Skip to content

Frias trots beslag och cannabis i blodet - hovrätten smular sönder bevisningen

Växten Cannabis Sativa innehåller den aktiva och narkotikaklassade substansen THC. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Den 35-årige mannen hävdar att han använder industrihampa och hampafröolja av medicinska skäl och att detta är förklaringen till de beslag som polisen gjort och att han hade cannabis i blodet. Tingsrätten avfärdade hans förklaringar men hovrätten smular nu sönder åklagarens bevisning på punkt efter punkt, häver beslagen och friar mannen.

 

Mannen stoppades förra året av polisen i Gävle och en provtagning visade att han hade THC (den aktiva substansen i cannabis) i blodet. I samband med husrannaskan gjorde polisen ytterligare beslag i både hans bil och bostad - av en ”grön trögflytande massa” med THC i frysen och torkade blomställningar och blad från cannabis.

Mannen åtalades vid Gävle tingsrätt för drograttfylleri och tre fall av ringa narkotikabrott.

Medger faktiska omständigheter
Mannen medger de faktiska omständigheterna men nekar till brott. Enligt honom handlar det om lagliga produkter som han har använt i tio år efter rekommendation av läkare sedan han diagnostiserats med cancer.

Han pekar på att han tidigare har blivit åtalad för att ha brukat cannabis men frikänts av hovrätten efter en invändning om att det handlar om kosttillskott med små mängder THC.

Mannens förklaringar utvecklas i tingsrättens dom:

"Han har anfört att den uppmätta halten av tetrahydrocannabinol (THC) i hans blod härrör från de kosttillskott i form av hampafröolja, hampafröprotein och liknande preparat som han under flera års tid ätit i medicinskt syfte på grund av sjukdom... Han har anfört att de i beslag tagna växtdelarna är industrihampa och att den trögflytande gröna massan som fanns i en snusburk är vanlig hampafröolja som han köpt i livsmedelsaffärer och över internet."

En efterhandskonstruktion
Tingsrätten ansåg dock att det handlade om narkotikaklassad hascholja och menade att uppgifterna om industrihampa var en efterhandskonstruktion. Mannen hade i polisförhör också erkänt bruk och innehav och berättat att han köpt ”"gräs"”.

Åtalet var enligt tingsrätten därmed styrkt och 35-åringen dömdes till 150 dagsböter.

Hovrätten för Nedre Norrland river nu upp domen och friar 35-åringen helt. 

När det gäller åklagarens påstående om vad 35-åringen tidigare skulle ha sagt i polisförhör så nekar 35-åringen till att han skulle ha sagt så.

Hovrätten skriver:

"Det finns inga uppgifter om hur förhöret har gått till eller hur uppgifterna har nedtecknats och den polis som höll förhöret har inte hörts i målet. Förhöret är inte heller uppläst och godkänt. Mot den bakgrunden anser hovrätten att dessa uppgifter inte har något större bevisvärde."

Brist på utredning
När det gäller 35-åringens påstående om att det handlar om laglig industrihampa och lagliga växtdelar skriver hovrätten:

"De har inte analyserats med avseende på halt och det finns inte någon utredning som motsäger att de skulle kunna utgöra industrihampa. X (den tilltalades) påstående om att det är fråga om industrihampa måste enligt hovrättens uppfattning därför i brist på annan utredning godtas. Innehavet är därmed inte straffbart."

Hovrätten konstaterar att industrihampa på vissa villkor och med tillstånd från länsstyrelsen kan vara laglig att odla. Att industrihampan i och för sig hanteras på ett annat sätt än vad som tillhör den lagliga odlingen gör enligt praxis från Högsta domstolen inte att den går över till att vara cannabis enligt narkotikastrafflagen.

Framstår som osannolikt
Hovrätten går därefter vidare till frågan om 35-åringens påstående om att ett av fynden skulle handla om vanlig hampafröolja som han köpt i en livsmedelsbutik. Hovrätten konstaterar att hampafröolja normalt sett inte innehåller några mätbara nivåer av THC och att mannens invändning därför i och för sig framstår som "osannolik".

Hovrätten skriver:

"Det är dock inte uteslutet att vissa hampafröoljor kan innehålla små mängder av THC. Den massa som fanns i burken har inte haltbestämts eller jämförts mot hampafröoljan. Även om det framstår som osannolikt att burken skulle kunna innehålla hampafröolja som har inköpts i en livsmedelsbutik anser hovrätten att det inte av den utredning som presenterats i målet går att dra en helt säker slutsats om att så inte är fallet."

THC-halten i 35-åringens blod kan därför, sammanfattningsvis, i sin tur bero på kosttillskott och CBD-olja. När de gäller de THC-halter som uppmätts skriver hovrätten:

"Det framstår inte som troligt att användning av kosttillskott baserade på hampafrön och inköpta i livsmedelsbutiker skulle kunna förklara detta analysresultat. Någon utredning angående detta har dock inte presenterats i målet. X har dessutom uppgett att han även använt andra preparat som kan innehålla THC, t.ex. CBD-olja som utvunnits ur industrihampa."

Häver beslaget och friar mannen
Hovrätten konstaterar att frågan om CBD-olja som innehåller THC är att betrakta som narkotika inte har prövats i högre instans och att domstolar har kommit till olika slutsatser i den frågan.

Hovrätten pekar också på att Läkemedelsverkets lista över narkotikaklassade preparat, i och för sig, anger att oljor som är gjorda på industrihampa och som innehåller THC är narkotika. Om oljan ska anses som narkotika är därför oklart.

Hovrätten skriver dock:

"Mot bakgrund av hur undantaget för industrihampa är utformat i lagtexten och Högsta domstolens uttalande i NJA 2007 s. 219 om att industrihampa inte övergår till att klassificeras som cannabis vid sådan befattning med den som inte kan anses höra till själva odlingen anser hovrätten emellertid att X inte kan anses ha haft uppsåt till att bruka narkotika om han fått i sig THC genom att använda CBD-olja."

Om oljan ska anses som narkotika är oklart och 35-åringen kan därför inte anses ha haft uppsåt till varken narkotikabrott eller rattfylleri.

Mannen frias därför helt och de beslag som polisen har gjort lämnas tillbaka till honom.

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt