Skip to content

"Minska regeringens makt över domstolarna" - moderata jurister i riksdagen kräver ändring

Andreas Norlén, Maria Abrahamsson, Patrick Reslow och Marta Obminska. Foton: Riksdagen

Låt ett domarråd leda domstolsväsendet och låt domstolarna utse justitieråd - i stället för regeringen. Det är två av de förslag som jurister och moderata riksdagsledamöter har lagt fram i en motion för att ”stärka domstolarnas ställning”.

 

I den nyligen inlämnade motionen lägger nio moderata riksdagsledamöter fram flera förslag som man anser ska ”stärka domstolarnas ställning och oberoende”.

Bakom motionen står bland andra de moderata juristerna Andreas Norlén, Maria Abrahamsson, Patrick Reslow och Marta Obminska.

Riksdagsledamöterna vill bland annat att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska ges ett ökat inflytande över vilka som utnämns som justitieråd.

Minska Domstolsverkets inflytande
Riksdagsledamöterna vill också minska Domstolsverkets inflytande över domstolarnas budget och administration. Man skriver bland annat att ”med verkets administrativa ansvar och fördelning av pengar följer makt som kan påverka domstolarnas oberoende”. 

Istället vill man se ett ”oberoende råd av i huvudsak domare” som leder administrationen. Man hänvisar här till att domstolsväsendet ”i många länder leds av ett från statsmakterna avskilt råd som består av betrodda domare, ett 'Judicial Council', som ofta även utövar tillsyn”.

Flytta tillsynen från JK till JO
När det gäller JK:s och JO:s tillsyn över domstolarna och dess personal vill man föra över JK:s uppdrag till JO - ”av legitimitetsskäl och från maktdelningssynpunkt”. JK lyder under regeringen och JO lyder under riksdagen.

De anslag som varje år tilldelas domstolarna bör enligt motionen flyttas till den budget som hör till Konstitutionsutskottets utgiftsområde. Detta för att det finns ett ”signalvärde” i det och för att domstolarnas roll inte ska ”sammanblandas med andra myndigheter”. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Detta kan man ha synpunkter på. Å ena sidan använder Domarnämnden märkliga kriterier när de föreslår personer till domartjänster. Arbete i offentlig sektor räknas som bättre än sådan i privat. Å andra sidan vill man ju inte att domstolarna politiseras på samma sätt som chefstillsättningarna i den offentliga förvaltningen i övrigt. Vi behöver inte fler Dan Eliasson, och vi behöver fler f.d. privatanställda jurister i domstolsväsendet.

Förslagen i motionen förefaller i allt väsentligt välgrundade.

Ett förslag som låter bra i teorin och och utifrån en idealistisk bild av domarkåren. I verkligheten är vänskapskorruption hos domarna ett vida större problem än att politiker skulle påverka domstolarna.

Det var även ett problem som jag tänkte på.
Vänskapskorryption är något som inte verkar ha nämnts eller adresserats här.

Det är så underhållande att läsa alla kommentarer från människor som tror sig ha en sådan koll.

Vänskapskorruptionsdiskussionen är så fånig att den inte behöver beröras, men i övrigt: Vilka "sommarjobb" syftar du på? Och vad grundar du den insikten på? Din egen obefintliga erfarenhet från domstolsvärlden? Sen skulle tydligen Domarnämnden eller Domstolsverket "fördela jobb". Där ser man, vad nu "fördela jobb" betyder.

Sommarjobb av rent manuell art. Grundas på förstahandsuppgifter från domstolsanställd.
Jag vet inte vad man menar med att "fördela jobb".

Av rent manuell art? Tyckte du att den beskrivningen var klargörande? Finns det några andra typer av jobb vid domstolarna menar du?

Klassikern att hänvisa till uppgifter från en domstolsanställd, den är bra - fullkomligt osar trovärdighet. Det enda vi kan konstatera av den "uppgiften" är att du själv inte har någon som helst erfarenhet av domstolsvärlden från insidan.

Du vet inte vad man menar, men väljer ändå att beskriva det just så?

Att vissa inom skrået uppenbarligen ser sig som så höjda över varje misstanke att frågan om vänskapskorruption är för fånig att ens diskutera säger egentligen allt. Den är bevisligen en risk inom alla grupper öht. Allra värst bland de som tror sig vara ofelbara.

Förslagen går i rätt riktning. Äntligen kommer denna fråga upp igen! Vi är i Sverige unika i västvärlden med att ha politisk styrning av domstolarna. Det sker via Domstolsverket som kapat åt sig rollen som ledare för ”Sveriges Domstolar” fast det bara är en förvaltningsmyndighet. Vi hade en kris från 1999 när regeringen gjorde sin stora attack på domstolarna. Man skickade som generaldirektör ut en hejduk från justitiedepartementet som hade för sig att han skulle ”krama luften ur domstolsväsendet”. Efter några års skadegörande verksamhet fann regeringen att den i tysthet måste dölja problemen och man valde generaldirektör från domarkåren. Det har ju inte löst några problem – bara slätat över dem – för domstolarna lyder fortfarande under den politiska förvaltningen. Generaldirektören är en förvaltningstjänsteman oavsett om han/hon förut varit domare.

Finns det verkligen några exempel på detta verk försökt påverka utgången i olika mål. Jahg har alltid trott att dess roll varit rent administrativ.

Sedan vet jag väl inte hur unika Sverige är. Hur skall man t.ex. se på det engelska sytemet med kronjurister. Som ju vaktiskt har en exekutiv roll.

Grundlagen säger att ingen förvaltningsmyndighet eller annan får bestämma över avgörandet i ”ett enskilt mål”. Alltså endast domare får besluta dom för snatteri m.m. Men allt annat ligger öppet för förvaltningen. Alltså, så snart det rör ”målhantering i allmänhet” så är det fritt fram. Domstolsverket började sitt intrång med att ge specifika regler för dömandet i vissa fall och började också arbeta på en lathundsbok för dömandet i brottmål i allmänhet. Allt detta sker i politiska maktens intresse för kostnader. Den skiter så klart i hur Johansson och Muhammad blir dömda i det enskilda fallet, om det inte handlar om att politiska intressen är aktuella i själva målet. Det finns det också exempel på.

Vi bör inte försöka tränga in i det snåriga engelska systemet. I stället kan vi titta på Danmark och Norge som satt en laglig spärr för domstolsadministrationen att gå in på dömandets område.

Den uppgjorda korruptionen fungerar ju inte fullt ut om inte regeringen får möjlighet att styra den!

Vänskapskorruption inom en grupp motverkas genom en yttre kontoll och insyn. Dét vill säga motsatsen till det Abrahamsson et. al förespråkar.

Faktiskt vore det kul om Fredrik ville berätta vilka fler grupper han tror är ofelbara. Politiker, bankman, läkare ? Eller kanske rektorer på universitet typ karolinska.

Faktiskt vore det kul om Fredrik ville berätta vilka fler grupper han tror är ofelbara. Politiker, bankman, läkare ? Eller kanske rektorer på universitet typ karolinska.