Skip to content

Svenskt hovrättsråd blir president för den europeiska "besvärskammaren" för patent

Carl Josefsson har utnämnts till president för den europeiska patentorganisationen EPO:s besvärskammare. Foto: regeringskansliet

 

Hovrättsrådet Carl Josefsson har utnämnts till president för den europeiska patentorganisationen EPO:s besvärskammare i München.

 

Den europeiska patentorganisationen (EPO) är Europas näst största internationella organisation med över 7 000 anställda från över 30 länder.

EPO:s roll för innovation, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt i hela Europa är att säkra högsta kvalitet när det gäller patentering.

Vid EPO finns det europeiska patentverket som prövar och beviljar europeiska patent. Patentverkets beslut kan överklagas till besvärskammaren där det svenska hovrättsrådet Carl Josefsson alltså nu blir president.

Nyinrättad tjänst
Besvärskammaren tar emot cirka 2 500 ärenden per år och meddelar cirka 2 300 beslut per år.

Virka 200 personer arbetar did besvärskammaren.

Presidentposten är en nyinrättad tjänst som tillkommit sedan EPO:s medlemsländer enades en föändring av organisationen i somras.

Carl Josefsson är sedan 2013 patentdomare och vice ordförande i Patent- och marknadsöverdomstolen som är en del av Svea hovrätt.

Under åren 1998 – 2013 var han anställd vid justitiedepartementet.

Lång erfarenhet av patent
Han har mångårig erfarenhet av att skapa ett enhetligt patentsystem i EU. Med det nya enhetliga patentsystemet, som sannolikt blir verklighet under hösten 2017, kommer det bli enklare, billigare och rättssäkrare för innovativa företag som vill skydda sina investeringar i Europa.

Det är det europeiska patentverket som kommer att ha i uppgift att meddela de nya enhetliga patenten.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt