Skip to content

Skillnader mellan privat och kommunal redovisning - Karlstads universitet har fått sin första juris doktor

Per-Ola Wiklander, den första att doktorera i juridik vid Karlstads universitet. Foton: Karlstads universitet

Karlstads universitet har fått sin första juris doktor. Det är Per-Ola Wiklander som doktorerat på en avhandling om kommunal redovisning och god redovisningssed.

 

Avhandlingen är den första mer omfattande rättsvetenskapliga studien av den kommunala redovisningsregleringen som har gjorts i Sverige.

Det är också den första avhandlingen i juridik som läggs fram vid Karlstads universitet. Där finns sedan några år ett rättsvetenskapligt program och man räknar med att även starta ett juristprogram från och med hösten 2017.

Hur ska god redovisningssed förstås?
I Per-Ola Wiklanders avhandling undersöks och utvärderas den kommunala redovisningsregleringen men centrala frågor är "hur hänvisningen till den rättsliga standarden god redovisningssed ska förstås" och "hur regleringen av kommunernas redovisningsskyldighet förhåller sig till motsvarande reglering för privat sektor".

Hänvisningen till god redovisningssed finns i lagen om kommunal redovisning.

De mer renodlade redovisningsfrågor som Wiklander undersökt särskilt är redovisningen av materiella anläggningstillgångar, bidrag till infrastrukturella tillgångar, pensionsåtagandet samt regleringen av kommunernas sammanställda redovisning.

Inte lika stark som för privat sektor
Wiklander kommer bland annat fram till att även om regleringen i hög utsträckning bygger på motsvarande reglering för privat sektor, så finns det en "särskild systematik" när det gäller den kommunala redovisningsregleringen. Ett exexmpel är att "en presumtion för att den kompletterande normgivningen ger uttryck för god redovisningssed". Men enligt avhandlingen är presumtionenen inte är lika stark som för privat sektor.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt