Skip to content

"Rätt trovärdiga" män frias från gruppvåldtäkt - kvinna "inte alltigenom trovärdig"

Foto: DJ

Även om kvinnans skador och uppträdande tyder på att hon utsattes för ett sexuellt övergrepp så är hennes berättelse "inte alltigenom trovärdig" och "framstår inte som fri från felaktigheter". Samtidigt är de tre åtalade männens berättelser "mycket detaljerade och rätt trovärdiga". De tre männen frias därför från åtalet om grov våldtäkt. 

 

Efter att ha bråkat med sin pojkvän följde en kvinna i mars 2016 med tre andra män hem från en krog i Märsta norr om Stockholm. Kvinnan kände till två av männen sedan tidigare men de var inte närmare bekanta. I lägenheten hade männen och kvinnan sex.

Morgonen därpå ringde kvinnan till sin mamma. Hon var mycket upprörd och uppgav att hon hade blivit utsatt för en gruppvåldtäkt.

Kraftiga smärtor i underlivet
En polisanmälan gjordes och kvinnan fördes till Södersjukhuset där det konstaterades att hon hade mycket kraftiga smärtor i underlivet och i ändtarmen. Hon hade också hudsprickor och svullnader i underlivet och hudmissfärgningar på benet.

De tre männen åtalades vid Attunnda tingsrätt för grov våldtäkt.

Enligt åklagarens gärningsbeskrivning skulle de gemensamt och i samförstånd med våld ha tvingat kvinnan till samlag. Våldet skulle bland annat ha bestått i att en av männen upprepade gånger tagit stryptag på kvinnan, att männen hållit fast henne och att de hade tvingat henne att använda kokain.

Vid några tillfällen skulle kvinnan enligt åtalet ha svimmat av till följd av den brutala behandling hon utsattes för. 

"Hon tog initiativet till sex"
Åklagarens bedömning att brottet skulle rubriceras som grov våldtäkt grundade sig framför allt på att flera personer hade förgripit sig på kvinnan samtidigt, att hon utsatts för flera övergrepp i följd av olika personer och att hon hade fått omfattande skador.

De tre männen - 23, 31 och 42 år gamla - nekade till brott och hävdade att det sexuella umgänget skett på initiativ av kvinnan själv och därmed med hennes samtycke.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att en huvuduppgift för domstolen i sexualbrottsmål där det saknas vittnen blir att bedöma trovärdigheten i målsägandens utsaga. Vikt ska då främst läggas på faktorer som gäller innehållet i berättelsen - till exempel i vilken utsträckning den är klar, logisk, rik på detaljer och fri från felaktigheter, brister i sammanhang eller tvekan i avgörande delar.

Det allmänna intryck som målsäganden ger och icke-verbala faktorer i övrigt ska som huvudregel inte vara ledande för bedömningen, enligt tingsrätten.

Vissa tveksamheter
I det aktuella fallet har kvinnan, enligt tingsrätten, till viss del lämnat en utförlig och detaljerad berättelse som framstår som självupplevd och trovärdig. 

Tingsrätten skriver dock i sina domskäl:

"Dock förekommer det tveksamheter kring delar av hennes uppgifter. Hennes berättelse är inte helt logisk, den framstår inte som fri från felaktigheter och hon har uppvisat viss tvekan avseende avgörande delar. Tingsrätten finner det därutöver underligt att inga skador, av något slag, har kunnat detekteras med hänsyn till det stora antalet strypgrepp det ska ha varit frågan om."

Ett problem är också, enligt tingsrätten, att hon uppger sig ha minnesluckor som täcker stora delar av kvällen. Detta bidrar till att berättelsen saknar sammanhang och inte alltid förefaller logisk.

Vittnesuppgifter ger visst stöd för att hon, i vart fall då hon följde med männen, inte var så berusad eller påverkad att hon kan anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det går därför inte att slå fast att hon har varit inkapabel att samtycka till sex.

Sammanfattningsvis bedömer tingsrätten att kvinnans utsaga är "inte alltigenom trovärdig". Tingsrätten skriver också:

"En möjlighet som inte helt kan uteslutas är att det sexuella umgänget delvis varit frivilligt men övergått till något MÄ inte ville medverka i och att MÄ efteråt blivit förtvivlad över sitt agerande med hänsyn till pojkvän, barn och kokain."

Mycket detaljerade och rätt trovärdiga
Tingsrätten anser inte heller att de tre tilltalades berättelser kan avfärdas. Tingsrätten skriver.

"De tilltalades berättelser är mycket detaljerade och rätt trovärdiga, även om de i delar inte är samstämmiga."

Kvinnans berättelse anses den därför inte kunna läggas till grund för en fällande dom trots att flera omständigheter - framför allt kvinnans reaktion i samband med polisanmälan och hennes skador - , enligt tingsrätten talar för att hon utsatts för ett sexuellt övergrepp under natten.

Två nämndemän är skiljaktiga och anser att det inte kan krävas att kvinnan utifrån den aktuella situationen ska kunna återge vad som hänt på ett fullständigt logiskt och sammanhängande sätt. Eftersom de tilltalades berättelser inte heller framstår som trovärdiga eller samstämmiga borde de enligt nämndemännen dömas för grov våldtäkt.

 

  • Karin Wallin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

63 comments

Enligt åklagaren och kvinnan: "Våldet skulle bland annat ha bestått i att en av männen upprepade gånger tagit stryptag på kvinnan" Tingsrätten finner det därutöver underligt att inga skador, av något slag, har kunnat detekteras med hänsyn till det stora antalet strypgrepp det ska ha varit frågan om."

Inte ett enda lilla märke, ne det är klart hennes saga gick inte igenom. Fast hur hade detta kunnat sluta med en samtyckeslagstiftning? Då hade hennes lögner kanske gått igenom, för då hade hon inte behövt ljuga/påstå att hon varit utsatt för strypgrepp. Det hade räckt att hon hade sagt en enda mening. Dom fick inte ordet "ja":) Vad enkelt 3 oskyldigt dömda män det skulle kunna ha blivit i detta fall. Vilken tur då att "våld" fortfarande är ett krav, för nu syntes hennes lögn/påstående tydligare.

Åklagaren hade fortfarande haft bevisbördan för de tilltalades skuld om en samtyckeslag hade varit gällande. Det hade då räckt för de tilltalade att säga att målsäganden visst samtyckt för att det skulle uppstå en ord mot ord-situation där bl.a. trovärdigheten, tyvärr, prövas.

Som vanligt hittar man inte en enda notis om detta ute i massmedia världen. Det verkar till synes väldigt genomskinligt att dom helt undviker att skriva om fall där det är uppenbart att kvinnor lämnat osanna uppgifter eller helt enkelt ljugit.

Efter att ha bråkat med sin pojkvän följde en kvinna i mars 2016 med tre andra män hem från en krog i Märsta norr om Stockholm. Hon kanske hade tänkt att hämnas på sin pojkvän genom att spela tv spel med de 3 männen, fast det råkade bli att hon hade sex med dom istället:) Aja, hon gjorde ju ett försök i alla fall, såsom många andra. Standard

En sak jag alltid funderat över. Så fort en kvinna anmäler en man får våldtäkt så kallas hon automatiskt för "ett offer", eller att hon varit "utsatt". Det har visat sig i allt för många fall att kvinnan faktiskt aldrig varit ett offer eller varit utsatt på riktigt, utan bara självmant haft ett vanligt frivilligt samlag. Då tänker jag lite grann liksom, är det den som "anmäler först" som också därefter "först blir kallad för offer"? Hade männen kallats för "offer" om dom hade anmält henne först? Är man automatiskt ett offer bara för att en anmälan har gjorts och polisen skrivit en rubricering kring den anmälan som görs? För det är ju alltid lustigt när det diskuteras att mörkertalet skulle vara stort? Det blir väl så om de som gör statistiken bara utgår ifrån att den som anmält eller om en anmälan läggs ned att det vid varje tillfälle har begåtts ett brott? Då måste man vara väldigt tokig om man bara har i sikte att försöka få till fler fällande domar och nya lagstiftningar när det inte finns riktiga fakta kring om det verkligen har begåtts ett brott av de fallen som varje år läggs ned.

Du kanske missade all text med tanke på att du är förbryllad att kvinnan skulle varit utsatt? "

"En polisanmälan gjordes och kvinnan fördes till Södersjukhuset där det konstaterades att hon hade mycket kraftiga smärtor i underlivet och i ändtarmen. Hon hade också hudsprickor och svullnader i underlivet och hudmissfärgningar på benet."

Det är inte meningen att kvinnor ska få skador efter sexuellt umgänge. Tror inte direkt fallet skulle vara till fördel för rättsväsendet om det spreds runt i media.

Att rätten gör en jämförelse med att kvinnan "frivilligt" följde med männen med att hon skulle haft frivilligt sex är en väldig förlegad syn på kvinnan och hennes rättigheter.

Tydligen var två män skiljaktiga och ansåg att kvinnan inte kunde återge detaljerat i likhet med männens berättelser som likaså inte varit samstämmiga.

Santino, jag reagerar på att du påstår att det finns "regelrätta våldtäkter" där några skador inte har dokumenterats. Först och främst, enligt vilken statistik finns det regelrätta våldtäkter där skador inte har kunnat dokumenteras? För det andra, så måste det ju ställas krav på att man skall kunna visa upp skador om man påstår att våldet skall ha gått till på ett visst sätt, som i detta fall, då det påstods omfattande strypgrepp. Det beror på vad alla vill att våldtäkt till att börja med skall vara för något? Om det skall vara kravlöst vad gäller våld, så hade det som i detta fall bara blivit enklare för kvinnan att utföra en "falsk anmälan" . Nu kunde som tur är männen beskyddas av hennes falska påståenden om strypgrepp. Detta visar hur viktigt det är att "våld" skall vara ett krav, och hur det annars hade kunnat slutat för dessa män, med en annan sorts lagstiftning. Sedan måste ju någon dokumentation göras om våld för i annat fall skulle åtalen bara handla ren och skär ord mot ord och ännu mer chansande och ännu fler oskyldigt dömda. Ett brott som skall ge flera års fängelse måste ha en lagstiftning som motsvarar allvarligheten i straffets längd.

Charlotta Lena Andersson, jag utgår ifrån att det är mig du har svarat. För det första så smärtor i underlivet är inget som räknas som "skador" och säger ingenting. Detta är så vanligt förekommande vid vanliga frivilliga samlag, så det saknar betydelse. Rätten har inte bara utgått ifrån att kvinnan följde med dom frivilligt, utan även att samlaget med dom var frivilligt. Hon har ju som sagt ljugit om att de skulle ha varit omfattande strypgrepp, utan ett enda tecken på detta. Det skall ju inte vara så enkelt att ljuga om sådant. Det kanske blir enklare för kvinnor att ljuga när samtyckeslagstiftning träder i kraft, men det är en annan sak.

Nej, det vara egentligen den jag svarade ovanför mitt inlägg, som nämnde att han funderat kring varför kvinnor påstås sig blivit "utsatta".

Tog aldrig upp stryptagen. Rätten menade att det inte fanns några märken på MÄ:s hals, vilket jag finner kan ha sin grund i att gyn-mottagningen eller den enhet hon uppsökte på SÖS kring sin upplevda våldtäkt, huvudsakligen granskade underlivet än området kring halsen.

Nu har jag inte läst rättsfallet, men det är nog möjligt att endast skadorna i hennes nedre regioner dokumenterades och att hon möjligen inte ens tänkte på att nämna halsen, vilket inte inte behöver tala för att någon strypning inte skulle ha skett.

Charlotta Lena Andersson, du är varken rolig eller orolig. Hade hon varit med om sådana omfattande strypgrepp som hon allvarligt anklagat dessa män för så är detta ingenting "man glömmer" då detta just skulle vara grunden till hennes påståenden om bevis. Sedan är mottagningen så pass erfarna att "även om hon själv hade glömt nämna detta" vilket inte är sannolikt och det funnits tecken på det runt hennes hals så hade ju dom upptäckt detta, eller till och med vem som helst exempel även polisen, och därefter också tagit bilder o.s.v.

Varför är det en förlegad syn att kvinnan skulle kunna följt med frivilligt eller t. om tagit initiativet? Tvärtom så är det väl exakt den sexuella frigörelsen som brukar hyllas.

Theodore: Jag har inte påstått att det är rätten som gör bedömningen av skadorna, utan nämnde vad som "dokumenterades". Det är inte samma sak som om jag beskrev att rätten var den som utförde någon medicinsk undersökning.

Theodåre, du får nog läsa mina kommentarer mer noggrant som du dessutom väljer att svara på under fel kommentar, så ingen kan göra någon tydlig jämförelse.

Du påstår jag skulle yttrat något som inte framgår! Jag skrev utifrån artikeln, som jag hoppas att du själv läst?

I den står: "Vittnesuppgifter ger visst stöd för att hon, i vart fall då hon följde med männen, inte var så berusad eller påverkad att hon kan anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det går därför inte att slå fast att hon har varit inkapabel att samtycka till sex."

Jag svarade att det är förlegat att göra en jämförelse med att en kvinna som frivilligt följer med några män ska vara synonymt med att hon även skulle vilja ha sex med dem.

Det blir lite som att om en kvinna inte bär burka, så bjuder hon ut sig till männen omkring sig.

Fotografier av misshandlade människor är mer betydelsefulla, eftersom sådana skador normalt inte uppkommer i ett straffritt sammanhang. Men det finns ju undantag även där, som om man t.ex. åberopar fotografier på blåmärken för att bevisa att en misshandel utövats under en fotbollsmatch. Då har du också ett socialt adekvat sammanhang där det kan uppstå skador helt utan brottsligt handlande.

Det är helt sant att en friande dom inte är detsamma som att målsäganden har ljugit och att det finns ett stort utrymme mellan friande dom och bevisad oskuld. Men vi har samtidigt någonting som kallas oskuldspresumtionen som innebär att utgångspunkten är att man är oskyldig så länge motsatsen inte bevisats. Det är en viktig grundpelare i de flesta rättssamhällen.

Santino: Ja det håler jag med om, att det finns många undantag även vid fotograferade misshandelsskador av medicinska skäl.

När det kommer till MÄ:s skador så ska undersökande läkare enligt domen ha sagt beträffande strypgreppen:

"Rättsintyget ger emellertid inte stöd åt de upprepade strypgrepp som NN påstår sig ha utsatts för. Strypgrepp som i vissa fall ska ha lett till att NN avsvimmat. Läkaren har avseende detta under förhöret uppgett att våld i form var strypgrepp inte behöver lämna några i efterhand synliga skador."

Kan annars förstå att trovärdigheten gentemot MÄ minskar när det förekommit alkohol,droger och då hon inte haft några opartiska vittnen till sin fördel.

"Rättsintyget ger emellertid inte stöd åt de upprepade strypgrepp som NN påstår sig ha utsatts för. Strypgrepp som i vissa fall ska ha lett till att NN avsvimmat. Läkaren har avseende detta under förhöret uppgett att våld i form var strypgrepp inte behöver lämna några i efterhand synliga skador."

Alltså kan hon ha blivit strypt så hon svimmat, även om det inte finns synliga bevis.

Jag har inte mer kunskap av fallet än vad jag fått genom artikeln och kommentarerna.

Men det verkar stödja min tes om att feministerna gjorde en kraftig felsatsning i sina krav på att få in fler kvinnor i rättsväsendet. I de flesta friande domar i sexualbrottsmål är det kvinnliga domare som står för (alltså en större övervikt än den överrepresentation av kvinnor som finns nu), kvinnliga åklagare är också bättre på att lägga ner ord-mot-ord-fall.

Detta kan förklaras av följande (som är min teori):
1. Kvinnor har större förståelse för kvinnlig sexualitet. De förstår att det kan vara lockande för kvinnor att ha sex med flera män, att ha sex med vackra män, framgångsrika män, att ha sex på ovanliga sätt, att ha sex med tillfälliga bekantskaper, samt till sist att det kan finnas behov för kvinnor att skaffa sig alibi för att de haft dessa sexuella förbindelser. (Eller finnas hämndkänslor efter att ha blivit avspisad). Många män har inte förstått sådana saker och det förekommer domar där män avfärdad förnekanden med att kvinnan knappast ville ha sådant sex som förnekandet gjorde gällande (men att männen såklart ville ha det).
2. Kvinnor är inte rädda för att bli uthängda som kvinnohatare.
3. Kvinnor har inte lika starka beskyddarinstinkter gentemot kvinnor som män har.

Musse, du gjorde en fin beskrivning vad gäller förståelse kring kvinnlig sexualitet. Jag tycker du gör ett stort framsteg som är tydlig med de olika faktorerna som kan föranleda en anmälan trots att ett brott aldrig begåtts. Dessa orsaker är oftast något som folk aldrig talar om, och särskilt inte massmedia och kvällstidningar. Du kanske borde skapa en blogg. Det skulle vara rätt ute i tid i vart fall.

Eugene J. Kanin undersökte faktiskt detta i några undersökningar på 90-talet. Det var i USA och han undersökte anmälningar på ett universitetsområde, i en förort och inom amerikanska flygvapnet.
Det absolut vanligaste skälet till falsk anklagelse var alibi. Kvinnan behövde alibi inför pojkvän, föräldrar eller bekanta för en avslöjad sexuell förbindelse (ibland avslöjad genom könssjukdom eller graviditet).
Det näst vanligaste skälet var hämnd.

1. Om du utgår från rättsfallet, så både drack MÄ alkohol och tog kokain och modern antydde även att kvinnan möjligen följt med männen för att få droger. Har en kvinna sex i det läget för att själv få narkotika, så förstår de flesta med normal empati att det inte hade med hennes egna sexuella drifter eller behov att göra, utan mer ett drogberoende. Jag är ganska säker över att kvinnor generellt inte har något intresse av gruppsex med män. Den makt du säger att kvinnor söker kan nog mer vara ett önsketänkande, för ofta är de största ledarna inga som slår sig för bröstet eller har något behov av att hävda sig, för deras ledaregenskaper finns naturligt. Män som skryter med sina pengar eller hur många de kan styra över är troligen ganska små inuti.
2. Vad lustigt för hänga ut folk är väl sådant som antifeminister är väldigt snabba på att göra. Antifeminister har under felar år försökt få ut sin propaganda kring feminism genom att dra upp den i tid och otid på alla områden. Ni är rädda att förlora den "makt" ni kan få av att styra kvinnor genom pengar. Börjar kvinnor tjäna lika mycket eller mer, så känner vissa män att de inte har något annat att erbjuda, varför ni lobbar för att det är fel med kvinnor bland annat inom rättsväsendet och kvinnliga företagare påstås få bidrag och andra uttryckta lögner.
3. De manliga beskyddarinsikterna måste jag missat. Ni antifeminister vågar uppenbarligen inte stå för era åsikter med tanke på er anonymitet och har en mängd dubbelmoraliska värderingar, som att ni är för jämställdhet, samtidigt som ni starkt retar er på att det bland annat finns kvinnor inom rättsväsendet.

Charlotta Lena Andersson, det fanns vittnesuppgifter ifrån en opartisk taxichaufför som vittnade om hur hon betedde och vad som sades i bilen innan hon gick upp med dem. Sedan saknar det betydelse huruvida hon självmant ville använda droger eller liknande. Det kan inte användas som en ursäkt eller ett skydd ifrån hennes sida av att hon ingivit sig att ha frivillig sex med dem. Sedan har du helt plötsligt hamnat på en massa andra spår vad gäller kvinnor och mäns löner , vilket inte har med detta att göra överhuvudtaget. Jag har inget emot att män och kvinnor har precis samma löner för exakt samma utförda arbeten. Däremot kan kvinnor inte få några "förmåner" att ljuga mot oskyldiga personer. Kvinnor har samma ansvar för sina handlingar som männen.

Paradox,

Är du och "Musse" samma individ? Ni har ju en tendens att spela olika signaturer, för att det ska se mer ut som era preferenser hör till många fler än vad som är fallet.

Ni har även en underhållande taktik att som vissa kallar det för "Härskarteknik" att t ex bryta in och söndra i andras konversationer, som du och din Musse-signatur sysslar med ovanför. Ni svarar i andras ställen och skapar ett större avstånd mellan de som kommunicerar och gör det svårare för läsaren att se vad den andra syftar på för text, precis som du nyss gjort och även tidigare.

Nu svarade jag på Musses egna punkter ovanför, som själv tog upp feminismen och den påstått sexuella dragning kvinnor ska ha, enligt honom. Något jag anser mig ha mer rätt att uttrycka mig om som kvinna än han. Förvisso kan det kanske vara en kvinna som sitter bakom signaturen "Musse". Det finns ju ingen större öppenhet eller transparens hos människor som inte vågar stå för sina åsikter utan döljer sig.

Du borde kanske sakta ner lite och verkligen läsa de kommentarer jag skrivit istället för att komma med lösryckta påståenden från mer eller mindre fördomar. Jag hade ungefär samma åsikter som Hans Hedström, ändå påstår du att jag vill få män oskyldigt dömda.

DagensJuridik har en prenumeranttjänst där du får betala för att läsa rättsfallen, troligen är det högst sannolikt meningen att dessa rättsfall även ska tillåtas kommenteras ur olika vinklar, utan att någon bör ta diskussioner som personliga. Inga kommer bli annorlunda dömda för att jag kommenterar från det som redan står i färdiga domar.

Eftersom målet handlar om våldtäkt är huvudfrågan huruvida kvinnan deltog i de sexuella aktiviteterna frivilligt eller ej och den frågan kan inte sägas vara besvarad, däremot kan bl.a. taxiförarens vittnesmål styrka att hon följde med till den ene mannens bostad frivilligt samt att hon aktivt uppmanade en av männen att följa med trots att han helst ville åka hem och sova, vilket knappast tyder på att hon var medvetslös. Därmed blir hennes trovärdighet kraftigt försvagad, men långt ifrån fullständigt.

Det är åklagaren som har bevisbördan och hon har helt enkelt inte lyckats styrka påstådda våldtäkter, endast ringa narkotikabrott. Slutsatsen blir att domstolen friat i brist på bevis, det har inte bortom rimligt tvivel gått att styrka vad som påstås i gärningsbeskrivningen. Rent juridiskt är männen oskyldiga och slipper betala skadestånd, men rättsläget är knappast så solklart att kvinnan kan åtalas för falsk angivelse.

Bevisen för falskt tillvitelse är väl starkare än bevisen var för våldtäkt?
Det är tre målsägandens utsagor mot hennes utsaga och deras utsagor har inte bevisade felaktigheter som hennes.

Varför skulle hon då inte kunna åtalas?

Musse helt korrekt, ja så hade det mycket väl kunnat bli istället som du beskriver, men det är tyvärr än så länge ytterst få åklagare som tar steget och åtalar kvinnor för falsk tillvitelse. I och för sig så har det ökat nu senaste åren, så det har börjat släppa en hel del, så vissa åklagare börjar våga åtala kvinnor. Även om det finns ett mörkertal även där som aldrig blir åtalade.

Det faktum att åklagaren inte kan styrka åtalet bevisar inte automatiskt motsatsen, endast att bevisningen inte bedöms nå upp till den grad som brukar kallas "bortom rimligt tvivel". Det finns inga klara fakta som styrker att männen är skyldiga och då ska domstolen hellre fria än fälla.

I rättegångar där ord står mot ord krävs stark stödbevisning för att kunna fälla ett entydigt utslag, det räcker inte med att ena sidan verkar mera trovärdig än den andra och i aktuellt fall kan delar av kvinnans berättelse vara sann, andra delar lögnaktiga. Samma gäller männens utsagor. För tillräckligt bevisning krävs att Fru Justitias ena vågskål går nästan helt i botten, inte att den bara lutar åt ena hållet.

Så är det åtminstone i teorin. I verkligheten handlar det om människors analyser och sannolikhetsbedömningar m.m., vilket är en av orsakerna till att även "juridiskt okunniga nämndemän" kan vara lika duktiga sanningssökare som "lagkloka jurister"! Läs gärna Lena Schelins bok: "Bevisvärdering av utsagor i brottmål" som gör rejäla djupdykningar i ämnet på närmare 300 sidor!
http://www.bokus.com/b/9789139011613.html

Nej självfallet inte.
Men det är ju fakta att bevisningen för falsk tillvitelse är mycket starkare än bevisningen för våldtäkt.

Åtal väcktes ju för våldtäkt, då borde ju den mycket starkare bevisningen också räcka till åtal.

Jag är inte så imponerad av Schelins djupdykning. Hon hämtar ju information om hur man ska göra trovärdighetsbedömningar från just rättsväsendet, där det ju inte finns folk med sakkunskap i ämnet. Det finns annars ett centrum för lögnforskning i Göteborg, där man kan få mycket information.

Hans,
Instämmer. Ungefär vad jag uttryckte igår förmiddag om att det svenska rättssystemet hellre ska fria än fälla, om det inte finns riktiga bevis och att det inte behöver betyda, att allt parterna säger stämmer, eller att det kvinnan säger behöver vara helt falskt. Inget går att bevisa.

Det vore ju dumt annars att tro verkligheten är så svart eller vit.

Däremot behöver det manliga vittnet från taxin inte nödvändigtvis vara helt opartisk, om vi ponerar att han kanske hade en speciell religiös eller kulturell syn på hur kvinnor ska och bör bete sig och därför uppfattade det som att kvinnan "tjatade" på DG om att han skulle följa med upp när det från någon annan kanske hade uppfattats på annat sätt.

Samtidigt som hennes eventuella önskan att DG skulle följa med henne och de andra inte bör tas eller föranledas som någon form av "förspel" eller samtycke till sex som ännu inte skett. Att följa med några män till en bostad är i moderna tider inte detsamma som att någon vill ha sex, utan kan ha många andra förklaringar som att hon behövde någonstans att sova, beroende av droger eller för hon kanske var social.

Charlotta Lena Andersson, taxichaufförens vittnesmål som du försöker tona ner, var inget som han uppfattade, "utan något" som han "hörde" kvinnan säga i bilen. Det är en sak att uppfatta en situation ,sedan är det en annan sak att bevittna vad någon har sagt i ord. För det andra så har ingen sagt att samtycke till själva samlaget redan lämnades i taxibilen, utan den lämnades förmodligen i lägenheten, med tanke på kvinnans alltför många osanna uppgifter i hennes påståenden angående hennes berusning ,tillstånd samt de så kallade omfattande strypgreppen , vilket bara pekar just på att det just var frivilligt samlag. I detta fall är det inte bara ord mot ord, i detta fall pekar det mesta på att hon dessutom lämnat falska/osanna uppgifter, vilket mycket väl skulle kunna ha slutat med att hon precis som musse antyder, själv lika gärna skulle ha kunnat bli åtalad för falsk tillvitelse oavsett huruvida hon sedan skulle kunna bli dömd för det eller inte. Det är hugget som stucket i detta fall. Synd att inte männen gjorde en motanmälan om falsk tillvitelse. Då hade åklagaren stått mellan valet och kvalet, vem som egentligen skall åtalas.

Varför är det som en taxichaufför påstår sig hört, mer sant än det som kvinnan säger sig upplevt? Det handlar om trovärdighet från alla parter.

Killarna kanske till och med kände taxichauffören, som sade sig åka taxi ofta. Det förekommer sannolikt även att människor tar in vittnen som beskriver händelser som inte skett.

Visst finns en möjlighet att kvinnan hittat på allting, men jag tror snarare att det kan vara en blandning där hon kanske uppmuntrat och deltagit i visst sex kanske blev det sedan för mycket och det hände sådant hon inte godtog om hon slocknade och något skett utan hennes godtycke. En av dem var tydligen ganska påverkad.

Om någon ska bli åtalad för falsk tillvitelse måste det vara utom rimligt tvivel att inget skett, vilket inte går att bevisa, sålunda går det givetvis inte heller att åtala för falsk tillvitelse.

Charlotta Lena Andersson, det verkar som att hela sexakten gått helt rätt till, med tanke på hennes så givet osanna uppgifter om "de omfattande strypgreppen" vilket senare inte visade ett enda minsta lilla tecken på. Så därför verkar allt i sin ordning vad gäller sexakten. Du säger att för att åtala för falsk tillvitelse måste det vara "utom rimligt tvivel". Gäller inte "utom rimligt tvivel" när männen skall häktas och sedan åtalas , och sedan som i detta fall frias. Vad har du för synsätt? Skall männens åtal bygga på vagare bevisning än vad det skulle ha varit att åtala kvinnan för falsk tillvitelse, då det finns lika mycket som talar för att det lika gärna kan ha varit på det sättet. I detta fall valde åklagaren att åtala männen, det kunde lika gärna varit att åklagaren skulle ha åtalat kvinnan, oavsett om hon hade blivit fälld eller friad. Det är lika obevisat och ostyrkt åt alla håll och kanter. Däremot verkar det hur som helst att hennes berättelse och påståenden innehåller för många osanna uppgifter, vilket också självklart är anledningen till att männen självklart frias. En anmälan/åtal som kan leda till flera års fängelse , skall också kräva lika tung lagstiftning och lika tung bevisning som motsvarar detta. Thats it!

Charlotte, det börjar bli rörigt med alla inlägg som hamnar lite varstans så det är bäst att tilltala dig med namnet!

Det finns inga uppgifter om att taxiföraren skulle vara i maskopi med de åtalade eller att han på annat sätt kan ha haft anledning att under ed vittna falskt. Det skulle innebära mened, grovt brott, vilket kan ge mellan två och åtta års fängelse eftersom hans vittnesmål sänkte hennes trovärdighet gällande uppgiften om droger i ölen och medvetslöshet under taxiresan. 15 kap. 1 § Brb.

Ett sådant vittne kan inte ifrågasättas utan mycket goda skäl, det skulle kräva full bevisning om mened. I övrigt är jag helt överens med dig! Vad som helst kan ha hänt!

Hans,
Nej, det framkom nästan ingenting kring denna taxichaufför, mer än att han vittnat under ed. Jag anklagar inga personer i rättsfallet, utan ger bara reflektioner kring möjligheter. Och jag vet att det är brottsligt att vittna falskt. Det jag funderade över var om åklagaren kanske missat att undersöka den delen, huruvida de samåkt tidigare eller kände varandra. Men det kanske görs på rutin.
Bra då har vi samma uppfattning.

Det är helt korrekt att taxiförarens vittnesmål endast styrker den omständigheten att kvinnan INTE var medvetslös och omedveten om var hon befann sig i direkt samband med taxiresan, inget annat. Enligt domen på sidan 11 var hennes minne bara några sekunder långt. Nästa minne var att hon låg naken på rygg med DG över sig. Hennes trovärdighet gällande taxiresan och dess mål kan således sägas vara kraftigt försvagad.

Vad som hände i lägenheten är en annan sak, men rättsläkaren säger sig ha funnit skador och sperma från JA i hennes anal, vilket tillsammans med övrigas utsagor styrker att alla var inblandade i de sexuella aktiviteterna under nattens gång.

Däremot saknas bevisning gällande hennes samtycke eller ej, men hennes trovärdighet har naggats i kanten av taxiförarens vittnesmål. Hennes i övrigt mycket tvärsäkra minnesbilder av olika samtalsdialoger mellan namngivna personer samt vad de sysslat med ska ställas mot hennes uppgift om att ha varit medvetslös vid ett drygt tiotal tillfällen. Hur sannolikt är det att en person som utsätts för grova sexuella övergrepp och stryptag samt påverkad av öl och kokain vaknar med perfekta minnesbilder av vad som sker runt omkring henne?

Även om hon valt att enbart berätta sådant som talar till hennes fördel och "glömt" det som talar emot henne, så finns det INGA bevis som styrker att hon totalt sett ljuger om allting! Det fanns tillräckligt med uppgifter för att få ärendet prövat av domstol och det kan vara på sin plats att hänvisa till NJA 2005 s 940 (nr 101) som också handlade om en påstådd våldtäkt. Där sägs under hovrättens domskäl på sidan 1 "En åklagare har som huvudregel en absolut åtalsplikt när brottet hör under allmänt åtal".
http://www.notisum.se/rnp/domar/hd/HD005940.htm

När tingsrätten frikänner männen på grund av bristfällig bevisning betyder inte det att svart plötsligt blir vitt, dvs att de kan anmäla henne för falsk angivelse. Då måste de bortom rimligt tvivel kunna styrka att hon uppsåtligt ljugit av en eller annan anledning. Det skulle sannolikt kräva att hon i polisförhör erkänner sig ha ljugit på alla punkter, annars står det fortfarande ord mot ord!

Hans Hedström! Jag instämmer och tackar dig återigen för ditt inlägg. Du är rak,ärlig och professionell!

Jadu Hans, jag vill bara flika in vad gäller falsk tillvitelse. För att en kvinna (bortsett från just detta fall) skall kunna bli åtalad för falsk tillvitelse våldtäkt till exempel, så krävs det inte att kvinnan till och med måste erkänna att hon ljugit. Det räcker att det är tillräckligt sannolikt att hon uppsåtligen lämnat osanna uppgifter. För att hon sedan skall bli fälld skall det vara bevisat och styrkt att hon på något sätt just uppsåtligen ljugt/ lämnat falska uppgifter. Hon behöver således inte själv erkänna att hon ljugit för att hon ska kunna bli åtalad och även dömd.

Ja rent generellt kan det naturligtvis dyka upp bevisning som övertygande styrker att en person (oavsett kön) ljugit, men så är det ju i många brottmål. Däremot har jag svårt att se vad som kan tippa över vågskålen fullständigt i det nu debatterade målet!

Hans Hedström, helt korrekt skrivet av dig!

1. Det kan vara på en massa olika sätt. Vad som går att bevisa är det intressanta. Att en missbrukare har sex för att få tag i droger lär inte vara särskilt ovanligt alls.
Män är generellt inte heller intresserade av gruppsex, särskilt inte med flera män inblandade. Men de flesta förstår att det finns folk som gillar det. Att gruppsex skedde innebär inte att männen blev tvingade.
Vad du pratar om för makt vet jag inte.

2. Det är inget jag har upplevt. Däremot brukar feminister gadda ihop sig och skriva till arbetsgivare m.m. så fort någon får en stark ickefeministisk position. Det gjorde man t.ex. med Pär Ström och Inger Carlqvist. Att hänga ut folk med att de har mittfåreåsikter fungerar inte så bra.
Unga kvinnor tjänar redan bättre än män och när tiden går kommer det att sprida sig upp i åldrarna. Jag har aldrig hört någon ickefeminist klaga på det. (Däremot på den orättvisa som är orsaken).
Som du såg så tyckte jag att det var bra att få in mer kvinnor inom rättsväsendet. Att kvinnliga företagare får gräddfil är däremot dåligt, eftersom företagare som behöver bidrag m.m. är sämre företagare. Kvinnliga företagare som klarar sig utan gräddfil är däremot lika samhällsnyttiga som manliga dito, såklart.

3. Jo, det är ganska typiskt feminister att inte ha någon som helst koll på könsroller och könsskillnader.
Att ha åsikter utanför åsiktskorridoren är förenat med risker. Därför är det bäst att vara anonym om man diskuterar politik och tänker själv.
Jag retar mig inte på att det finns kvinnor inom rättsväsendet. Tvärtom så beskrev jag nyss att det var positivt, och då positivt pga ökad jämställdhet i dömandet.

1. Det var inte riktigt så du uttryckte från början. Det är inte heller något alls som framgått i rättsfallet, att den kvinnliga rådmannen skulle varit förstående kring kvinnans preferenser till gruppsex med män, eftersom hon är kvinna själv. Om de flesta förstår att det finns speciella märkliga avvikelser, så borde det inte vara något att antyda skulle vara vanligt för kvinnor generellt.
2. Pär Ström hade med er "organisation"eller samling av människor många som backade upp honom och ni deltog alla i att hänga ut kvinnor på hans forum, eller trakassera kvinnor på bloggar och forum. Det är då inte konstigt att den som slår får ett slag tillbaka.
Den feminism du talar om är inget jag känner till. Inger Carlqvist refererade till en studie av Susan Clancy där hon skrev,
"Medan övergreppen pågår blir barnen sällan rädda eller panikslagna utan mest konfunderade. De förstår (av begripliga skäl) inte riktigt vad sex är, men eftersom det är sällsynt att förövarna plågar och skadar barnen, kan de uppleva det hela som skönt men konstigt."

Det är väl självklart att den typen av propaganda blir älskad av människor med pedofilvänliga åsikter och pedofiler själva, varför det blir helt sjukt att ta upp. Det har inget med feminism att göra, att vara emot övergrepp på barn, utan vanlig humanism.

3. Du generaliserar allt för mycket. Den feminism du troligen refererar till är nog styrd av ett fåtal feminister på nätet som vill lyfta upp könsmaktsordningen och hävda att alla kvinnor är offer. Feminismen har många olika grenar och den lyfts upp av olika människor på olika sätt beroende på vilken generation det handlar om. Människor utan mediala resurser ser bara feminismen som att alla ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jag är emot teorin om könsmaktsordningen, då jag menar att den cementerar en syn på att kvinnan skulle vara i underläge, en totalt idiotisk teori för t ex kvinnliga företagare. Och inga av de kvinnliga företagare jag känner går på bidrag som du och din kompis Pär Ström menar!

3. Nej er grupp tycks älska kvinnor oavsett vart de verkar bara de förstör för andra kvinnor, vilket är ganska tragiskt.

1. Jo det var det.
Nej det behöver såklart inte uttryckas. Men det finns andra rättsfall där domstolen ansett att skulden bevisas (ev. delvis) genom att det varit fråga om ovanligt sex och att kvinnor inte gillar att göka på konstiga sätt.
Att de argumenten försvinner allt mer ju mer kvinnor som kommer in i rättsväsendet tror jag beror på att kvinnor vet att kvinnor inte enbart vill ha vaniljsex.

2. Jag har inget med PS att göra. Han hängde inte ut någon och trakasserade inte någon.

Jag har enbart hört de påståendet från feminister som vill förklara varför barn inte uppvisar några tecken på att vara utsatta trots att pappan/annan man är anklagad för att begå sexuella övergrepp mot dem. Jag har också sett det från familjerättssekreterare i vårdnadsmål där mamman anklagar pappan för sexuella övergrepp.
Sedan är det ju så med feminister att de påstår olika motstridiga saker om vart annat efter vad som passar för stunden. Det påstås också att alla som blir klappade på rumpan får resten av livet förstört, ibland är det normala att börja må dåligt först långt efter övergreppen osv.

Men det spelar ingen roll. För de kvinnliga domarna tänker inte på risken att hängas ut som kvinnohatare.

3. Jag menar den radikalfeminism som är vanligast i Sverige. Jag vet att det finns många olika sorters feminism och att det har betytt olika saker i olika tider. Hade vi befunnit oss i 50-talet hade jag t.ex. betraktats som en extrem feminist.
Feminism handlar absolut inte om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är det som kallas för antifeminism.
Det är väl förvisso ganska dumt att vara företagare och ha rätt till gräddfils-bidrag men tacka nej till det. Problemet med kvinnobidragen är inte att människor använder de möjligheter de har. Problemet är att det håller olämpliga företagare under armarna. Om det fanns särskilda bidrag för manliga företagare, mäns organisering m.m. så skulle det vara samma fel, men fortfarande inte fel på de som valde att utnyttja möjligheten.

3. Jag struntar i vilket kön folk har, det är inget jag värderar över huvud taget. Om någon gör rätt så tycker jag att det är bra.

Charlotta Lena Andersson, hur mycket du än kacklar och skriver så kommer du inte ifrån att kvinnor och alltför många sådana utför falska anmälningar dagligen. Det är vissa som blir dömda för det, men långt ifrån alla. Det kan ha varit så även i detta fall, men det vet ingen. Hon har lämnat osanna/falska uppgifter, om det sedan var med uppsåt så har hon gjort sig skyldig till falsk tillvitelse, oavsett om hon så skulle vilja erkänna det eller inte.

Hans Hedström, nu blev jag imponerad av din ärlighet! Tack för att du upplyste om taxiresan och hennes lögner även där! Ush! Tänk dig hur nära dessa 3 män kunde ha blivit oskyldigt dömda redan som lagstiftningen ser ut idag. Ändå vill regeringen och politiker lätta på balansen och göra det lättare? Har dom inte begripit hur illa det redan ser ut idag, vilket innebär att dom istället borde ställa ännu högre krav på kvinnorna och ännu färre åtal. Skojeri anmälningar hör inte hemma i en domstol. En allvarlig anklagelse som kan leda till allvarligt långa fängelsestraff måste också bemötas av lika allvarliga "lagstiftningar". Istället för att krympa begreppet så vill regeringen utvidga begreppet så att fler oskyldiga riskerar att bli dömda.

Hans,
Det står även på samma sida, att TR dömer att det fanns starka skäl att MÄ blivit utsatt för våldtäkt någon gång under natten, baserat på dokumenterade fysiska skador samt den psykologiska bedömning enligt psykologintyget samt av vittnesförhör med modern och pojkvännen. Läkare om de är duktiga bör ändå kunna se skillnad på simulerad smärta om de har hela bilden framför sig samtidigt som det fanns fysiska skador.

När det kommer till minnesluckorna står det dock att hennes berättelse "leder till misstanken om att hon ofrivilligt drogats av någon på Corner" och faktumet att hon varit aktiv och vaken inte behöver medföra att hon minns allting.

Det beteendet hon enligt de tilltalade påstås haft är åtminstone inget som normalt görs under nyktra eller "o-drogade" förhållanden, enligt min mening. Hon kanske gick med på något med samtycke, slocknade och utsattes för annat utan samtycke..men det är som sagt svårt att bevisa.

Hon skulle enligt yrkandet ha svimmat av mer än stryptag, förutom att hon sade sig fått slag mot ansikte och underliv ska någon tvingat henne till oralsex så hon blev avsvimmad på sidan 7.

Samtidigt såg inte de skiljaktiga det tilltalades berättelser som trovärdiga eller samstämmiga heller, så frågan är vem som är mest trovärdig.

Vänder mig mot att många utgår från att det är naturligt att kvinnor ljuger kring dessa typer av rättsfall. Även om det givetvis kan förekomma så går det inte att generalisera.

Charlotta Lena Andersson, hur besviken du än må vara på att de 3 oskyldiga männen inte blev oskyldigt dömda, så är kvinnans lögner redan krossade i och med den opartiske taxichaufförens vittnesmål om hennes medvetenhet i taxin och vad som sades och gjordes där, vilket hon ljugit om, utöver lögnerna om omfattande strypgrepp. Redan där är det kört för hennes del, det finns inget utrymme för sådana typer av skojeri anmälningar. Sådant bör läggas ned direkt omgående, istället för att häkta dessa 3 män i onödan, såsom i många andra liknande fall. Att sådant ens kan leda till åtal liksom. Sedan undrar folk varför de flesta anmälningar läggs ned. Om till och med dom som går till åtal är så dåliga, då vågar man knappat tänka på hur de som läggs ned skulle se ut i en domstol.

Charlotte, vittnesmål från närstående som målsäganden tagit kontakt med strax efter en händelse kan i många fall stärka misstanken att något allvarligt har skett, men utgör ändå endast s.k. stödbevisning i ord mot-situationer och kan i värsta fall bestå av en komplott vilken ibland kan bero på de vanligtvis mycket höga skadestånd, minst 100 000 kr enligt praxis, som döms ut i våldtäktsmål mot vuxna eller av andra skäl. Jag tror inte det fanns en ekonomisk komplott bakom hennes anmälan i detta fall.

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till och i detta mål påpekas att målsäganden kan ha insett följderna av nattens händelser om t.ex. sociala myndigheterna fått veta att hon frivilligt använt kokain vilket kan skapa frågor kring hennes lämplighet som vårdnadshavare. Då låter det bättre om hon blivit drogad på krogen och därefter tvingats använda kokain. En uppgift som rådmannen och en nämndeman starkt ifrågasatte.

Hennes pojkvän skulle inte uppskatta om hon frivilligt följt med män som han redan inledningsvis inte ens ville att hon skulle hälsa på. Det var ju det som skapade osämja mellan dem. Taxiförarens vittnesmål styrker uppgiften att hon var fullt medveten om situationen under taxiresan till en av männens bostad och att hon dessutom var angelägen om att DG skulle följa med trots att han vill hem och sova. Det finns ju också andra omständigheter som tyder på att DG inte varit i bästa form under natten, men låt oss lämna de detaljerna därhän. Att hon senare under natten (på ett selektivt sätt) glömt allt som talar emot hennes version betvivlar jag starkt.

Hennes mamma hade i ett SOS Alarm-samtal spekulerat över om dottern frivilligt följt med för att få gratis droger. Dottern hade uttryckt farhågor över att hon skulle mista vårdnaden om barnen ifall polisen fann kokain i hennes blod. Jag har som nämndeman dömt i ett flertal vårdnadstvister och drogmissbruk åberopas då och då av den andra parten i tvistemålet.

Det finns inget som säger att NN:s version är helt falsk, men det råder enligt min mening ingen tvekan om att hon följde med männen frivilligt. Om det sedan spårade ur på ett eller annat sätt är mycket möjligt. Kanske det inledningsvis rörde sig om frivilligt sex, en av männen hade bevisligen haft samlag med henne, men att övriga sedan utnyttjade hennes neddrogade tillstånd. Vilket återstår att bevisa.

När hon sedan nyktrade till framåt 6-tiden på morgonen insåg hon kanske risken för att pojkvännen skulle få vetskap om hennes sena umgänge med de tre männen och behövde en bra förklaring. Om den var helt påhittad eller bara delvis vet bara parterna i målet, men läs t.ex. "Rövardotter" av Jackie Ferm så förstår du att även unga tjejer kan gå långt för att tillfredsställa sina behov av droger och pengar och kanske också sex.

Nu kan man naturligtvis fråga sig hur stor risken var att myndigheterna skulle få vetskap om hennes användande av kokain ifall hennes våldtäktsanmälan var helt falsk, men hon påstod sig ha arbetsdag och vara anställd hos en välkänd myndighet. Om de märkte hennes tillstånd fanns det onekligen risk att bli avslöjad som knarkare. Hennes egen mamma verkade ju tro att dottern använde droger...

Vad gäller de två skiljaktiga nämndemännen så är det långt ifrån ovanligt att man kan uppfatta situationer och inblandades trovärdighet på olika sätt, även om de fått både se och lyssna på parterna och slutligen höra åklagarens och ett antal advokaters argumentation. Den slutliga domen är ju till stor del bara en sammanfattning av vad som sagts under många timmar, kanske flera dagar ibland och vanligtvis är det rådmannen som (mycket kort) sammanfattar vad de skiljaktiga har framfört under den slutna överläggningen. De två nämndemännen hänvisar för övrigt i stort sett till en (såvitt jag kan bedöma) ganska svag stödbevisning.

De flesta kvinnor som anmäler sexuella övergrepp är sannolikt trovärdiga, men det är som vanligt ett relativt sett litet fåtal som ger upphov till tvivel eftersom det många gånger saknas stark bevisning. Många kvinnor menar att ingen frivilligt skulle utsätta sig för den mycket intima och närgångna utfrågning som faktiskt sker ibland, men hur många av dem som avslöjats med falska anmälningar har tänkt på det innan hela rättsapparaten rullat igång?

Hans Hedström! Jag tackar även för detta inlägg utav dig. Raka puckar! Du vågar tala om verkligheten , att kvinnor faktiskt många gånger lämnar falska/osanna uppgifter av olika skäl. Du gör det rakryggad utifrån ett helt opartiskt perspektiv, vilket inte många varken vågar eller har erfarenhet till. Det är tyvärr än så länge i stort sett bara DJ som vågar skriva och ta upp sådana fall/mål. Massmedia och kvällstidningar skriver i stort sett enda ord om sådana fall, vilket de helt undvikt de senaste åren.

Huruvida många kvinnor lämnar falska eller halvsanna uppgifter vågar jag inte uttala mig om, men att det förekommer torde vara ett faktum. Jag har aldrig själv dömt någon kvinna i ett sexualbrottsmål där jag med säkerhet kunnat påstå att hon ljugit, däremot har jag varit skiljaktig några gånger där det känts tveksamt vilket inte brukar uppskattas av juristdomarna.

Det är enligt min erfarenhet ganska få juristdomare som uppmuntrar en nämndeman att stå för sin åsikt och skriva sig skiljaktig. De vill inte få sin åsikt ifrågasatt av "okunniga amatörer", men jag har träffat en (1) som öppet uppmanade oss nämndemän att vara skiljaktiga vid tveksamhet. Andra kan lägga hur mycket energi som helst på att få trilskande nämndemän att ändra åsikt.

Med juristdomare avser jag såväl rådmän som tingsfiskaler, beredningsjurister och notarier även om sistnämnda bara får döma i mycket "enkla" mål, vanligtvis kallade notariemål.

Paradox,
Har du läst domen?
I sådant fall ser du att jag återger delar av något som redan finns i handlingarna.

Är ganska skeptisk till en lobbying om att alla kvinnor alltid ljuger skapar ett bra rättssystem.

Förhoppningsvis är alla verksamma inom rättsväsendet professionella och utgår från rättsliga principer som likhets-, objektivitets-, eller likabehandlingsprincipen och styrs inte av politiska särintressen.

Charlotta Lena Andersson, ja det ljugs och hittas på i väldigt många anmälningar ja. Det har dessutom ökat på senare år i takt med att sexual lagstiftningen utvidgats, detta vare sig du vill eller inte. Förhoppningsvis, kommer fler kvinnor att dömas i framtiden. Däremot är risken stor för ännu fler oskyldigt dömda då samtyckes lagstiftningen träder i kraft.

http://www.expressen.se/gt/poliser-havdar-de-flesta-anmalda-valdtakterna...

GT har talat med flera poliser som hävdar att uppåt åtta av tio anmälningar där gärningsmannen är okänd är falska.

Paradox,

Det kallas för projektion när någon överför sina egna känslor och handlingar gentemot någon annan. Du har nu två gånger antytt att jag skulle glädjas åt att få oskyldiga män dömda, samtidigt som du i anda meningen hoppas på att fler kvinnor blir dömda.

Jag har ingenstans under artikeln antytt något sådant. Du vill få andra att se hur mycket kvinnor ljuger, samtidigt som du själv ger falska antydningar om mina åsikter som inte stämmer. Det blir däremot inte trovärdigt. Men jag kan förlåta dig.

Charlotta Lena Andersson, jag håller mig till fakta, och självklart hoppas jag som normal människa att fler kvinnor som lämnar falska uppgifter och anmälan skall dömas för det. Något annat vore totalt orimligt. Jag vill inte få er andra att se något mer än det ni "faktiskt redan" läser om och ser här på DJ numera väldigt ofta. Det vill säga om en hel del både falska anmälningar , erkännanden av kvinnor som utfört falska anmälningar, samt kvinnor som med eller utan uppsåt lämnat osanna uppgifter på olika sätt i olika mål. Jag tycker det är starkt av DJ som är och förblir trovärdiga att belysa detta faktum. Du behöver inte förlåta mig, förlåt istället dom kvinnor som utför falska anmälningar. Snart kanske du kommer bli tvungen att förlåta alla politiker som skapar dessa lagstiftningar som bidrar till sådana typer av anmälningar.