Skip to content

Viltvårdare får ingen ny vapenlicens - har bara skjutit 20 djur på tre år

Revolvern på bilden föreställer ett annat vapen. Foto: Janerik Henriksson/TT

Jägaren är viltvårdare på en ö på västkusten. Men när han skulle förnya tillståndet för ett enhands-vapen blev det stopp –  20 skjutna minkar på tre år är för lite, anser både polisen och domstol.

 

Tillståndet som mannen hade gällde grytjakt med ett enhandsvapen. När hans senast beviljade tillstånd gick ut i slutet av år 2014 vände han sig till polisen för att förnya det.

 Polismyndigheten avslog hans ansökan eftersom hans fångst de senaste åren inte ansågs vara av tillräckligt stor omfattning för att han skulle anses ha synnerliga skäl för ett nytt tillstånd.

Mannen hade haft tillståndet sedan år 2006 och skjutit fem minkar år 2012, åtta minskar år 2013 och sju minkar år 2014.

Viltvårdare på ön
Ärendet överklagades och mannen argumenterade för att han behövde vapnet i sin roll som viltvårdare. Mannen hade Västkuststiftelsen uppdrag att hjälpa till med den praktiska förvaltningen på den naturreservatklassade ön. I uppgiften ingår att minska antalet minkar för att skydda fågellivet.

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg att uppdraget innebar att det fanns synnerliga skäl att bevilja mannen vapentillstånd - trots att han inte hade skjutit ett så stort antal djur som normalt krävs för att få vapentillstånd för grytjakt.

Restriktivitet vid tillstånd
Men i kammarrätten i Göteborg blev det nej. Domstolen skriver att den inte ifrågasätter mannens kvalifikationer eller vapnets lämplighet för jakten. Kammarrätten lyfter dock fram att tillståndet för enhandsvapen ska vara restriktivt och skriver att mannen inte har tillräckligt stort behov av vapnet:

”Kravet för att beviljas tillstånd att inneha enhandsvapen är mycket högt ställt. Omfattningen av fångstresultaten är inte sådan att synnerliga skäl kan anses föreligga.”

Enligt domstolen finns det heller inget som visar att hans uppdrag i naturreservatet skulle omöjliggöras om han inte fick tillståndet.

 

 

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Och hur stor är sannolikheten att hans pistol/revolver skall komma till brottslig användning?
T.o.m. en journalist kan gå till "Serbiska klubben" och köpa en Kalasjnikov på stört. Mot sådan försäljning ingriper myndigheterna inte.

Varför är svenska politiker så nöjda med att det bara är kriminella och polisen som är beväpnade?

Antalet stulna legala vapen som använts i kriminella sammanhang är närmast obefintligt, det är nästan alltid mer formlöst importerade vapen som används och ändå läggs det sådan vikt vid att antalet legala vapen begränsas.

Har politikerklassen börjat bli rädd för vanliga hederliga medborgare? Det finns det väl inga skäl till?

Om den enskilde får rätt i Förvaltningsrätten (vilket inte är så vanligen förekommande) är det närmast garanterat att Kammarätten återställer ordningen.

Tänk vad mycket resurser som skulle besparas skattebetalarna om man helt enkelt tog bort dessa i praktisk mening onödiga rättsinstanser som mest är till för att invagga medborgarna i tron att de skall få sin sak rättvist prövad.

Västra Götalands licenshantering är föremål för otaliga hårda skrivelser och erinranden från både JO och JK. Jägare och sportskyttar står rättslösa då tillståndsmyndigheten inte följer svensk lag utan avslår licensansökningar på löpande band utan laga grund. Licenstiderna är längst i Sverige och det finns exempel på ansökningar som legat över ett år utan beslut, allt för att försvåra för laglydiga vapenägare.

Tidigare fanns det åtminstone en teoretisk möjlighet att få rätt genom att överklaga tillståndsmyndighetens beslut i domstol. Nu verkar det som att även den möjligheten drabbats av rättsröta.

Och helt utan anledning. Legala vapen förekommer praktiskt taget inte i brottsliga sammanhang i Sverige. Man ödslar bara resurser där de inte gör någon nytta.

Legala vapen förekommer visst i brottsliga sammanhang, till exempel Peter Mangs hade licens...
Problemet är väl att de som ger sig fan på det alltid kommer att kunna införskaffa vapen och annat, legalt eller illegalt. Regleringarna stoppar dock laglydiga som kanske har dåligt omdöme och riskerar göra något dumt i vredesmod eller att exempelvis barn får tag på vapen vilket händer i USA.
Men till viss del håller jag med om att hård vapenreglering (och kanske i större utsträckning kemikaliereglering) är något som bara invaggar de som är ointresserade i falsk säkerhet och ställer till det för seriösa "hobbyister".
Det är lite "säkerhetsteater" som på flygplatserna, får okunniga att känna sig tryggare och politiker att verka handlingskraftiga, svårt att säga emot utan att misstänkliggöras.

Detta är en sanning med modifikation. Peter Mangs använda legala vapen för att skjuta, ja. MEN.. han hade även 3 st insmugglade utbytespipor samt en ljuddämpar varav allt är olagliga vapeninnehav oavsett om han har licens! Därför är det direkt ohederligt att säga han sköt med legala vapen, hade polisen hittat hans vapen med en utbytt pipa el ljuddämpare så hade de tagit det och han hade blivit lagförd lika säkert som om han hade haft en insmugglad makarov med bortslipat serienr.

Och sen är väl detta undantaget som bekräftar regeln! Hade mangs inte varit sportskytt så hade han väl helt enkelt gjort som Lasermannen att han åkt ner till österrike (el var det sydafrika?) och köpt sina vapen. Iofs hade han väl inte behövt det, läget är lite annorlunda nu med hur de var i början på 90-talet, tar väl inte mer än nån timmar att hitta ett insmugglat juggevapen.

Det bör kanske tilläggas att det tar oändligt mycket längre tid att skaffa ett lagligt enhandsvapen lagligt än att köpa ett illegalt. Det förstnämnda tar månader och det sistnämnda kanske bara timmar.

Trött på ert "käbbel".
Enhandsvapen skall inte vara något som man enkelt får licens för. En viltvårdare får helt enkelt förlita sig till sin "hederliga bössa" som gör jobbet åt honom.
Att det förekommer illegala enhandsvapen är ingen nyhet och det kommer bli fler om vi tillåter en friare licensanvändning. Så enkelt är det.

Det är svårt att få licens för enhandsvapen, t.o.m. sådana enskottsvapen som det är fråga om i detta fall. De allt hårdare licensreglerna har emellertid inte alls påverkat förekomsten av illegala vapen. Vill man minska denna förekomst är det helt andra åtgärder som krävs än skärpta licensregler, men det är enklare att ändra licensreglerna så därför tar politikerna denna väg.

Niklas, vad stödjer du din grumliga "så enkelt är det teori" om att antalet illegala vapen skulle öka i antal om myndigheterna utförde sitt uppdrag och såg till att de som enligt lagstiftaren har laglig rätt att få licens för en viss vapentyp får det, istället för att avslås i många fall helt utan lagstöd?
Om en myndighet som Polisen tillåts att hitta på och tillämpa ett eget regelverk vid sidan om lagen i tex denna fråga, vem vet då eller kan styra över vilka andra områden som landets myndigheter självsvåldigt kommer att tillämpa egna regler och "lagar" inom, som lagstiftaren inte har avsett från början?