Skip to content

Inget uppehållstillstånd för mannens fruar - månggifte kriminellt i Sverige

Foto: STR/TT

Intresset av att förhindra månggifte väger tyngre än både barnens bästa och de båda kvinnornas personliga förhållanden. Det slår Migrations-överdomstolen fast och river därmed upp en dom som gav de syriska kvinnorna uppehållstillstånd i Sverige eftersom de var gifta med en och samma man.

 

Den syriske mannen beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i juni 2014. Tre månader senare ansökte två kvinnorna och deras barn om uppehållstillstånd i Sverige med hänvisning till att de hade familjeanknytning till mannen. Det visade sig att båda kvinnorna var gifta med honom i hemlandet.

Migrationsverket beslutade att ge barnen uppehållstillstånd men att avslå kvinnornas ansökningar.

Principen om "barnets bästa"
Kvinnorna överklagade besluten till migrationsdomstolen som gick på kvinnornas linje och beviljade dem permanent uppehållstillstånd med hänvisning till principen om "barnets bästa".

Migrationsverket överklagade domarna till Migrationsöverdomstolen och pekade bland annat på det "starka samhällsintresse som ligger i att motverka månggifte". Kvinnorna har dessutom själva sagt att de inte motsätter sig att deras barn bor hos sin pappa i Sverige.

Migrationsöverdomstolen kommer fram till att kvinnornas enskilda förhållanden inte väger tyngre än intresset av att förhindra månggifte.

Överdomstolen slår dessutom fast att "barnets bästa" väger mindre tungt än samhällets intresse av att motverka månggifte”.

Straffbart med månggifte
Därefter konstaterar överdomstolen att Europadomstolen har angett polygami - alltså månggifte - som exempel på en religiös yttring som är oförenlig med Europakonventionens underliggande grundprinciper.

Överdomstolen slår dessutom fast att den svenska rättsordningen sedan lång tid tillbaka både förbjuder och straffbelägger månggifte vilket måste anses innebära att ett avslag på kvinnornas ansökningar om uppehållstillstånd inte strider mot Europakonventionen.

Kvinnornas ansökningar avslås därför.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt