Skip to content

EU:s nya vapendirektiv rensat - "skadar inte längre svensk jakt och sportskytte"

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Sverige har haft framgång på samtliga punkter i förhandlingarna om ett nytt europeiskt vapendirektiv. Det uppger regeringen. ”Vi fick bort de förslag som skulle ha skadat svenska jakt- och sportskytteintressen”, säger inrikesminister Anders Ygeman.

 

Regeringen har sedan förhandlingarna om ett reviderat europeiskt vapendirektiv inleddes framhållit att svenska jägare och sportskyttars intressen ”ska värnas”.

Nu säger inrikesminister Anders Ygeman att man ”ser resultatet av den linje som Sverige framgångsrikt har drivit i förhandlingarna”.

Enligt regeringen har samtliga punkter där Sverige framförde kritik nu reviderats och de problematiska förslag som från början fanns med har strukits. Det nuvarande förslaget till reviderat vapendirektiv innebär därmed:

  • Ingen utökad femårig tidsbegränsning av licenser
  • Inget krav på obligatoriska läkarundersökningar
  • Inget stopp för internethandel för enskilda
  • Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen för frivilliga skytterörelsen, för muséer och samlare under vissa strikta krav
  • Fortsatt möjlighet att inneha pistol för målskjutning
  • Möjlighet till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller lantbruksgymnasium
  • Gemensamt europeiskt regelverk för förvaring efter svensk modell
  • Strängare märkningsregler som gör det enklare att spåra vapendelar
  • Tydligare regler om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter

Fortfarande pågår diskussioner om gränsdragningen för vilka vapen som inte ska tillåtas för civilt bruk. Sveriges ståndpunkt är enligt regeringen fortsatt ”att de allra farligaste vapentyperna som är konstruerade för strid snarare än för jakt bör ställas under strängare kontroll”.

Men regeringen anser att det krävs en tydligare definition av vilka dessa vapen är. Oavsett definition anser regeringen att regleringen inte ska gälla retroaktivt utan endast omfatta köp och försäljning.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt