Skip to content

"Minska regeringens makt över domstolarna" - moderata jurister i riksdagen kräver ändring

Andreas Norlén, Maria Abrahamsson, Patrick Reslow och Marta Obminska. Foton: Riksdagen

Låt ett domarråd leda domstolsväsendet och låt domstolarna utse justitieråd - i stället för regeringen. Det är två av de förslag som jurister och moderata riksdagsledamöter har lagt fram i en motion för att ”stärka domstolarnas ställning”.

 

I den nyligen inlämnade motionen lägger nio moderata riksdagsledamöter fram flera förslag som man anser ska ”stärka domstolarnas ställning och oberoende”.

Bakom motionen står bland andra de moderata juristerna Andreas Norlén, Maria Abrahamsson, Patrick Reslow och Marta Obminska.

Riksdagsledamöterna vill bland annat att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska ges ett ökat inflytande över vilka som utnämns som justitieråd.

Minska Domstolsverkets inflytande
Riksdagsledamöterna vill också minska Domstolsverkets inflytande över domstolarnas budget och administration. Man skriver bland annat att ”med verkets administrativa ansvar och fördelning av pengar följer makt som kan påverka domstolarnas oberoende”. 

Istället vill man se ett ”oberoende råd av i huvudsak domare” som leder administrationen. Man hänvisar här till att domstolsväsendet ”i många länder leds av ett från statsmakterna avskilt råd som består av betrodda domare, ett 'Judicial Council', som ofta även utövar tillsyn”.

Flytta tillsynen från JK till JO
När det gäller JK:s och JO:s tillsyn över domstolarna och dess personal vill man föra över JK:s uppdrag till JO - ”av legitimitetsskäl och från maktdelningssynpunkt”. JK lyder under regeringen och JO lyder under riksdagen.

De anslag som varje år tilldelas domstolarna bör enligt motionen flyttas till den budget som hör till Konstitutionsutskottets utgiftsområde. Detta för att det finns ett ”signalvärde” i det och för att domstolarnas roll inte ska ”sammanblandas med andra myndigheter”. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt