Skip to content

KU vill se lagförslag om skadestånd för grundlagsbrott - men regeringspartierna är emot

Konstitutionsutskottet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det ska framgå av lagen att enskilda som får sina mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen kränkta har rätt till skadestånd av staten. En mot-svarande lag för brott mot den svenska grund-lagen regeringsformen ska också utredas. Det anser ett oenigt konstitutionsutskott som begär att regeringen ska ta fram ett lagförslag.

 

År 2010 fastslog en utredning att enskilda har rätt till skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen - någonting som Högsta domstolen också har slagit fast.

Genom ett så kallat tillkännagivande vill KU att riksdagen ska uppmana regeringen att lämna ett lagförslag till riksdagen som är i linje med utredningens förslag.

Även grundlagen
KU vill också att regeringen ska komma ta fram ett lagförslag om möjligheten för enskilda att få skadestånd om staten eller en kommun bryter mot Sveriges grundlag, regeringsformen. Även här handlar det om rättighetskränkningar och även detta har slagits fast av Högsta domstolen.

Bakgrunden är den så kallade Blake Pettersson-domen från 2014 där det konstaterades av Blake Pettersson hade blivit berövad sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen. Staten, genom JK, ansåg dock att han inte skulle få någpt skadestånd för detta grundlagsbrott och fick medhåll från både tingsrätt och hovrätt.

Med stiftelsen Centrum för rättsvisa som ombud fick dock Blake Pettersson upp skadeståndsmålet i Högsta domstolen där han vann. Efter att ha konstaterat att det saknas regler om skadestånd för en sådan kränkning ansåg HD att ”övervägande skäl” ändå talade för att skadestånd skulle dömas ut.

Fick 100 000 kronor
Blake Pettersson fick därför 100 000 kronor - utan något uttryckligt stöd i själva lagtexten.

KU vill nu att regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheten till skadestånd ska se ut vid kränkningar av de rättigheter som finns i regeringsformen även i övrigt.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot tillkännagivande om en utredning av möjligheten till skadestånd vid överträdelser av regeringsformen. De tre partierna säger därför också nej till förslaget om det andra tillkännagivandet.

Sverigedemokraterna säger nej till det första tillkännagivandet.

 

 

  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt