Skip to content

Åklagarna säger ja till samtyckeslag - men sågar kravet på att frivillighet ska "komma till uttryck"

Överåklagare Marianne Ny är i grunden positiv till en samtyckeslagstiftning. Foto: Roger Vikström/TT

Åklagarmyndigheten är positiv till en så kallad samtyckeslagstifning som utgår från frivillighet - och att det ska räcka med oaktsamhet för att kunna dömas.  Åklagarmyndigheten sågar dock förslaget om att kravet på att frivilligheten ”ska komma till uttryck” eftersom detta medför både principiella och praktiska svårigheter.

 

- Att ställa krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck kan i praktiken bli svårt i en del situationer. Som förslaget är utformat framstår det som om det kan vara straffbart att begå en sexuell handling med den som deltar frivilligt men inte visar det, säger överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg.

Främmande med formkrav före sex
Enligt lagförslaget ska det alltså finnas ett krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck på ett eller annat sätt. Detta kan enligt utredningen ske till exempel verbalt eller genom "fysisk respons".

Åklagarmyndigheten skriver i det yttrande som idag lämnades till justitiedepartementet:

”Det kan förutses att kravet på uttryck blir problematiskt eftersom det framstår som oklart om detta krav tar över det grundläggande kravet på frivillighet. En tillämpning av bestämmelsen synes nämligen leda till att det är straffbelagt att genomföra en sexuell handling med någon som i och för sig deltar frivilligt men som inte ger uttryck för frivilligheten. Dessutom är det, som utredningen påpekar, verklighetsfrämmande att uppställa formkrav för hur parterna ska uttrycka sig vid sexuell samvaro.”

Enligt Åklagarmyndigheten skulle detta kunna leda till att fler gärningar blir straffbara än vad som egentligen är avsikten.

Åklagarmyndigheten skriver:

”För att undvika att gärningar som inte är straffvärda blir straffbelagda är det rimligt att föra in ett förtydligande i lagtexten så att det framgår att det enbart är straffbelagt att genomföra sexuella handlingar med en person som sover i situationer där det innebär ett otillbörligt utnyttjande.”

"Bra med oaktsamhetsrekvisit"
Lagförslaget innebär också att det inte ska behövas uppsåt utan att det ska räcka med att vara oaktsam när det gäller kravet på att inhämta samtycke till frivillighet - någonting som Åklagarmyndigheten är positiv till.

- Vi anser att om ett oaktsamhetsansvar införs kommer det sannolikt att leda till något fler fällande domar. Vi är också positiva till de förslag som syftar till att ge målsäganden ett bättre stöd under rättsprocessen, säger Marianne Ny.

 

Läs hela yttrandet här.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt