Skip to content

Blodprov från forskningsregister kan öppnas för brottsutredningar - och försäkringsbolag

Foto: Michael Conroy / AP

Åter igen utreds frågan om blodprover från PKU-registret ska få användas i brottsutredningar. Också frågan om försäkringsbolag ska kunna få tillgång till blodproverna ska undersökas. Tidigare utredning stoppades efter farhågor om att färre personer skulle vilja vara med i registret.
 

PKU-registret är en biobank vid Karolinska Universitetssjukhuset med blodprover från barn födda i Sverige 1975 eller senare.

Även om biobanken upprättades i forskningssyfte har polisen ibland begärt att få tillgång till det - bland annat i spaningen efter utrikesminister Anna Lindhs mördare.

Lag om humanbiologiskt material
Nu ska utredaren Johanna Adami göra en översyn av den lag som rör hanteringen av humanbiologiskt material. 

 Förutom att utreda om blodprover från PKU-registret ska kunna användas i brottsutredningar ska utredningen klargöra om försäkringsbolag ska kunna få tillgång till prover i biobanker. Det ska också undersökas om vävnadsprover från avlidna ska kunna användas vid utredning av föräldraskap och vid större katastrofer.

Utredning stoppad tidigare
Också den tidigare Alliansregeringen lät göra en utredning om en ny biobankslag. Men just frågan om blodprover ur PKU-registret stoppades genom ett tilläggsdirektiv av dåvarande socialminister Göran Hägglund. Farhågan var att färre skulle vilja ha sitt blod lagrat i biobanken.

Utredningen ska vara klar senast sista december 2017.

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt