Skip to content

Jesus och juridiken - åtta miljoner till forskning om protestantismens avtryck i nordisk rätt

Foto: TT

Den lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden är ämnet som nu ska specialstuderas vid Uppsala universitet. Här möts jurister och teologer för att undersöka kyrko- och rättshistoria.

 

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka "sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren".

8,2 miljoner kronor
Med ett anslag på 8,2 miljoner kronor ska teologer och jurister genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Forskarna i projektet har för avsikt att undersöka "protestantismens betydelse för den nordiska sekulära rättsidén" och samtidigt utreda minoriteters inflytande både idag och ur ett historiskt perspektiv.

Forskargruppen från Sverige består av docent Anna-Sara Lind (Juridiska institutionen, Uppsala), jur. dr Victoria Enkvist (Juridiska institutionen, Uppsala universitet), docent Cecilia Wejryd (Teologiska institutionen, Uppsala universitet) samt professor emeritus Kjell-Åke Modéer (Juridiska institutionen, Lunds universitet).

Anna-Sara Lind är ansvarig för den svenska delen i detta projekt som består av forskare från Norge, Danmark, Finland, Sverige och Tyskland.

Nätverket HERA
Forskarna i projektet ingår tillsammans med 17 andra europeiska forskargrupper som en del i nätverket "HERA - Humanities in the European Research Area", som är en internationell satsning med det gemensamma temat "Uses of the Past".

Forskningssatsningen om sammanlagt 21 miljoner euro bekostas av nätverket och Europeiska kommissionen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt