Skip to content

Omhändertagen och olagligt inlåst begär åtta miljoner för tio års lidande - får 44 000 av JK

Foto: Armando Franca/AP/TT

I media blev de kända som ”Nordmarksbarnen” sedan socialtjänsten omhändertagit dem i ett infekterat ärende som senare underkändes av JO. Flickan krävde åtta miljoner kronor av staten för tio förstörda år - men får 44 000 av JK.

 

Två syskon, 11 och 14 år gamla, omhändertogs 2005 med stöd av LVU eftersom socialnämnden i Filipstad ansåg att "deras hälsa och utveckling kunde skadas på grund av bland annat utebliven skolgång och konflikter mellan föräldrarna".

Barnen hade hållits hemma från skolan i flera år och föräldrarna låg i en infekterade vårdnadstvist.

Barnen flyttades till ett familjehem som de rymde från efter bara några timmar. De flyttades då istället till ett särskilt ungdomshem som drevs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Där låstes syskonen in med stöd av LVU tillsammans med äldre ungdomar med drog- och anpassningsproblem. 

Som skäl för beslutet att placera syskonen på behandlingshemmet hänvisade myndigheterna till socialtjänstens utredning och att pappan hade tagit med sig barnen mot mammans vilja samt att de var ”starkt rymningsbenägna”.

Pappan hade vårdnaden om barnen. 

Placeringen fick förödande konsekvenser
Socialnämnden tog under flera år olika beslut som handlade om att tvångsomhänderta syskonen. Alla beslut överklagades av pappan och vandrade fram och tillbaka mellan dåvarande länsrätten (nuvarande förvaltningsrätten) och kammarrätten och Socialnämnden. 

Syskonen vistades på behandlingshemmet i två och ett halvt år och rymde flera gånger.

Media uppmärksammade deras situation och 2007 publicerades ett ”skakande” brev från flickan, kallad ”Nordmarksflickan”, som då var 13 år gammal. Placeringen hade enligt flickan fått förödande konsekvenser för henne vilket hon också berättade i intervjuer många år senare.

Situationen beskrevs som en ”alltmer tillspetsad konflikt” där ”socialen och dåvarande länsrätten ställt sig på mammans sida”. 

På rymmen i tre år
År 2009 fick mamman vårdnaden om barnen och socialnämnden fortsatte att försöka omhänderta flickan med stöd av olika bestämmelser i LVU men gav till slut upp 2013. Då hade flickan enligt egen utsago varit ”jagad” och ”på rymmen” i tre år.

Pappan gjorde två anmälningar till Justitieombudsmannen om att barnen varit ”inspärrade” på behandlingshemmet utan att det fanns nödvändiga domstolsbeslut för detta och överlämande ”hela omhändertagandet för granskning hos JO”.

Var ett olaga frihetsberövande enligt JO
JO riktade allvarlig kritik mot Socialnämnden i Filipstad när det gällde placeringen av barnen på den låsta enheten på behandlingshemmet eftersom det beslutet saknade laglig grund.

Enligt JO hade syskonen de facto varit utsatta för ett olaga frihetsberövande. 

Flickan ansökte om skadestånd av staten med åtta miljoner kronor för lidande på de grunderna att hon var olagligt frihetsberövad på det sätt som JO konstaterat och att myndigheterna har agerat felaktigt gentemot henne under tio år.

Får 44 000 kronor
Justitiekanslern konstaterat nu att flickan varit felaktigt inlåst och frihetsberövad i knappt en månads tid sommaren 2006 och att hon har rätt till ersättning med 44 000 kr. 

JK skriver:

”Det som X (flickan) har anfört och vad som i övrigt framgår av utredningen ger inte underlag för bedömningen att det av förvaltningsdomstolarna har begåtts något sådant integritetskränkande brott som är en förutsättning för att ersättning för ideell skada ska utgå. Inte heller har X rättigheter enligt Europakonventionen överträtts genom något agerande vid sidan av det ovan konstaterade olaga frihetsberövandet. Skadeståndsanspråket för ideell skada med anledning av förvaltningsdomstolarnas handläggning och beslut i LVU-ärendena kan därför inte bifallas.”

JK klargör också att hon inte ”vidtar någon åtgärd med anledning av X klagomål mot socialnämnden eller andra myndigheters agerande”.

Hon konstaterar att JO har riktat allvarlig kritik mot socialnämnden i Filipstad men att det i övrigt saknas förutsättningar att gå vidare i denna del.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt