Skip to content

Inget uppehållstillstånd för mannens fruar - månggifte kriminellt i Sverige

Foto: STR/TT

Intresset av att förhindra månggifte väger tyngre än både barnens bästa och de båda kvinnornas personliga förhållanden. Det slår Migrations-överdomstolen fast och river därmed upp en dom som gav de syriska kvinnorna uppehållstillstånd i Sverige eftersom de var gifta med en och samma man.

 

Den syriske mannen beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i juni 2014. Tre månader senare ansökte två kvinnorna och deras barn om uppehållstillstånd i Sverige med hänvisning till att de hade familjeanknytning till mannen. Det visade sig att båda kvinnorna var gifta med honom i hemlandet.

Migrationsverket beslutade att ge barnen uppehållstillstånd men att avslå kvinnornas ansökningar.

Principen om "barnets bästa"
Kvinnorna överklagade besluten till migrationsdomstolen som gick på kvinnornas linje och beviljade dem permanent uppehållstillstånd med hänvisning till principen om "barnets bästa".

Migrationsverket överklagade domarna till Migrationsöverdomstolen och pekade bland annat på det "starka samhällsintresse som ligger i att motverka månggifte". Kvinnorna har dessutom själva sagt att de inte motsätter sig att deras barn bor hos sin pappa i Sverige.

Migrationsöverdomstolen kommer fram till att kvinnornas enskilda förhållanden inte väger tyngre än intresset av att förhindra månggifte.

Överdomstolen slår dessutom fast att "barnets bästa" väger mindre tungt än samhällets intresse av att motverka månggifte”.

Straffbart med månggifte
Därefter konstaterar överdomstolen att Europadomstolen har angett polygami - alltså månggifte - som exempel på en religiös yttring som är oförenlig med Europakonventionens underliggande grundprinciper.

Överdomstolen slår dessutom fast att den svenska rättsordningen sedan lång tid tillbaka både förbjuder och straffbelägger månggifte vilket måste anses innebära att ett avslag på kvinnornas ansökningar om uppehållstillstånd inte strider mot Europakonventionen.

Kvinnornas ansökningar avslås därför.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

36 comments

Bra och självklart men problematiskt att barnäktenskap anses förenligt med internationella konventioner samtidigt som sex med minderårig rättmätigt medför kännbara straff för gärningsmän med annan bakgrund än mellanöstern.

Ny praxis?
Tidigare har svensk man som var gift med två kvinnor (var och i viket land - minns ej) och som flyttade tillbaka till Sverige, där fick bägge fruarna uppehållstillstånd.
Om nu en svensk man i land som accepterar månggifte gifter sig med två svenska kvinnor, så kan ingen neka inresetillstånd (Grundlagen), ej heller döma för månggifte då platsen/landet där det inträffade, där var det enligt gällande lag. (Svensk lag gäller i Sverige .... Se lag om sexköp i annat land - det gick inte kom lagrådet fram till.)
Alltså har man brutit mot vår grundlag och - Likhet inför lagen.
Skäms.

Beträffande "månggifte kriminellt i Sverige" så säger EKMR att man utgår från den lag som gäller vid tillfället för brottet. Brottet var ej straffbart i det land där det begicks.

Vad du yrar. Gissar att du knappast är jurist.

Sverige kan inte neka inresetillstånd, nej, men mannen och kvinnorna i ditt exempel kan såklart inte registrera sitt äktenskap hos Skatteverket alla tre.

Rimligt vore väl om de blev det om de nu är det. För vilken fru är äktenskapet upplöst och varför just hon? Vad händer om mannen dör? Vem ärver? Vem äger rätt att fatta beslut om exempelvis mannen skadas svårt och ej själv kan fatta beslut över sitt liv? Det måste ju klarläggas juridiskt vad som faktiskt gäller här i dessa fall.

Vad är det för något "starkt samhällsintresse" som Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen syftar på? Och om vi talar om samtyckande vuxna, vad finns det egentligen för hållbara argument mot månggifte? Det finns för övrigt ingen lag mot att någon lever under äktenskapsliknande förhållanden med fler än en person så varför hänga upp sig just på frågan om äktenskap? Det här handlar bara om klassisk svensk trångsynthet.

Det finns i lagen. Polygami är förbjudet. Gifter du dig trots att du redan är gift begår du ett brott. Och du! Det gäller inte bara Sverige utan hela OECD.

Ja, det finns i lagen - men lagar kan ändras. För övrigt är det irrelevant vad som gäller i andra OECD-länder.

Varför finns det ett syfte att motverka månggifte?

Vuxna människor borde få bestämma det själv!

Då får man helt enkelt stifta ny lag, eftersom det finns en lucka i lagen?

Vad blir konsekvenserna i samhället av detta och då särskilt i förlängningen?

Sedan många år har det alltså varit tillåtet att leva tillsammans med flera personer av det motsatta könet utan att vara gift och skaffa barn med dem alla. Vad har det blivit för konsekvenser av det? Och varför skulle det bli andra konsekvenser om ett sådant arrangemang kallas för "månggifte" eller något annat?

Vet inte om vi behöver jämföra oss med länder där månggifte är tillåtet. Mig veterligen är detta inte fallet i något demokratiskt OECD-land.

Jag förstår. Du är för polygami men emot dödsstraff. Hur står det till med det senare i de länder som tillåter månggifte förresten?

Jag är inte "för polygami" (lever själv monogamt och trivs med det) men jag är för samtyckande vuxnas rätt att själva besluta om sina egna liv. Och jag är inte ute efter att Sverige skall härma något annat land. Vad som skall gälla i Sverige kan vi avgöra själva utan att snegla på vare sig USA eller Saudiarabien.

Då är du väl för polygami i den bemärkelsen att den som vill ska få ägna sig åt det? Och jag tycker nog att Sverige ska titta på andra rättsstaters lagstiftning innan vi försätter oss i en ohållbar situation.

Med din logik kan man i så fall säga att jag är "för miljöpartiet" eftersom jag inte vill kriminalisera partiet. Dessutom är jag med samma logik samtidigt "för SD" och "för sossarna"!
Om det är en "ohållbar situation" att en man legalt kan leva tillsammans med flera kvinnor och skaffa barn med dem alla så är det för övrigt så att vi sedan länge redan befinner oss i den situationen. En sådan samlevnadsform är nämligen laglig så länge mannen inte är gift med fler än (högst) en av kvinnorna. Om han inte är gift med någon av dem utan bara lever tillsammans med dem har inget brott begåtts.

Märklig logik du har. Att du accepterar miljöpartiet betyder inte att du är för partiet utan för demokrati. Polygami är en företeelse, inget parti. Företeelsen är f n förbjuden vilket du gärna skulle ändra på. So what? Det får du tycka hur mkt du vill. Jag tycker nuvarande ordning är bättre av flera skäl; arvsfrågan, jämställdheten, barnens rättigheter mm.

Varför skulle det inte finnas ett syfte att motverka månggifte?

Om vuxna människor inte kan ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar är det då rimligt att de får bestämma själva?

Är detta verkligen lämplig i en sådan fråga nu när de vuxna hittar så mycket stolligheter, som de inte förstår samhällsfaran i? Här måste det finnas en tydlig lagstiftning, eller hur?

Anmärkningsvärt nog skulle det för kvinnorna förmodligen bli lättare att komma till Sverige om de i stället för att vara gifta med mannen endast vore älskarinnor som fött hans barn. Barnen har nämligen rätt till återförening med sin far och mödrarna kan sedan följa efter eftersom de har rätt till återförening med barnen. Att ha flera älskarinnor eller att sambo med flera kvinnor är ju inte brottsligt enligt svensk lag...

Jag tycker frågan är knepig juridisk.

Kan en stat upplösa ett äktenskap som ingåtts i annat land? Varför?
Vilka konsekvenser får det för människors liv ?

Att förbjuda månggifte med hänvisning till religionsfrihet tycker jag är direkt motsägelsefullt.

Om en religion tillåter månggifte blir ju förbud att utöva sin religion fullt ut om månggifte inte accepteras, eller?

Frågan är om frågan verkligen är jurdiskt knepig? Svaren hittar du i SFS? Lycka till med inläsningen?!

Nä de kan inte upplösa det, men de är ju såklart inte giltigt i Sverige. Ett giftermål ingången utomlands måste ju så klart registreras i Sverige enligt reglerna i internationell privat-/processrätt.

Jag skulle gissa på att det är det först ingångna äktenskapet som blir det giltiga i Sverige. En ren gissning bara.

Och alla som tycker detta är okey borde titta på hur de ser ut.. hur många av alla månggifte är att en kvinna gift sig med många män? Detta är en skyddslagstiftning precis som narkotikastrafflagar.

Du menar att kvinnor riskerar att förlora ekonomiskt genom att dela äktenskapet med andra kvinnor? Deras juridiska skydd blir därför lägre.

Mannen vinner däremot på att ha fler fruar?

Du menar att kvinnor riskerar att förlora ekonomiskt genom att dela äktenskapet med andra kvinnor? Deras juridiska skydd blir därför lägre.

Mannen vinner däremot på att ha fler fruar?

Jaa, vad ska man säga. Många som av olika anledningar kommer till Sverige vill leva som svenskar och då bör man väl också leva efter svenska lagar, eller?

Av kommentarerna ovan så tycks de mena att vi inte befinner oss på svensk territorium? De tycks istället mena att vi befinner oss i ett medeltida land där kvinnor inte åtnjuter mänskliga fri- och rättigheter? I det landet så har man uppenbarligen ingen SFS, utan man har i det landet en helt egen arvslag och helt andra lagar angående bodelning än den sambolag som vi har i Sverige eller hur? I detta land tycks man t.ex. efter det att ett samboförhållande har upplösts kunna begära bodelning 7 gånger om man har 7 olika sambos eller hur? Frågan är bara i vilket land vi befinner oss i?

De är och förblir främmande och udda fåglar i den svenska faunan. Jag tycker nog att mannen borde ta med sig alla sina fruar och barn och återvända hem, några asylskäl verkar de inte ha eftersom kvinnorna verkar vara beredda att återvända hem frivilligt. Somalia nästa? Inte ok. att dumpa kostnaderna för fruar och barn på Socialtjänsten