Skip to content

Inget brott smygfotografera under kvinnas kjol? - HD prövar friande dom

Högsta domstolen ska pröva om det är sexuellt ofredande att fotografera under en kvinnas kjol om hon inte upptäcker det. Foto: DJ

Mannen fotograferade under kvinnans kjol i en rulltrappa - men friades av både tingsrätten och hovrätten eftersom gärningen inte kunde anses kriminaliserad i svensk lag. Högsta domstolen har nu beslutat att ta upp fallet till prövning.

 

Kvinnan befann sig hösten 2015 tillsammans med en kamrat i rulltrappan på väg upp från en tunnelbanestation i Stockholm. Hon hade inte märkt någonting själv - men när de klev av rulltrappan konfronterade kamraten en man som hade stått precis bakom dem.

Kamraten hade sett mannen stå ”väldigt nära” kvinnan och hade sett hur det hade blixtrat från en kamera.

Kontrollerade mobilen
Mannen försökte springa från platsen men stoppades av en förbipasserande och när väninnorna kontrollerade hans mobiltelefon visade det sig att han i rulltrappan hade fört in telefonen under kvinnans kjol och tagit bilder.

Den 39-årige mannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för sexuellt ofredande.

Han erkände själva gärningen och berättade i förhör att han var berusad. Han nekade dock till att det han hade gjort var brottsligt.

Tingsrätten konstaterade att gärningen skulle ha varit straffbelagd som kränkande fotografering om den hade skett på till exempel en toalett eller i ett omklädningsrum. Svensk lag saknar dock ett generellt förbud mot att - utan samtycke - fotografera andra och att ta en bild av någon på offentlig plats, i till exempel kollektivtrafiken.

Gärningen måste uppfattas i stunden
Enligt åklagaren handlar det om en ett sexuellt ofredande - någonting som enligt tingsrätten skulle kunna vara aktuellt under vissa förutsättningar.

För detta skulle det dock ha krävts att kvinnan hade varit medveten om gärningen när den begicks - och inte i efterhand. Att hon upptäckt gärningen "i nära anslutning" till gärningen saknade enligt tingsrätten betydelse.

Mannen friades därför av tingsrätten.

Svea hovrätt konstaterade ,”med hänsyn till det valda objektet för fotograferingen och fotovinkeln,” att gärningen måste ha haft en sexuell inriktning och även ha varit ägnad att kränka kvinnans sexuella integritet.

"Finns goda sakskäl"
När det handlar om sexuella ofredanden där offret utsätts för kroppslig beröring saknar det i och för sig betydelse om offret lägger märket till angreppet - det är straffbart ändå.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Med hänvisning till att sexuellt ofredande bör uppfattas som ett sexualbrott och inte ett fridsbrott har visserligen den uppfattningen framförts att det inte spelar någon roll för straffbarheten att offret inte lägger märke till angreppet medan det sker. Det har sagts att detta bör gälla, i första hand, vid gärningar som innefattar en kroppslig beröring av offret men att detsamma bör kunna gälla även vid t.ex. smygfilmning."

Hovrätten fortsatte dock: 

"Även om det kan finnas goda sakskäl för den nu sagda uppfattningen finner hovrätten att den ännu så länge inte kan sägas utgöra något annat än en argumentation de lege ferenda. Hovrätten ansluter sig alltså till tingsrättens bedömning att det i nuläget saknas tydligt stöd i lag och praxis för att döma till straffansvar för sexuellt ofredande i dylika fall av smygfotografering, nämligen när offret är omedveten om att bilderna tas."

Mannen friades därför också av hovrätten.

Saknas praxis på området
Riksåklagaren äverklagade domen till Högsta domstolen och begärde att mannen skulle dömas för sexuellt ofredande.

RÅ har bland annat hänvisat till uttalanden i den juridiska litteraturen som talar för att handlingen ska anses som sexuellt ofredande - trots att kvinnan inte upptäckt själva gärningen när den begicks.

RÅ har samtidigt konstaterat att det saknas HD-praxis kring motsvarande typfall och att förarbetsuttalanden på området inte ger tillräcklig vägledning.

HD beslutar nu att ta upp målet till prövning.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt