Skip to content

Sharia i svensk domstol – HD prövar om svensk eller iransk lag ska gälla äktenskapskontrakt

Efter sju års processer har Högsta domstolen beslutat att pröva om svensk eller iransk lag ska gälla vid så kallad Mahr – ett islamiskt äktenskapskontrakt. Vad innebär andra kulturers influenser för svensk rättstillämpning? Vilka krav ställer det på advokater och domare? Och var går gränsen för när ett främmande lands lagar kan, får och ska tillämpas i Sverige?

 

Gäster i Veckans Juridik är:

 Fredric Renström – advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

 Alexandra Lyckman – advokat, Insulander Lindh Advokatbyrå

Martin Weyler – rådman, Solna tingsrätt

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt