Skip to content

Kyrka blir eventlokal - strider inte mot kulturminneslag

Från avlysningsgudstjänsten i Caroli kyrka i Malmö 2010. Foto: Stig-Åke Jönsson

Caroli kyrka i Malmö får tömmas på sin kyrkliga inredning. Efter att ha förlorat både i kammarrätt och förvaltningsrätt tvingas Riksantikvarieämbetet acceptera planerna på att göra kyrkan till en eventlokal.

 

Kyrkan avsakraliserades redan 2010 då den hade sålts till ett fastighetsbolag, men sedan följde en segdragen rättstvist eftersom Riksantikvarieämbetet motsatte sig de förändringar som bolaget ville göra. Men nu har Riksantikvarieämbetet förlorat i både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Länsstyrelsen i Skåne län godkände från början bolagets planer på att anpassa byggnaden för att den skulle fungera som en eventlokal. Bland annat skulle man bygga ett stort kök, lägga in nytt golv och sätta upp en spegelvägg.

Stoppa ombyggnaden
Riksantikvarieämbetet ville stoppa borttagande av predikstolen, kyrkbänkarna, altaruppsatsen, altarringen och den så kallade piscinan samt hindra en ombyggnad av sakristian.

Enligt bolaget ska kyrkbänkarna, altaruppsatsen och piscinan flyttas till en svensktalande lutheransk kyrka i Estland och predikstolen planeras att flyttas till Lunds historiska museum.

Inte i strid med kulturminneslagen
Förvaltningsrätten i Malmö konstaterade att byggnaden "förvisso har ett kulturhistoriskt värde och bidrar till en intressant stadsbild" men den har "inte längre har någon kyrklig funktion". Eftersom "de kyrkliga inventarierna" skulle återanvändas på andra ställen fann dock förvaltningsrätten att det kulturhistoriska värdet ändå kunde bevaras även om åtgärderna genomfördes. Åtgärderna var därför förenliga med kulturminneslagen.

Vidare ansåg förvaltningsrätten att den "förfogandeinskränkning" som ett bifall till överklagandet skulle innebära framstod som "mer långtgående än vad som kunde anses rimligt i jämförelse med vad det allmänna vinner på att hålla kyrkobyggnaden i orört skick". Överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten i Göteborg gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt