Skip to content

"Polisreformen är rätt väg att gå - vi ska komma när vi behövs och utreda de brott som begås"

DEBATT - av Klas Friberg, chef för Polisregion Väst och jurist

 

I SVT Opinion visades i förra veckan tre exempel från olika delar av Sverige på felbedömningar inom polisen. Den bild tittarna rimligtvis kunde få av polisen var att vi är inkompetenta, lata och struntar i att göra vårt jobb. Inget kunde vara mer fel.

Jag blev - precis som tittarna - djupt berörd av dessa ärenden och de människor som har drabbats. Vi skulle självklart ha agerat för att få bort asfaltsläggarna från mannens ägor, för att utreda brottet mot mannen som hade blivit knivhuggen och genomföra en ordentlig brottsplatsundersökning efter inbrottet i butiken.

Även om det inte är någon tröst för de drabbade är det viktigt för oss att dessa ärenden kommer fram. Vi vill hela tiden lära oss av våra misstag och om allvarliga fel har begåtts ska ärendet prövas av åklagare.

Samtidigt måste dessa ärenden sättas i relation till den enorma mängd händelser vi hanterar inom polisen. Bara i polisregion Väst hanterade vi drygt 308 000 händelser under förra året. Det får inte bli fel. Någon gång gör det ändå det.

Våra medarbetare inom polisen är kloka människor som i de allra flesta fall lägger ner oerhört mycket kraft på att göra ett bra jobb. Jag tar dagligen del av det goda arbetet som de utför och det gör mig stolt.

En del av polisreformen är att vi vill använda medarbetarnas kunskap och ambition i större utsträckning. Vår verksamhet ska i högre grad präglas av ett underifrån-och –uppåt-perspektiv, från kontroll till tillit. Vår verksamhet ska växa genom medarbetarskapet.

Vi är mitt i uppe i denna reform, kanske den största någonsin i Myndighetssverige, beslutad av en enig riksdag och regering och som omfattar drygt 28 000 medarbetare. Vi är numera en polismyndighet istället för tidigare 23. Bakgrunden är att man såg att de tidigare myndighetsgränserna utgjorde organisatoriska hinder för ett effektivt polisarbete.

Vi har redan nu, drygt ett och ett halvt år efter att införandet av den nya polisen, sett resultat av det. Vi kan exempelvis hantera seriebrottslighet över landet på ett mycket mer effektivt sätt än förr. Under förra höstens flyktingström till Sverige kunde polisanställda från hela landet kraftsamla för att stötta polisregion Syd, som hade det största mottagandet.

Den nya polisen ska alltså jobba enhetligt, men den ska också arbeta närmare medborgarna, våra invånare i lokalsamhället. Vi ska låta dem få påverka vad polisen ska jobba med i just deras område. Det gör vi tillsammans med kommun eller stadsdel, bland annat genom så kallade medborgardialoger.

I samtal med medborgarna tar vi reda på vad de upplever som de största problemen i deras område. Angered i Göteborg var ett av våra pilotområden och där har vi kunnat konstatera att våra insatser har gjort att invånarnas förtroende för polisen har ökat och att de själva känner sig tryggare än tidigare.

För mig är reformen välkommen och jag är övertygad om att den är rätt väg att gå framåt. Vi har haft en tuff resa och jag är fullt medveten om att många anställda tycker att den stundtals har varit för tuff.

Vi jobbar nu hårt för att vi ska bli fler poliser i yttre tjänst och fler på utredningssidan. Vi arbetar för att uppvärdera polisanställdas löner och för att förbättra arbetsmiljön. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats som får behålla sina medarbetare och som kan locka nya. För vi behöver bli fler för att klara omvärldens nya utmaningar.

Sist men inte minst, vi vill se till att alla invånare - oavsett var i landet man befinner sig - ska känna förtroende för polisen och känna att vi gör ett bra arbete. Vi kommer när man behöver hjälp och vi utreder de brott som har begåtts. Det är vårt uppdrag. Och det är vi stolta över.

 

 

Artikeln är också publicerad på SVT Opinion

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt