Skip to content

Blodprov från forskningsregister kan öppnas för brottsutredningar - och försäkringsbolag

Foto: Michael Conroy / AP

Åter igen utreds frågan om blodprover från PKU-registret ska få användas i brottsutredningar. Också frågan om försäkringsbolag ska kunna få tillgång till blodproverna ska undersökas. Tidigare utredning stoppades efter farhågor om att färre personer skulle vilja vara med i registret.
 

PKU-registret är en biobank vid Karolinska Universitetssjukhuset med blodprover från barn födda i Sverige 1975 eller senare.

Även om biobanken upprättades i forskningssyfte har polisen ibland begärt att få tillgång till det - bland annat i spaningen efter utrikesminister Anna Lindhs mördare.

Lag om humanbiologiskt material
Nu ska utredaren Johanna Adami göra en översyn av den lag som rör hanteringen av humanbiologiskt material. 

 Förutom att utreda om blodprover från PKU-registret ska kunna användas i brottsutredningar ska utredningen klargöra om försäkringsbolag ska kunna få tillgång till prover i biobanker. Det ska också undersökas om vävnadsprover från avlidna ska kunna användas vid utredning av föräldraskap och vid större katastrofer.

Utredning stoppad tidigare
Också den tidigare Alliansregeringen lät göra en utredning om en ny biobankslag. Men just frågan om blodprover ur PKU-registret stoppades genom ett tilläggsdirektiv av dåvarande socialminister Göran Hägglund. Farhågan var att färre skulle vilja ha sitt blod lagrat i biobanken.

Utredningen ska vara klar senast sista december 2017.

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

53 comments

Om registret används vid utredning av grövre brott kan det vara rimligt att låta polisen få tillgång, men att ge försäkringsbolag samma möjlighet känns helt omöjligt att finna motiv för.

I de fall grova försäkringsbedrägerier misstänks är det polisens sak att utreda, inte privatägda företag.

Nu råkar det ju iof vara så att staten till stor del lagt ansvaret att utreda och förhindra försäkringsbedrägeriet på just försäkringsbolagen..

Vi är på en sida för jurister, så tillåt mig fråga: -Finns det någon brottmålsadvokat här som skulle kunna rekommendera sin klient att vara med i PKU-registret om detta, som ska utredas, skulle föreslås och bli lag?

Bara av att frågan har kommit upp för utredning, så börjar folk posta länkar till hur man får sitt data förstört. Så nyttan kan eventuellt tänkas bli liten. -Hur stor blir skadan för hälsan och forskningen?

Dags att begära att ditt prov förstörs. Nejtalonger för barn och vuxna kan rekvireras från adress: Stockholms Regionala Biobankscentrum, Box 4151, 14104 Huddinge.

Staten borde inte äga dina patientdata

https://www.facebook.com/groups/anonymapatienter/

När Anna Lindh mördades och polisen använde PKU-registret för att få fast mördaren gick jag ur. Jag fyllde i några rader och skickade in. Efter ett antal veckor eller en månad fick jag ett papper med en underskift på att jag var borttagen men jag tvivlar på det. Antagligen förflyttades mitt prov bara från PKU-registret till de presumtivt misstänktas arkiv. Staten är kriminell och jag ser med glädje på hur den håller på att krackelera, eller åtminstone förlora greppet över vissa delar av bl.a. Malmö och Stockholms förorter.

Sverige är på väg att bli en polisstat.

Jag har svårt att förstå vilka nackdelar det medför om polisen tillåts använda uppgifter från registret, om vi bortser från kriminella individers ovilja att bli uppspårade. För min egen del får man gärna spara blod om det kan vara till nytta för mig själv eller andra. Det finns ju dokumenterade fall där oskyldigt anklagade blivit friade tack vare blodregistret.

Jag är dessutom positiv till kameraövervakning om det kan avskräcka brottslingar eller bidra till att spåra upp dem. Vissa människor tycks ha en sjuklig rädsla för all slags övervakning trots att det kan vara till fördel för dem som inte har några lik i garderoben.

Det skulle inte heller falla mig in att skriva anonyma inlägg på diskussionsforum eftersom det kraftigt minskar trovärdigheten hos dem som gör så, åtminstone hos dem som är bosatta i Sverige.

Om någon tuffing t.ex. visar mig sin häftiga handgranat och sedan kastar den på polisen så kan ju jag bli fälld för det om de bara kör genom registret.
Det vill jag inte riskera.

Hur någon oskyldig skulle bli friad av registret förstår jag inte.

Du har såklart inga lik i garderoben eftersom du är en del av den politiska makten. Men du kanske ska tänka på hur det skulle vara för dig efter ett regimbyte.

Samma sak med anonymitet. Så länge du stryker makten medhårs så tycker du såklart att anonymitet är fel. Om du var regimkritiker i Saudiarabien kanske du skulle tycka annorlunda. (Du tycker säkert redan nu att det är annorlunda med regimkritiker som lever under regimer som du inte gillar. Jag antar t.ex. att du inte tycker att Vita rosen i Nazityskland var fega och saknade trovärdighet).

Jag har sagt det förr och säger det igen, du är rättspolitikens motsvarighet till Zlatan.
Du träffar fullständigt rätt i din slutsatser (som vanligt).

Ändamålsglidning passar inte in här (såsom "kampen mot terrorism" vilket nu är kampen mot "organiserad brottslighet" istället) utan här är det nog frågan om rent och skärt bedrägeri.
Forskning som blir ett tvångsmedel (en indirekt form av ofrivillig DAKTning), det är på juristsvenska anmärkningsvärt.

Angående vissa debattörers (inte bara Hedström) motstånd mot anonymitet, ja man kan förstå att de är trötta på de troll som riktar in sig på person istället för sak. Men, att för den sakens skull vara helt emot anonymitet, det är bara riktigt jäkla korkat.

Se bland annat det källskydd som än så länge kan ges till allmänhet som vill tipsa journalister om oegentligheter i vårat land. Om man anammar Hedström mfls tänk, då skulle även det vara en omöjlighet.

Politikerna å sin sida, de är för anonymitet när det kommer till de som åtnjuter straffprocessuella tvångsmedel eller andra former av maktinstrument. http://www.dagensjuridik.se/2016/05/domstol-sagar-regeringens-forslag-om...

Jag utgår från att vi talar om ett register i Sverige och inte i Saudiarabien. Regimbyte kan ske och register kan missbrukas, DNA kan planteras, handstilar förfalskas, falska vittnesmål, personnummer utnyttjas osv. men varför ägna vår relativt korta livstid åt konspirationsteorier och förföljelsemani (paranoia)? En utmärkt beskrivning av denna sjukdom och dess symptom kan läsas på följande länk
http://symptomen.se/symptom/paranoia/

När det gäller anonyma insändare avser jag främst dem som ägnar sig åt personangrepp och tror sig vara stora tuffingar så länge ingen vet vilka de är. De kan jämföras med småungar som retar någon och därefter gömmer sig bakom sin storebror eller mammas kjolar. Att se dem som "regimkritiker" är närmast löjeväckande. Vem bryr sig om åsikter som saknar ett ansikte?

Jag har (såvitt jag kan minnas) under mina 70 år på jorden aldrig uppträtt anonymt i något som helst sammanhang och alltid haft mitt telefonnummer i katalogen. Det har hänt att olika människor "spårat mig", de flesta dock utan avsikt att skada.

Kan någon på ett objektivt och sakligt sätt berätta vilka negativa effekter som ett blodregister kan medföra i dagens Sverige? Nu bortser jag från dem som lider av paranoia eller av olika skäl inte vill att polisen ska kunna bevisa kriminell verksamhet!

Jag har läst kommentarerna du länkade till men det handlade inte om svenskar i största allmänhet som skriver anonyma insändare eller liknande. När det gäller poliser, åklagare, domare och diverse andra med yrken som direkt hamnar i konflikt med grov organiserad brottslighet då finns det utan tvekan behov av att iaktta försiktighet. I viss mån kan det väl också gälla nämndemän, men jag har personligen aldrig känt någon större oro även om jag varit med och dömt personer som haft kopplingar till kriminella gäng.

Jämförelsen med f.d. Sovjet är närmast symptomatisk för dem som till varje pris försöker hitta exempel på risksituationer, inte minst de som lider av paranoia. Man måste skilja mellan seriösa samhällskritiker som sakligt granskar myndighetspersoner, kanske med hjälp av källor som behöver vara anonyma. Den som däremot till varje pris hävdar rätten till anonymitet enbart med syftet att leka "internettroll" eller skriva anonyma insändare i papperstidningar visar ett sjukligt beteende.

De som vill framföra kritik mot sin arbetsgivare eller liknande måste ibland vara försiktiga, men det beror på en sjuk lagstiftning som sätter munkavle på de anställda. S.k. "visselblåsare" behövs, vilket Snowden gav bevis för, men då handlar det inte om smärre systemkritik utan om att avslöja brottslig verksamhet. Då spelar det ingen roll om vi har blodregister eller inte, då behöver man inte heller heta Assange för att känna oro för myndigheternas makt.

De som lever med skyddad identitet eller av andra skäl har stor anledning att känns rädsla bör naturligtvis avstå från att skriva insändare eller på annat sätt uttala sig så att kriminella kan spåra dem.

Det finns mycket i vårt samhälle som jag inte gett mitt medgivande till men av olika skäl ändå tvingas acceptera. Ett generellt register över alla medborgares blod kan inte jämställas med ett misstankeregister hos polisen, däremot kan det användas för samkörning vilket är två olika saker. Om polisen hittar blod eller annan typ av DNA på en brottsplats kan det användas för att spåra dess källa men också användas för att indirekt fria oskyldigt anklagade. Förekomsten av DNA som inte kan kopplas till en primärt misstänkt kan istället direkt peka ut någon annan som misstänkt.

Register kan missbrukas, även polisens och sjukvårdens register, men huvudfrågan är alltid i vilken mån som fördelarna kraftigt överväger gentemot diffusa nackdelar och vissa personers allergiska reaktioner mot att finnas registrerade.

Är du fascist? Vill du leva i en fasciststat? Flytta härifrån.

Men tänka sig Hans, där har du fel. Det handlar just om någon som riktat kritik mot staten iform av bland annat artikel i Göteborgs Posten där till och med Riksåklagaren var föremål för kritik från JO pga medborgarens uppgifter.

Så att som du, per automatik avfärda folk med att de är "paranoida" (psykiskt sjuka) eller kriminella ("handlar inte om svenskar i största allmänhet" mao du insinuerar att det är kriminella individer enbart som kan råka ut för illegala metoder av svenska staten), det är både bekvämt och riskfritt. Frånsett att man då och då får stå med dumstruten på (som i det här fallet).

Jag vidhåller nog att du har ett tråkigt förhållningssätt till dina meddebattörer och att du genom att per automatik avfärda folk som psykiskt sjuka (när de inte delar din världsåskådning), har ganska mycket gemensamt med hur Sovjet behandlande sina oliktänkande medborgare (läs systemkritiker).

Din slutkläm är helt fantastisk, du efterfrågar objektivitet och saklighet samtidigt som du deklarerar att du tänker avfärda alla meningsmotståndare som paranoida alternativt kriminella element.

Så undrar du varför folk vill skriva under anonymitet...

Jag ställer inte högre krav på andra än på mig själv!
Var har jag skrivit att alla meningsmotståndare är paranoida eller kriminella?

Först och främst avses inte är seriösa debattörer även om vi har helt skilda åsikter men argumenterar på ett sakligt sätt och håller sig någorlunda inom ramen för ämnet. Är du jurist? Du tycks ha en viss förkärlek för att måla allting i svart och vitt och sakna förmågan att se nyanser. Naturligtvis vill jag inte pådyvla alla jurister denna fördomsfulla åsikt och passar därför på att redan i förväg be icke berörda om ursäkt!

De som anonymt börjar skrika om Sovjet, Nazityskland osv. avfärdar jag däremot som icke seriösa, men jag förstår varför de inte vill skylta med sina riktiga identiteter. En granne eller någon i deras bekantskapskrets kanske läser och börjar undra vad det är för slags människa de lärt känna eller umgås med! Bäst att be polisen kolla i sitt spaningsregister, psykiatriska mottagningars register osv.

"Kan någon på ett objektivt och sakligt sätt berätta vilka negativa effekter som ett blodregister kan medföra i dagens Sverige? Nu bortser jag från dem som lider av paranoia eller av olika skäl inte vill att polisen ska kunna bevisa kriminell verksamhet!"

Läs själv och du finner exakt vad jag skrev att du gör dig skyldig till.

Alexandra!
Det är naturligtvis upp till var och en att ha en åsikt om vilka register man vill ingå i eller ej. Många register kan missbrukas om de hamnar i fel händer men också vara till nytta för en större allmänhet om de används på rätt sätt.

För min egen del har jag inga reservationer mot att ingå i ett PKA-register även om det skulle bli obligatoriskt. Däremot vänder jag mig emot att försäkringsbolag ska få tillgång till liknande register eftersom de bedriver en rent kommersiell verksamhet med enda syftet att tjäna pengar på människors sjukdomar och olyckor samt brottslig verksamhet.

Staten är också kommersiell. Den uppstod som bekant som en maffiaorganisation som "erbjöd" "beskydd" och tjänade pengar på detta. Jag har aldrig hört talas om att staten avskaffat denna affärsidé så så vitt jag kan se är den lika kommersiell nu som när den uppstod.

Det var länge sedan jag stötta på någon så sossefierad person som du. Men även Popper var socialdemokrat och du är ju utan tvivel en av det öppna samhällets fiender. Med Poppers tankar: vad krävs för att du ska inse att din registerpositiva inställning kan anses som falsifierad?

Ja du, den ironin gick mig helt förbi och troligen även hos alla andra som läste budskapet.

Nej, det behövs inte missförstås eller förvrängas, du är nu rätt så tydlig med vart du står i rättssäkerhetsfrågor och vad det nu verkar, demokratin i största allmänhet (yttrandefrihet är en ganska så grundläggande sak i densamma).

Jag hade högre tankar om dig (läser oftast dina kommentarer men brukar inte kommentera dig) än vad du nu har visat dig god för.

Nej Hans, jag är inte jurist (trots att du först trodde så redan för 1.5år sedan och hängde upp dig på det, istället för vad som framförs).

Om jag nu väljer att skriva under mitt fullständiga namn här, och du då fortsätter att tillskriva mig och andra meningsmotståndare psykiatriska diagnoser, begriper du då att du gör dig skyldig till förtal?

Det du har framfört här i kommentatorsfältet är i mitt tycke jäkligt obehagligt och det känns rätt så uppenbart att du skiter fullkomligt i vad som framförs och du är istället helt inriktad på VEM som framför det.

Det känns trevligare om jag har en meningsmotståndare som ställer upp med sin rätta identitet och inte gömmer sig bakom påhittade sådana. Även om jag inte känner till dennes utseende eller i övrigt har kunskap om vem han eller hon är så minskar det åtminstone känslan av att diskutera med ett spöke utan ansikte.

Det jag främst vänder mig mot hos anonyma skribenter är personangrepp och att de inte vågar stå för sina åsikter offentligt. Det finns människor som låtsas vara tuffingar så länge de skriver anonymt på internet, men som i verkliga livet knappt vågar öppna munnen och uttrycka en personlig åsikt i närvaro av andra.

Om du uppfattar mina inlägg som förtal motser jag gärna hänvisning till lämplig paragraf i brottsbalken och relevanta prejudikat i ärenden av detta slag, alternativt polisanmälan så att vi kan träffas inför domstol och diskutera vidare.

Avslutningsvis bryr jag mig inte om vem du är, kanske du är min närmaste granne? Även om du uppfattar mina åsikter som obehagliga så står jag för dem utan att gömma mig bakom enbart ett förnamn eller helt påhittade användarnamn. Det kan också nämnas att det är långt ifrån bara jag som anser att man bör stå för sina åsikter med sitt rätta namn, även om det bara är ett fåtal på detta forum som faktiskt gör det.

Det är väl knappast frågan om personangrepp, när man påtalar att det är "ett sovjetlikt tänk" när du drar till med länkar till psykiatriska diagnoser samt ständigt tillskriver folk psykiska sjukdomar så fort desamma inte delar din ståndpunkt.

BRB 5kap 1,2,3§ (jag reviderar nog min uppfattning till att du nu eventuellt uppnår kriteriet för grovt förtal) se bla kommentar "Om ett meddelande lämnats i en kränkande form, fått stor spridning genom till exempel publicering på Internet samt varit ägnat att medföra allvarlig skada, kan det tyda på att det är fråga om grovt förtal. Se NJA 1992 s. 594

Men varför skall jag hänvisa till lagrum? Du är ju som bekant någon som utövat statsmakt (du brukar påtala att du är fd nämndeman) och torde iom det ha full koll på hur lagar är skrivna samt hur de skall tolkas.

Det som räddar dig är just att jag kommenterar under pseudonym vilket gör att du ej kan göra dig skyldig till förtal (men som sagt, jag skrev under förutsättning att jag nu istället skulle kommentera under fullständigt namn).

Fredrik1 eller vad du nu heter!
Du visar en bristfällig förmåga att kunna diskutera utifrån mer allmänna begrepp, du tror eller låtsas tro att allting avser just din person. När jag skriver om personangrepp har jag inte pekat ut just dig som ansvarig, däremot påstått att när så sker från någon oavsett vem det är, då är det nästan alltid från anonyma skribenter. Du skrev själv tidigare 07.18 "Angående vissa debattörers (inte bara Hedström) motstånd mot anonymitet, ja man kan förstå att de är trötta på de troll som riktar in sig på person istället för." En beskrivning som jag helt instämmer i.

När du sedan hänvisar till brottsbalken gör du det fiktiva antagandet att jag skulle göra mig skyldig till förtal om jag känner till ditt rätta namn. Först och främst utpekar jag inte någon bestämd person för att vara psykiskt sjuk, däremot påstår jag att det hos många finns en oberättigad grad av misstänksamhet och förföljelsemani i tron att de riskerar en massa övergrepp, vilket enligt bifogad länk beskrev en del av de symptom som kan antyda viss grad av paranoia. Min formulering utgör således inte en spridning av ett konkret påstående att just du skulle ha en fastställd diagnos som kan vara av kränkande art.

Den som jämför med NJA 1992 s.592 får knappast någon vägledning i bedömningen av vad du påstår gränsa till grovt förtal av dig. För övrigt är det den som påstår att någon gjort sig skyldig till brott som har bevisbördan, vanligtvis åklagaren medan den misstänkte inte har någon skyldighet att känna till relevanta lagrum. Jag tror inte du hade kommit långt även om du presenterar dig med fullständig identitet.

Fredrik1, jag ångrar inte ett ord av det jag skrivit tidigare eftersom det inte innehöll en tillstymmelse till förtal av varken känd eller anonym person, utan endast min personliga åsikt om människor som tycks lida av förföljelsemani och misstror allt och illa, inte minst när det gäller register och kameraövervakning. Personligen brukar jag istället fundera över vilka för- och nackdelar som finns.

Dataregister och övervakningskameror kan bidra till minskad brottslighet och ökad möjlighet att få tag i misstänkta personer vid t.ex. mord och andra grövre brott, men tycks för en del ha lägre dignitet än det ganska diffusa begreppet "personlig integritet" som tolkas och värderas extremt olika av dem som diskuterar detta ämne.

Du har uppenbarligen en mycket hög uppfattning om din egen debatt- och argumentationsförmåga, en åsikt som jag inte instämmer i men var och en blir väl salig på sin tro?

Den person som kallar sig "f.d. hovrättsassessor" ger intryck av att vara väl insatt i såväl juridik som domstolsprocesser och brukar aldrig hänge sig åt den "debatteknik" som du stundtals begagnar dig av. Märk väl att jag kl 10.19 skrev "Först och främst avses inte seriösa debattörer även om vi har helt skilda åsikter men argumenterar på ett sakligt sätt och håller sig någorlunda inom ramen för ämnet".
Jag har aldrig sett att han eller hon börjat referera till f.d. Sovjet eller på annat sätt misstolka andras inlägg i den grad som du gör.

Hans Hedström eller vad du nu kallar dig för,

Jag har själv arbetat inom demensvården och där upplevt hur äldre människor (ofta män) kan sitta och vara elaka och upprepa saker till förbannelse, utan att de själva har den minsta insikt om det.

De förmår inte att på ett korrekt sätt tolka sin omgivning eller att förhålla sig till densamma. Det här är ett stadie som kan komma sig smygandes på.

Det här säger jag bara rent generellt och i allmänna termer. Det riktar sig därför inte till varken någon specifik person eller grupp.

Med det här sagt, när din enda sakliga poäng är att personlig integritet är ett ganska så diffust begrepp och inte värt att strida för (ja, nu tolkar jag dig exakt lika illa som du tolkar mina inlägg), så känner jag att det är inte värt att gå i polemik med någon som har så pass här ömma tår som du har (man får inte ens nämna "sovjetlikt tänk" oavsett vad du drar till i raljerande med).

Får önska dig fortsatt trevlig sommar samt lycka till med ditt fortsatta lobbande för sänkt rättssäkerhet och "ändamålet helgar medlen"-tänk.

Ps.

Det här skulle väl vara förträffligt http://sormlandsbygden.se/2016/02/kamera-ersatter-nattbesok/

och tänk om man till och med skulle kunna få förmånen att vara uppkopplad mot låt säga LKC så att man kan följa gamlingarna i realtid. Man vet ju aldrig om de skulle kunna få för sig att begå något brott mitt i natten.

Att det här först var tänkt som vård och ett hjälpmedel i densamma, det är inte så noga. Man vill sätta fast potentiella brottslingar, eller vill man inte det?
Säger man nej, då är man antagligen paranoid eller bara en sådan där som inte har rent mjöl i påsen.

Personlig integritet, ett mycket diffust begrepp.
Vassego

Inser du inte att ditt raljerande om paranoia faller rätt platt i just den här kontexten: om någon i januari 1975 sa "nej, ni får inte ta ett blodprov eftersom jag tror det här registret kommer drabbas av ändamålsglidning etc etc" hade du sannolikt avfärdat detta som paranoia, eller hur? Men oj, du hade fel och den "paranoida" hade rätt.

Staten är din fiende. Så enkelt är det. Staten tar en stor del av dina pengar och använder dem för att tvinga dig att leva ditt liv på ett sätt du inte vill.

Det finns över 100 Hans Hedström i Sverige. Du är lika anonym som jag.

Bevisa att du aldrig uppträtt anonymt.

Alla register läcker. Det fattar inte din generation som inte har en mogen relation till IT. Ett aktuellt exempel är den läckta e-posten SD-toppar skickat. Skulle du vilja att din privata korrespondens kom ut på det sättet? Skulle du vilja att brister i ditt DNA som tex tyder på låg intelligens blev offentliga när du söker arbete?

Eftersom jag vid flera tillfällen nämnt att jag varit nämndeman vid Nyköpings tingsrätt borde även måttligt begåvade kunna hitta mig. Det finns även de som "spårat" mig och tagit personlig kontakt och de har kanske använt något som heter www.hitta.se.

"Bevisa att du aldrig uppträtt anonymt" ett så korkat krav att det knappt är värt att besvara. Om du betvivlar detta så få du väl försöka hitta bevis för motsatsen! Du kommer inte att lyckas.

I övrigt förstår jag inte vad PKU-registret eller DNA har med SD:s kapade mail att göra, men jag saknar ju "en mogen relation till IT"! Den som författar ett inlägg som ovan ger intryck av att ha de brister i DNA som du refererar till.

Poängen är att du inte kan bevisa att du aldrig uppträtt anonymt, alltså saknar påståenden om att du aldrig gjort det värde.

Du förstår inte vad konceptet "alla register läcker" och att den läckta SD-e-posten är ett aktuellt exempel på en sådan läcka? Ok, men då förstår du inte mycket alls och bör kanske hålla en låg profil med dina åsikter i frågor som kräver intellektuell förmåga?

"Det finns ju dokumenterade fall där oskyldigt anklagade blivit friade tack vare blodregistret."

Kan du nämna något eller några exempel? PKU-provet kan matchas mot ett annat spår vilket var vad som gjordes med Mijailo Mijailović då Polisen misstänkte Mijailović och jämförde hans PKU-prov med spår på mordvapnet. PKU-provet skulle härvidlag komma till nytta i fall en oskyldig misstänkt vägrar lämna DNA-prov men varför skulle vederbörande vägra det?

"Det skulle inte heller falla mig in att skriva anonyma inlägg på diskussionsforum eftersom det kraftigt minskar trovärdigheten hos dem som gör så, åtminstone hos dem som är bosatta i Sverige."

Det finns ca 123 Hans Hedström i Sverige. Var god publicera ditt fullständiga personnummer och adress eftersom annat undergräver din trovärdighet.

För egen del har jag inget problem med om staten tillhandahåller ett biometriskt register där de har rätt att söka efter misstänkta. Jag har inte heller något problem med om staten tillåts montera upp övervakningskameror i folks hem. Så länge allting bygger på frivillighet och att medgivandet kan återkallas när som helst. Den grundliga frågan är just vad staten ska tillåtas göra utan medgivande – inte vad som dystopiskt riskerar att ske med uppgifterna.

För egen del gick jag ur PKU-registret så fort jag blev varse om dess existens vilket jag grundade på mitt principiella ställningstagande att jag vill begränsa uppgifter om mig som jag själv inte har tillgång till. Det kan även erinras att det av Nej-talongen framgår att prover antingen förstörs eller avidentifieras vilket är en standardformulering. Innan jag gick ur registret intygade en person verksam vid det att alla prov bränns upp om en person återkallar sitt samtycke.

Jag gjorde en genialisk Google-sökning och fanns två exempel där PKU-registret använts för att fria oskyldigt dömda, nämligen Yasser Askar (mordet på puben Broder Tuck 1998) och spädbarnsmord i Gustavsberg 2002 https://sv.wikipedia.org/wiki/PKU-registret

Märkligt nog får jag en känsla av att du också kallar dig "lg" eftersom ni båda näst intill samtidigt tycks ha undersökt hur många som heter Hans Hedström, trots att ingen tidigare har gjort just den redovisningen. Ett märkligt sammanträffande eller hur?

Även om jag tillhör en gammal och mossig generation (70 år i februari) så är jag inte så dum att jag publicerar mitt fullständiga personnummer via internet. Å andra sidan krävs det ingen akademisk IT-utbildning för att leta rätt på dylika uppgifter, men det är ingen ide att söka mig via polisens belastningsregister.

Vågar du använda mobiltelefon i dagens IT-samhälle? Tänk på hur ofta polisen spårar kriminellas rörelsemönster och t.o.m. plockar fram raderade SMS ur telefoner!

Rättelse!
Vi har ju t.o.m. hunnit in i juni månad.
Ett söktips till den "duktige" sökaren lg: Vad är 2016-70?

Eftersom Dagens Juridik av någon anledning tog bort min kommentar skriver jag en ny.

Referensartikeln till Wikipedia-artikeln beskriver att Polisen använde PKU-provet för att matcha det mot spår som redan erhållits. Alltså fyllde inte PKU-provet någon universell funktion. Du som är en duktig nätsökare kan förslagsvis ta reda på varför Polisen valde att matcha mot PKU-provet i stället för att t.ex. låta göra en topsning.

Jag har en mobil med ett oregistrerat kontantkort. För att Polisen ska få ut mobildata behöver de begära ut uppgifterna retroaktivt efter misstankar. PKU-provet skulle emellertid fylla funktionen som statens proaktiva register.

Varför publicerar du uppgifter om dig själv som gör att du går att identifiera men vägrar konsekvent publicera ditt personnummer? Det är inkonsekvent och förtar argumentet att den som skriver under egen identitet per automatik erövrar mer förtroende.

Jag och lg är inte samma person.

Det är inte liten ändamålsglidning.
Fattar inte hur forskarna inte högljutt protesterar, då databasen kan blir helt värdelöst på grund utav att de måste klura hur stort skadan är. Det kan sluta med att det inte fyller forskarnas ändamål alls, de kan sluta med att den läggs ner då forskarna är exklusiva ägarna av databasen. Politikerna har ingen impuls kontroll och kan med lätthet förstöra något de inte förstår eller äger. Men det är inget nytt

Ibland blir jag fundersam över hur vissa personer tänker när det gäller PKU-registret. PKU-registret är fullständigt oanvändbart i brottsspaningar. Först när eller om det finns en misstänkt i ett ärende så blir det användbart genom att polisen då kan begära ut material för att därefter skapa en DNA-profil. Det borde väl ligga i allas intresse att kunna binda en misstänkt till ett brott eller fria denne från misstankarna.
Finns ingen misstänkt får man inte fram någon sådan genom PKU-registret. För att direkt få fram en misstänkt krävs i så fall att alla PKU-prov omvandlas till DNA för att bli praktiskt användbart i spaningar. Jag har inte tolkat utredningen på annat sätt än att just när man har en misstänkt ska få begära få ut material för att skapa en DNA-profil. Jag anser det mer stötande om inte allt görs för att fria eller fälla genom att använda blod från PKU.

Det handlar om samtycke från en misstänkt. Finns inget sådant är DNA från pku-registret ett övergrepp, Vad annars... Svara mig vad det är om inte ett övergrepp ifall inget samtycke finns?

Du har skrivit för fort, dina tankar har inte hunnit med och du vet för lite vad du skriver om.

Känn igen ironi när du ser den. Man får inte plocka hårceller från ett cellgolv. Fundera på varför?

Poliser och politiker borde under tjänstetid ha fotboja och "soundrecorder" så att vanligt folk kan övervaka vad dom sysslar med och se till att inget brottsligt begås. Poliser, politiker och andra tjänstemän som begått brott i tjänsten borde dessutom få sina påföljder multiplicerade med fem. Endast så kan folk återfå förtroendet för sina makthavare.

Om det hade varit exempelvis 10 års fängelse för att ha fört brottsliga register, lämnat ut patientinfo eller DNA för ur PKU-registret för brott som inte kan ge livstid alt. minst 4 år så tror jag inte att allmänheen hade känt sig kränkt.

Okej då. låt registret användas i brottsutredningar men isf på villkor som bevarar maktbalansen mellan folket (allmänheten) och makthavarna (staten). Ett exempel kan vara just femdubbling av påföljder som utdöms till någon som begått brott i tjänsten.

Kommer domstol fram till att en tjänsteman som olagligt slagit bland patientinfo ska få en månads fängelse så varför inte ge tom 10? Tänk så tillfredställande för vanligt folk att verkligen få se politiker skaka galler. Tänk vilken tillit det hade skapat i samhället. Först då vore det läge att ev. ge poliser tillgång till PKU-registret.

Undrar om någon terrorist, eller annan grovt kriminell, kommer att vara kvar i PKU-registret per den sista december 2017.

Personligen tycker jag att försäkringsbolag, precis som Skatteverket, Försäkringskassan, Lexbase och Piscatus, självklart skall ha samma möjligheter som polisen att göra slagningar i registret, så länge det - som i dagsläget - är frivilligt att ingå i nämnda register.

Hmm, det är ju en intressant aspekt. Låt Uppdrag Granskning fördjupa sina granskningar genom att scanna av relevanta hotellrum, restaurangbord osv efter DNA och sedan kontrollera allt mot PKU. Eller enskilda individer som behåller ett hårstrå från sina hemsläp. Ställer mig försiktigt positiv till ditt förslag - eftersom jag inte kan komma på ett bättre sätt att kampanja mot PKU och registrering överhuvudtaget.