Skip to content

Omhändertagen och olagligt inlåst begär åtta miljoner för tio års lidande - får 44 000 av JK

Foto: Armando Franca/AP/TT

I media blev de kända som ”Nordmarksbarnen” sedan socialtjänsten omhändertagit dem i ett infekterat ärende som senare underkändes av JO. Flickan krävde åtta miljoner kronor av staten för tio förstörda år - men får 44 000 av JK.

 

Två syskon, 11 och 14 år gamla, omhändertogs 2005 med stöd av LVU eftersom socialnämnden i Filipstad ansåg att "deras hälsa och utveckling kunde skadas på grund av bland annat utebliven skolgång och konflikter mellan föräldrarna".

Barnen hade hållits hemma från skolan i flera år och föräldrarna låg i en infekterade vårdnadstvist.

Barnen flyttades till ett familjehem som de rymde från efter bara några timmar. De flyttades då istället till ett särskilt ungdomshem som drevs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Där låstes syskonen in med stöd av LVU tillsammans med äldre ungdomar med drog- och anpassningsproblem. 

Som skäl för beslutet att placera syskonen på behandlingshemmet hänvisade myndigheterna till socialtjänstens utredning och att pappan hade tagit med sig barnen mot mammans vilja samt att de var ”starkt rymningsbenägna”.

Pappan hade vårdnaden om barnen. 

Placeringen fick förödande konsekvenser
Socialnämnden tog under flera år olika beslut som handlade om att tvångsomhänderta syskonen. Alla beslut överklagades av pappan och vandrade fram och tillbaka mellan dåvarande länsrätten (nuvarande förvaltningsrätten) och kammarrätten och Socialnämnden. 

Syskonen vistades på behandlingshemmet i två och ett halvt år och rymde flera gånger.

Media uppmärksammade deras situation och 2007 publicerades ett ”skakande” brev från flickan, kallad ”Nordmarksflickan”, som då var 13 år gammal. Placeringen hade enligt flickan fått förödande konsekvenser för henne vilket hon också berättade i intervjuer många år senare.

Situationen beskrevs som en ”alltmer tillspetsad konflikt” där ”socialen och dåvarande länsrätten ställt sig på mammans sida”. 

På rymmen i tre år
År 2009 fick mamman vårdnaden om barnen och socialnämnden fortsatte att försöka omhänderta flickan med stöd av olika bestämmelser i LVU men gav till slut upp 2013. Då hade flickan enligt egen utsago varit ”jagad” och ”på rymmen” i tre år.

Pappan gjorde två anmälningar till Justitieombudsmannen om att barnen varit ”inspärrade” på behandlingshemmet utan att det fanns nödvändiga domstolsbeslut för detta och överlämande ”hela omhändertagandet för granskning hos JO”.

Var ett olaga frihetsberövande enligt JO
JO riktade allvarlig kritik mot Socialnämnden i Filipstad när det gällde placeringen av barnen på den låsta enheten på behandlingshemmet eftersom det beslutet saknade laglig grund.

Enligt JO hade syskonen de facto varit utsatta för ett olaga frihetsberövande. 

Flickan ansökte om skadestånd av staten med åtta miljoner kronor för lidande på de grunderna att hon var olagligt frihetsberövad på det sätt som JO konstaterat och att myndigheterna har agerat felaktigt gentemot henne under tio år.

Får 44 000 kronor
Justitiekanslern konstaterat nu att flickan varit felaktigt inlåst och frihetsberövad i knappt en månads tid sommaren 2006 och att hon har rätt till ersättning med 44 000 kr. 

JK skriver:

”Det som X (flickan) har anfört och vad som i övrigt framgår av utredningen ger inte underlag för bedömningen att det av förvaltningsdomstolarna har begåtts något sådant integritetskränkande brott som är en förutsättning för att ersättning för ideell skada ska utgå. Inte heller har X rättigheter enligt Europakonventionen överträtts genom något agerande vid sidan av det ovan konstaterade olaga frihetsberövandet. Skadeståndsanspråket för ideell skada med anledning av förvaltningsdomstolarnas handläggning och beslut i LVU-ärendena kan därför inte bifallas.”

JK klargör också att hon inte ”vidtar någon åtgärd med anledning av X klagomål mot socialnämnden eller andra myndigheters agerande”.

Hon konstaterar att JO har riktat allvarlig kritik mot socialnämnden i Filipstad men att det i övrigt saknas förutsättningar att gå vidare i denna del.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

32 comments

JK:s favoritord är väl "inte": Bara att stoppa in det ordet på väl valda platser och sedan är den arbetsdagen över.

Otillständigt.
Men de ska ju såklart gå till tingsrätten istället för till motparten.

Det här känns så fel, jag har pratat med henne och det är enligt mig mycket konstigt att det hamnar på en så låg nivå runt ersättning, det kan ju inte finnas någon som tycker det här är rätt, då måste ju personen vara sinnes slö, för helt sjukt, inlåst med vuxna drog missbrukare. Jag tror inte längre på Sveriges hykleri, vi borde skämmas. Hennnes fall är skrämmande verklighet

Det här gör riktigt ont i mig, men jag vet hennes styrka, hon kommer lägga detta bakom sig, gå vidare i livet, svälja skiten, Men hon var ett bra stöd till, mig när jag var utsatt, det glömmer jag aldrig,

Melinda jag skäms för Sverige,

Ersättningen åsyftar en månads olaga frihetsberövande av staten. Även om den summan kanske borde rundas av uppåt en miljon med tanke på att det är staten som är skyldig så kan inte olämpliga – men inte olagliga – instutionsplaceringar läkas med pengar i efterhand. Erbjud i stället inblandade rätt till betald terapi. Det är tråkigt att samhället blivit så girigt.

Är väl bra mycket vettigare att individen själv får avgöra vad denne vill göra för att läka/gå vidare med sitt liv.

Att i bästa Skarhedska anda, kasta terapi på folk som blivit utsatta för statliga övergrepp, det är ett jävla märkligt förhållningssätt till sina medmänniskor (dvs att man tror sig själv ha tolkningsföreträde gentemot den utsatte).

I en tänkt drömvärd hade saken kunnat riktigt avgöras i en opartisk domstol. Den enskildes motpart utgöres dock av även statens domstol.

Skicka alltså den enskilde på terapi när det är systemet det är fel på.

Din avslutande mening är en klockren sammanfattning över läget i dagens Sverige gällande staten kontra medborgaren.

Ekonomisk ersättning kan svara mot något som ägt rum, i den delen är det också rätt att ersättning ges för den tid som flickan var olaga frihetsberövad. Ekonomisk ersättning har dock ingen psykisk läkande effekt och att du insinuerar att så faktiskt skulle kunna vara fallet visar på låga tankar om personer du inte känner. Du kanske ser varje tillfälle att tjäna dig några slantar men alla är inte lika giriga som du. Om flickan anser sig sakna behov av terapi finns det ingen som tvingar henne till det.

Vad är det som inte har ägt rum förutom det du tycks godkänna (1 månads olaga frihetsberövande)?

Så du anser att du har tolkningsföreträde även där (vad barnen fått uppleva i form av övergrepp under närmare ett decennium i statlig regi).

För din förståelse, flickan vill ha ekonomisk ersättning (skadestånd) och kunna göra vad hon själv behagar med den ersättning.
Om det då landar i terapi eller så en resa till Disneyworld, det ska du ge blanka fan i.

Det här von oben-perspektivet som du och Skarhed anammar, är jävligt obehagligt minst sagt.

Varför ska du ha tolkningsföreträde framför JK och var ska JK:s tolkningsrätt inträda? Vid belopp över 100 miljoner? Om du är så pengasugen kan du göra som många andra och skaffa dig ett jobb eller prova lyckan med en lottorad varje vecka.

Det var du som ansåg att du hade rätten att bestämma över hur flickans ersättningar skulle se ut.
Du tog dig friheten att föreslå "Erbjud i stället inblandade rätt till betald terapi. Det är tråkigt att samhället blivit så girigt." istället för det skadestånd flickan ville ha.

Det finns med andra ord ingen annan än du som har gjort sig skyldig till något användande av tolkningsföreträde (å så givetvis Skarhed).

Vad du anför i övrigt lämnar jag därhän (det är så korkat att det får stå oemotsagt).

Så du är helt plötsligt ense med JK?

För övrigt skrev jag också att jag skulle kunna tänka mig en ersättning på ca en miljon för det olaga frihetsberövandet. I övriga delar är jag ense med JK med tillägget att det som samhällsmodell vore bättre med frivillig rätt till betald terapi.

Ditt användande av halmgubbar är minst sagt tröttsamt. För sista gången, det är du och Skarhed som tror att ni vet bättre än de skadelidande hur de skall använda sina skadestånd (för din förståelse se "terapi som ersättning").

Det är och förblir ett äckligt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor (att nedvärdera dem till någon som inte förstår sitt eget bästa, utan det gör statens så mycket bättre...).

Kan tillägga att de skattepengar som du tror är DINA (precis som Skarhed) är en piss i Mississippi i jämförelse med vad det kostar per dygn när staten har folk inlåsta i SIS eller annan verksamhet.

Det är där du skulle lägga ditt krut (gnäll) om du verkligen var så mån om statskassan.
Men de som brukar gnälla mest om sådant här, det är påfallande ofta de som inte bidrar särskilt mycket till staten (de som har fritid 100% eller möjligen ett dagcenter att gå till då och då).

Jag har sedan länge 100% fritid och har även blivit erbjuden sysselsättning på dagcenter. Min bestämda uppfattning är dock att minst 99,9% av befolkningen är bakom flötet i sådan grad att det inte går att föra ett vettigt/bildat samtal med dem. Min psykiatriker anser dock att det är mig det är fel i huvudet på då jag avviker starkt ifrån normen. Får en del mediciner som skall få mig att bli "normal" men de hjälper föga. Funderar starkt på att istället lämna mellanmjölkslandet för gott. Det lär glädja i vart fal min psykiatriker- Övriga märker nog ingen skillnad utan de kommer att lalla på som vanligt utan att fatta att samhället är sinnesrubbat (se på ministernötterna exempelvis).

Du får väl helt enkelt göra som den eminente GW, som sa i en intervju att han (när det blir för mycket idioti och ondska att förtränga) "tar ett sådant där narkotikaklassat piller, vilket gör att jag får en distans och inte bryr mig om ett skvatt"

OBS, ej ordagrant citat (då jag ej fann artikeln och ej minns exakt hur roligt han formulerade sig).

Svordomar blottar en intellektuell fattigdom .

Inte när de är i en passande kontext. Har du inte stalkat färdigt nu "Anton"? Jag tror att du snart har gjort så.

Vem förde ärendet till JK? En civil stämning hade ju gett bättre rum för korrekt ersättning. Nu när JK dömt är möjligheten till skadestånd stängd..

Att socialen är en grundligen förskräcklig instans med en fatal brist på självkritik vittnar så många fall om..

SIS kan ju inte ge någon människa adekvat behandling... Självskadepatienterna utsätt för en slags vanvård som SIS kallar behandling men förvärrar tillståndet hos de drabbade.. Att medeltidens tvång och regler fortfarande kan kallas för vård är ett skandalöst faktum. Men människor utan talan eller rättigheter kan man ju behandla hur som helst..

PAS är f.ö. en förfärlig verklighet som det krävs intelligens för att bekräfta. Att socialen i stort inte än anser det existera som ett syndrom, trots forskningen om PA fanns redan på 40-talet, är bara förlängningen av det mörker socialen i Sverige representerar och kallar verksamhet..

Dörren är inne alls stängd. Däremot kanske en domstol inte vågar gå emot JK.

Det är flera år sedan någon publicerade sin besvikelse och JK beslut att INTE döma ut skadestånd på en blogg. Tyvärr hade ju inte den drabbade läst igenom skälen för där skrev den dåvarande Lambertz nogsamt och som ett tips att om JK dömde så skulle skadeståndet bli lågt med tanke på omständighetertbliDessutom skulle det då inte kunna bli ett ärende i en domstol. Så noga var Lambertz då iaf.

Jag vet inte vad som skulle hindra en domstol från att döma bara för att statens ombud gett ett bud.

Det har du ju redan sagt och jag har refererat vad JK klargjorde

Men visst det någon hänvisning till lag i det ärendet?
Att statens ombud säger att domstolar inte får pröva mål där statens ombud gett ett bud har ju ingen rättskraft.

"som ett tips att om JK dömde så skulle skadeståndet bli lågt med tanke på omständigheterna utebli. Dessutom skulle det då inte kunna bli ett ärende i en domstol." Mening kom att bli ofullständig. JK klargjorde då för den drabbade varför JK undvikit att döma eftersom skadestånd då inte skulle kunna utdömas en andra gång. Jag fann det klart som korvspad varför Lambertz undvek process eftersom skadan var värd större ersöttning än vad gammal praksis då tillät. Den nu fällda domen av JK tyder ju på att redan Lambertz resonerade rätt. Dessutom var JK tydlig dp i det att ett utslag från JK skulle göra det omöjligt att ta upp i gängse domstol.

Så inget lagstöd, bara ombudets egen uppfattning?

Vilket ombud? Det var JK Om förklarade regelverket. Du kan säkert få svar därifrån om det är likadant idag.
Hur ska jag kunna referera till lagrum jag aldrig sett eller praxis JK är kunnig om?

JK är statens ombud.
Jag bara tänkte att JK kunde ha hänvisat till något lagstöd.

Det gjorde ju JK itan att gå i detalj. Beslutet var alltså att inte processa medan texten om "domskälen" alltså var en försynt hälsning att civilprocessa så skulle ersättningen bli mer adekvat.

Skarhed valde alltså bokstaven istället. Vilket jag ju reda förundrats över att en eventuell juridisk hjälp gjorde minsta möjliga...

Louise i Vetlanda fick inte heller annat än en blygsam ersättning... Trots Socialens skandalösa nonchalans...

Min blygsamma erfarenhet av att hamna i klorna på socialen bli utmålad som Louise pappa utan att ha begått ett enda brott,aldrig gripits, slutat med ett lättare missbruk 10 år innan men ändå bli ett offer för en osannolik lista anklagelser, kliva ner i vnmaktens kalla kamrar utan dörrar och möta hånet, föraktet, nonchalansen, lagbrotten, osv osv. En taskig uppväxt som genom adekvat terapi vändes till något som aldrig slutar förvåna mig. Hitta ett föräldraskap, stoltheten, sina resurser och upptäcka hur glad och kontaktbar ens dotter är för att tvingas bli åskådare hur hennes glädje, förtrolighet, tynar bort för att en människa som inte vågade förändras fick bestämma de fullständigt hänsynslösa villkoren för en uppväxt ingen vill ha tillsamman med en socialtjänst i Jönköping vars kvaliteter saknas i ett mått som får hästväg att se minimalt ut.. Trots många vittnen, parodiska framträdanden i alla domstolar så fortsatte socialen på den inslagna linjen att sätta sin trovärdighet till en mytoman i jättelik offerkofta....

Det borde vara fler stämningar och skapas prejudikat mot den allsmäktiga socialtjänsten vars ullstrumpor onekligen bedrar bärarna på det lagstöd de så ofta visar sig sakna i sina beslut, åtgärder, ingripanden eller andra sidans nonchalans, skriande okunnighet, fördomsfullhet och förutfattade meningar..... Inga diken är för djupa för verksamheten som aldrig vilja bli av med de förfärliga ränderna...

Att det dessutom är en arbetsmiljöfråga vittnar alla offer de anställda, nybakade socionomer hamnar för att bli avvanda sin nogsamma utbildning och ingå tjänstens rustning med dövöron, skum blick och en sits som inte vill släppa taget om ovanan ta sig vatten över huvudet och döma, klubba i sgs allt de sakna utbildning i. Det kanske ligger något eftersträvansvärt i maktens bruk fastän konsekvenserna ideligen borde förskräcka....

Efter att ha läst utifrån en länk ovan om bakgrunden så ser ju anmälan klarare och tydligare ut. Det är ett imponerande hästarbete att sätta ihop så mycket dokument och ställa sina förhoppningar till JK. Att som läsare känna chocken sitta i hur illa hela saken skötts trots all denna mediebevakning är ju en gåta. Vad är det för fel på den allsmäktiga socialtjänsten?

Ta ersättningen som en grundplåt. Leta upp ett förträffligt ombud och stäm kommunen på miljoner.... Terapin av ett erkännande av alla fel, kränkningar och övergrepp de begått, kommer läka själens djupa sår.. likasom etablera de som saknats.

Med förhoppning om att målet kunde bli ett prejudikat kunde socialtjänsten genomgå den reform de undvikit under flera decennier.. Det är en samhällelig skandal att ha en "vatikanstat" regerande och troende på allt utom lag och rätt..