Skip to content

Kommun skyldig ordna boende för EU-migranter - invånare förlorar i domstol

Foto: Leif Blom/TT

Det är en kommunal angelägenhet att EU-migranter som tigger i kommunen får tak över huvudet. Det konstaterar kammarrätten som därmed slår fast att det inte stred mot lagen när Säffle kommun gav 120 000 kronor i bidrag för att EU-migranterna skulle få ett boende

 

Kommunstyrelsen i Säffle beslutade i augusti 2015 att tilldela en lokal kyrka 120 000 kronor i "särskilt föreningsbidrag" för att täcka hyreskostnader för lägenheter som skulle användas som härbärge åt EU-migranter.

Två kommuninvånare vände sig till Förvaltningsrätten i Karlstad och begärde att domstolen skulle göra en laglighetsprövning av kommunens beslut.

"Täckmantel för härberge"
De båda kommuninvånarnas uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Bakgrunden till beslutet är att Centrumkyrkan har tagit hand om tolv EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri utanför kommunens affärer. Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge."

"Det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel. Beslutet bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Kommunen använder Centrumkyrkan som 'täckmantel' för att kunna finansiera ett härbärge avsett för EU-medborgare."

"Skyldig ge akut hjälp"
Kommen pekar dock på de kommunala skyldigheter som framgår av lagen. Även kommunens inställning redovisas i domen:

"Det ekonomiska stödet har lämnats till en lokal organisation i syfte att utföra sociala insatser för utsatta människor i Säffle kommun... Kommunerna har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver."

"Kommunal omsorg gäller i princip alla som vistas i kommunen och innebär en skyldighet att med akuta hjälpinsatser bistå dem som hamnat i en tillfällig nödsituation."

Kommunal angelägenhet
Förvaltningsrätten konstaterade att EU-migranterna befann sig i Säffle kommun och att det därmed var en kommunal angelägenhet att ta ansvar för deras boendesituation på det sätt som kommunen hävdade.

Förvaltningsrätten skrev:

"Att bidra till att EU-migranter har tak över huvudet anser förvaltningsrätten faller inom ramen för vad kommunen har rätt att besluta enligt socialtjänstlagen, för att undvika en akut nödsituation för dessa personer."  

Kammarrätten instämmer
När det gällde frågan om likställighetsprincipen ansåg förvaltningsrätten att det fanns objektiva och sakliga grunder för att ge EU-migranterna en positiv särbehandling.

Förvaltningsrätten slog därför fast att beslutet om särskilt föreningsbidrag inte stred mot likställighetsprincipen.

De båda kommuninvånarna överklagade till Kammarrätten i Göteborg - som dock gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

 

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt