Skip to content

"Framstår som klart" att polisernas uppgifter inte stämmer - film avslöjar ingripande

Foto: Ola Torkelsson/TT

Poliserna beslutade att omhänderta de båda männen på MC-klubben eftersom de var så berusade att de utgjorde en fara för sig själv eller andra. En film visar dock att männen inte ens sluddrade men att de ifrågasatte vad poliserna gjorde på deras klubb. JO slår nu fast att det "framstår som klart" att poliserna uppgifter inte stämmer. 

 

I samband med att polisen gjorde en insats mot en så kallad MC-klubb i Dalarna konfronterades poliserna av två personer som ifrågasatte varför poliserna var där.

Dispyt uppstod och plötsligt beslutade poliserna att omhänderta de båda männen för berusning - så kallad LOB. Orsaken var enligt poliserna att männen var så berusade att de utgjorde en fara för sig själv eller andra.

"Luktade alkohol"
Poliserna JO-anmäldes. Enligt anmälan hade ingen av de båda männen varit berusad utan bara begärt att få veta om de var misstänkta för något brott och ifrågasatt varför poliserna befann sig på deras klubb som var privat mark.

Delar av händelsen hade dessutom filmats och filmen skickades till JO.

Polismyndigheten stod dock fast vid att personerna hade varit berusade och skrev i sitt yttrande till JO:

"Poliserna gjorde bedömningen att de skulle omhändertas enligt LOB. Detta då de luktade starkt av alkohol samt var aggressiva och utåtagerande. De antogs därför utgöra en fara för sig själv och andra."

Vakthavande omprövade på distans
Enligt Polismyndigheten hade vakthavande befäl genomfört den andrahandsprövning - den så kallade förmansprövningen - som enligt lag alltid ska göras innan en person slutligen omhändertas enligt LOB. Polismyndigheten redogjorde i sitt yttrande för hur förmansprövningen hade gått till:

"Länsvakthavande befäl VB förmansprövade omhändertagandet och beslutade att X och Y (männen) skulle sättas in i arrest. VB har uppgivit att han gjorde förmansprövningen på distans, eftersom männen kördes in till arresten i Sala och han själv satt i Västerås."

"Polismyndigheten utgår från att VB hade omprövat beslutet om han inte ansåg att det fanns grund för omhändertagande. Polismyndigheten finner inte anledning att ifrågasätta VB:s bedömning." 

Framstår som klart
Justitieombudsmannen Cecilia Renfors konstaterar nu att den enda konkreta uppgift om berusningsgraden som har lämnats av poliserna är att personerna luktade alkohol. Enligt JO ger polisernas egna uppgifter inte intryck av att männen i verkligheten var så berusade att det fanns lagliga förutsättningar att omhänderta dem.

När det gäller filmen skriver JO:

"Mitt intryck av filmen från ingripandet är vidare att X och Y inte förefaller vara särskilt berusade. Såvitt jag kan bedöma var deras tal inte påverkat av alkoholkonsumtion, vilket knappast är kännetecknande för den som anses vara påtagligt berusad. Sammantaget framstår det enligt min mening som klart att utredningen ger underlag för slutsatsen att X eller Y inte på grund av berusning utgjorde en fara för sig själv eller för någon annan."

JO skriver också:

"Av filmen framgår att X och Y ifrågasatte ingripandena mot dem och begärde att polismännen skulle legitimera sig. Det har vidare kommit fram att X och Y dömts för våldsamt motstånd med anledning av sitt agerande i samband med omhändertagandena. Deras agerande vid det tillfället synes dock framför allt ha varit en reaktion på beslutet att de skulle omhändertas och medger därför inte någon slutsats om hur de agerade dessförinnan." 

Polis får inte påverkas av irritation
JO påpekar också att en polis som överväger att omhänderta någon på grund av berusning aldrig får låta sig påverkas av sin egen irritation eller ilska över en persons uppträdande.

Polismyndigheten får nu kritik av JO för de båda omhändertagandena.

 

  • Alt-texten
    Eva Clasö
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt