Skip to content

Åklagarna säger ja till samtyckeslag - men sågar kravet på att frivillighet ska "komma till uttryck"

Överåklagare Marianne Ny är i grunden positiv till en samtyckeslagstiftning. Foto: Roger Vikström/TT

Åklagarmyndigheten är positiv till en så kallad samtyckeslagstifning som utgår från frivillighet - och att det ska räcka med oaktsamhet för att kunna dömas.  Åklagarmyndigheten sågar dock förslaget om att kravet på att frivilligheten ”ska komma till uttryck” eftersom detta medför både principiella och praktiska svårigheter.

 

- Att ställa krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck kan i praktiken bli svårt i en del situationer. Som förslaget är utformat framstår det som om det kan vara straffbart att begå en sexuell handling med den som deltar frivilligt men inte visar det, säger överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg.

Främmande med formkrav före sex
Enligt lagförslaget ska det alltså finnas ett krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck på ett eller annat sätt. Detta kan enligt utredningen ske till exempel verbalt eller genom "fysisk respons".

Åklagarmyndigheten skriver i det yttrande som idag lämnades till justitiedepartementet:

”Det kan förutses att kravet på uttryck blir problematiskt eftersom det framstår som oklart om detta krav tar över det grundläggande kravet på frivillighet. En tillämpning av bestämmelsen synes nämligen leda till att det är straffbelagt att genomföra en sexuell handling med någon som i och för sig deltar frivilligt men som inte ger uttryck för frivilligheten. Dessutom är det, som utredningen påpekar, verklighetsfrämmande att uppställa formkrav för hur parterna ska uttrycka sig vid sexuell samvaro.”

Enligt Åklagarmyndigheten skulle detta kunna leda till att fler gärningar blir straffbara än vad som egentligen är avsikten.

Åklagarmyndigheten skriver:

”För att undvika att gärningar som inte är straffvärda blir straffbelagda är det rimligt att föra in ett förtydligande i lagtexten så att det framgår att det enbart är straffbelagt att genomföra sexuella handlingar med en person som sover i situationer där det innebär ett otillbörligt utnyttjande.”

"Bra med oaktsamhetsrekvisit"
Lagförslaget innebär också att det inte ska behövas uppsåt utan att det ska räcka med att vara oaktsam när det gäller kravet på att inhämta samtycke till frivillighet - någonting som Åklagarmyndigheten är positiv till.

- Vi anser att om ett oaktsamhetsansvar införs kommer det sannolikt att leda till något fler fällande domar. Vi är också positiva till de förslag som syftar till att ge målsäganden ett bättre stöd under rättsprocessen, säger Marianne Ny.

 

Läs hela yttrandet här.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

52 comments

Jag är djupt anti-feministisk och har alltid kämpat mot förtryck men när det gäller samtyckeslag har jag inget särskilt negativt att säga. Lagen kommer att gälla och skydda både mannen och kvinnan. Jämställdhet m.a.o. Jag ser logiken i att presumtion för att INTE vilja ha sex bör vara det naturliga i de flesta situationer (precis som att inte vilja ha stryk). Sen får det bli domstolar som bestämma praxis. Om två vuxna ligger nakna nära varandra i samma säng på en efterfest så kanske det i sig bör räcka som en signal om frivillighet om inte någon säger nej. Om lagen och praxis kommer att präglas av rimlighet och sunt förnuft... Ja då är jag med, inte emot.

Lagen kommer såklart inte att tillämpas mot kvinnor.

Om jag förstår ditt inlägg rätt så SÅGAR du förslaget om en samtyckeslag. Jag håller med.
Åklagarmyndigheten svarar inte på den givna frågan hur man skall kunna bevisa att det inte funnits ett samtycke.
Det är en liten men högljudd och militant skara som beställt en Samtyckeslag vars enda syfte är att producera fler fällande domar. Särlagstiftning med lägre beviskrav. Oaktsamhet istället för uppsåt är extra illa för rättssäkerheten för idag krävs det uppsåt för fällande dom som i alla andra brottmål. Ungefär som i den gamla tillämpningen av knivlagen där nästan alla fälldes oavsett hur legitima skäl de än hade till att ha en kniv liggande i bilen. Det finns skandal-domar där män officiellt dömts för att målsäganden presterat en något längre utsaga om händelsen. I själva verket så ansåg nog skandal-rätten i Hovrätten Över Skåne och Blekinge att målsäganden var "förtjusande" till skillnad från den dömde. För övrigt ett rent fotbollsresultat 1-1, där den åtalade friades i tingsrätten och fälldes i Hovrätten (skandalrätten som blev högsta orätt) på samma bevisning. Skandal-målet där övervakningskameror och den medicinska bevisningen talade för att kvinnan inte varit särskilt berusad och där mannen direkt avbröt när kvinnan ångrade sig eftersom hon hade sambo. Men där skandal-rätten till skillnad från tingsrätten utifrån eget tyckande och kvinnans påstående fick det till att hon varit i "dvala" trots att bevisen talade i motsatt riktning. Dessutom borde ju kvinnan hunnit nyktra till ännu mer under promenaden hem från krogen. Eller så trodde de väl att de befann sig i ett ö-råd i någon dokusåpa där de var tvungna att välja den ene deltagaren.

Bara en i raden av skandal-domar, kan man tycka eftersom det även förekommer skandal-domar där andrahandsuppgifter betraktas som "bevis" där målsäganden berättat för någon att hon blivit våldtagen eller där det påstådda brottsoffret för säkerhets skull påstår sig ha blivit våldtagen för flera år sedan så att den utpekade absolut inte skall kunna försvara sig. Är det någonting som svenska domstolar äälskar så är det att döma folk för påstådda brott i flera år gamla skåpmats-mål där värdet av eventuell bevisningen hunnit sjunka till noll. Sammantaget så påminner detta i förening med märkliga fenomen som bortträngda minnen och frozen fright om de gamla häxprocesserna där endast den som sjönk i vattnet och drunknade var oskyldig. Det enda sättet som en anklagad i dessa moderna häxprocesser skall kunna gå fri är om denne har en inspelning som bevisar motsatsen. Rena skämtet, det blir ju ännu mer sken-processer där den misstänkte redan är dömd på förhand. Och hur rimmar detta med advokat-etiken där advokaterna reduceras till nyttiga idioter eller statister som inte kommer att ha någon reell chans att försvara sin klient.

De har ju inte lyckats speciellt bra med att "skydda både mannen och kvinnan" tidigare trots relativt neutral lagstiftning, de har inte heller lyckats speciellt bra med att låta lagen präglas av "rimlighet och sunt förnuft". Vad är det som talar för att lagen skulle innebära en förbättring?
Jag ser framför mig ett rättsfall där båda parter döms för våldtäkt då de inte till rättens tillfredsställelse kunnat visa att motpartens samtycke, t.ex. för att de haft sex när de båda varit asberusade.

Vidare, det är nog väldigt mycket mer sällsynt med de som vill ha stryk än de som vill ha sex, därav kan man ofta ha som utgångspunkt att ha "vill inte ha stryk" som presumtion i de flesta fall, medans motsvarande är tämligen svårt att hävda när det gäller sex. Folk har bevisligen sex, med samtycke, både med tidigare okända personer och i väldigt många sammanhang medans samtycke till stryk i princip bara återfinns i vissa sporter och t.ex. bdsm.

Vi behöver inte fler gummilagar i stil med "brott mot folket" där man hittar på nya brottsdefinitioner och tolkningar allt eftersom. Detta är nästan lika korkat som att hävda att manga-teckningar är barnpornografi eller ungdomar med sexuella relationer över myndighetsgränsen begår våldtäkt.

Om man vill förbättra rättskipningen är det väl bättre att göra solklart för båda parter var gränsen går i lagens mening och sluta försöka göra fullt normala och oskadliga sexuella beteenden brottsliga efter åklagarens tycke och smak eller använda rättsväsendet som politisk poängmaskin.

Åklagarmyndigheten vill möta förslaget halvvägs till 50%. Den andra halvan som handlar om att ha sex med någon som är medvetslös och sover är straffbart redan idag, och har alltid varit straffbart i och med sedan begreppet hjälplöst tillstånd existerat. Vad gäller oaktsamhet är detta ett farligt begrepp som kan beblandas med situationer där mannen faktiskt inte varit oaktsam och risken för större chans till oskyldigt dömda är högre än 1 enstaka fall på en 10 års period. I det fall att den ena partnern inte varit oaktsam så kan det vara så att den faktiskt inte varit oaktsam och då skall det inte vara en nödlösning till en felatig fällande dom.
Sedan har i och för sig åklagarmyndigheten till skillnad ifrån Madeleine Lejonhfuvd åtminstone begripit att det självklart inte går att begära hur en frivillig sexakt skall komma till uttrycka utifrån en skräddarsydd mall eller direktiv ifrån en lagstiftning , då alla sexakter är helt individuella huruvida de kommer till uttryck både vad gäller i tal och kroppsform.
Frivillighet kan ske på så otroligt många sätt att det inte får krocka med de få sätten som är straffbara, för att undvika oskyldigt dömda som alltid skall vara med i beaktandet!

Jag är säker på att åklagarmyndigheten måste insett att hela lagförslaget är åt skogen, men som åklagarmyndighet vill dom inte försöka visa det så öppet. Det är viktigt att till att börja med ställa sig frågan, hur ofta är det som 2 partners ligger i en säng på bara några få centimeters avstånd helt nakna bredvid varandra utan att vara överens om hur nära de är att ha sex, nyktra som onyktra. Vad förväntar sig man utav detta? Det sägs att oaktsamhetsrekvisit kan komma att leda till fler fällande domar, och här är dom återigen ute på djupt vatten såsom de varit med "särskild utsatt situation" som sammantaget sedan det infördes bara resulterat i ökningen av falsk tillvitelse. Likadant kommer detta med oaktsamhet att leda till, för att försöka vilja komma åt ett enstaka fall på ett helt decennium, lär det istället bli för många fler fällande domar där det faktiskt inte varit någon oaktsamhet. De får nog börja se över hur brottet falsk tillvitelse skall minska istället!

Trenden följer ganska tydligt en viss konservativ typ av socialt maktspel i sexuella relationer, där den ena parten i det längsta anstränger sig för att komma med alla sexuella anspelningar som går för att sedan när motparten agerar (behöver inte vara samlag eller beröring) på dessa förneka allt och spela på samhällets snedvridna könsroller för att komma undan med det.
Lagförslaget är ett solklart beställningsjobb som enbart kommer att befästa könsroller och det är nog knappt någon som tror att det kommer att innebära något positivt för rättsskipningen, däremot för vissa individers politiska ambitioner, men det är en annan sak.

Den nya samtyckeslagen skulle alltså bestå i att ett formlöst (tyst? konkludent?) samtycke är straffritt? Ett uttryck skulle annars kunna vara: Vill du ha en kopp te? Svar ja., eller är det nu storken kommer, svar ja. Ibland undrar man hur det står till där ute på Blåkulla och detta gäller inte enbart professor ML. Välkommen tillbaka till verkligheten!!!!!!

Stjärnan, vem är det som skall bestämma vad ett högljutt eller tyst samtycke är för något, vilken volym det skall ha eller vilken klang? Stjärnan vem är det som skall bestämma hur aktiv mannen eller kvinnan helt enkelt vill vara i en sexakt? Detta är inget som varken Madeleine Lejonhufvud eller någon annan kan bestämma över, utan det är bara partnerna som har den frivilliga sexakten som kan bestämma det. Frivilligheten kan vara hur som helst både i tal och kroppsform att det inte finns utrymme att försöka kriminalisera handlingar som inte är straffbara och aldrig varit straffbara!
Människor är människor och inte robotar. Det går inte att kräva exakt hur samtycket skall låta eller vara i en sexakt. Självklart gäller även ett tyst samtycke, om samtycket anses vara tillräcklig för att den andra partnern skall uppfatta det som frivilligt och självklart får den som lämnar samtycket göra det i egen volym på eget sätt.

När föreligger samtycke och när föreligger inte samtycke? Vad är ett samtycke överhuvudtaget? Ju mer man grubblar på detta ju mer galen blir man! Det är ju inte några skriftliga kontraktsförhållanden vi talar om här där det genom kontraktets undertecknande blir i vart fall någorlunda klart vad som gäller. Jag förstår ingenting av detta! Jag tror dessvärre inte att någon i övriga Sverige för den delen har några klara svar på frågan. Är det då seriöst att man lagstiftar i frågan när ingen vet eller kan något om detta? Där har jag däremot ett klart och entydigt svar på den frågan och det svaret är ett rungande NEJ.

Stjärnan, då så, då är vi överens om att man inte kan bygga "samtyckeslagstiftningar". Däremot kan skolor och massmedia då och då upplysa om att sex skall vara frivilligt vilket i och för sig de flesta människor i världen redan känner till, och de som överfaller oskyldiga kvinnor blir mycket riktigt dömda, i resterande fall är det tyvärr för mycket datten och bullshit i anmälningarna , så de får istället tillsätta en utredning för att stoppa de falska anmälningarna som redan eskalerat. Skall kvinnorna nu också kunna lägga sig nakna och ha frivillig sex, för att sedan påstå att mannen var oaktsam? I det fall att mannen inte var oaktsam och faktiskt insåg att det hela var frivilligt, vem är det som fortfarande skall anse att han varit oaktsam? Det är för mycket bullshit i detta!

De som är ute efter att våldta skiter totalt i denna lag.
Varför skulle det då bli färre våldtäkter?
Risken är istället att oskyldiga som tror sig fått ett medgivande blir dömda.

Även i de fall någon fått ett ja, så undrar man hur länge det gäller.
Om ett par går hem till någon på kvällen och är överens, gäller det även nästa morgon?
Hur ska någon veta hur länge samtycket gäller?

Ja och vad händer när ord står mot ord och det är den gången i domstolen när den mänskliga faktorn slår till. Ja då blir man dömd med tillämpning av en suddig lagstiftning där allt är möjligt och som ingen vet vad den egentligen innebär.

Stjärnan, ja visst, och tänkt dig då att redan som det ser ut idag har ju många kvinnor mage att anmäla falskt hej vilt, hur blir det inte då när kvinnorna skall unna sig att påstå att mannen varit oaktsam, och skylla på att mannen varit berusad , trots att mannen troligtvis i de flesta fallen inte varit oaktsam, och bara behöva berätta en berättelse och skuldbelägga mannen allting , och befria sig själv ifrån alkoholintaget och det kvinnan gjort med alkohol i kroppen. Det är som att på enkelt språk säga att kvinnorna nu ska få en extra förmån, och det är att de i alla lägen kan skylla på mannen när som helst och endast påstå att mannen varit oaktsam. Frågan är då vad oaktsamheten består utav, är det något som mannen behöver vara oaktsam för , om mannen insett att kvinnan inte varit i en särskild utsatt situation och insett att det varit frivilligt, vad är det då mannen mer än detta skall inse? Det finns då inget mer för mannen att inse som han inte redan insett. Detta är bara ett sätt att skylla på när man vill få till en fällande dom och inget annat.

En person anmäler sexuellt övergrepp med anledning av avsaknat samtycke, utan våldsinslag, och den anmälda gör en motanmälan om detsamma. Vittnen finns inte då saken skett mellan två personer inom fyra väggar. Hur ska en åklagare kunna bevisa någonting?

JKO, åklagaren kommer då att hänvisa till att det nu finns en lagstiftning som heter samtyckeslagstiftning och att beviset är att målsägande är trovärdig och endast det som skall läggas till grund för en fällande dom. Det är just det som åklagaren kommer att påstå är beviset då inget annat kommer att behövas, mer än en trovärdig berättelse, och då kvarstår bara ett enda sätt kvar för mannen. Spela in det frivilliga samlaget och krossa sönder de som vill se fler oskyldigt dömda i endast ord mot ord situationer. Hade dessa stackare inte haft inspelningar hade de fallit offer för Madeleine Lejonhufvud och politikernas pushande för fler fällande domar. Spela in och krossa bara!!!

https://www.svd.se/hd-valdtaktsmal-maste-tas-om

http://www.dagensjuridik.se/2016/11/kvinna-doms-logn-om-krogvaldtakt-man...

Det behövs inga bevis.
Kan inte mannen bevisa sin oskuld så är han automatiskt skyldig.
Den som lever får se!

Visar inte Åklagarmyndighetens synpunkter på just det fundamentala problemet i hela resonemanget om en samtyckeslagstiftning? Om det frivilliga endast ska bestå i ett subjektivt element hos den part som påstås ha utsatts för brott så är det ju i praktiken omöjligt att bevisa vare sig frånvaron eller förekomsten av detsamma. Frivilligheten måste komma till något slags konkret uttryck för att den ska kunna uppfattas av den andra personen och för att frånvaron av den ska kunna bevisas i domstol. Men då kvarstår utredningens i och för sig självklara konstaterande; dvs. det finns ingen mall för hur folk beter sig i samband med en frivillig sexakt. Och vem är det som har utsatts för brott om två personer haft sex och båda menar att det inte skett frivilligt? Jag blir inte heller klok på det, och helt ärligt tror jag inte att någon person som verkligen tänkt till på detta utan att låta sig styras av känslor och personliga uppfattningar, blir klok på det.

I vilken mån ett brott går att bevisa eller inte bevisa är ju ett övervägande vid förändrad lagstiftning, men det är inte det enda. Om möjligheten att bevisa ett brott vore en enda eller den viktigaste parametern så kan vi ju avkriminalisera barnmisshandel, tidelag och grooming. Förundersökningarna avseende den första kategorien läggs nästan alltid ner, avseende det andra så upptäcks de (förmodligen) nästan aldrig och lagen om grooming är felkonstruerad med för högt ställda rekvisit så det går inte att åtala. Trots det så hör jag sällan röster för att vi borde avkriminalisera ovanstående beteenden.

Ett viktigt syfte med lagarna är ju normstyrande beteenden. Om folk får klart för sig att något är olagligt så minskar beteendet i sig. Sedan ska ju lagen avspegla samhällsmoralen och om den allmänna åsikten är att det är tillräckligt klandervärt att ha sex med en person utan att den är med på det så ska det vara olagligt. Sedan kan man diskutera utformning, bevissvårigheter osv.

Slutligen finns det ju ett antal ärenden varje år där det förmodligen skulle bli en fällande dom med den föreslagna lagstiftningen, men inte med den nuvarande. Nu senast var det ju en man som fälldes för att han trodde att flickan han ville våldta sov när flickan i själva verket var vaken men inte vågade säga något. Båda parter var överens om att hon inte samtyckt, han hade uppsåt att våldta men eftersom lagen inte ansåg att hans beteende "passade in" så friades han.

RÄTTELSE. Mannen i sista stycket friades, han fälldes inte.

Om åklagaren hade åtalat för sexuellt ofredande hade det blivi fällande dom, se mitt inlägg i DJ 24/1

Nu är ju det du säger i första stycket egentligen inte relevant för det jag säger. Huruvida du slagit ditt barn, satt på din hund eller försökt få till sex med ett barn är åtminstone teoretiskt möjligt att bevisa då det utgörs av några konkreta omständigheter i sinnevärlden. Ett subjektivt, och dessutom helt normativt, element som frivillighet till samlag är något annat. Häri ligger också Sexualbrottsutredningens dilemma och Åklagarmyndighetens kritik mot förslaget. Jag tycker kontroversen belyser problematiken. Just barnmisshandel är väl också ett dåligt exempel på brott som aldrig leder till åtal eller fällande domar. Jag har prövat och bifallit flera åtal under senare år.

ML hänvisar ofta till barnaga som ett skäl för att införa en samtyckeslagstiftning. Där finns ju våldet mot barnet med som konkreta omständigheter med i brottet, som kan iakttagas och som framkommer genom iakttagbara blåmärken m.m. Något man konkret kan observera. Om man ska göra den jämförelsen så ska man i så fall behålla den ursprungliga våldtäktsbestämmelsen, där våldet finns med som konkreta omständigheter. Att då jämföra med barnaga som bygger på konkreta omständigheter för att motivera ett införande av en samtyckeslagstiftning blir då bara väldigt märkligt.

Det är ju det som är min poäng. Det enda som diskuteras är bevisvärdering, men möjligheten att bevisa något är inte den enda anledningen att lagstifta.

Brist på samtycke går visst att pröva, se mitt tidigare exempel (tror det var göta hovrätt).

Barnmisshandel är ett utmärkt exempel. Lagföringssiffrorna är urusla. Skulle gissa att 90-95% av FU läggs ner. Att ett och annat går till åtal säger inte så mkt om man får lägga ner 10-20 ärenden för varje ärende som åtalas.

Tittade lite snabbt. personuppklarning för misshandel av barn (0-6år) 7%, våldtäkt 14%. Ska vi avkriminalisera misshandel av små barn? Det är ju svårt att bevisa.

Johan, vad pratar du om människa. Misshandel av barn kan absolut bevisas i form utav blåmärken på kroppen, som kan visa sig vara ett starkt bevis, till skillnad mot någon som påstår i endast ord och berättelse om huruvida det fanns eller saknades uttryck för ett samtycke. Det är stor skillnad och det handlar helt enkelt om att det är orimligt att ställa sådana krav i en frivillig sexakt och hur sexakten skall gå till för att den skall vara frivillig enligt en viss mall och att bygga fällande domar som endast består utav berättelser, och döma människor till flera års fängelse.

Paradox. Barnmisshandel av små barn är statistiskt sätt) svårare att bevisa än ett våldtäktsbrott. Det förklarade jag ovan.

Ett vanligt scenario är att saken anmäls efter att barnet berättar i förskolan några veckor/någon månad efter händelsen (tex när lärarna pratar om barnkonventionen). Då finns inga skador och eftersom misshandeln skett i hemmet finns inga utomstående vittnen. Avseende den typiska våldtäkten är bevisläget bättre än så.

Ska vi avkriminalisera barnmisshandel eftersom det är så svårt att bevisa?

Barnaga som brott innehåller endast objektiva rekvisit. Det gör inte den nya samtyckeslagstiftningen. Det blir då väldigt märkligt att motivera ett brott med subjektivt rekvisit med ett brott med objektivt rekvisit. Tvärtom så skulle barnaga kunna anföras som argumentation för att bibehålla den nuvarande lagstiftningen eller skruva tillbaka till den gamla lagstiftningen.

Johan, jag trodde du var bättre än så! Nu får du rycka upp dig lite! Varför talar du ens om barnmisshandel? I alla sorts misshandel även vad gäller vuxna som i ett sådant fall skulle anmälas veckor efter där det inte finns något brutet och endast blåmärken så hade dom ju försvunnit ändå och bevisläget densamma. Det är däremot en rimlig lagstiftning helt enkelt oavsett bevisläget. Vad gäller samtyckeslagstiftning så handlar det inte om endast bevisläget och riskerna för oskyldigt dömda, utan vad som är rimligt att kriminalisera i en frivillig sexakt och vilka handlingar som är rimliga till att vara straffbara då en sexakt kan vara frivillig på så många olika sätt och samtycke kan uttryckas på så många olika sätt. Det går inte att göra en mall av en sexakt där alla antingen rättar sig efter den eller så blir den ena partnern brottsling. Om du utvidgar ditt sinne och tänker dig i en ishockey match, eller fotbollsmatch , så ingår vissa situationer där fotbolls spelaren snubblar, eller där hockeyspelaren snubblar o.s.v i deras frivilliga deltagande ingår detta, och det krävs lite mer för att det ska vara rött kort på en motspelare som råkar snudda, men om man skulle säga att minsta lilla touch ifrån en annan spelare som leder till detta skall ge rött kort, ja då hade det behövts en hel låda med röda kort och sporten skulle få läggas ned omgående. Det skulle vara orimligt att kriminalisera och sänka ribban till så hårfina händelser. Likadan i en sexakt kanske det byts, sexställningar , om mannen eller kvinnan är någon sekund sen med att byta sexställning så är det orimligt att den ena partnern skulle säga att, du hade inte fått samtycke ännu, eller att du bytte ställningen försent, eller liknande. Sedan sist men inte minst, våldtäkt är fortfarande ett allvarligt brott som ger flera års fängelse, där lagstiftningen och bevisen måste vara lika tunga som de antalet år den ger.

Ja så är det ju. I och med att den ena partnern i en sexakt skulle kunna skuldbelägga den andra och påstå att samtycke ej uttrycktes egentligen precis vilken sekund som helst under sexakten , innebär det att partnerna måste inhämta konstanta samtycken hela tiden i tal eller kropps uttryck och därmed skulle ju en vanlig frivillig sexakt bli så komplicerat att ens ha frivillig att sådana handlingar skulle vara totalt orimliga att kriminalisera.

Om det typiskt sett finns bevis så behöver man ju inte trixa med lagstiftningen.

Brist på samtycke kan du bevisa på en hockeyrink med en publik på 7 000 pers och cirka 200 kameror i alla vinklar m.m. Nu är förhållandena inte direkt desamma i sängkammaren. Sedan vet vi alla det här med att bedöma någons trovärdighet så är det det sämsta möjliga bevismedlet. Och egentligen kan man inte bedöma någons trovärdighet överhuvudtaget, alltså bevisvärde 0, utan att ha något att haka upp den på och då talar vi om tillförlitlighet. Vi talar här alltså om den värsta möjliga bevissituationen med trovärdigheten i fokus i kombination med värsta möjliga flummiga lagstiftningsrekvisit med subjektiva moment. Ja ingen av experterna vet ju vad detta innebär i praktiken, vilket är ett skäl gott som något att dissa denna samtyckeslagstiftning. Om det fall som du referar till handlar om ett f.d. par där någon råkade göra ett misstag e.d. i en ytterst tveksam situation tycker jag inte kvalificerar in som våldtäkt.

Nej, det är då inte det enda problem jag tar upp även om jag för all del tycker att bevisproblematiken är ett bra mycket större skäl emot samtyckeslagstiftning än du synes tycka. Ett skäl till att jag tycker det är främst att jag är mycket rädd för att det leder till en omvänd bevisbörda i praktiken. Kan den tilltalade inte prestera en berättelse om hur målsäganden agerade som tilltalar rätten, dvs. stämmer överens med deras syn på hur personer agerar vid sex, kommer han (för det lär bara vara män som åtalas för sex utan samtycke) med stor sannolikhet att fällas.

Grundproblemen med en s.k. samtyckeslagstiftning är fler än så. Redan definitionen "samtycke" är uppenbart missvisande för vad förespråkarna egentligen kräver, och både utredningen och Åklagarmyndigheten berör, är uppenbarligen något delvis artskilt; frivillighet. Frivillighet är inte bara något subjektivt utan även ett normativt begrepp. Ska en person straffas med minst två års fängelse redan av det skälet att två personer gör något i och för sig legitimt men där den ene har andra bevekelsegrunder än den andre? Har den som t.ex. har sex för "husfridens" skulle agerat frivilligt eller är det våldtäkt? Kan rentav båda personerna vara både offer och gärningsman/kvinna om ingen av dem kan anses ha haft sex frivilligt? Och om frivilligheten ska komma till uttryck på något sätt, såsom utredningen förespråkar men inte kan precisera, vad ska då detta bestå i? Om jag ska sitta till doms över dig såsom tilltalad eller målsägande, ska jag avgöra hur du ska förväntas agera vid sex? Det handlar alltså inte bara om lagstiftning med rekvisit som egentligen inte går att bevisa och som blir omöjligt att tillämpa, utan även om en lagstiftning som gemene man inte kan förhålla sig till. Det blir omöjligt för gemene man att avgöra vad som är brottsligt och inte och därmed försvinner också helt den normerande effekt som du talar om.

fd Hovrättsassessor, ja helt riktigt som du skriver, så sammantaget talar givetvis allting emot en samtyckeslagstiftning!

Jag tror inte att lagstiftaren kommer att införa ett krav att valet att deltaga måste komma till uttryck. Det RÅ säger verkar övertygande. Vad skulle då en ny lagstiftning med krav på frivillighet i övrigt enligt förslaget betyda för domstolen? Blir det en ny typ av händelser som kommer under domstolens bedömning? Vilka i så fall?
I princip är alla typer av sexuella handlingar utan den andres frivilliga deltagande straffbara. De omständigheter som utesluter att ett uttryckt val att delta inte är frivilligt (våld, hot, utnyttjande etc enligt 6:1 st 2 i förslaget) måste ju gälla antingen det finns ett uttryckligt samtycke eller bara ett inre sådant. Den uppräkningen skall vara uttömmande enligt förslaget (s.220).
Hur åklagarens gärningsbeskrivningar kommer att se ut vet jag inte men föreställer mig att hon kommer att ange sådana omständigheter som utesluter frivillighet antingen det finns ett uttryck för frivillighet eller inte. Om det inte finns sådana omständigheter och inget nej har uttryckts av mäg (kanske ett gränsfall till en särskilt utsatt situation). räcker det väl att åklagaren påstår frånvaro av frivillighet, kanske med tillägg att den tilltalade borde ha begripit att mäg inte samtyckte (om oaktsamhet blir straffbart).
Vi antar att den tilltalade invänder att mäg samtyckte eller att han i vart fall uppfattade det så och inte varit oaktsam. Det är åklagaren som då på vanligt sätt i brottmål skall vederlägga den tilltalades invändningar.
Det har i debatten påståtts både att det blir en stor förändring med en samtyckeslagstiftning med mera fokus på målsäganden och motsatsen att det egentligen inte blir så stor skillnad, mest en markering av vad som redan gäller, dvs. att allt sex utan samtycke är straffbart redan i dag (om uppsåt).
Skulle vara intressant att höra hur du och andra domstolsaktörer ser på detta. Vi förutsätter då att det i inte blir något krav på att frivilligheten kommer till uttryck.

Att RÅ anser att det är verklighetsfrämmande att uppställa formkrav är lätt att förstå. Men om vi nu kommer över till RÅ:s förslag så uppkommer nya grubblerier. "En tillämpning av bestämmelsen synes nämligen leda till att det är straffbelagt att genomföra en sexuell handling med någon som i och för sig deltar frivilligt men som inte ger uttryck för frivilligheten. Dessutom är det, som utredningen påpekar, verklighetsfrämmande att uppställa formkrav för hur parterna ska uttrycka sig vid sexuell samvaro.”

Hur ska den tilltalade veta att samlaget inte är frivilligt när inte frivilligheten kommit till uttryck utöver vad som framgår av rekvisitet "särskilt utsatt situation" i den nuvarande lagstiftningen och hur ska man dessutom vara oaktsam i denna situation. Jag förstår den gamla domarens resonemang, mallar och slutsatser som stämmer, som jag ser det. Och framförallt finns det här ett stort frågetecken, eller rättare sagt ett stort svart hål (generalklausul), som den gamla domaren beskriver genom frågan "Blir det en ny typ av händelser som kommer under domstolens bedömning och i så fall vilka?" Mitt svar är att ingen vet eller kan veta detta i förväg. Om inte ens den gamla domaren vet, som har stor erfarenhet av området och vem ska då kunna veta? Vad är straffbart och vad är straffritt?? Ingen vet!! Är det kanske ett svart hål (generalklausul) som det är frågan om i praktiken och som lever sitt eget liv och utvecklas i olika riktningar med tidens tand då det fylls med nytt innehåll, vilket dock är förbjudet enligt legalitetsprincipen.

Den ordning med den studsande (hoppande) bevisbördan, där bevisskyldigheten tar sin början i en prima facie bevisning grundad på trovärdigheten i målsägandens utsaga i kombination med som ML uttrycker det att kvinnor är svagare än män så kanske man rent av i svensk rätt också kan börja tala om principen om "att saken är ett bevis i sig självt" (res ipsa loquitur) en nykomling i svensk rätt, för att sedan studsa tillbaka till målsäganden och för att sedan den tilltalade lämnat en rimlig förklaring, som också domstolen förstått och kunnat acceptera (frågan är då om det då uppfyller beviskravet bortom rimligt tvivel, det gör bevisningen i regel inte enligt min mening om bevisbördan landar där) återigen studsar bevisbördan tillbaka till målsäganden, där bevisprövningen tar nya vändningar. All denna studsproblamatik har sin upprinnelse i att lagstiftaren har anordnat en avancerad hinderbana, där olika olika misstag lätt kan uppstå i ett långt system av fellänkar. Betänk sedan att TV-kändisen är målsägandebiträde och mä och tt är av utländsk härkomst, där domstolen inte förstår sederna. Då krävs det ett stort mod att stå pall och att man förstår. Och oftast gör våra domstolar det, men inte alltid och det är just här det blir problem och det är så oskyldiga blir dömda i denna diffusa och vaga rättsmiljö, samtidigt som den mänskliga faktorn slår till.

Signalpolitik. Vilket skämt! I hela min uppväxt har jag lärt mig att inte ska ha sex med tjejer, kvinnor som inte vill. Det är ingen som helst tvekan om det och det är absolut inget fel med samhällsinformationen i den frågan, tvärtom.

Bra f.d. hovrättsassessor. Håller med dig om bevisproblematiken och den är naturligtvis viktigast för det är där målen avgörs. Det vore kul att få en sådan riktig dundergenomgång av bevisteorin och vad detta handlar om i just dessa fall. Omkastad bevisbörda, nja det är väl inte det Ekelöf i häfte 4 beskriver som omkastad bevisbörda, även om jag förstår vad man menar i praktiken. Att mä sitter med Svarte Petter i bevissituationen är ju helt klart, men hur beskriver man detta rent generellt bevisteoretiskt (kanske falsk bevisbörda). Sänkta beviskrav nja. Tycker i och för sig att en trovärdighet i utsagor då ord står mot ord inte räcker till för att komma upp till kravet ställt utom rimligt tvivel. Man kan ju inte tala om beviskravet antagligt eller om överviktsprincipen i brottmål. Nja det haltar här i den generella bevisteorin.

Jag menade naturligtvis att tt sitter med Svarte Petter i bevissituationen.

Johan, barnmisshandel eller misshandel överlag kan åtminstone faktiskt ändå bevisas med direkta tecken på våld. Det går inte ens att jämföra det du tar upp. I detta fall handlar det om hårfina berättelser ifrån hur mannen och kvinnan sekund vis uttrycker ett samtycke i antingen kropp eller tal form där minsta lilla felaktiga uppfattning skulle kunna innebära flera års fängelse. Detta är inget man leker med i en lagstiftning, för att endast få till fler fällande domar. Du tar upp ett fall där till och med kvinnan låtsades sova och hade sex med en före detta pojkvän, och inte för att hon var rädd, hon sa till och med att hon gillade den typen av sex, vilket bara visar hur snabbt detta kan förändras till en ren lekstuga. Att sedan ändra på en hel lagstiftning för ett helt land bara för att sikta på att kunna pricka en enstaka dom , skall inte kosta att pricka 100 tals oskyldiga. Den oskyldiga transaktionerna av fällande domar skall inte uppenbart kunna överstiga de skyldiga, vilket det gör i ett sådant fall. Det går inte att börja sätta upp politikers mallar för hur en sexakt endast får tillåtas gå till på. Det finns ju inte på kartan begriper du människa! Det är så individuellt detta. Sedan får det börja tas ansvar för vilka kvinnor ligger nakna i sängen med på bara några centimeters avstånd. Lägg ner gnällandet och ta ansvar!
Gnälleri anmälningar har man fått nog utav nu.

Alla vet redan att det är ett allvarligt brott att tvinga sig på någon. Ett av brottsbalkens allvarligaste brott där domstolarna dessvärre nästan alltid tillämpar den nedre delen av straffskalan. Oftast dömer man även vid rena överfallsvåldtäkter till 2 års fängelse. I och för sig bra för oskyldigt dömda. Att det är ett allvarligt brott vet och respekterar tom. även de allra flesta grovt kriminella. Så den normerande effekten kommer att utebli. Här handlar det istället om att sänka beviskraven, särlagstiftning som inte finns i andra brottmål än möjligen i förseelser enligt knivlagen som inte kräver uppsåt. Sedan uppstår frågan hur man skall kunna bevisa att det inte funnits ett samtycke. Vad gäller kvinnan som låtsades sova så är det fallet inte så lite märkligt. Paret hade ett förhållande till och från under flera år så de kände varandra väl. De övernattade även hos varandra. Det märkliga är att kvinnan låtsades sova istället för att bara säga nej. Dock fanns det inte heller något samtycke. Snarare är det så att domstolen ansåg att mannen inte insåg att kvinnan inte ville. Det handlade nog inte så mycket om rädsla utan om att hon ville vara honom till lags, hon ville inte göra honom besviken. I alla fall ett brutalt sätt att göra slut på. Händelsen var nog den ursäkt hon sökte för att göra slut.

Fast lagar ska kunna tillämpas också.

Sen kriminaliserar man inte allt klandervärt eller där det skulle behövas normstyrning (som inte fungerar, moraliserande fungerar däremot.).
Otrohet t.ex. anser de flesta vara väldigt klandervärt men det är inte brottsligt (även om det är olagligt för gifta).

fd Hovrättsassessor , det som Madeleine Lejonhufvud försöker med gång på gång tillsammans med hennes svans organisationen fatta, handlar egentligen mer om hur vad skolor kan göra för att samtala om sex med unga, fritidsgårdar eller liknande. Det är som alla vet totalt orimligt att i förväg bestämma hur en sexakt exakt skall utformas för exempel 2 personer, då det är så individuellt och då samtycke kan uttryckas på kanske miljontals sätt i både tal och kroppsform, så att det inte finns utrymme att försöka kriminalisera och avgränsa hur ett samtycke skall få tillåtas uttryckas. Det är fullständigt orimligt och fällande domar för ett så allvarligt brott kan inte börja byggas på så hårfina detaljer totalt med avsaknad stödbevis som det är idag. Då blir det ännu värre än vad det redan är. Tänk dig då 200 000 anmälningar där 199 900 bara består av missuppfattningar om huruvida det varit frivilligt varje sekund eller inte? Ska åklagaren åtala i alla fall och bara hoppas på fällande domar eller skall domstolarna behöva fria i 99% av fallen istället för 30 som det är idag, då begreppet våldtäkt kommer att tappa all kraft i vad som krävs med stödbevisning och endast bygga på hårfina berättelser och uppfattningar om uttryck för samtycke. Myndiga personer som lägger sig nakna bredvid varandra i samma säng med bara några centimeters avstånd får börja ta ansvar (nyktra som onyktra) och stå för sina handlingar lite mer istället för att hålla på med någon sorts datten, och skuldbelägga varandra vid minsta lilla medvetet som omedvetet. Nej det håller inte en enda dag detta!

Flera sådana organisationer lever på att blåsa upp liknande statistik för att skapa fiktivt stöd för deras i övrigt ganska världsfrånvända ideologi. Någon tanke på vad som är rimligt eller de som drabbas av manipulationen finns knappast, speciellt inte om de drabbade är män.

Men ett skriftligt samtycke som tvingats fram då? Ponera att våldtäktsmannen förmår, lurar, tvingar våldtäktsoffret att skriva på en samtyckeshandling. Då föreligger skriftligt samtycke. Mot detta kommer våldtäktskvinnans påstående att samtycket var framtvingat och således ogiltigt. Är då denna bevisbördefråga något som lagstiftaren särskilt har uppmärksammat eller är det att betrakta som ett prima faciebevis som presumeras utvisa sanningen och som det ankommer på motparten att övertrumfa bevismässigt.

Blir det med RÅ:s förslag någon skillnad mot idag? Åklagaren får genom förhör med mäg och annan bevisning styrka att det inte var frivilligt. Går det blir nästa steg att visa att tt förstod det (uppsåt) eller i vart fall var grovt oaktsam (Tensta-fallet).
Med ett krav på att frivilligheten skall ha kommit till uttryck befarar jag att rättegången kan bli väldigt besvärlig. Fanns det något uttryck, kan man tro på att tt uppfattade en viss rörelse/mimik etc som klartecken? Är det inte en risk att det blir mera koncentration på uttrycket än frivilligheten?

Möjligt domskäl:? Tt har irnte närmare kunnat beskriva något som kan ha uppfattats som ett uttryck för frivillighet innan han inledde med en sexuell handling. Vid sådant förhållande skall åtalet bifallas trots att mäg förklarat att det hela skett just så som de långt i förväg varit överens om/ alternativt oavsett om mäg deltagit frivilligt eler ej. (konstiga exenpel? Många anmälningar säskilt med yngre mäg sker ju på initiativ av närstående)

Gammal domare, ja och vilken domare eller nämndeman skall sätta sig in i det enskilda samlaget utan att ha varit där eller får se/höra en inspelning på det. Vilken domare eller nämndeman skall närmare klarlägga för hur partnerna faktiskt under sexakten signalerade och hur de uppfattade det frivilliga sexet just då för stunden. Vilken domare eller nämndeman skall avgöra hur högt i ljud form eller hur mycket i kroppsform som uttrycket signalerade i frivillighet för att det inte skall vara straffbart respektive icke straffbart. Det går att ta miljontals kombinationer men detta kommer slutligen bara leda till ett enda stort kaos, där det kommer att bedömas och dömas ännu mer hej vilt än vad det redan är idag. Det hela kommer att landa på ännu mer tyckande ifrån domstolarna än vad det är idag. Alla har glömt bort hur många falska anmälningar som görs redan idag, då många kvinnor uppsåtligen försökt skuldbelägga männen för något det faktiskt varit med på. Skall de då får ännu fler alternativ till att skylla ifrån sig och försöka skuldbelägga männen och skall domstolarna får ännu fler sätta att döma, som det kommer att sluta med, fler oskyldiga.

Det verkar krångligt. Jag tror gumman och jag pippar som vi är vana men det blir inte så ofta nuförtiden.

Hahaha, nu fick du i alla fall mig att skratta en stund. Jadu det kanske handlar om att det är så många invånare i detta land att de vill minska på detta på alla möjliga samt löjliga sätt och se färre människor ha sex.

Kanske det, men rätteligen har vi väl sedan länge det omvända problemet i demografin.

Det behövs fler program på tv som på smällen första kvällen tror jag ett heter. Glamour är också bra.

Ännu mer krångligt blir det när vissa gester och kroppsspråk kan betyda helt olika saker i olika länder.
T.ex. OK i ett land betyder någonting helt annat i ett annat land.
Undra om rätten har full koll på detta?

aftonbladet.se/resor/0002/20/gester.html
hd.se/2008-03-12/jorden-runt-i-gester---och-missforstand
vagabond.se/artiklar/artiklar/20100903/forodande-kroppsprak

Säger bara att "alternativ fakta" duger som bevisföring i svenska domstolar!