Skip to content

Smekte kvinnas könsorgan - inte bevisat att han insåg att hon inte ville

Foto: Björn Lindgren/TT

Mannen och kvinnan sov i samma säng efter festen. Mannen började smeka kvinnans könsorgan "för att se om det kunde bli något". När han märkte att detta inte var aktuellt slutade han. Mannen dömdes i tingsrätten för sexuellt ofredande men frias av hovrätten eftersom det inte är bevisat att han var likgiltig inför att kvinnan inte ville bli smekt.

 

Den 25-årige mannen åtalades vid Södertörns tingsrätt för sexuellt ofredande efter att ha smekt en kvinna på hennes rumpa och könsorgan på ett sätt som enligt åklagaren kränkte hennes sexuella integritet.

Mannen förnekade brott och hävdade att han i och för sig hade smekt kvinnan på det sätt som åklagaren påstått men att han hade avbrutit sitt smekande när han förstod att kvinnan inte ville att han skulle fortsätta.

Vaknade av smekningarna
Mannen och kvinnan hade varit på en fest och båda hade sovit över hos värdinnan i en dubbelsäng när smekningarna hade utförts.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"MÄ (kvinnan) har berättat att hon vaknade på natten eller tidigt på morgonen följande dag och upptäckte att X (den tilltalade) tog på hennes kön. X har bekräftat detta och även berättat att han tog MÄ på ryggen, rumpan och midjan innan han började smeka hennes kön. Av deras berättelser framgår att smekningarna på MÄ:s kön pågick i flera minuter, uppemot ca 15 minuter."

Kvinnan har själv förklarat sin passivitet med att hon "fick panik och blev handlingsförlamad, varvid hon tänkte att det var bäst att ligga kvar och vara tyst."

Inga "positiva signaler"
Tingsrätten slog fast att det objektivt sett var klarlagt att det hade gått till som åklagaren påstod. Frågan var om mannen hade haft uppsåt till att kvinnan inte ville bli smekt.

Det fanns ingen särskild anledning för mannen att tro att kvinnan skulle vilja bli smekt och tingsrätten ansåg att det var "uppseendeväckande" att han smekt henne utan "positiva signaler" från henne. Han hade därför varit likgiltig inför att kvinnan inte ville att han skulle smeka henne och enligt tingsrätten hade han därför agerat uppsåtligen.

Mannen dömdes för sexuellt ofredande till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst - motsvarande två månaders fängelse - och 7 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Mannens uppgifter inte motbevisade
Domen överklagades till Svea hovrätt som nu, i likhet med tingsrätten, slår fast att det är bevisat att mannen har smekt kvinnans rumpa och könsorgan.

Mannen har medgett att han har rört vid hennes könsorgan men att detta har varit kortvarigt och att han slutade när han märkte att han inte fick någon respons.

Hovrätten anser att åklagaren inte har motbevisat dessa uppgifter. Frågan är dock om mannen kan anses ha varit likgiltig inför att kvinnan inte hade samtyckt till att bli smekt.

Likgiltighet inte bevisad
Hovrätten konstaterar att det inte har förekommit någonting under kvällen som har gett mannen anledning att tro att kvinnan ville ha sex med honom. Hon har inte heller gett honom några signaler om detta när de låg i sängen - vilket mannen aldrig har hävdat.

Hovrätten skriver:

"Han har tvärtom uttryckt det som att 'han skulle försöka, för att se om det kunde bli något'. Det står därmed klart att X insett risken för att MÄ inte ville att han skulle smeka henne. Ändå har han gjort det. Mot bakgrund av vad X berättat om att han slutade smeka MÄ efter att han konstaterat att han inte fick något gensvar från henne är det emellertid inte styrkt att han varit likgiltig inför att hon inte samtyckte till hans beröring." 

Hovrätten river därför upp tingsrättens dom och friar mannen helt.

  • Alt-texten
    Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt