Skip to content

JK varnar för fler skadeståndskrav mot staten om barnkonventionen blir svensk lag

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det kan bli komplicerat med skadeståndskraven mot staten om barnkonventionen blir svensk lag. Det konstaterar JK i sitt remissvar.

 

Justitiekanslern Anna Skarhed har granskat regeringens förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. JK instämmer nu med det f.d. justitierådet Bertil Bengtsson som i utredningen har sagt att rättsläget ”i väsentliga avseenden får anses oklart i fråga om påverkan på det allmännas skadeståndsansvar”.

Inte tillräcklig ledning
JK skriver själv att ”det kan konstateras att konventionen i en rad frågor inte ger tillräcklig ledning för bedömningen av vad som krävs från det allmännas sida för att uppfylla konventionens krav”.

JK anser också att det kommer att innebära ”tillämpningsproblem både för Justitiekanslern vid prövningen av enskildas anspråk i Justitiekanslerns frivilliga skadereglering och för de allmänna domstolarna när en talan om ersättning grundar sig på att barnkonventionen har åsidosatts”.

Fler ärenden
Inkorporering av barnkonventionen kan enligt JK även väntas leda till fler ärenden i JK:s skaderegleringsverksamhet men också till fler mål i domstol.

Man bör därför enligt JK räkna med att reformen kommer att medför ökade kostnader för staten - både i form av handläggningskostnader och i form av skadestånd till enskilda.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt