Skip to content

EU:s nya vapendirektiv rensat - "skadar inte längre svensk jakt och sportskytte"

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Sverige har haft framgång på samtliga punkter i förhandlingarna om ett nytt europeiskt vapendirektiv. Det uppger regeringen. ”Vi fick bort de förslag som skulle ha skadat svenska jakt- och sportskytteintressen”, säger inrikesminister Anders Ygeman.

 

Regeringen har sedan förhandlingarna om ett reviderat europeiskt vapendirektiv inleddes framhållit att svenska jägare och sportskyttars intressen ”ska värnas”.

Nu säger inrikesminister Anders Ygeman att man ”ser resultatet av den linje som Sverige framgångsrikt har drivit i förhandlingarna”.

Enligt regeringen har samtliga punkter där Sverige framförde kritik nu reviderats och de problematiska förslag som från början fanns med har strukits. Det nuvarande förslaget till reviderat vapendirektiv innebär därmed:

  • Ingen utökad femårig tidsbegränsning av licenser
  • Inget krav på obligatoriska läkarundersökningar
  • Inget stopp för internethandel för enskilda
  • Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen för frivilliga skytterörelsen, för muséer och samlare under vissa strikta krav
  • Fortsatt möjlighet att inneha pistol för målskjutning
  • Möjlighet till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller lantbruksgymnasium
  • Gemensamt europeiskt regelverk för förvaring efter svensk modell
  • Strängare märkningsregler som gör det enklare att spåra vapendelar
  • Tydligare regler om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter

Fortfarande pågår diskussioner om gränsdragningen för vilka vapen som inte ska tillåtas för civilt bruk. Sveriges ståndpunkt är enligt regeringen fortsatt ”att de allra farligaste vapentyperna som är konstruerade för strid snarare än för jakt bör ställas under strängare kontroll”.

Men regeringen anser att det krävs en tydligare definition av vilka dessa vapen är. Oavsett definition anser regeringen att regleringen inte ska gälla retroaktivt utan endast omfatta köp och försäljning.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

55 comments

Man kan fundera över varför skjutglada svenska lekmannaskyttar motsätter sig läkarundersökning.

Det medför krångel och ska man kräva det för licens av olika slag så bör man vara konsekvent.

Om man inte är särskilt insatt i Sportskytte så kan man mycket väl tro att faran är över. Det är bland annat vad som basunerats ut från lite olika håll.

Just nu pågår diskussioner om de allra farligaste vapnen. Dessa vapen är alltså k-pist och AR-15, kalashnikov (i form av SAIGA som är den civila målskjutningsvarianten) tillsammans finns det fler skyttar med k-pist och AR-15 än medlemmar av svenska skidskytteförbundet.

Hur man kan tycka att detta är så små förändringar att sportskyttet inte påverkas, är ungefär som att påstå att ingen jägare påverkas av att man förbjuder vildsvinsjakt.

ingen vid sina sinnes fulla bruk skulle mena på att sportskyttet inte påverkades om man förbjöd skidskyttet (som ju simulerar överfall och förflyttning). Men när fler sportskyttar, i förbundet IPSC (som är större än skidskytteförbundet) påverkas, då heter det något annat.

detta visar med klar tydlighet varför det är viktigt med konsekvensanalyser innan man försöker instifta några nya lagar.

Vidare kan jag tala om att licens kraven för dessa vapen är det absolut högsta vi har. för att inneha ett semiautomatiskt sportskyttegevär i rådjurskaliber krävs aktivt medlemskap och tävlande i över två år, samt att man måste klara av kraven för att inneha pistol, och att man ska ha tävlat aktivt i över två år redan med pistol.

Ställ det i proportion med att ha ett semiautomatiskt jaktgevär i älgkaliber (som inte diskuteras som särskilt farligt då det, och jag citerar, inte "konstruerats för att döda". smaka på det.. vilka jaktvapen skulle vara konstruerade för att skadeskjuta och inte döda? ) vars licenskrav är att du någon gång i ditt liv tagit en jägarexamen. Du behöver inte vara med i ett jaktlag. Du behöver inte jaga aktivt. Du behöver bara gå en ABF kurs, eller en kommersiell weekend kurs.

jag vill poängtera att vi har alltså mängder med folk som har vapen i det här landet, och även om jag kanske misstänkliggör jägarna nu med ovan beskrivning av hur lätt det kan vara att få licens på vapen, så ser jag inga behov av åtgärder. Då vi idag inte kan se så stora problem med vårat nuvarande system att vi behöver förändra det. Den mängden energi som läggs på EUs vapendirektiv när legala vapeninnehavare inte är ett stort problem i EU är helt otrolig.

Angående kommentarer om läkarkontroller. Det finns en mängd problem med läkarkontroller. vilka är kriterierna? Är skytte inte en handikappidrott? Ska man vara fullt fysiskt frisk, eller mentalt? Vilken läkare gör mentala utvärderingar utifrån en fysisk läkarkoll?
Det finns redan idag kontroller där läkare meddelar polisen om en skytt bedöms som inte lämplig att inneha vapen. Eftersom vi inte har haft några större problem i Sverige med detta, trots runt 2 miljoner vapen, och över en halv million vapeninnehavare så ser de flesta hela grejen med extra läkarkontroller som helt onödigt.

Om det är någon grupp som skulle behöva regelbundna läkarkontroller så är det kanske de som mer än en gång i månaden hänger på krogen. det kanske är rimligt att tro att krogvåldet skulle minska om alla som uppsökte en krog var tvungna att visa upp ett färskt läkarutlåtande. låter det helt idiotiskt!? Ja jag håller med.. Men jag hävdar att det skulle hindra fler skadade än läkarutlåtanden för att få vapenlicens. någonstans måste man göra en bedömmning av hur stor effekten kan tänkas bli av att införa något, och ställa saker i proportion. 600 000 personer som minst var femte år ska ha ett nytt läkarintyg, som då skulle ge en minskning med mord med hur många procent? med tanke på att 2 vapenbrott per år utförs av dessa 600 000 så kan du gissa vad det kostar och vad det smakar med läkarutlåtanden.

Mina fem öre.

Det finns två allvarliga missförstånd från politikernas sida:
1. Helautomatiska vapen är inte farligare än halvautomatiska.
2. Militära vapen är inte designade för att döda.

Rubriken är missvisande eftersom man vill förbjuda den vanligaste typen av halvautomater samt alla pistoler

Här en intressant diskussion om hur två tjänstemän på två olika myndigheter råkat gallra sin email samtidigt då arbetsättet i EU och om medarbetaren har följt rikstagens diriktiv ifrågasatt

https://twitter.com/Vapenkontroll/status/728335480685768705

Ursprunget var begäran om utdrag mail konversationer m
"Beträffande din begäran om kopior av e-postkorrespondens mellan Nils Hänninger och Peter Thorsell så har dessa e-postmeddelanden gallrats ur e-postsystemet."

Av en ren slump har bägge gallrat samtidigt

Hur kan hon skriva i rubriken att det inte längre kommer drabba Svenska vapenägare för att senare i artikeln skriva att gränsdragningen vilka vapen som inte ska tillåtas för civilt bruk inte är klar? Då finns det ju fortfarande en stor risk att sportskyttar och jägare drabbas.

Det är inte klart än att vi som tävlar med ar15 inte kommer drabbas.

Dessutom finns det personer som inom polisen försöker påverka Ygeman att vissa vapen måste bort för att de har fel utseende = skrämmande att sådant får förekomma.

Skulle även se att 5-års licenser för pistol/revolver försvann.

Det är ju dessutom så att jaktvapen i klass 1 är "farligare" än de flesta moderna vapen utvecklade för strid. Det normala för militära vapen är ju att de är i klass 2.

Det farliga antar jag handlar om hög eldkapacitet. Det skulle man ju enkelt kunna lösa genom att licensbelägga magasin.

Det är vanskligt att de lovar att vi inte ska drabbas, samtidigt som vi måste gissa vad politikerna tänker förbjuda. Om de menar just "hög eldkapacitet", då får de visa att det går att definiera på något vettigt sätt, och att det finns samhällsnytta i att förbjuda sådana vapen. Vi närmar oss beslut i EU-parlamentet och vi som berörs av lagen vet fortfarande inte vad man föreslår.

Att ha licens på magasin är ingen bra lösning och drabbar oss som tävlar i IPSC.

Ok, det kanske inte är problem att få intyg om behov av magasin.
Men man klarar sig inte på 2 magasin på tävling, kan som ex nämna att på tävlingen jag deltog på i söndags så fungerade det bra med 20 skotts magasin på 2-3stationer… 30 skotts på 1-2 och 40 skotts hade varit bäst på 1 station.

Sedan är magasin något som går sönder så då går det inte att ha krav att man ska ha licens då ett magasin kan gå sönder 1 vecka innan tävling, då hinner man inte vänta 2-15 veckor på licens.

Måste det till någon mer kontroll så är det bättre att man får visa licens på vapnet man vill köpa magasin till, precis som man får göra för att köpa ammunition.
Är onödigt att krångla till saker mer än nödvändigt.

Och sedan är det väl så att lagar ska prövas så de står i proposition till vad man vill uppnå + konsekvens av detta innan lag antas…
Är bättre om man ägnade sig åt att komma fram med förslag som motverkar brottslingars tillgång till vapen istället för att begränsa för legala vapeninnehavare.

Dessutom tävlar vi civila inte med automatkarbiner, våra vapen är enbart halvautomater (semi auto på engelska).

Men som sagt så kan ju klubbarna ha magasin att låna ut.
Det är ju samma sak med andra licenspliktiga vapendelar, de kan gå sönder precis innan man ska använda dem.

Problemet är ju att det räcker med en dåre som i Port Arthur-massakern eller Breivik för att det ska få extrema konsekvenser. Med licens på magasin skulle man minska den risken ordentligt. Nu kan man ju t.ex. köpa ett halvautomatiskt jaktgevär och köpa 10 stora magasin till det. Men om bara de som har nytta av stora magasin får ha dem så minskar ju risken att nån dåre kommer igenom maskorna.

Jo inskränkningar ska stå i relation till nyttan. Det är det jag menar, att inskränkningen blir liten om bara de som sysslar med skytte som kräver större magasin får ha dem och de bara får ha så många som de måste ha för att kunna öva.

Jag skulle säga att det är en automatkarbin även om den är halvautomatisk.
Men jag trodde att man kunde få licens på helautomatiska karbiner också.

Som sagt så försökte Breivik skaffa illegala vapen, men misslyckades med det.
Om det är för enkelt att skaffa legala vapen så kommer såklart inte de som planerar attentat besvära sig med att skaffa illegala vapen.

Det är ganska svårt att få tag på illegala vapen för den som inte vet var man ska vända sig. Hur många illegala vapenhandlare känner du?
Jag hade förr en del kriminella i min bekantskapskrets, mest pundare. Det rörde sig en del vapen i de kretsarna, men det var mest gamla stulna jaktvapen i uselt skick. De hade också en skriande ammunitionsbrist.
Ska man ha tag i mer kvalificerade vapen så behöver man nog också ganska kvalificerade kontakter.

Men då är vi överens, det bör vara svårt att få licens.

Som med alla illegala varor så måste man såklart ha kontakter, vilket kriminella har eller skaffar sig om och när de behöver. Det är inte svårt att få tag på illegala vapen, man uppskattar tillgången till minst 10 000 vapen, troligen långt fler vilket ska jämföras med ca 4000 st i Sverige stulna vapen under perioden 1995-2010.
Svenska licensvapen är dessutom lättare att spåra då de är numrerade och finns i register.
Angående licens så är det egentligen inte särskilt svårt att skaffa, men det kräver medlemsskap i skytteklubb, ett stort engagemang, uppvisad skjut- och säkerhetskompetens mm som brukar ta ett eller flera år att jobba upp ( beroende på hur mycket man skjuter). Skytteklubben står också för en del av kontrollen att personen är lämplig att inneha vapen och ägna sig åt skytte/jakt. Detta är det ytterst få personer som är beredda att ta om syftet till vapeninnehav är illegal verksamhet, inte minst då de per automatik har ögonen på sig redan när de kliver in i en klubb och svårligen kan operera i det dolda.

automatkarbin får man inte licens på som du kanske vet.
Det är precis den här typen av "lösningar" man får när personer inte är särskilt insatta i hur skytte bedrivs.

Självklart kan du inte se problemen med att skyttar skulle begränsas till att äga 2 magasin, och att resten skulle finnas på klubben (för det är ju ingen internationell sport man reser runt och tävlar i) eftersom du inte har insyn i hur det fungerar.

Alla kan tillräckligt för att ha åsikter om fotboll. Så alla förstår det problematiska att fotbollar bara skulle finnas på klubbarna, och att man inte får ha dom hemma. Men det är för att de flesta har en erfarenhet av fotboll.

Att argumentera kring ett ämne man inte kan, eller har tillräcklig kunskap om leder inte någon stans. Det blir argument from ignorance.

Fundera på vad det är du tror att du åstadkommer genom att begränsa magasin. undersök om det kan stämma. Fundera sedan på vad ett magasin är, och hur det är uppbyggt.
Andra vitala vapendelar är just delar. En pipa till exempel är ett objekt. Ett magasin består av minst 4 delar. En rektangulär plåt, eller blast behållare med bottenplatta, fjäder och patronföljare.
Vilken av dessa delar skall vara licensbelagd? Den rektangulära plåt/plast lådan, fjädern eller patronföljaren (som kan vara en bit platt plåt, eller en bit gjuten plast) Eller är allt innehav av fjädrar, något som kan se ut som en patronföljare samt ett rektangulärt bockat plåtstycke något som ska vara licenspliktigt?

licens för magasin öppnar upp miljarder med frågor. men grundfrågan återstår. Varför?

Jo det kan man få, men tydligen inte helautomatiska.
Jag vet hur skytte bedrivs, inte IPSC, men jag sysslar med jakt och med militärt skytte.

Varför inte förklara vad problemet med licens på magasin är, istället för att bara konstatera att det skulle vara ett problem?

Jag skulle inte tycka att det var särskilt strängt att begränsa fotbollsinnehavet till två fotbollar, om det fanns ett motstående intresse av att inte ha för mycket fotbollar i omlopp eller för många personer med tillgång till många fotbollar.

Alla vitala vapendelar är inte en enda del. Ett underbeslag t.ex. består av en massa delar, ett slutstycke till en cylinderrepeter består av flera delar.
Ett vapen är dessutom sammansatt av flera vitala delar som alla var för sig är licensbelagda.

För att inte ha för många människor med tillgång till hög eldkapacitet. Om du har 10 människor med fem magasin hemma så är risken att någon av dem får ett psykbryt 10 gånger så stor som om du har en person med fem magasin hemma.
Även om man kan göra enorm skada med två magasin, så är det stor skillnad mot om man har fem, eller tio. Särskilt om du beaktar polisens svårigheter att få kontroll på en sådan person. Om Breivik bara hade haft två magasin så hade han väl bara haft ihjäl hälften så många ungar.

Samtidigt är det ett ganska litet ingrepp för de som sysslar med sådant skytte. För militärt skytte skulle det iaf vara fullt tillräckligt.

Fjäder, slagstift etc i ett slutstycke är inte licensbelagda. Slutstycket, själva delen som heter slutstycke är licensbelagd. för att den ska fungera så krävs en massa delar ja, men dessa är inte del av slutstycket. Vilken del av magasinet skall vara licenspliktigt är min fråga. Det är ju en himla skillnad i att licensbelägga en böjd rektangulärformad hylsa av plåt, eller ett slutstycke, svarvad i härdat stål, tillverkad till små toleranser, som skall passas in med liknande små toleranser i en annan vital del. Det är en stor skillnad. Ett magasin är en allmän sak som vilken niondeklassare som helst kan tillverka i under en tekniklektion. En räfflad pipa, ett slutstycke, eller underbeslag är det inte.

Ok. Argumentet är alltså när man bryter ner det till att med fler magasin kan man ställa till med mer skada.

Som exempel påstår du att breivik bara hade haft ihjäl hälften av ungarna om han haft begränsning på magasin.

Det bygger på vissa föreställningar och antaganden.
1. kriminella begränsas inte av förbudet. breivik tillverkade flera kilo illegala sprängmedel. hade ett magasinförbud funnits hade han skitit blankt i det på samma sätt som peter mangs som hade illegala vapendelar. Jag menar, han sökte ju inte tillstånd för sprängämnen, varför skulle han söka licens på magasin om han hade ett behov av det?

2. Breivik var på ön 1,5 timmar Eldhastigheten behöver inte vara särskilt hög. Han hade gott om tid att fylla på sina magasin. Det var inte för att han hade hög eldhastighet som han inte blev stoppad av polisen. Det tog en djävla tid att ta sig till ön.

3. https://www.youtube.com/watch?v=4cnAwRJc7Sw Titta på den filmen.
Det är den typen av skyttar vi pratar om. Alltså sportskyttar. personer som kan skjuta snabbt och ladda om fort.

En person som går bananas. Tja. En person kan mycket väl gå bananas, men en magasinrestriktion som hinder bygger ju på föreställningen att du får stopp på en person under tiden den personen fyller på sina magasin. Det finns mängder av fall av massskjutningar som skett med repetervapen och 5skottsmagasin. https://www.youtube.com/watch?v=ShlbXlfQlkU

Du har ännu inte riktigt förklarat hur ett sådant system skulle fungera heller i praktiken med en sjuhelsikes stor administration och ett register som skulle växa i otrolig storlek.

Alla skulle dessutom vara begränsade i sitt val av vapen till ett som klubben hade magasin för.

Förutsatt att de inte har andra användningsomården så kan gott samtliga delar vara licensbelagda. Annars är det väl lämpligt att lådan är licensbelagd.

En ljuddämpare kan också tillverkas av en niondeklassare med tillgång till en verkstad.
En pipa också förresten.

1. Ja kriminella vapeninnehav är en helt annan fråga. Breivik försökte skaffa vapen på illegal väg men misslyckades.

2. Han ägnade hela den tiden till att jaga och skjuta folk. Om han hade varit tvungen att stanna upp och ladda magasin så hade folk fått mer tid att fly och han mindre tid att skjuta.Dessutom var han orolig för att bli övermannad i skogen, att stanna och fylla magasin hade antagligen hindrat honom från att röra sig lika fritt.

3. Byta magasin fort ja. De skjuter 15 skott på 25 sekunder, nästan hälften av den tiden går åt till att byta magasin. Om de var tvungna att ladda om magasinen så skulle det såklart bli färre träffar, de skulle inte ens få iväg lika många skott som de nu träffar.

Ja ingen påstår att vanliga jaktgevär skulle vara ofarliga.

På samma sätt som med ljuddämparna.

Nej. Vi bör inte licensbelägga triviala ting såsom fjädrar, patronföljare (som kan vara så enkel som en liten plåtbit) eller en magasin botten som också är en plåtbit. Det krävs lite mer för att något ska bli licensbelagt.
Ett rör är tex inte en hagelpipa. Varje VVS installatör hade kunnat gripas för olaga vapeninnehav. Samma om du skulle börja licensbelägga alla delar av vad som kan utgöra ett magasin. Vilken bilmekanisk verkstad som helst skulle plötsligt innehålla tusentals illegala vapendelar.

Skillnaden mellan att en 9klassare kan skapa ett magasin (med verktyg för att klippa och bocka plåt) och tillverka pipor och ljudämpare är enorm. Så stor att det är helt intellektuellt oärligt att jämföra det hela. Att tillverka pipor och ljuddämpare är förenat med akut fara för liv och lem om det inte görs rätt med passningar, och i vissa fall på mikrometern. Det ställer helt andra krav på mekanisk verkstad och verktyg än plåtsax och lödkolv. Att tillverka magasin är trivialt på ett helt annat sätt än en pipa. jag skulle nog påstå att en random 9klassare INTE klarar av att tillverka ljudämpare och pipor utan betydande risker för sin egna liv och hälsa.

"1. Ja kriminella vapeninnehav är en helt annan fråga. Breivik försökte skaffa vapen på illegal väg men misslyckades."

grundfrågan frågan handlar ju om vilka effekter man får av att en viss lagstiftning och reglering. Om det kriminella innehavet är det stora problemet, löser man det inte med restriktioner på annat håll. Breivik försökte skaffa vapen på illegal väg, men misslyckades? Intresant. hade jag ingen aning om. Åkte han fast eller vad? Allt jag hört i den frågan har varit att han bestämde sig för att inte skaffa det illegalt, med risken för att åka fast.

"2. Han ägnade hela den tiden till att jaga och skjuta folk. Om han hade varit tvungen att stanna upp och ladda magasin så hade folk fått mer tid att fly och han mindre tid att skjuta.Dessutom var han orolig för att bli övermannad i skogen, att stanna och fylla magasin hade antagligen hindrat honom från att röra sig lika fritt."

Det är mycket whatifs här och antaganden. Vi kan ju mäta tiden. 5 minuter hinner jag fylla 10 mag på. Antagligen lite fler om jag inte snackar med kompisar under tiden. Så hans aktiva tid minskar från 1:30 till 1:25. Och du menar att det skulle bli en markant skillnad. Så pass markant att det skulle vara nögdvändigt med lagstiftning. Det ända logiska då vore ju att förbjuda vapeninnehav totalt. Det förstår du va?

"3. Byta magasin fort ja. De skjuter 15 skott på 25 sekunder, nästan hälften av den tiden går åt till att byta magasin. Om de var tvungna att ladda om magasinen så skulle det såklart bli färre träffar, de skulle inte ens få iväg lika många skott som de nu träffar."

nu var filmen rätt lång. Vi tar ut en liten sekvens i stället: https://www.youtube.com/watch?v=PhMW_bodQVo
Som du ser använder han inte magasin alls. Vapnet i fråga är ett vapen med inbyggt magasin som tar fem skott.
Det finns fler exempel, Stripper clips tillexempel. Det går väldigt fort att ladda ett traditionellt jaktvapen med stripper clips.

Kontentan är, du kommer inte åt problemet, genom att licensiera magasin. Det går att skjuta fort och mycket med vanliga jaktbössor också.

Angående andra argument som militärt skytte etc. Dynamiskt är numera en försvarsmaktsidrott, så nej. inte ens för det skyttet behöver du bara 2 magasin.
hur klubbarna ska hantera mängderna med licensbelagda magasin som skall passa i alla medlemmarnas vapen är också någon som du utelämmnat.

Du skapar fler problem med magasin förbud, än vad du löser. Du gör ett halvhjärtat case för att en person som Breivik kanske kunde ha skjutit något färre personer i exact samma situation om han varit begränsad av antal magasin. han skulle ändå ha haft i hjäl ett helt otroligt oacceptabelt stort antal ungdomar.

Samma argument kan användas för att förbjuda kikarsikten. Om Breivik inte hade haft ett kikarsikte så kanske... Eller inköp av mer än 10 patroner åt gången... Eller.. Tja jag är säker på att någon läsare av denna kommentaren kan hitta på något passande.

Eftersom vi har haft en del helt oacceptabla situationer med ihjälkörningar kanske herrn också vill intressera sig för att lagstifta emot att köpa och äga bil trots att man inte har ett körkort?
Eller kanske lagstifta mot innehav av svärd.
Eller kanske lagstifta mot innehav av eldkastare.. För tänk om breivik hade haft en eldkastare? Är det orimligt?

Nej, ingen påstår att jaktvapen är ofarliga. Men att tro att vissa vapen är så mycket farligare än andra är lite av en myt. Det är situationen som avgör. En galning med svärd i en tunnelbanevagn i rusningstrafik kan skapa ett ohyggligt lidande. på samma sätt kan en galning med ett jaktvapen och kikarsikte på ett tak i Göteborg göra samma.

Vi införde vissa lagar mot särskilt farliga vapen på slutet av 80 talet någon gång. Bland annat kaststjärnor. Så hur många fall av ninjarelaterade dödsfall har den lagen mitigerat?

Den här frågan är inte mer annorlunda. Vi har ett scenario som alla kan föreställa sig, och vi försöker då komma på sätt att undanröja hotet. På 80 talet såg politiker framför sig ett ökande ninjavåld i stadens gränder. Och om någon skulle begå ett attentat med en hemmagjord eldkastare så skulle vi se mängder av förslag kring reglering av det också. Men vi missar det väsentliga, det orimliga i att begränsa allt för att allt faktiskt kan hända.

Det är klart att man skulle kunna få gränsdragningsproblem.
Med pipor har man ju redan det. Som du säger så är ett rör inte en hagelpipa. Var gränsen mellan rör och pipa går är dock inte objektivt definierat, utan det är syftet som avgör gränsfallen. Jag och mina kompisar tillverkade pipor (och kulor) på tekniken i högstadiet. De tidigaste varianterna var helt enkelt rör med gänga, bakstycke och tändhål (eller tja, den allra första var ett rör nedslaget i ett borrhål i en kubbe, men det tillverkades inte direkt) . Det var helt klart pipor på grund av syftet.

Begreppet magasin används redan i vapenlagstiftningen och jaktlagstiftningen. Jag vet inte varför det skulle bli större problem att definiera det om man även hade licens för magasin.

1. Kriminellt vapeninnehav är ett problem i sig. Att ha vettiga begränsningar för legalt vapen innehav är en helt annan fråga och handlar inte om kriminella vapen (utöver stöldbegränsande åtgärder).
Han försökte få tag i illegala vapen i Norge men hittade inga, han åkte till Östeuropa och försökte men fick inte tag på några där heller.

2. Om han bara hade 2 magasin så hade han fått stanna upp och ladda fem gånger istället för en gång. Det blir en markant skillnad.

Om magasin eller antal magasin inte fyller någon funktion så innebär det ju ingen inskränkning alls att begränsa antalet, eller att helt förbjuda dem.

3. Ja som sagt, om magasin är onödiga så vet jag inte varför det blir diskussion om det.

Ja begränsning av innehav av ammunition har också diskuterats. Där är det väl dock så att en begränsning som skulle ha betydelse också utgör en ganska stor inskränkning för många. Men jag hade inte haft något emot någon form av begränsning. (nu är det ju mängden sprängämne som begränsas, oerhört högt).

Jag tycker att det skulle vara rimligt att ha tillståndsplikt för eldkastare.

Mitt sista inlägg.

"Om magasin eller antal magasin inte fyller någon funktion så innebär det ju ingen inskränkning alls att begränsa antalet, eller att helt förbjuda dem."

Det är som sagt internationella sporter vi pratar om bland annat. Att alla europer i VM skulle ha några sekunders längre tider än alla andra, när hundradelar fäller avgöranden i tex IPSC.
Självfallet spelar det därför stor roll.
Att gå tillbaka och tävla med magasinlösa vapen, eller magasinbegränsningar i en sport där AR-15 är dominerande är som att tävla med snöskor i skidskytte. Det går, men det går inte att positionera sig.

Därför är det ett behov. Ett helt lagligt behov av att kunna ha stora magasin och många magasin.

När vi pratar om hur mycket det inskränker enskilda galningars förmåga att genomföra horribla attentat delar vi inte samma uppfattning. Din uppfattning är att det skulle ha en avsevärd effekt.

Jag lämmnar debatten med att konstatera att ingen forskning stödjer ditt antagande, och du har en bevisbörda för påståendet som jag tror blir svår för dig att ro i hamn.

Ha en bra fortsatt vecka. jag tror vi täckt alla punkter. Finns ingen anledning att gå en vända till.

Ska man spekulera i hur Brejvik skulle ha agerat annorlunda, så det väl ganska rimligt att han varit än mer noggrann om han bara haft 2 magasin som rymde 10 skott vardera. Men det går inte att ändra på det som hänt.

Viktigaste frågan är att få bort illegala vapen ur samhället!

Det är otroligt korkat att införa begränsningar i förhoppning att motverka något som kanske aldrig inträffar. Ska man tänka så så hade bilar för länge sedan varit belagda med olika krav.
Tex om du pendlar enbart inom stadsmiljö så skulle din bil max få gå i 50 km/h men här har ju lagstiftningen kommit på mer smidig lösning, åker du för fort så får du böter.

Samma princip borde tillämpas inom området vapen utan att innebära inskränkningar för de som sköter sig. Och istället se till att de som ertappas med illegala vapen straffas för vapenbrott utöver ev andra brott de begått.

Många tror att bara för att du har många patroner i magasinet så kommer du använda flera men det är ju situationen som avgör.
Låt oss ta ett exempel på jakt (vilket jag inte har intresse av att utöva) säg att jag tar min ar15 med 30 skott i magasinet (kalibern 223 är enligt vissa särskild farlig & borde väl då vara lämplig till älg trotts att naturvårdsverket anser den som på tok för klen för älg) men även att jag skulle ha möjlighet att skjuta massor mot en älg så skulle jag helt avstå om jag inte visste att 1 skott skulle döda älgen.
Fördelen att ha möjlighet till extra skott används ju bara om djuret rör sig precis när du trycker av, dvs för att minska djurets lidande om första skottet inte dödar för att djuret gjorde något oväntat.
Det är inte meningen att kompensera med större magasin för att du är en kass skytt!

Låt oss också ta ett exempel inom tävling i IPSC.
Tänk att du har 2 tavlor på 10 meters avstånd och 1 tavla och 1 plåt (20x20 cm) på 80 meters avstånd. Varje tavla ska träffas med 2 skott, så i teorin ska det räcka med 7 skott på denna station.

De närmaste tavlorna är ju lätta men då de är nära kanske du ser en dålig träff (vill ju ha bästa poäng på alla) så skjuter du 3 skott på ena tavlan, sedan har du brottom på målen längst bort, skjuter 2 mot tavlan då du tror att du träffat. Men plåten behöver du 4 skott för att få ner.
Ok… detta kanske inte säger så mycket men det jag vill få fram är inom detta skytte så är det bara bestämt minsta antal skott per station och att det alltid är ok att skjuta flera.
Men då tiden har stor betydelse så har du inte råd att lägga för många extra skott… om du inte vill komma sist… skulle gissa att de snabbaste skulle klara den stationen på 5 sekunder.

Nu tänker vi oss att det är samma regler som för poängfält med pistol (6 skott och valfri fördelning mellan tavlorna) här har vi en fast tid på 15 sekunder att hinna skjuta stationen på. Då går det utmärkt att 5 sekunder per skott på de längst bort och ändå ha god tid att träffa de närmaste…

Nu tillbaka till frågan om magasin.
De som ägnar sig åt poängfält eller jakt ser ju naturligtvis inget hinder i att begränsa magasin.
Men för den som skjuter IPSC blir det ett problem, för man vill ju inte onödigt stort magasin för stationen men ändå några extra skott.
Ett byte av magasin kanske tar 2 sekunder och den tiden kan göra att du hamnar långt ner i resultaten, troligen sist om du gör detta på varje station.

Hoppas ni som läser har fått en tydligare förståelse av vikten att kunna ha många magasin och att det är en onödig ide att belägga dessa med licens.

Bilar är belagda med oerhört mycket mer krav än vapen.

Just därför skulle du också begå jaktbrott om du passade på älgen med 30-skottsmagasin. Under jakt får man inte ha större magasin än fem patroner (eller i vissa fall två patroner och i vissa fall högst två patroner i ett magasin som rymmer som mest fem).
Men efter första skottet så är det ju inte jakt längre och du får stoppa i 30-skottsmagasinet för eftersök och avlivning.
Jag har aldrig skjutit två skott mot samma djur.

Jag vet ju inte hur IPSC fungerar riktigt, men det låter som att två magasin skulle vara fullt tillräckligt för att träna sådana stationer som exemplet.
En fråga dock: Går det inte att lösa den stationen snabbare med ett stort magasin och automateld?

Automateld är förbjuden enligt reglerna.
Och skulle det bli fel på ditt halvautomatiska gevär så blir du diskad då vapnet inte längre bedöms som säkert.

Använde antal magasin som man som minst klarar sig med kan jag inte ge ett bra svar på då jag tävlat för lite.
Vet att många duktiga skyttar har många magasin med på tävlingar så de inte behöver fylla på mellan stationerna.
Den tiden är bättre att lägga på planering av lösningen på stationen… vissa stationer kan ha 10 tänkbara lösningar och då det bra att ha några extra minuter till det.
Dessutom vill man ha några extra magasin ifall något skulle gå sönder på tävlingen, för det är ju inte kul om du tvingas avbryta tävlingen pga ett trasigt magasin (30 magasin kostar under 200 kr) när du åkt långt kanske till annat land + betalat en startavgift på 300 till 3000 kr…

Ah.

Mitt förslag är ju att det ska vara tillåtet med fler magasin på tävlingar, om det behövs. Men att innehav skulle vara begränsat. Men då ska ju inte innehavet begränsas så mycket att enskild träning försvåras.

Det var billigt, är det sådana där slit-och-släng-magasin som jänkarna använder?

Nej, jag tror att vad som avses är inte 30 stycken magasin, utan snarare ett 30 skotts magasin.

Själva idén att du skulle bara ha 2 magasin, men att klubben, eller tävlingsarrangören skulle tillhandahålla magasin inför tävlingen till tävlande bygger på att alla tävlar med exact samma vapen i samma kaliber. som tar samma typ av magasin. Ponera att Nordiska mästerskapet skall hållas i Stockholm och klubben som anordnar det hela skall alltså köpa in sisådär 1000 magasin så att skyttarna skall kunna ha tillräckligt med magasin under tävlingen.

Jag kan ingenting om Rally. Men det låter ju väldigt rimligt i mina öron att en rallytävlingsarrangör bör tillhandahålla däck till alla tävlande.

Jag kan inte hjälpa att bli oerhört fascinerad av personer som uppenbarligen inte har någon större kunskap i ämnet, och som dessutom erkänner det, men ändå envisas med att argumentera hur något som dom inte behärskar inte borde vara ett problem.

Ta alla goda råd till dig, och sätt dig in i hur dynamisk skytte fungerar innan du fortsätter att argumentera för att dina begränsningar inte påverkar sporten.

Ja det förstod jag.
Jag köpte ett femskotts till en jaktbössa av en vanlig modell för 550 kr. Därför tyckte jag att det lät billigt.

Det behöver såklart inte vara den anordnande klubben som lånar ut.
Av en kommentar nedan lät det som att tre magasin var nog för tävlande. Då kan man sätta gränsen där istället.

Det är väl bara för de som känner kraven för tävlande i ipsc att berätta vad problemet är då.

Med all respekt Musse, du har uppenbarligen inte ens en liten aning om hur IPSC verksamheten bedrivs så ditt resonemang känns ganska meningslöst.

Besök gärna en tävling och återkom när du bildat dig en liten uppfattning om hur det går till.

Nej, det var därför jag skrev det också.
Du får gärna bidra med din kunskap, man behöver säkert inte besöka en tävling för att förstå varför utövarna måste ha tillgång till en större mängd magasin.

Det har ju redan förklarats här tidigare, så jag tycker det känns onödigt att upprepa vad som redan sagts.

Man kanske inte behöver men som så många andra verksamheter faller oftast helheten på plats om man kan besöka verksamheten när den är i full gång samt att träffa de människor som är aktiva i verksamheten.

Men, som jag inte tror har nämnts, om man reglerade magasinsinnehavet till ~ 2 magasin på deltagare så hade IPSC fått specialanpassas till Svenska förutsättningar och deltagande för utländska tävlande, som är mkt. vanligt, och deltagande för Svenska utövare utomlands hade blivit betydligt mer omständligt och annorlunda. Återigen: till vilken nytta?

Nej det har det inte.
En person hävdade att magasin var helt onödiga och en annan gav ett exempel där det inte ens behövdes två magasin.

Varför skulle det bli så?

Regelverket för hur en match arrangeras, hur många patroner den bör/skall omfatta beroende på vilken klassning den skall ha är internationella. En "long course" kan ju kräva minst 40 patroner, men svårighetsgraden ger att den "kostar" 65 patroner för en medelskytt, kanske 90 patroner för en nybörjare.

Är de internationella reglerna helt annorlunda i Sverige kan de Svenska tävlandes inte träna/tävla lokalt för de förutsättningarna som är utanför Sverige, tillika de som reser hit får bara medföra 2 magasin. Ty reglerna medger inget annat.

Finns det heller ingen individkoppling till magasinen så förlitar sig ju bara systemet på envars goda vilja att inte stoppa undan magasin inför brott eller liknande.

Ingen vet ju om jag har mina magasin, har tagit någon annans, eller liknande.

Vid förlust, hur bevisar jag det? Så jag får köpa ett nytt magasin för att ersätta mitt förlorade?

Allting går att lösa, med undantag, nya förhållningssätt etc. men återigen, vad är nyttan?

Nämn ett exempel i Sverige/Europa som hade förhindrats av en dylik reglering.

Låter som att det skulle räcka med att arrangörer/klubbar bara behöver låna ut ett magasin per station då.

Reser man in med vapen så gäller inte de svenska reglerna.

Det är samma sak idag. Vem som helst kan ju stoppa undan illegala vapen eller vapendelar. Det här rör legalt vapeninnehav vilket är en helt annan fråga.
Man når inga kriminella med begränsningar av legala vapen.

Breivik.

Det kanske verkar så men det beror på att du inte har insikt i hur verksamheten bedrivs.

Breivik hade ingen tidsnöd, räknat på tiden till förfogande och antalet avlossade skott var inte ett snabbskjutande vapen en förutsättning, det hade gått att genomföra med en enpetare.
Breivik hade dessutom flera vapen så argumenter faller.

Är det någon andlig eller magisk verksamhet?
Eller varför går det inte bara att förklara hur den bedrivs och varför man behöver ha många magasin?

Han hade fått stanna upp och ladda om geväret två gånger om han bara hade haft två magasin, plus att han kanske inte hade vågat röra sig i skogen på samma sätt. Han ägnade all tid han hade till att jaga och skjuta människor. Det hade såklart påverkat antalet dödsoffer om han inte kunde det.

Nej den är inte magisk, men eftersom du sysslar med skytte själv vet du att det är svårt att kortfattat beskriva en verksamhet och dess regler och förutsättningar utifrån reglementet. Visa är betydligt enklare, och förklara förutsättningarna då.
IPSC regelböcker.
http://www.ipsc.se/modules/content1/index.php?id=5

Har du läst 22:e Juli kommissionens rapport? Som sagt, ser du tid till förfogande och antalet patroner avfyrade var inte ett snabbskjutande vapen en förutsättning.

Förslaget om att begränsa magasin skulle enligt Valero gälla alla som tar 10 skott eller fler.

Om arangören då skulle hålla med magasin på stationen så skulle det vara omöjligt att tillåta alla skyttar, för det finns över 10 olika pistolfabrikat.
Pratar vi gevär (kulgevär & hagel) så finns det även där flera modeller som inte kan använda samma magasin.

Musse för att förstå vårt problem om begränsning av magasin så bör du vara nära åskådare och följa någon toppskytt under en hel större tävling.
Glöm inte att ta med dig glasögon och hörselskydd då säkerhetsreglerna säger att även åskådare måste ha det.

Vänd på det, vilka säkerhetsmässiga problem är det du vill motverka med lagförslaget och hur kommer en sådan lag motverka problemet?

Man kan inte bara förbjuda av rent tycke. Grunden ska ju vara frihet för individen och att man inskränker den friheten endast när det är motiverat och stöd skall finnas i fakta och statistik.
Breivik är ett enskilt fall du inte ensamt kan basera lagstiftning på. En sådan som Breivik ska inte ha vapen alls, vare sig med ett, två eller tio magasin.

Militärt skytte påverkas inte alls eftersom det utförs med Försvarsmaktens vapen som myndigheten innehar på helt andra villkor.

En snabb beräkning ger vid handen att det existerar tre gånger så många magasin som vapen. Magasin som inte är individuellt märkta med serienummer. Att redan idag med handläggningstider på över 20 veckor i vissa distrikt där lagstadgad tid är max 4 veckor börja expandera vapenregistret med 6 miljoner nya poster är en idee som inte har en praktisk möjlighet.

Man måste också fråga vad det skulle ge? Att argumentet förflyttas till "men det är väl inget problem för er" håller inte. Det finns inte heller några större problem för gemene man om man införde licens för att få köpa mjölk. Den typen av argument är nonsens.

Varför ska man ha licens för ett magasin, och varför bara två? Vad vinner samhället på det?
Den frågan är den centrala.

Svara på den frågan först. För Om det finns anledning till att begränsa magasin, och dess antal samt ha licens för det så kan man ha en diskussion om hur många man får ha och hur stora.

Just nu förs det bara fram att en reglering skulle vara bra, men ingen talar ur skägget och beskriver varför det behövs.

De behöver inte registreras i vapenregister. Det är redan nu licens på ljuddämpare. Dessa är inte registrerade annat än genom att innehavet och sort är registrerat i licensen.

Det skulle vara ett enormt problem för gemene man om det var licens på mjölk.

Se ovan vad man vinner på det. Men även vad ni vinner på det. Efter Port Arthur-massakern så förbjöds alla halvautomatiska vapen i Australien.

Vilket register dom ska registreras i spelar ingen roll. Det är inte ett problem att det är just vapenregistret. Problemet är att det är en hantering, och ett register som kräver mycket arbete. Som sagt redan innan vi har 1,8 mille vapen i ett register, och att som i dag ha JO som riktat kritik, årligen sedan 2010 för att polisen inte hinner jobba i lagstadgad takt med detta register är ohållbart. Att då föreslå att en sisådär 6mille magasin skall registreras också är det som är problemet.

Varför skulle det vara ett problem med licens på mjölk menar du? alla som är i behov av mjölk skulle ju naturligtvis få sin licens? (det är ju precis det argumentet du anför, så det är ju bra att du ser att det finns en problematik i det hela.)

Angående Port Arthur Det var nyligen diskussioner kring detta när DN för någon vecka sedan lade ut en artikel:

Följande artikel lades ut på DN:
http://www.dn.se/goda-nyheter/australien-farre-mord-med-tuffare-vapenlag/

Artikeln beskriver att morden i Australien har sjunkit, just för att man i Australien förbjöd kategori B7 vapen. (inte alla semiautomatiska vapen) Men forskarna är rätt överens på en punkt. Det finns ingen korrelation mellan mordfrekvens och vapenförbudet.

”no […] evidence of any significant impact of the legislative changes on firearm homicide rates.”
http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1359178916300258

Det finns också en Svensk forskare i ämmnet: Erik Lakomaa. han skrev så här till DN angående artikeln:"Hej. Jag läste din artikel om effekterna av vapenlagarna i Australien. Eftersom jag forskat på området (se ex http://euc.sagepub.com/…/20…/07/23/1477370814543155.abstract) och därför är tämligen väl insatt i forskningsläget, måste jag dock påpeka att de forskare som studerat frågan inte funnit någon sådan effekt som du gör. Forskarna fann istället ”no […] evidence of any significant impact of the legislative changes on firearm homicide rates.”
http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1359178916300258
Det är korrekt att mordfrekvensen i Australien (liksom i de flesta OECD-länder) gått ner sedan 90-talet. Dock kan den inte kopplas till vapenlagstiftningen (som ju inte är den enda faktor som kan påverka mordfrekvensen). När det gäller Australien är det för övrigt så att mordfrekvensen var som högst på 1960-talet och har minskat sedan dess.
Det forskarna funnit rörande Australien är konsistent med vad man funnit för andra länder, dvs att reglering av legala vapen inte påverkar brottslighet. Det beror på att legala vapen mycket sällan används i kriminella sammanhang. Kriminella använder istället huvudsakligen illegala vapen, oftast smuggelgods, som de kan få tag på även om legalt vapeninnehav är hårt reglerat (eller som i en del länder förbjudet).
De mest kända studierna på området, Kates och Mauser (2004), Wellford & al (2004), Killias 2001, Kleck 1997 (alla är exempelvis citerade av EU-kommissionens utvärdering av vapendirektivet 2014 – där också jag medverkade som expert) visar också på just detta.
Mauser finner exempelvis (s 665) att: ”There is no evidence anywhere to show that reducing the availability of firearms in general likewise reduces their availability to persons with criminal intent, or that persons with criminal intent would not be able to arm themselves under any set of general restrictions on firearms”.

En magasinsreglering utan märkning och registrering blir ju meningslös då möjligheten till kontroll försvinner.

All reglering skapar högre kostnader, lägre tillgänglighet och minskat utbud. Om vapenlicens krävdes för inköp/innehav hade detta försvårat för anställd militär personal, Hv män och de poliser som av någon anledning vill ha extra magasin för övning/tjänsteutövning. Utan att för den skull vilja ha egna vapen/vapenlicens.

Kostnaden att märka upp och registrera alla magasin hade varit enorm, som Valeros förslag löd hade processen varit samma som för de vapen magasinen passade, dvs motivera behov och bekosta ansökningsavgift, för mig hade det motsvarat ung. 17 000kr i ansökningsavgift för de ~ 70 magasin jag har till mina skjutvapen.

Dessutom skulle detta hanteras av en inkompetens och underbemannad myndighet som i flera år kritiserats av JO för undermålig hantering av ansökningar på vapen.

Till vilken nytta?

Den som väljer att begå brott och tillskansar sig illegala vapen kommer givetvis också att skaffa magasin, utan att behöva köpa dessa via den legala handeln. Det finns mycket god tillgång på f.d militära vapen i Europa, många från Balkan. Då vi har en obefintlig tullkontroll och ett glest postfilter kan magasin enkelt beställas via nätet.
Straffsatsen på att enbart inneha ett magasin skulle sannolikt vara låg, der man på hur många domar för vapeninnehav hanteras där straffen ofta ligger i lägsta skalen, eller äts upp av straffrabatten är det sannolikt att de straff som ev. hade utdömts hade varit mycket låga.

Kvar är återigen försvårandet och fördyrandet för den som är laglydig, samtidigt som tillgången för kriminella fortfarande är god,

Lägg fokus på de uppenbara problemen istället för att teorisera vad som kan, ev., möjligtsvis hända om man anstränger sig och försök inte hitta bleka, vapentekniska, förbud som lösningar på teoretiska situationer.

Ser man på vapentillgången i Sverige sedan ~ 1930 talet så har den alltid varit god, under lång tid fanns mycket militära, helautomatiska, vapen hemma hos folk med mob. am. trots detta finns det få exempel på när den som förfogat över vapnet och ammunitionen har missbrukat detta.
Samma med de som har vapenlicens, det finns väldigt få exempel på missbruk av dessa. Nu har vi i Sverige ung. 2 000 000 vapenlicenser (skjutvapen och licenspliktiga delar) och ~ 600 000 vapenägare, exceptionellt få av dessa missbrukas eller begår brott.
Varför lägga enorma resurser för att lösa problem som inte finns?

Det missbruk som finns skall givetvis inte negligeras, likt trafikens nollvision, men är lösningen ett magasinsförbud, totalförbud för halvautomater eller motsvarande reglering utan konsekvensanalys eller någon empirisk data som kan visa på sannolik effekt? Nej såklart är det inte det.

Fokus måste ligga på illegala vapen och de kriminella som använder dessa.

Det blir väl samma möjlighet till kontroll?
Bara att kika i ditt vapenskåp.

Hemvärnet kan ju förvara sina magasin på samma ställe som slutstyckena m.m.
Militär personal kan ha sina på regementet.
Men för dessa två grupper kunde man ha undantag eftersom deras tillgång till vapnen är begränsad redan.

Om antalet magasin var begränsat så skulle du inte ha 70 magasin. Dessutom kan man ju föra in licensen för magasinen på vapenlicensen. (Ungefär som ammunition nu).

Illegala innehav är som sagt en annan fråga än legala innehav. Det man vill undvika genom att begränsa illegala vapeninnehav är den rent statistiska risken att någon får en knäpp och skjuter folk.

I licensfrågor är det ju inte straffen som är det intressanta, utan effekten det får på licenserna. Legala vapeninnehavare är t.ex. ofta noggranna med förvaring av sina vapen trots att det inte ens är brottsligt alls att förvara dem felaktigt.

Visst kan man göra undantag, man kan absolut kontrollera folks innehav i deras skåp. Etc. men vad är vinsten? Statistiskt är det extremt ovanligt att folk flippar. Motsvarar engagemanget, kostnaden och antalet som påverkas nyttan?

Om ett av mina magasin går sönder? Hur bytrr jag det på ett korrekt sätt? Jag har flera vapen, 2 magasin till varje, då behöver jag heller inte fylla på magasinen om jag "flippar", eller skall man begränsa antalet vapen också?

Jag diskuterar kring förslaget som Valero hade där den som hade magasin som berördes skulle registrera dessa inom 2 år från det att det eventuella förslaget gick igenom.

Det jag vill mena är att det skapar mycket jobb och problem för den som är skötsam, men inget hinder för den som vill begå brott, eller "flippar".

Jag tror inte att problemen blir större än med t.ex. ljuddämpare.

Det är ju redan begränsning på antalet vapen.

Så musse...

Var i lagen kan du hitta en begräsning på antal vapen? Det är hittapå från RPS i FAP och såklart försökt till lagstiftning på tjänstemannanvå precis som icke lagstödda krav på tävlingsresultat och träningsaktivitet.

Enligt vapenlagen 11:2:
"Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om"
"f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt denna lag,"

Vapenförordningen (Regeringen)
4 § För tillstånd till innehav av jaktvapen krävs att sökanden avlagt prov som visar att han eller hon har grundläggande kännedom om jakt och viltvård och kan handha vapnet. Provet ska avläggas inför en provledare som förordnats av Polismyndigheten efter förslag av Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund/Landsbygdens jägare.
Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om provet och om övriga frågor som avses i första stycket.
Kostnaderna för provtagningen ska betalas av den som avlägger provet enligt en taxa som fastställs av Naturvårdsverket.
Den som har avlagt prov som avses i första stycket ska vid prövning enligt 2 kap. 4 § vapenlagen (1996:67) anses ha behov av jaktvapen, om inte särskilda skäl föranleder annat. Det som har sagts nu gäller inte i fråga om vapen som avses i 2 kap. 5 § denna förordning.
Vid tillämpning av fjärde stycket ska behovet anses motsvara fyra jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen, om det inte finns omständigheter som talar för att sökanden behöver fler vapen än så. Tillstånd till fler än sex jaktvapen, stommar eller lådor till sådana vapen, får beviljas endast om sökanden visar att det finns ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen. Förordning (2014:1149).
4 a § För tillstånd till innehav av fler än tio enhandsvapen för målskjutning, eller stommar till sådana vapen, krävs att sökanden visar att han eller hon har ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen. Detsamma gäller för tillstånd till innehav av fler än åtta andra vapen för målskjutning, eller stommar eller lådor till sådana vapen. Förordning (2006:1304).