Skip to content

Migrationsverket släpper igenom barnäktenskap - gifta flickor handläggs med sin vuxna make

Barnbrud i Afghanistan. Foto: Farzana Wahidy/TT

Barnäktenskap passerar Migrationsverket utan åtgärd eftersom handläggarna i många fall inte vet vad de ska göra - och inte följer de rutiner som finns. Det visar den nya rapporten ”Är du gift?”.

 

Det är Migrationsverket själv som har gjort en granskning av hur deras handläggare hanterar barnäktenskap. 

Rapporten visar att handläggarna inte sköter ansökningssamtalen som de ska när de möter barn som uppger att de är gifta och att de saknar både stöd och utbildning för att veta vad de ska göra.

Utredningsskyldighet
I rapporten lyfter man till exempel fram fall där handläggarna inte ställt några frågor alls om äktenskapet som sådant - trots att besluten har handlat gifta flickor som är 16-17 år gamla.

Migrationsverket skriver i rapporten:

"Migrationsverket har en utredningsskyldighet och frågor om äktenskapet borde ställas oavsett om ett gift barn själv tar upp detta som en grund för sitt behov av skydd eller inte."

Görs inte orosanmälningar
Det konstateras också att det saknas en helhetssyn och att det saknas analyser av vad som är barnets bästa. Rutiner följs inte och det görs inte orosanmälningar till socialtjänsten eller anmälningar om brottsmisstankar till polisen i den omfattning som man borde.

Cecilia Borin, chef för kvalitetsavdelningen på Migrationsverket, säger att verket är ”den första svenska myndighet som ett barn som söker skydd möter. Det är därför viktigt att vi gör rätt från början i vår handläggning”. 

Gifta barn handläggs med maken
Rapporten har identifierat 132 gifta barn i mottagningssystemet - 129 flickor och 3 pojkar. Men det konstateras också att det förmodligen finns fler asylsökande gifta barn i Sverige än de som har identifierats.

Nästan alla de gifta flickorna har sitt ursprung i Afghanistan, Irak och Syrien där det enligt rapporten är vanligt med tvångs- och tidiga äktenskap.

Rapporten visar också att i nästan hälften av de identifierade fallen handläggs den gifta flickans ärende tillsammans med den vuxne makens ärende.

Utbildning och stöd behövs
Handläggningen utgår enligt Migrationsverket ifrån mannen ”som norm” vilket beskrivs som ”problematiskt” eftersom alla som söker skydd har rätt till en individuell prövning.

Rapporten efterlyser en särskild standard för handläggning av barn som är gifta och utbildning och stöd till handläggarna.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Enbart begreppet "gifta barn" är stötande och tyvärr inte heller ovanligt bland vissa grupper av EU migranter.
Såg en film från Afghanistan där en 9 årig flicka tackade ja till att ingå giftermål med en gammal gubbe mot löfte att lära sig läsa och få gå i skola.
Löftet uppfylldes inte utan flickan blev hushållerska och sängvärmare åt gubben.

"Mannen som norm"

Alltid denna kulturrelativism. Det är väl knappast i den änden man ska börja i för att lösa problemet.

Och vad betyder "mannen som norm" enligt MigV rent konkret?

Barnets och mannens. Det är två olika perspektiv. Förstår du nu?

Ja, borde inte asylskälen bedömas individuellt? Skall hustrun få asyl för att mannen hamnat i trubbel, vilket ju är det vanliga?

Är det altså fritt fram för vilken svensk som helst att åka utomlands, gifta sig med barn och ta hem sina barnbrudar? Ja det moderna Sverige går verkligen framåt!

Klart svar Nej!
Det är det fritt fram för en svensk att åka utomlands och gifta sig med en utländsk eller svensk underårig flicka och ta hem henne till Sverige, däremot är det av dig benämnt "fritt fram" för en svensk man oavsett ålder mantalsskriven/bosatt i något av alla de länder med allehanda olika religioner som har lagstiftad ålder 14/15 år för giftermål rätt att gifta sig med en 14 åring och leva som äkta makar i de staterna.

Övervägande asylsökande kommer från allehanda med inbördeskrig drabbade stater där lagstadgad ålder för giftermål är 14/15 år och om de gifta paren och deras barn söker asyl i exempelvis England respekteras de som äkta makar med barn, för att den EU staten har samma lagstiftade åldersgräns för giftermål som de asylsökande har i sina hemländer.
Avseende din åsikt:Ja det moderna Sverige går verkligen framåt", är gravt missuppfattat ty Sverige rikspolitikers okunskap och tafatthet är bedrövlig avseende så ock de facto att information till stater med i lag stiftad ålder 14 år för giftermål skulle om möjlighet finns utgöra att val av annat asylland än Sverige.
Rikspolitiker med få undantag har inte heller en aning om de som söker asyl i Sverige har inte rikspolitiker, kommunpolitiker eller i staten myndigheters tjänstemän rätt att vare sig kränka, ifrågasätta eller straffa ty de sylsökande är vid ålder 14 år lagligt gifta i sitt hemländer.

I Sverige lagar stiftat råder i Sverige och i andra staters lagar stiftat - skall - respekteras av Sverige, märkligare än så är det inte.
Mvh.

Rättelse!
Av misstag föll i första raden ordet - inte - bort och rätt svar lyder således.

Det är - inte - fritt fram för en svensk att åka utomlands och gifta sig med en utländsk eller svensk underårig flicka och ta hem henne till Sverige, däremot,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mvh!

Migrationsverket bryter alltså mot svensk lag. Äktenskap för den som är under 18 år erkänns inte enligt svensk lag.

Thérèse Angélique, du måste sätta dig in i vilka regler som gäller.

IÄL innebär att ett utländskt äktenskap ingånget av någon som är under 18 år inte godkänns i Sverige. Det betyder inte att Sverige bestämmer att personen skall betraktas som ogift i sitt hemland, men det betyder att personen skall betraktas som ogift i Sverige.

IÄL har inte förändrats för två år sedan eller tidigare. Svensk ordre public gäller på samma sätt sedan flera decennier. Det är du som ägnar dig åt desinformation om du påstår något annat. Myndighetstjänstemän som erkänner utländska barnäktenskap erkänner något som de enligt svensk lag inte kan erkänna.

Thérèse Angélique, du antyder i det du skriver att du anser att Migrationsverket inte bryter mot lagen i det förfarande som beskrivs i artikeln. Det är emellertid just det som Migrationsverket gör. Migrationsverket bryter mot svensk lag när Migrationsverket godtar barnäktenskap.