Skip to content

Lucka i lagen täpps till - bidrag till politiska partier blir offentliga på alla nivåer

Regeringen täpper nu till den lucka i lagen som gjort att politiska partier kunnat ta emot hemliga bidrag på lokal nivå - men inte på riksnivå. Samtidigt vill man införa ett direkt förbud mot anonyma bidrag.

 

Bristen på lagstiftning kring partibidragen i Sverige har kritiserats av EU-kommissionen.

År 2015 var första gången de svenska politiska partierna tvingades att öppet redovisa de pengar som de fått från privatpersoner, företag och organisationer.

Samtidigt införde man ett indirekt förbud mot anonyma bidrag som innebar att partiet kunde förlora sina partistöd.

Men man lämnade en lucka i den nya lagen. Lagen gällde nämligen bara partiernas riksorganisationer, medan lokalorganisationerna och sidoorganistaioner kunde fortsätta ta emot hemliga pengar som sedan kunde slussas vidare till partierna på riksnivå.

Redovisa även lokala bidrag
Enligt det nya förslaget ska partier från och med den 1 januari 2018 varje år redovisa till Kammarkollegiet hur de har finansierat sin verksamhet - även vad gäller deras verksamhet på regional och lokal nivå. Redovisningen gäller bidrag som överstiger ett halv prisbasbelopp, vilket motsvarar 22 400 kronor för år 2017.

De politiska partier som omfattas är partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet samt ledamöter och ersättare i någon av dessa församlingar.

Förbud mot anonyma bidrag
Det blir också i princip helt förbjudet för partier och deras sidoorganisationer att ta emot anonyma bidrag. Förbudet omfattar belopp som överstiger en tjugondels prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 240 kronor för år 2017.

Förbudet ska även gälla för ledamöter och ersättare för ledamöter av riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt för valkandidater till dessa församlingar.

Ett otillåtet anonymt bidrag ska enligt förslaget betalas tillbaka till givaren. Om det inte går ska det betalas in till Kammarkollegiet.

Det ska inte längre vara en förutsättning för rätt till statligt partistöd att man inte tagit emot anonyma bidrag men partiet kan få betala en saktionsavgift som kan förenas med vite om man inte följer reglerna.

Kan bli som i USA
I utredningen påpekar man särskilt att det i Sverige inte finns så kallade "särskilda insamlingsorganisationer", det vill säga fristående organisationer som arbetar med att stödja ett parti eller en valkandidat men som ligger helt utanför partiets eller kandidatens kontroll eller inflytande. Men sådana förekommer i till exempel USA och det finns en risk att det kommer även till Sverige.

Utredningen kostaterar att det "inte går att bortse från att ett uttryckligt förbud mot anonyma bidrag kan bidra till att sådana organisationer börjar växa fram i Sverige."

Gäller inte lotteriverksamhet
Däremot anser man inte att det behövs några regler för att för att hindra att lotteriverksamhet används för att kringgå förbudet mot anonyma bidrag.

Kommittén bakom förslagen anser inte heller att det behövs någon redovisningsskyldighet för så kallade särskilda insamlingsorganisationer.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt