Skip to content

"Rätt trovärdiga" män frias från gruppvåldtäkt - kvinna "inte alltigenom trovärdig"

Foto: DJ

Även om kvinnans skador och uppträdande tyder på att hon utsattes för ett sexuellt övergrepp så är hennes berättelse "inte alltigenom trovärdig" och "framstår inte som fri från felaktigheter". Samtidigt är de tre åtalade männens berättelser "mycket detaljerade och rätt trovärdiga". De tre männen frias därför från åtalet om grov våldtäkt. 

 

Efter att ha bråkat med sin pojkvän följde en kvinna i mars 2016 med tre andra män hem från en krog i Märsta norr om Stockholm. Kvinnan kände till två av männen sedan tidigare men de var inte närmare bekanta. I lägenheten hade männen och kvinnan sex.

Morgonen därpå ringde kvinnan till sin mamma. Hon var mycket upprörd och uppgav att hon hade blivit utsatt för en gruppvåldtäkt.

Kraftiga smärtor i underlivet
En polisanmälan gjordes och kvinnan fördes till Södersjukhuset där det konstaterades att hon hade mycket kraftiga smärtor i underlivet och i ändtarmen. Hon hade också hudsprickor och svullnader i underlivet och hudmissfärgningar på benet.

De tre männen åtalades vid Attunnda tingsrätt för grov våldtäkt.

Enligt åklagarens gärningsbeskrivning skulle de gemensamt och i samförstånd med våld ha tvingat kvinnan till samlag. Våldet skulle bland annat ha bestått i att en av männen upprepade gånger tagit stryptag på kvinnan, att männen hållit fast henne och att de hade tvingat henne att använda kokain.

Vid några tillfällen skulle kvinnan enligt åtalet ha svimmat av till följd av den brutala behandling hon utsattes för. 

"Hon tog initiativet till sex"
Åklagarens bedömning att brottet skulle rubriceras som grov våldtäkt grundade sig framför allt på att flera personer hade förgripit sig på kvinnan samtidigt, att hon utsatts för flera övergrepp i följd av olika personer och att hon hade fått omfattande skador.

De tre männen - 23, 31 och 42 år gamla - nekade till brott och hävdade att det sexuella umgänget skett på initiativ av kvinnan själv och därmed med hennes samtycke.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att en huvuduppgift för domstolen i sexualbrottsmål där det saknas vittnen blir att bedöma trovärdigheten i målsägandens utsaga. Vikt ska då främst läggas på faktorer som gäller innehållet i berättelsen - till exempel i vilken utsträckning den är klar, logisk, rik på detaljer och fri från felaktigheter, brister i sammanhang eller tvekan i avgörande delar.

Det allmänna intryck som målsäganden ger och icke-verbala faktorer i övrigt ska som huvudregel inte vara ledande för bedömningen, enligt tingsrätten.

Vissa tveksamheter
I det aktuella fallet har kvinnan, enligt tingsrätten, till viss del lämnat en utförlig och detaljerad berättelse som framstår som självupplevd och trovärdig. 

Tingsrätten skriver dock i sina domskäl:

"Dock förekommer det tveksamheter kring delar av hennes uppgifter. Hennes berättelse är inte helt logisk, den framstår inte som fri från felaktigheter och hon har uppvisat viss tvekan avseende avgörande delar. Tingsrätten finner det därutöver underligt att inga skador, av något slag, har kunnat detekteras med hänsyn till det stora antalet strypgrepp det ska ha varit frågan om."

Ett problem är också, enligt tingsrätten, att hon uppger sig ha minnesluckor som täcker stora delar av kvällen. Detta bidrar till att berättelsen saknar sammanhang och inte alltid förefaller logisk.

Vittnesuppgifter ger visst stöd för att hon, i vart fall då hon följde med männen, inte var så berusad eller påverkad att hon kan anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det går därför inte att slå fast att hon har varit inkapabel att samtycka till sex.

Sammanfattningsvis bedömer tingsrätten att kvinnans utsaga är "inte alltigenom trovärdig". Tingsrätten skriver också:

"En möjlighet som inte helt kan uteslutas är att det sexuella umgänget delvis varit frivilligt men övergått till något MÄ inte ville medverka i och att MÄ efteråt blivit förtvivlad över sitt agerande med hänsyn till pojkvän, barn och kokain."

Mycket detaljerade och rätt trovärdiga
Tingsrätten anser inte heller att de tre tilltalades berättelser kan avfärdas. Tingsrätten skriver.

"De tilltalades berättelser är mycket detaljerade och rätt trovärdiga, även om de i delar inte är samstämmiga."

Kvinnans berättelse anses den därför inte kunna läggas till grund för en fällande dom trots att flera omständigheter - framför allt kvinnans reaktion i samband med polisanmälan och hennes skador - , enligt tingsrätten talar för att hon utsatts för ett sexuellt övergrepp under natten.

Två nämndemän är skiljaktiga och anser att det inte kan krävas att kvinnan utifrån den aktuella situationen ska kunna återge vad som hänt på ett fullständigt logiskt och sammanhängande sätt. Eftersom de tilltalades berättelser inte heller framstår som trovärdiga eller samstämmiga borde de enligt nämndemännen dömas för grov våldtäkt.

 

  • Karin Wallin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt