Skip to content

Det saknas 50 miljarder i regeringens budgetprognos - Riksrevisionen varnar

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Regeringens budgetproposition och prognos för de kommande fyra åren har ett underskott för vård, skola och omsorg på 50 miljarder kronor. Det konstaterar Riksrevisionen i sin granskning. Man varnar för stora framtida försämringar och allvarliga problem i det svenska samhället.

 

Riksrevisionen varnar för en väsentligt sämre välfärd och allvarliga problem med asylmottagningen, integration, det säkerhetspolitiska läget, ökande sjukskrivningar, fallande pensioner och en allt sämre bostadssituation för många.

"Regeringen bortser från förändringar"
"Regeringen underskattar de offentliga utgifterna fram till 2020 och överskattar då den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Regeringen bortser därmed från hur förändringar i befolkningens storlek och ålderssammansättning påverkar kommunernas utgifter för vård, skola, och omsorg", skrev Riksrevisionen nyligen på DN debatt och fortsatte:

”Om regeringens prognos skulle realiseras kommer det att kräva betydande neddragningar i den kommunala välfärden fram till 2020. Om kommunernas utgifter i stället ska kunna svara mot hur befolkningsstorleken och ålderssammansättningen förändras behöver de öka med 50 miljarder kronor utöver vad som ligger i regeringens prognos fram till 2020.”

Inte långsiktigt hållbar
Var de pengarna ska komma ifrån är oklart men Riksrevisionen föreslår en höjning av kommunalskatten med i genomsnitt två procentenheter eller att statsbidragen till kommunerna höjs med 50 miljarder kronor.

Riksrevisionen slår också ner på ett antal åtgärder i budgeten som man anser inte är finansierade och man varnar för att detta gör statsfinanserna svagare.

Riksrevisionen är mycket kritisk till regeringens hållbarhetsberäkning som man anser "förutsätter en väsentlig försämring i den kommunala välfärden".

Tidigare har både Konjunkturinstitutet och EU-kommissionen konstaterat att regeringens finanspolitiken inte är långsiktigt hållbar.

Risker som kan bli verklighet
Riksrevisionen efterlyser även information om och att regeringen tar hänsyn till "större risker som omgärdar finanspolitiken i ett 10–15-årsperspektiv och som om de realiseras kan bidra till offentligfinansiella problem".

Till exempel kan man enligt Riksrevisionen förvänta sig en större belastning inom vård och omsorg samtidigt som det kommer att bli problem att hitta personal.

Riksrevisionen pekar även ut kommande problem inom försvaret, asylmottagningen, integration, det säkerhetspolitiska läget, ökande sjukskrivningar, fallande pensioner, ökande antal personer med garantipension eller äldreförsörjningsstöd, bostadssituationen och det finansiella stabilitetsläget med historiskt höga skulder och bostadspriser.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt