Skip to content

Våldtog kvinnan "i tur och ordning" och inte samtidigt - hovrätten sänker straffet

Foto: Robin Haldert/TT

Även om de båda våldtäktsmännen har agerat tillsammans och hjälpt varandra när kvinnan skulle våldtas har våldtäkterna skett "i tur och ordning". Det är därför inte fråga om en "gruppvåldtäkt" och hovrätten ändrar nu brottsrubriceringen från grov våldtäkt till våldtäkt och sänker både straffet och skadeståndet till kvinnan.

 

Den 30-årig man dömdes i Varbergs tingsrätt för grov våldtäkt. I mars förra året hade mannen och en annan (ej slutligt identifierad eller gripen) man träffat en kvinna på en krog i Göteborg.

När krogen stängde följde kvinnan med de båda männen i deras bil för att åka på en efterfest. Kvällen slutade dock med att kvinnan, som var påverkad av både droger och alkohol, blev våldtagen av männen på en rastplats.

Själv hävdar 30-åringen att det handlade om frivilligt sex från kvinnans sida och att de båda männen hade samlag med henne "i tur och ordning" - någonting som enligt domen är ostridigt.

Särskilt utsatt situation
Tingsrätten ansåg att kvinnan hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation och pekade på att 30-åringen hade försökt få kvinnans uppmärksamhet flera gånger under bilfärden genom att bland annat knuffa på henne utan att få någon verklig respons eftersom hon var påverkad.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"De båda har därefter börjat skratta och inlett de sexuella övergreppen tämligen omgående. Genom det händelseförlopp som härigenom är utrett framgår att X (den tilltalade) var medveten om målsägandens tillstånd samt att han agerat tillsammans med Y (den andre mannen) när övergreppen begicks. De har således agerat tillsammans och i samförstånd i syfte att våldta målsäganden.

Tingsrätten fortsatte:

"X har vidare varit behjälplig när det gäller Y:s gärning såtillvida att han hjälpt denne föra målsäganden från framsätet till baksätet i syfte att Y där skulle kunna våldta henne."

Tingsrätten ansåg därför att det handlade om en grov våldtäkt med ett straffvärde på fyra års fängelse. Eftersom mannen samtidigt dömdes för bland annat narkotikabrott fick han fyra och ett halvt års fängelse.

Han dömdes också att betala skadestånd till kvinnan på drygt 180 000 kronor.

Båda deltog inte samtidigt
Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som nu ändrar brottsrubriceringen och sänker straffet.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Den omständighet som i detta fall främst talar för att brottet ska bedömas som grovt är att det var två gärningsmän inblandade. Det var dock när X stannat bilen som de allvarligaste delarna av övergreppen ägde rum. Målsäganden uppfattade det som att X då var ensam med henne och att den andre mannen hade lämnat bilen. Den andre mannen deltog alltså just då inte i övergreppet. Inte heller deltog X när den andre mannen hade samlag med målsäganden."

Hovrätten fortsätter.

"Dock agerade de båda männen - förutom i det inledande skedet - tillsammans när de flyttade målsäganden från framsätet till baksätet i syfte att den andre mannen skulle förgripa sig sexuellt på henne. Gärningsmännens agerande tillsammans är försvårande. Vid en samlad bedömning anser dock hovrätten att gärningsmännen inte har agerat så mycket tillsammans eller hjälpt varandra under själva våldtäkterna på sådant sätt att gärningen är att rubricera som grov."

Sänkt straff och skadestånd
Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och dömer 30-åringen för våldtäkt av normalgraden. Enligt domstolen är straffvärdet för våldtäkten tre års fängelse.

Mannen döms till tre och ett halvt års fängelse efter att även de övriga brotten har vägts in. Skadeståndet sänks till drygt 150 000 kronor.

 


  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt