Skip to content

"Försök inte nå samförstånd" - expertens tips om hur myndigheter ska hantera rättshaverister

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Baksidan av det öppna myndighetssverige är att personer med rättshaveristiskt beteende tar både tid och energi. "Bemöt dem korrekt och visa empati men försök inte att skapa en relation eller nå samförstånd", säger psykoterapeuten Jakob Carlander som skrivit en bok om ämnet.

 

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och en av författarna till boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende. Handbok för yrkesverksamma". I oktober kommer han till Universitetskanslerämbetets (UKÄ:s) rättssäkerhetskonferens för att föreläsa om rättshaveristers beteende.

Mejl och hot
Jakob Carlander pekar på att myndigheter inte kan vägra - utan måste - lämna ut allmänna handlingar och dessutom har en skyldighet att bemöta frågor från den här typen av personer och att detta kan vara mycket krävande för personalen. Det kan handla om stora mängder mejl, arga telefonsamtal och omfattande krav men också om återkommande personliga besök och ibland till och med hot. 

Jakob Carlander pekar på hur svårt det kan vara att som anställd hantera orimliga krav och förväntningar från människor som ofta nitiskt läst sig in på gällande regler och uppträder med en slags "tvångsmässig ihärdighet".

Han påpekar att det inte alltid är någon juridisk rättighet att ställa detaljerade frågor i en stor omfattning och kräva att få svar. Även om myndigheter har serviceskyldighet så betyder det inte att den är obegränsad. Han förespråkar därför utbildning, handlingsplaner och policydokument som ger svar på frågor om hur situationerna ska hanteras och av vem, hur man undviker dubbelarbete och när det kan vara dags att polisanmäla. 

Samförstånd hjälper inte
Bakom beteendet finns ofta mycket ältande och svårigheter att släppa taget om det man anser är felaktigt och det kan givetvis även leda till mycket lidande för personen själv och dess närmaste omgivning. Carlander gör dock bedömningen att de med ett rättshaveristisk beteende ofta lider av "ett narcissiskt och paranoid personlighetssyndrom". 

- Det är alltså ingen lösning att försöka skapa en relation eller nå samförstånd med henne eller honom, just på grund av personens bristande förmåga att leva sig in i den andres liv, säger han till UKÄ.

- Det leder i stället till att både beteendet och problemet ökar. Däremot ska personen bemötas med empati, respekt och rätt att ställa de krav man faktiskt ha rätt till.

Expertens tips
På UKÄ:s hemsida listar han sina tips:

  • Svara så kortfattat men så korrekt som möjligt. 
  • Föreslå ett möte i stället för att mejla. Framför datorn är det lättare att bli arg och upprörd än i mötet med en annan människa. 
  • Ignorera aldrig personen, det triggar beteendet. 
  • Alla anställda ska bemöta personen likadant. Ha en klar och tydlig hållning. 
  • Behåll lugnet i röst och kroppsspråk. Undvik ögonkontakt i starka konfliktsituationer. 
  • Var empatisk men bestämd.
  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt