Skip to content

"Framstår som klart" att polisernas uppgifter inte stämmer - film avslöjar ingripande

Foto: Ola Torkelsson/TT

Poliserna beslutade att omhänderta de båda männen på MC-klubben eftersom de var så berusade att de utgjorde en fara för sig själv eller andra. En film visar dock att männen inte ens sluddrade men att de ifrågasatte vad poliserna gjorde på deras klubb. JO slår nu fast att det "framstår som klart" att poliserna uppgifter inte stämmer. 

 

I samband med att polisen gjorde en insats mot en så kallad MC-klubb i Dalarna konfronterades poliserna av två personer som ifrågasatte varför poliserna var där.

Dispyt uppstod och plötsligt beslutade poliserna att omhänderta de båda männen för berusning - så kallad LOB. Orsaken var enligt poliserna att männen var så berusade att de utgjorde en fara för sig själv eller andra.

"Luktade alkohol"
Poliserna JO-anmäldes. Enligt anmälan hade ingen av de båda männen varit berusad utan bara begärt att få veta om de var misstänkta för något brott och ifrågasatt varför poliserna befann sig på deras klubb som var privat mark.

Delar av händelsen hade dessutom filmats och filmen skickades till JO.

Polismyndigheten stod dock fast vid att personerna hade varit berusade och skrev i sitt yttrande till JO:

"Poliserna gjorde bedömningen att de skulle omhändertas enligt LOB. Detta då de luktade starkt av alkohol samt var aggressiva och utåtagerande. De antogs därför utgöra en fara för sig själv och andra."

Vakthavande omprövade på distans
Enligt Polismyndigheten hade vakthavande befäl genomfört den andrahandsprövning - den så kallade förmansprövningen - som enligt lag alltid ska göras innan en person slutligen omhändertas enligt LOB. Polismyndigheten redogjorde i sitt yttrande för hur förmansprövningen hade gått till:

"Länsvakthavande befäl VB förmansprövade omhändertagandet och beslutade att X och Y (männen) skulle sättas in i arrest. VB har uppgivit att han gjorde förmansprövningen på distans, eftersom männen kördes in till arresten i Sala och han själv satt i Västerås."

"Polismyndigheten utgår från att VB hade omprövat beslutet om han inte ansåg att det fanns grund för omhändertagande. Polismyndigheten finner inte anledning att ifrågasätta VB:s bedömning." 

Framstår som klart
Justitieombudsmannen Cecilia Renfors konstaterar nu att den enda konkreta uppgift om berusningsgraden som har lämnats av poliserna är att personerna luktade alkohol. Enligt JO ger polisernas egna uppgifter inte intryck av att männen i verkligheten var så berusade att det fanns lagliga förutsättningar att omhänderta dem.

När det gäller filmen skriver JO:

"Mitt intryck av filmen från ingripandet är vidare att X och Y inte förefaller vara särskilt berusade. Såvitt jag kan bedöma var deras tal inte påverkat av alkoholkonsumtion, vilket knappast är kännetecknande för den som anses vara påtagligt berusad. Sammantaget framstår det enligt min mening som klart att utredningen ger underlag för slutsatsen att X eller Y inte på grund av berusning utgjorde en fara för sig själv eller för någon annan."

JO skriver också:

"Av filmen framgår att X och Y ifrågasatte ingripandena mot dem och begärde att polismännen skulle legitimera sig. Det har vidare kommit fram att X och Y dömts för våldsamt motstånd med anledning av sitt agerande i samband med omhändertagandena. Deras agerande vid det tillfället synes dock framför allt ha varit en reaktion på beslutet att de skulle omhändertas och medger därför inte någon slutsats om hur de agerade dessförinnan." 

Polis får inte påverkas av irritation
JO påpekar också att en polis som överväger att omhänderta någon på grund av berusning aldrig får låta sig påverkas av sin egen irritation eller ilska över en persons uppträdande.

Polismyndigheten får nu kritik av JO för de båda omhändertagandena.

 

  • Alt-texten
    Eva Clasö
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

En tandlös hund som ingen lyssnar på, både polis och kriminalvården skiter i JO och hennes kritik.

Poliser begår ett klockrent fall av grovt tjänstefel/olaga frihetsberövande, och offren döms för våldsamt motstånd. Bananmonarki!

Detta agerande från polisens sida är alldeles för vanligt
I Sverige idag!
Verkar lite som "Klappjakt"
På oss som gillar mc -livet.

I Oskarshamn kallas polisen ofta för fyllecellsligan, dvs dom tar in vem som helst oavsett om dom är påverkade eller inte, har dom en buss inväntar dom gärna lite så dom får full buss, och ingen kan göra något åt saken....och är det någon som klankat på detta via sociala medier väntar dom gärna ut vederbörande om han är synlig på den lokala puben så dom får sätta honom på en hotellvistelse på Hotell Gripen över natten.

Den som käftar emot Pelle-polisen har att räkna med ett omhändertagande. Lite harmlös JO-kritik är väl det bästa som går att räkna med.

Poliserna arbetar utifrån en metod de kallar "avsikt" som innebär att de ingriper innan det urartar till bråk på riktigt.
Rättsfall visar att en person sittande på en bänk som reser sig upp blir omhändertagen av patrullen som talar med honom eftersom denne då "visat avsikt" att göra något mer.
(Har målnummer men det lämnar jag inte ut.)
Det bästa i kontakten med poliser på gatan är att göra precis det de säger och inget mer.
Tjafsar du med poliser får du räkna med att bli omhändertagen innan du helt spårar ur.

Vore det inte dax att införa nykterhetskontroller med exempelvis utandningsprov i alkohol mätare eller blodprov som folk får göra när dom misstänks för rattfylleri?

Finns ju något man i folkmun kallar för "Bestraffnings Lob" och man kanske borde se över rättssäkerheten då det här även drabbar vanliga människor också och inte bara Mc snubbar!

Det hade väl mer varit i sin ordning om mannen dömts enligt polislag 13 om han nu inte druckit alkohol men vad hade egentligen polisen att göra i deras lokal från första början?

Polisen befann sig på privat mark och där har man större rättsskydd!
Håller Polisen bara med trakasserier bara för att dom vill visa att dom kan utöva makt kanske?

Oftast så är det inte lönt att anmäla en polis för någonting alls då dom bara skyddar varandra och lägger ner anmälan!
Få anmälningar mot poliser som uppför sig illa har lett till åtal eller någon typ av påföljd så nej vi är inte lika inför lagen!

Andreas har rätt polisen lyssnar inte på JO då dom endast kan utdöma kritik som ändå inte är juridiskt bindande utan endast en rekomendation som dom oftast skiter i men anmälningarna sparas ju ändå även om dom inte leder till något åtal och är att betrakta som offentliga handlingar!

"En polis är fullt bevis", heter det ju. Poliser ljuger inte, eftersom de inte har anledning att ljuga och dessutom får de inte lov att göra det. Åklagare är också objektiva, eftersom det står i lagen att de skall vara det.

Okej så du tror alltid på en polis menar du?
Det där med kårandan är ju sedan länge ett väldigt känt fenomen att dom kan gå ihop och vara taskig mot någon sen så begår dom mened och skriver av varandras rapporter!

Men okej om polisen inte har någonting att dölja varför har man då inte infört obligatoriska nykterhetskontroller som kan visa exakt hur mycket promille Svensson hade den där fredagskvällen eller blodprov så att vi åteminstone kan få lite rättssäkerhet i det hela?

Om man som polis bara vill avlägsna en stökig person från en platts varför använder man sig inte bara av polislag 13 då i stället för att tillämpa LOB och ljuga om att denna person var väldigt full?

Då LOB dessutom också är en vårdlag varför tar man inte denna person till ett sjukhus i stället för att som man gör nu kastar in dom i polisens arrest?
Nej du får nog bevisa lite mer innan du påstår att polisen aldrig ljuger.

LOB är helt enkelt ett maktmedel för att upprätthålla polisens auktoritet och så får det inte gå till i en riktig rättsstat värdig en demokrati!