Skip to content

Statens hemliga avlyssning ökar - över 8 000 tillstånd för hemliga tvångsmedel på ett år

Foto: Malin Hoelstad/TT

Användningen av hemliga tvångsmedel som buggning och annan avslyssning ökar. Det visar den senaste redovisningen som gäller år 2014 då tillstånd gavs vid drygt 8 000 tillfällen.

 

Den årliga redovisning om hemlig tvångsmedelsanvändning handlar om hur de brottsbekämpande myndigheterna har använt sig av hemlig rumsavlyssning (buggning), kameraövervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation. 

”De här metoderna ska användas när det är nödvändigt för att förhindra eller utreda brott, men måste avvägas mot människors rätt till privatliv”, skriver riksdagen i en kommentar.

Ökat antal tillstånd
Under 2014 gavs drygt 8 000 tillstånd till hemliga tvångsmedel, vilket kan jämföras med de 7 417 tillstånd som gavs år 2013.

Redovisningen bygger på uppgifter som har lämnats till regeringen av Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket.

Av redovisningen framgår att användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när det gäller 65 procent av de misstänkta har varit "till nytta". Motsvarande siffror för hemlig rumsavlyssning är 48 procent och för hemlig kameraövervakning 42 procent.

En av de minst frekventa av alla redovisade nyttor är att uppgifterna har lett till att en misstänkt har avförts från utredningen.

Svårt att avgöra nyttan
”Av myndigheternas redovisning framgår att de hemliga tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet. Den visar också att de hemliga tvångsmedlen har inneburit en reell nytta”, skriver regeringen.

Man konstaterar samtidigt att resultaten av olika tillstånd och olika hemliga tvångsmedel samverkar med varandra på ett sätt som gör att det är svårt att avgöra vilken typ av tillstånd som gett den slutliga nyttan.

Manuella uppgifter
Myndigheternas redovisning bygger fortfarande på manuellt framtagna uppgifter och underlaget kommer även de närmaste åren att hämtas ur det manuella diariet. Arbete med att ta fram ett nytt elektroniskt diarium pågår men är inte slutfört.

Säkerhetspolisens användning av hemliga tvångsmedel ska redovisas årligen med början 2016.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt