetsprövning av kommunens beslut.

"Täckmantel för härberge"
De båda kommuninvånarnas uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Bakgrunden till beslutet är att Centrumkyrkan har tagit hand om tolv EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri utanför kommunens affärer. Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge."

"Det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel. Beslutet bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Kommunen använder Centrumkyrkan som 'täckmantel' för att kunna finansiera ett härbärge avsett för EU-medborgare."

"Skyldig ge akut hjälp"
Kommen pekar dock på de kommunala skyldigheter som framgår av lagen. Även kommunens inställning redovisas i domen:

"Det ekonomiska stödet har lämnats till en lokal organisation i syfte att utföra sociala insatser för utsatta människor i Säffle kommun... Kommunerna har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver."

"Kommunal omsorg gäller i princip alla som vistas i kommunen och innebär en skyldighet att med akuta hjälpinsatser bistå dem som hamnat i en tillfällig nödsituation."

Kommunal angelägenhet
Förvaltningsrätten konstaterade att EU-migranterna befann sig i Säffle kommun och att det därmed var en kommunal angelägenhet att ta ansvar för deras boendesituation på det sätt som kommunen hävdade.

Förvaltningsrätten skrev:

"Att bidra till att EU-migranter har tak över huvudet anser förvaltningsrätten faller inom ramen för vad kommunen har rätt att besluta enligt socialtjänstlagen, för att undvika en akut nödsituation för dessa personer."  

Kammarrätten instämmer
När det gällde frågan om likställighetsprincipen ansåg förvaltningsrätten att det fanns objektiva och sakliga grunder för att ge EU-migranterna en positiv särbehandling.

Förvaltningsrätten slog därför fast att beslutet om särskilt föreningsbidrag inte stred mot likställighetsprincipen.

De båda kommuninvånarna överklagade till Kammarrätten i Göteborg - som dock gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

 

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

33 comments

Intressant utgångspunkt: "hamnat i en tillfällig nödsituation"
De har väl högs medvetet sökt sig till den situationen att de skall kunna samla ihop pengar. Och då återstår frågan varför det kommunala kollektivet skall tvångsvis bidra till deras boende.

Det rimliga sättet att lösa frågan på, är så klart att ordna en enkel biljett ut ur den tillfälliga nödsituationen. Dvs en engångskostnad i stället för en etablering av ett socialt elände.

Klokt och rimligt!

Gud nåde den som kallar en ****** för ****** det får bara ******* göra själva. För det gör de. Men för att komma tillrätta med problemet måste våra politiker våga förbjuda ********* som man gjort i vårt grannland ****** För det är inte eller borde inte vara ett svenskt problem för ytterst få har ägnat sig åt att ****** i Sverige sedan nödåren på 1930-talet. Så det är i själva verket ett problem för vissa länders regeringar tex. ********* och **********Dessutom visar opinionsundersökningar att en majoritet av svenskarna vill förbjuda ************

120 000 kr borde ha räckt till taxi hela vägen till Bukarest.

Sverige är ett sjukt land!!

Domen visar med all önskvärd tydlighet att socialtjänstlagen omedelbart bör förtydligas. Detta sker lämpligen genom en tilläggsparagraf (§ 1 a i lagens andra kapitel) enligt följande:

Denna lag omfattar svenska medborgare och personer som är folkbokförda i Sverige.

Jag tycker nog att det finns gott om 'svenska' socialfall som skulle behöva en spark i röven. De som har haft tillgång till skola, jobb, bostad i Sverige sen de föddes och inte bidrag med något.

Då hjälper jag hellre ett antal 'icke-svenska' som tycker att livet som tiggare i Sverige är bättre än där de kommer ifrån.

Felet som gjorts av de som drev detta i rätten var att hänvisa till Svensk Sociallagstiftning. Då går domstolen endast på den lagen. Även om de då bryter mot en annan lag, nämligen EU-lagarna.

Vad som borde ha gjorts vara att hänvisa till EU-lagstiftningen. De lagarna står över Svenska lagar och då skulle utfallet varit annorlunda.

ABSOLUT !!!

Bra förslag!

Fantastiskt! Vi har svenska medborgare, som sover under broarna. Vad kan de förvänta sig efter denna dom? Fast de kanske inte befinner sig i en temporär situation, eller.....?

Jag tror faktiskt inte att kommunen har en generell skyldighet att ordna bostad åt EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i Sverige. Skyldigheten att ordna bostad
måste rimligen åvila EU-medborgarens hemland. Annars blir det någon form av att
vi i Sverige håller turister med gratis bostad.

Hej, hej!
Tror du det skulle gå att driva som otillbörlig konkurrens där kommunens stöd snedvrider konkurrensen inom turistnäringen?

Hur kommer detta sig? EU-medborgare har rätt att stanna i Sverige i tre månader, efter den perioden ska de kunna försörja sig själva samt ha en sjukförsäkring för att fortsätt få stanna i Sverige. Då dessa kriterier uppenbarligen inte uppfylls av EU-migranterna kan kommunen skäligen inte heller ha något som helst ansvar för dessa individer annat se till att de inte belastar Sverige.

Håller med. Underligt domslut. Illavarslande-

(Schengenregler gäller inte i alla EU-länder
Alla EU-länder deltar inte i Schengensamarbetet och omfattas därmed inte heller av Schengenreglerna. I Schengensamarbetet deltar idag 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien ingår inte fullt ut i Schengensamarbetet. Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien förväntas dock gå med i Schengen.)

Fast personer som kommer hit och söker arbete under tre månader skall kunna försörja sig på egna medhavda medel under denna tid. Tiggeri, ibland årsvis innebär ett missbruk av EU-reglerna om fri rörlighet. Man missbrukar reglerna genom att tigga och att anlägga illegala bosättningar.Inte ok!!

Kommunerna har inget försörjningsansvar för dessa romer eller för ev. turister från Schengen-länder för vilka reskassan tagit slut.

Kanske har rätten valt att vara filosofiska? Det är sant att allt här i världen är tillfälligt.Tänker vi tillräckligt långt framåt så kan vi föreställa oss att själva universum upphör att existera. I det långa perspektivet är också tiggarnas behov av härbärge tillfälligt.

Informationen bör omedelbart spridas i nationell TV/radio/tidningar i Rumänien,Albanien och övriga EU länder med utsatta grupper.
Vill man vara god så ska det ske ordentligt och ingen ska ställas utanför och diskrimineras.

Enligt Lissabonfördraget så gäller EU-lagar över Svenska lagar!

http://www.eu-upplysningen.se/…/EU-…/Sverige-i-EU-domstolen/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/…
**
Rumänien och Bulgarien tillhör INTE Schengensamarbetet, därför är det fel att kalla dessa personer för EU-migranter. För de har inte rätt att utnyttja Schengenreglerna! Och ingen rätt att "migrera" till Sverige.

De är inte heller "hemlösa", då de har bostad i hemlandet!

Vi Svenskar kan inte förvänta oss att andra länder ska försörja oss om vi vill stanna i deras land efter att pengarna tagit slut. Vi skulle bli tvungen att kontakta en Svensk ambassad, som i bästa fall hjälper till med ett LÅN så vi kan ta oss hem.

**
"Schengen och fri rörlighet för personer"
(Schengenregler gäller inte i alla EU-länder
Alla EU-länder deltar inte i Schengensamarbetet och omfattas därmed inte heller av Schengenreglerna. I Schengensamarbetet deltar idag 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien ingår inte fullt ut i Schengensamarbetet. Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien förväntas dock gå med i Schengen.)
http://www.eu-upplysningen.se/…/Schengen-och-fri-rorlighet…/

**
Känner inte denna Kammarrätt till Utlänningslagen!

( Utlänningslag (2005:716)
Svensk författningssamling 2005:716
2 kap. Villkor för att en utlänning skall få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige
Visering
3 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering. Lag (2014:198).)

Vad är det som gör att svenska politiker ser som sin uppgift att rädda hela planeten oavsett om detta är möjligt eller inte? Det här är inte fråga om humanism, då skulle man istället hjälpa kommunens egna hemlösa. Det är ett utslag av en egendomlig skuld till romer. Kanske p g a sina egna antipatier mot dessa som grupp. Vad jag känner till älskas inte romer i någon högre utsträckning.

Dessa människor har själva valt att komma hit och de har valt att tigga istället för att jobba. Många är de försök att integrera romer och att ge dessa jobb, men det har varit omöjligt. Dessa människor anser tydligen att tiggeri är ett jobb och önskar inte någon förändring. Fast det är klart, en bostad tackar man väl inte nej till.

Dubbelmoral och etiskt sett, ett slag i ansiktet på både stadens egna hemlösa och skattebetalarna.

Håller med ********* är illa sedda överallt inte bara beroende på att de missbrukar EU-reglerna om fri rörlighet genom att sitta och tigga årsvis olovandes utanför affärer och att bygga illegala bosättningar på annans mark. Jag tror att de allra flesta tycker att det är asocialt. Att vissa saker inte är förbjudna att göra innebär inte att det är lämpligt. Men giriga hycklarna i kyrkorna kan ju börja med att lätta på den egna penningpungen i första hand istället för att belasta kommunmedborgarna med detta. För Charity begins att home, som bekant.

Mkt rimligt. Kommunen har ansvar för att alla som befinner sig där har tak över huvudet. Inte konstigare än så. Varifrån människor kommer ska inte spela någon roll för om man får sova inne i värmen eller ute i snön.

Jaså. Och varför inte bjuda dem på en hemresa i en uppvärmd buss till ett betydligt billigare pris istället? Tror du att du skulle bli bjuden på gratis kost och logi om du satt och tiggde i Rumänien?

På vilket sätt skulle Sverige vara medskyldiga till romers situation i Rumänien? Det pumpas in hundratals miljarder i bidrag till de gamla öststaterna, romer har som sagt extra bidrag utöver detta. Sverige är ett av de länder som betalar in högst avgift till EU (och får minst tillbaka).

Men det är sant att vi känner oss medskyldiga. Sanningen är väl mindre behaglig.

"--- hamnat i en tillfällig nödsituation"? Hur tänker man då? Tiggarna har ju rest hit fullt medvetna om att man i Sverige varken behöver ha försäkring eller en ordnad bostad och kan stanna hur länge man vill. Sanningen är att de missbrukar den fria rörligheten och utnyttjar Sveriges dumhet och generösa implementering av EU:s rörlighetsdirektiv.

Direktivet ger dem uppehållsrätt i ett annat EU-land i högst tre månader "så länge de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem". En krona är en belastning och uppehållsrätten faller.

Sverige har utvidgat direktivets uppehållsrätt på ett sätt som för att domstolarna inte vågar tillämpa regeln om "belastning". Enligt utlänningslagen FÅR vederbörande avvisas under de tre första månaderna efter inresan "om han eller hon visar sig utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen (2001:453)." Hur många sådana avvisningar har gjorts under de snart 10 åren som tiggarna varit här? Vad är en orimlig belastning? 1 krona, 1 000 kronor, 10 000 kronor? Är det en orimlig belastning när kommunens tjänstemän får ägna timmar åt tiggarproblemen eller som kunde läsas i Borås Tidning för några sedan: kommunalrådet har ägnat hela hösten med problemen med bosättningarna i stadsparken?

Schengensamarbetet är ett komplement, vars syfte är att underlätta rörligheten.

Ovanstående finns att läsa på EU-upplysningens webbplats och torde kunna läsas även av tjänstemän inom våra myndigheter.

Rumänien och Bulgarien tillhör INTE Schengensamarbetet och deras innevånare SKA ha med papper på sitt visa.

Kravet är också att att de ska ha sitt försäkringsskydd ordnat, så att det täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom eller olycksfall

Sedan finns det en del andra regler för att de ska få visa.

*********************************************************************

Detta står på EU-upplysningens webbplats lite längre ner i texten.

(Schengenregler gäller inte i alla EU-länder
Alla EU-länder deltar inte i Schengensamarbetet och omfattas därmed inte heller av Schengenreglerna. I Schengensamarbetet deltar idag 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien ingår inte fullt ut i Schengensamarbetet. Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien förväntas dock gå med i Schengen.)

Tack för informationen. Schengensamarbetet gäller, som jag förstått det, själva inresan. Uppehållsrätten följer av utlänningslagen enligt det svar jag fått av EU-upplysningen i Sverige. Det kan konstateras att det är många regler som svenska myndigheter struntar i att följa om frågan gäller tiggare (men inte om det skulle gälla den egna befolkningen). Inresan, vistelsetiden, sjuk- och tandvård, "tak över huvudet", boläger på annans mark, skolgång, nedskräpning, bilar med körförbud, gratisparkering utanför WTC i City m.m.

Vid jämförelse med andra folkgrupper, har mest och flest resurser lagts på integration av just romer. Det har inte gått något vidare. Romer har en stark kultur och är sammanhållna. Vårt samhällssystem som bygger på arbete och inbetalning av skatter för allas bästa, passar inte romers livsstil. De är ett nomadfolk i grunden och i själva verket finns ett förakt mot vårt sätt att leva.

Detta hyckleri röstar vi bort 2018.

Allt åt alla är den sjuka svenska principen.

Men allra minst åt svenska fattigpensionärer, många lever under EU:s fattigdomsgräns eftersom de allra flesta bara får en pension på 7.000 -- 9000:-- trots att de arbetat hela livet, runt 45 år.
Nästan ingen har råd att gå i pension. Utgifterna är oförändrade men inkomsten minskar till under hälften. En del har så lite som 3000 kr i månaden.

En¨******** som inte arbetar drar in i genomsnitt 17.000 kr i månaden.

Vem är det mest synd om?

Det svenska hyckleriet vet inga gränser. Det vore ju klädsamt om politiker, journalister och allmänheten i gemen en enda gång ägnade lite uppmärksamhet åt våra mor- och farföräldrar som varit med och byggt upp landet till vad det är idag.

Samtidigt höjs regeringens löner rejält. Undrar vilka pedagogiska signaler man avser förmedla med det?

Förvaltningsrätten och Kammarrätten borde motivera varför likställighetsprincipen kan åsidosättas i fallet. Detta tycks ha gjorts godtyckligt.