Skip to content

Försäljning av sju bostäder på fem år ska beskattas som näringsverksamhet

Foto: Tomas Oneborg/TT

Under fem år köpte och sålde mannen sex bostadsrätter och ett hus. I samtliga fall begärde han skatteavdrag för stora renoveringar. Skatteverket ansåg att det handlade om yrkesmässig näringsverksamhet och inte om sedvanlig bostadsförsäljning och att han skulle beskattas utifrån det. Både förvaltningsrätten och kammarrätten håller med.

 

Enligt Skatteverket var det sannolikt att mannen - som inte hade varit folkbokförd på adresserna - inte hade bott där och att det inte heller hade funnits någon sådan avsikt.

Bostadsrätterna och fastigheten skulle därför anses vara näringsbostadsrätter respektive näringsfastighet.

Skatteverket ansåg dessutom att objekten var "lagertillgångar" i näringsverksamhet.

"Har bott på adresserna"
Mannen påfördes skattetillägg eftersom han ansågs ha lämnat oriktiga uppgifter i sina deklarationer.

Han överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och hävdade att det inte hade varit fråga om någon yrkesmässig verksamhet eftersom han de facto hade varit bosatt i fem av bostadsrätterna och hans dotter i en av dem.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannens uppgift om att han skulle ha bott i fem av bostadsrätterna och hans dotter i en av dem hade lämnats efter det att Skatteverket hade påbörjat sin utredning och att de inte överensstämde med de uppgifter som hade lämnats i hans deklarationer.

Domstolarna på Skatteverkets linje
Förvaltningsrätten ansåg sammantaget att det var "mycket sannolikt" att objekten var att betrakta som näringsbostadsrätter respektive näringsfastighet.

Förvaltningsrätten ansåg dessutom att objekten skulle betraktas som lagertillgångar vilket innebar att vinsterna vid avyttringarna skulle beskattas som näringsverksamhet.

Förvaltningsrätten ansåg inte heller att det fanns skäl för befrielse från skattetilläggen och mannens överklagande avslogs.

Kammarrätten i Stockholm instämmer nu i förvaltningsrättens bedömning och avslår mannens överklagande.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

En begränsning av rörligheten på marknaden av det här slaget torde kunna relateras till Nordkorea som i bl a våra uppslagsverk åtminstone historiskt anses ha förtryckt sin befolkning. Varför skulle därför inte också Sverige kunna fortsätta på den väg där man befinner sig idag?

Nej, att beskatta människor för näringsverksamhet har inget med förtryck att göra.

Att köpa och renovera och sälja bostäder i den här takten är inget annat än näringsverksamhet, och skall därför beskattas som näringsverksamhet.

För övrigt så försämrar det inte rörligheten på bostadsmarknaden det minsta, det finns inga normala människor som köper och säljer 7 bostäder på inom två år, och den lilla andel som faktiskt gör det är så liten se det inte påverkar rörligheten på bostadsmarknaden på ett sätt som ens är mätbart.

Att en beskattning inom näringsverksamhet inte skulle kunna utgöra förtryck är förstås ett påstående som faller på sin egen orimlighet, eftersom vi i så fall utifrån ett sådant resonemang tillåts belastas utifrån en storlek på skattesatsen som i princip är obegränsad. Men personer som pläderar för den typen av samhällsstyre har vanligtvis inte själva erfarenheten av att vara företagare. Läs därför gärna om varför betydelsefulla företagare flyr från Sverige. Det beror ju knappast på något företagarvänligt klimat.

I vanlig ordning Harriet är dina inlägg kryddade med fina ord och en meningsbyggnad som är så komplicerad att den skulle imponera på Svenska Akademiens språkvårdare. Den är också i vanlig ordning befriad från fakta och kryddad med diverse felaktigheter i sak.

1. Skatterna i det här landet är nästan obegränsade, oavsett om du är rik eller fattig eller företagare eller lönearbetare. Det finns ingen lagstiftning som hindrar riksdagen från att införa obegränsade skattesatser, de beslutar om vilka skatter de känner för genom lagar, och det vet du lika väl som jag. Den som inte tycker om skatteklimatet i det här landet kan ju flytta härifrån, men det är förvånansvärt få som faktiskt tar sitt pick och pack och sticker.

2. Nu råkar det faktiskt vara så att jag är egen företagare, hur går det ihop med dina påståenden? Eftersom du när du skrev "de typer av personer som pläderar" menade mig och ingen annan. Ditt försök att ogiltigförklarar mina argument faller alltså ihop till noll och intet.

Huruvida läsningen av en text ska uppfattas såsom "komplicerad" eller inte torde väl handla om en bedömning som varierar? Jurister vilka i syftet att förtydliga innehållet i det skrivna har än så länge tillåtelse att bedöma vad de i sammanhanget själva finner relevant att medtaga.

Roar det dig likväl att framföra kritik för den sakens skull så står det dig naturligtvis fritt, om du nu händelsevis tycker att det känns betydelsefullt för dig att använda din tid till sådant. Mitt eget syfte med närvaron på det här forumet sträcker sig dock lite längre än så.

Som ett alternativ till att tillåta känslor av irritation över hur en enskild skribent uttrycker sig, så använd förslagsvis energin till något mer konstruktivt och ha det gott!