Skip to content

Hovrätten sa nej till åldersbedömning av åtalad pojke - nu kräver RÅ besked från HD

Riksåklagaren går till Högsta domstolen för att få svar på om medicinska åldersbedömningar får göras för att utreda en misstänkts ålder. Foto: Erik Mårtensson/TT

Riksåklagaren Anders Perklev går till Högsta domstolen och begär besked om medicinska åldersbedömningar får genomföras för att utreda om en misstänkt person är över eller under 15 år. Hovrätten har sagt nej och RÅ pekar på att detta innebär att regeringens intentioner om just medicinska åldersbedömningar i så fall "faller".  

 

Svea hovrätt ansåg att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning - alltså till exempel tand- och skelettröntgen - används för att klargöra åldern på en misstänkt person.

Riksåklagaren skriver nu i sitt överklagande att en sådan undersökning i många fall är ”helt avgörande” för åklagarens möjlighet att utreda och lagföra brott. Därför menar riksåklagaren att det är viktigt att Högsta domstolen klargör hur reglerna om kroppsbesiktning egentligen ska tolkas. 

14 eller 17 år?
Ärendet gäller en tonåring som har åtalats för stöld. Den åtalade pojken har i sin asylansökan uppgett att han är 17 år men i samband med rättegången i tingsrätten påstod han att han bara är 14 år och därmed inte straffmyndig.

Tingsrätten ställde in rättegången för att åklagaren skulle kunna komplettera förundersökningen med en åldersbedömning. Det visade sig då att personen även är misstänkt för flera andra brott som kan ge fängelse.

Åklagaren begärde att tingsrätten skulle besluta om kroppsbesiktning i form av tand- och skelettröntgen. Tingsrätten avslog dock åklagarens begäran.

Åklagaren överklagade beslutet till hovrätten - som avslog åklagarens överklagande.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens beslut till HD där han begär att domstolen ska besluta om kroppsbesiktning av den misstänkte personen i syfte att utreda åldern.

Undantag från grundlagen
RÅ pekar i sitt överklagande på det generella förbud mot påtvingade läkarundersökningar som finns i svensk grundlag. RÅ lyfter dock fram de undatag som också finns:

”Enligt dessa bestämmelser får den som skäligen kan misstänktas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet.”

Enligt riksåklagarens uppfattning är den misstänktes ålder av stor betydelse för att ”utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet”.

RÅ skriver:

”Det gäller framförallt för utredning av straffmyndighetsåldern, men även för utredning av de övriga åldersgränser som enligt brottsbalken är av betydelse för vilken straffrättslig reaktion ett brott ska leda till.”

”Möjligheten att besluta om kroppsbesiktning för att utreda en misstänkts ålder är i många fall helt avgörande för åklagarens möjligheter att utreda och lagföra brott. Det är därför av stort vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet.”

"Regeringens uppdrag faller"
RÅ lyfter också fram att Rättsmedicinalverket nyligen fick regeringens uppdrag att ”utveckla sin förmåga att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen”:

”Regeringen framhåller att åldern på brottsmisstänkta är central för flera olika frågor i brottmålsprocessen… Regeringen konstaterar vidare att Rättsmedicinalverket i dag genomför medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen på förfrågan av bland andra åklagare och polis.”

”Syftet med uppdraget till Rättsmedicinalverket, i denna del, torde falla om det skulle vara så att medicinska åldersbedömningar enligt gällande rätt inte får genomföras inom ramen för en brottsutredning.”

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt