Skip to content

Inte mord när anställd på HVB-hem dödades med kniv - HD prövar inte fallet

Gärningsmannen bodde på ett HVB-hem i Mölndal när han dödade en av de anställda med kniv. Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet. Foto: Adam Ihse/TT

Det var inte mord när den unge mannen på HVB-hemmet i Mölndal dödade en 22-årig anställd med kniv. Det slog hovrätten fast som i stället dömde gärningsmannen för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva det uppmärksammade fallet. 

 

Den unge mannen bodde på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal. Han åtalades för mord efter att han en natt hade knivskurit den 22-åriga kvinnan så svårt att hon dog.

Mannen uppgav att han var 15 år gammal men tingsrätten ansåg att den åldersutredning som hade genomförts talade för att han var minst 21 år gammal. 

Han uppgav i Göteborgs tingsrätt att han inte hade några minnesbilder av händelsen och därför varken kunde erkänna eller förneka dådet.

Slet av pulsådern
Tingsrätten ansåg att det var bevisat att mannen hade tillfogat kvinnan knivskadorna - bland annat ett djupt snitt i framsidan på ena låret.

Skadan i låret var mycket allvarlig eftersom både lårpulsådern och lårblodådern skars av och trots att kvinnan opererades akut var blodförlusten så svår att hennes liv inte gick att rädda.

Tingsrätten ansåg att utredningen visade att knivvåldet mot kvinnan hade varit medvetet. Tingsrätten pekade på att det handlade om flera knivskador och att mannen hade följt efter och hållit fast kvinnan.

I det efterföljande skedet hade mannen också till en annan boende sagt ”"jag vill ta livet av mig, varför hindrade hon mig?”".

Påtagligt nedsatt insikt
Tingsrätten pekade på det rättspsykiatriska utlåtandet som visade att mannen led av en allvarlig psykisk störning i samband med brottet.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"X (den tilltalades) förmåga att inse gärningarnas innebörd och att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt bedöms ha varit påtagligt nedsatt. Åklagaren har beträffande det rättspsykiatriska utlåtanden framhållit att det - av den del som avsett psykologisk utredning - inte framkommit något avseende hallucinationer eller bristande verklighetsförankring under utredningstiden och att X varit orienterad till tid, rum och person. Försvaret har beträffande det rättspsykiatriska utlåtandet framhållit att X under utredningen fått medicin i anledning av han mått psykiskt dåligt, vilket haft betydelse för utredningen" 

Inte uppsåt till mord
Tingsrätten konstaterade samtidigt att en knivskada i låret typiskt sett inte är livshotande och ansåg inte heller att det var bevisat att mannen verkligen hade haft uppsåt att döda kvinnan.

Han dömdes istället för grov misshandel, grovt vållande till annans död och försök till grov misshandel för att han hade huggit med kniven mot en annan boende som hade avbrutit attacken mot kvinnan.

Eftersom utredningen visade att han i samband med brottet hade lidit av en allvarlig psykisk störning dömdes han till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 

HD beviljar inte prövningstillstånd
Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som dock instämde i tingsrättens bedömning om att gärningsmannen hade haft uppsåt att skada kvinnan allvarligt men att det inte var bevisat att han verkligen hade haft uppsåt att döda henne - inte ens genom att vara likgiltig inför att hon skulle dö av sina skador.

Hovrätten instämde därför i tingsrättens brottsrubricering och dömde mannen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Kvinnans anhöriga, som hade krävt att mannen skulle dömas för mord, överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Hovrättens dom står därför fast.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt