Skip to content

Hovrätten: Man som misshandlat hustru inför barnen inte olämplig vårdnadshavare

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mannen har visserligen regelbundet misshandlat kvinnan under många år - någonting som har skett framför deras båda barn. Detta innebär dock inte att han är olämplig som vårdnadshavare. Det slår hovrätten fast och beslutar därför om gemensam vårdnad.

 

Kvinnan stämde sin ex-man vid Attunda tingsrätt och begärde han hon skulle få ensam vårdnad om deras gemensamma barn - en idag tioårig flicka och en sjuårig pojke som har sin stadigvarande bostad hos mamman men bor hos pappan under tre dagar varannan helg.

Kvinnan hävdade att mannen kontinuerligt utsatt henne för våld sedan år 2003 och fram till parets skilsmässa år 2015 och att han därför var olämplig som vårdnadshavare. Hon pekade dessutom på att pappan hindrade barnen från att få terapi för att bearbeta sina upplevelser av våld i hemmet och att parterna hade samarbetssvårigheter.

Kvinnan rädd för mannen
Tingsrätten ansåg dock inte att det hade framkommit så konkreta uppgifter om våld i hemmet att pappan skulle anses olämplig som vårdnadshavare. Domstolen underströk att en förundersökning om grov kvinnofridskränkning hade lagts ned och att det dessutom inte fanns några uppgifter om att mannen skulle vara våldsam mot barnen.

Att pappan hade avbrutit barnens terapi innebar inte heller enligt tingsrätten att han var olämplig som vårdnadshavare.

Även om samarbetet mellan mannen och kvinnan inte var konfliktfritt - och dessutom försvårades av att kvinnan var rädd för mannen - var parternas samarbetssvårigheter enligt tingsrätten inte heller så djupgående att de inte kunde ha gemensam vårdnad.

Tingsräten beslutade därför att den gemensamma vårdnaden skulle fortsätta enligt samma rutiner som tidigare.

Domen överklagades till Svea hovrätt där pappan begärde att barnen skulle bo växelvist hos honom och mamman.

Våld mot kvinnan visat
Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det är visat att mannen har utsatt kvinnan för våld i hemmet.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"M (mannen) har förnekat att han utövat något våld mot K (kvinnan). Enligt honom har det däremot förekommit bråk och skrik i vilka båda deltagit. Det som K har berättat framstår enligt hovrättens mening allmänt sett som trovärdigt... Sammantaget anser hovrätten att K:s uppgifter får sådant stöd av den övriga utredningen i målet att det är visat att M under stor del av deras relation har utsatt henne för bland annat våld och att det hänt att det har bevittnats av barnen."

Hovrätten anser dock att detta inte innebär att mannen kan betraktas som en olämplig vårdnadshavare.

Hovrätten skriver:

"Att M under parternas relation har utövat våld mot K reser visserligen frågor om hans lämplighet som vårdnadshavare men innebär enligt hovrätten, med hänsyn till vad som i övrigt har framkommit om hans relation till barnen, i sig inte att han är olämplig som vårdnadshavare."  

Inget akut behov av behandling
Hovrätten anser inte heller att barnens behov av behandling för att bearbeta sina upplevelser av våld i hemmet är så akut att det väger tyngre än intresset av att ha en fortsatt kontakt med sin pappa.

Den gemensamma vårdnaden ska därför fortsätta enligt tidigare rutiner.

  • Alt-texten
    Hanna Hamrén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt