Skip to content

Två nya justitieråd i Högsta domstolen - en professor och en rättschef

Professor Petter Asp är ett av de nya justitieråden i Högsta domstolen. Foto: Jane Reinerstam/DJ

Petter Asp, professor i straffrätt, och Malin Bonthron, rättschef vid Justitiedepartementet, blir nya justitieråd i Högsta domstolen. Det beslutade regeringen idag vid sitt sammanträde - då även en rad andra domare utsågs.

 

Petter Asp arbetar sedan 2009 som professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han var dessförinnan verksam vid Uppsala universitet i sammanlagt 13 år, sedan 2003 som professor. Han har även erfarenhet av bland annat arbete som ämnessakkunnig i Justitiedepartementet och som utredare och expert i ett stort antal statliga utredningar inom framför allt straffrättens område.

Petter Asp tillträder som justitieråd den 20 februari 2017.

Malin Bonthron arbetar sedan 2012 som rättschef i Justitiedepartementet. Dessförinnan arbetade hon i samma departement i sammanlagt 13 år, inledningsvis som rättssakkunnig, därefter som kansliråd, ämnesråd och sedermera departementsråd och chef på enheten för immaterialrätt och transporträtt.

Hon har även erfarenhet av bland annat arbete som biträdande jurist på advokatbyrå. Hon anställdes som hovrättsassessor 1999.

Malin Bonthron tillträder som justitieråd den 4 september 2017.

Utöver dedssa bägge justitieråd så har regeringen utnämnt följande domare:

lagmannen Stefan Olsson till lagman i Ystads tingsrätt

rådmannen Marit Åkerblom till chefsrådman i Östersunds tingsrätt

utredningssekreteraren Magnus Mannerback, juristen Lina Sandin och kammaråklagaren Thobias Wilhelmsson till hovrättsråd i Göta hovrätt

rättssakkunnige Szilard Rado, rättssakkunnige Carl Winnberg och justitiesekreteraren Martin Prosell till rådmän i Södertälje tingsrätt

justitiesekreteraren Susanne Österlund till rådman i Falu tingsrätt

kammaråklagaren Malin Olsson Almquist till rådman i Östersunds tingsrätt

chefsrådmannen Marie-Louise Kraft till kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg

chefsjuristen Kristina Samuelsson till rådman i Förvaltningsrätten i Linköping

patentexperten Anna Hedberg till patentråd i Stockholms tingsrätt

rådmännen Catharina Kihlefelt Bondesson och Marianne Larsson, rättsliga specialisten Anna-Maria Persson samt tf. rådmännen Alexander Warnolf och Nina Stierna till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Malmö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt