Skip to content

HD: Då är bilder på offentliga konstverk på nätet brott mot upphovsrättslagen

Gustaf II Adolf står staty i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT

Upphovsrättslagen ger inte Wikimedia Sverige rätt att överföra fotografier av konstverk på allmän plats till allmänheten via internet utan tillstånd från upphovsmannen. Det slår Högsta domstolen fast.

 

Wikimedia, som är en ideell förening, har en databas där allmänheten kan ladda upp fotografier av konstverk. Allmänheten har också fri tillgång till databasen.

Wikimedia anser att användningen av bilderna är tillåten men Bildupphovsrätt i Sverige, BUS, som företräder bland annat skulptörer, är av motsatt uppfattning.

Tingsrätten hänsköt frågan till HD
BUS stämde Wikimedia i Stockholms tingsrätt som hänsköt frågan om upphovsrättsintrång till HD genom ett så kallat "hissförfarande". 

Nu ger Högsta domstolen BUS rätt. Högsta domstolen skriver:

"Enligt 24 § första stycket l upphovsrättslagen får konstverk avbildas om de är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus. Bestämmelsen har sin grund i det allmänna intresset att fritt kunna återge stads- eller landskapsbilden utan hinder av rättigheter till konstverk som ingår i den."

HD fortsätter:

"I förarbetena till upphovsrättslagen betecknades bestämmelsen som ett undantag i konstnärens ensamrätt att mångfaldiga konstverket. Med uttrycket avbilda avsågs att konstverket skulle få reproduceras genom målning, teckning, fotografi eller annan teknik genom vilken konstverket återges i planet (tvådimensionellt)."

Öppen databas
HD konstaterar också att det är tillåtet att sprida icke-digitala avbildningar i begränsad omfattning.

HD skriver:

"I förevarande fall blir verken allmänt tillgängliga i en öppen databas. En sådan användning av konstverk har typiskt sett ett icke obetydligt kommersiellt värde, antingen för den som har databasen eller för den som i samband med andra tjänster bereder tillgång till databasen, tex. genom länkning. Detta värde ska förbehållas konstverkens upphovsmän. Huruvida den som håller databasen i och för sig har ett kommersiellt syfte saknar då betydelse." 

Tingsrätten ska nu återuppta målet.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt