Skip to content

Pappa får ensam vårdnad efter nedlagd förundersökning - bäst för dottern

Foto: Christine Olsson/TT

Kvinnan har anklagat mannen för misshandel men förundersökningen har lagts ner. Om kvinnan hade fått vårdnaden om deras dotter skulle dottern inte få träffa sin pappa. Hovätten beslutar därför att pappan ska få vårdnaden eftersom dottern då kommer att få träffa båda sina föräldrar.

 

Mannen och kvinnan hamnade i samband med sin separation i tvist om vårdnaden om sin treåriga dotter.

Båda föräldrarna bedömdes av Attunda tingsrätt ha "god omsorgsförmåga" och ingen av dem ansågs vara olämplig som vårdnadshavare.

Kvinnan hade dock anklagat mannen för att ha hotat och misshandlat henne och har levt gömd med dottern på skyddat boende sedan mars 2015.

Nedlagd förundersökning
Även om det fanns vissa misstankar om att mannen har betett sig olämpligt mot kvinnan menande tingsrätten att det inte fanns någonting som gav tillräckligt starkt stöd för hennes påståenden. Tingsrätten konstaterade också att en inledd förundersökning om grov kvinnofridskränkning hade lagts ner.

Samtidigt har mannens familj berättat att man anser att kvinnan är en dålig mor för flickan.

Tingsrätten såg sig ställd inför valet att låta flickan fortsätta att bo med sin mamma - men då leva gömd och i en miljö som präglas av ständig rädsla för pappan -– eller att "bryta upp" flickan från mamman och låta henne leva med sin pappa och då få tillgång till hela hans släkt som dock framställer mamman ”i dålig dager”.

Inget av dessa alternativ är bra för flickan, enligt tingsrätten– som dock ändå kom fram till att det på lång sikt är bäst att anförtro mannen ensam vårdnad.

Får umgänge med mamman
Tingsrätten tog bland annat fasta på att mannen förklarat att han vill att dottern ska träffa sin mamma men uppmanade honom ändå att ”hantera situationen "varsamt och förnuftigt"” med flickans bästa för ögonen.

Eftersom kvinnan hade förklarat att hon inte hade något yrkande om umgänge om mannen fick ensam vårdnad beslutade tingsrätten inte heller om detta.

I samband med sitt överklagande framställde dock kvinnan sådana yrkanden.

Svea hovrätt ändrar nu tingsrättens dom genom att besluta att flickan har rätt till visst umgänge med sin mamma - bland annat torsdag-måndag varannan vecka, varannan storhelg och vartannat lov.

Bäst för flickan
Hovrätten instämmer dock i tingsrättens bedömning att mannen har bättre förutsättningar än kvinnan att tillgodose flickans behov av en nära och god relation med den andra föräldern.

Han har bland annat gett uttryck för att han anser att flickan och hennes mamma bör träffas kontinuerligt och har därför gått med på ett sedvanligt och omfattande umgänge i linje vad kvinnan begärt.

Kvinnans position går enligt hovrätten istället ut på att det inte ens på lång sikt finns någon ambition eller någon förhoppning om att flickan och mannen ska ha ett umgänge som kan leda till någon verklig relation - om hon själv skulle få ensam vårdnad.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt