Skip to content

Sharia i svensk domstol – HD prövar om svensk eller iransk lag ska gälla äktenskapskontrakt

Efter sju års processer har Högsta domstolen beslutat att pröva om svensk eller iransk lag ska gälla vid så kallad Mahr – ett islamiskt äktenskapskontrakt. Vad innebär andra kulturers influenser för svensk rättstillämpning? Vilka krav ställer det på advokater och domare? Och var går gränsen för när ett främmande lands lagar kan, får och ska tillämpas i Sverige?

 

Gäster i Veckans Juridik är:

 Fredric Renström – advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

 Alexandra Lyckman – advokat, Insulander Lindh Advokatbyrå

Martin Weyler – rådman, Solna tingsrätt

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

Intressant. Hoppas att det går igenom HD, för då kommer också spöstraff och tom ev. stening av otrogna kvinnor att gälla. Kanske inte i Sverige men genom utlämning till exempelvis Iran och Saudi. Bara att skicka uppmaning till länder som tillämpar sharia att ta bort dubbel straffbarhet. Även om Sverige kanske inte skulle lämna ut brottslingar till sådana länder så kommer kvinnorna aldrig mer kunna sätta sina fötter i något av de länder som har utlämningasavtal.

Herregud vilken dum kommentar. Det är en väldig skillnad på Mahr och spöstraff. Har du ens läst protokollen om de här fallen?

Löjlig kommentar. Precis som KJ skriver är det stor skillnad. Läs på lite. För det första, Mahr innebär en rättighet för kvinnan . För det andra så kan svenska domstolar tillämpa ordre public vid t.ex. spöstraff och stening, om det hade varit så att det är utländsk rätt som gäller (HD kommer ju pröva om det är svensk eller utländsk rätt som gäller vid Mahr, olika frågor alltså).

Det där var banne mig den dummaste kommentar jag läst på Dagens Juridik på flera månader. Närmast en grund för förvaltarskap.

Feminister och vänstertroll, gå tillbaka till Södertörns högskola.
Ni vet väl att i Sverige gäller svenska lagar. Avtal som ingåtts i andra länder gäller där.

Mycket relevant kommentar med tanke på det PRINCIPIELLA gränsflyttar samhället vi lever i. Igår ej ok köra cykel på trottoar; idag ok köra cykel på trottoar; imorgon ok köra moppe på trottoar; iövermorgon ok köra bil på trottoar. Igår ej ok med iransk äktenskapspeng; idag ok med den; imorgon ok med spöstraff o stympningar. obs för att undvika korkade kommentarer från vänsterinfekterade bananrepublikaner; detta är en PRINCIPIELL JÄMFÖRELSE TVÄRS ÖVER ALLA RÄTTSOMRÅDE! KAPISCH!

Jag har haft ett anslutande fall. En klient till mig kommer från Iran och vid hembesök sattes han i ett slags arrest för att han inte betalat sin ersättning till ex-fru vid skilsmässa. Hans bror pantsatte sin fastighet och han kunde åka hem.

Väl hemma hjälpte jag honom att vinna en notfordran som var större i svensk TR och därefter har denna lagakraftvunna dom gått till Iran för att brodern skall få tillbaka sin fastighet. Hur det gick vet jag inte.

Mahr är alltså redan närvarande (indirekt) i Sverige.

Det finns ju tidigare avgöranden också, om mahr i Sverige alltså.

Jag har också haft anslutande fall. Bland annat ett likt ditt där ett persiskt par boende i Sverige skulle skilja sig. Mannen åkte till Iran för att hälsa på släkten och då begärde frun ut sin brudpeng i Iran, varför mannen fick utreseförbud från Iran i avvaktan på att han skulle betala. Eftersom frun och hennes familj vägrade att ta emot pengarna så tog det nästan ett och ett halvt år innan han lyckades deponera pengar och få tillbaka sitt pass.
Under tiden fick hon ensam vårdnad om barnen.

I några andra fall har jag stött på osanna anklagelser om brott som ska grunda "laga" skäl till skilsmässa så att frun ska få ut brudpengen. Det ena fallet rörde zigenare från Kosovo och det andra fallet var en libanes och en syrier.

Detta är naturligtvis ett oerhört intressant område för rättskipning och självklart är det inte helt enkelt. Anmärkningsvärt anser jag vara domarens yttrande om att det inte alls är självklart att svensk lag är att föredra, utan att det enbart är ett moraliskt ställningstagande. "Oerhört många människor lever ju ändå enligt dessa lagar och lever ett gott liv." Detta skrämmer mig eftersom jag i en förlängning kan se oerhört allvarliga konsekvenser av detta resonemang. Om man utgår ifrån perspektivet sharialag, finns då inte risken att detta resonemang på sikt även kommer att tillämpas på arv?! Kvinnan erhåller enligt sharialagar som bekant enbart hälften av vad mannen får. För mig känns detta som ett hot mot demokratin men kanske framförallt ett hot mot jämlikheten.

Är det inte helt främmande för den svenska rättsordningen att man skulle fördela arv så?

Däremot kan såklart arv vid internationella förhållanden delas både enligt endera lagen eller båda. Men ett arv som fördelas av svensk domstol kommer inte att delas på det sättet, utan då kommer man (om den utländska lagen ska vara tillämplig) inte att följa förordnande om att ge olika beroende på kön (eller utom- eller inomäktenskapliga barn som andra länder gör).

Det är verkligen konstig.
Sverige sa haj på Islamistiskts lag. Grattis! Oj då ojjjjj

Men,,halåååååå.. vadå iransk lag ska gälla i Sverige.
"Och var går gränsen för när ett främmande lands lagar kan, får och ska tillämpas i Sverige?
Vilka gränser! Det är svensk lag som gäller i Sverige och Iransk lag gäller i Iran.
Visste inte att Iran är med i EU.

Det är självklart att svensk lag skall gälla i Sverige. Däremot kan man lägga in en klausul som säger att vid skilsmässa så får kvinnan inte behålla mannens efternamn om hon tagit det när hon gifte sig.

Det är på inget sätt självklart att svensk lag alltid ska gälla i civilrättsliga tvister i Sverige. Om ni lyssnar på vad som sägs i inslaget så får ni möjligen en lite djupare förståelse. Svenska domstolar, i synnerhet Stockholms tingsrätt, avgör ofta civilrättsliga tvister med tillämpning av utländsk rätt. Detta är inget konstigt utan förekommer i alla europeiska länder. I vissa fall bygger det på att parterna har gjort ett lagval som pekar ut viss utländsk rätt och i andra fall på att konventioner eller andra folkrättsliga bestämmelser som Sverige tillträtt förpliktar svensk domstol att tillämpa utländsk rätt. Det är alltså inget som är udda med detta i ett internationellt perspektiv. Det finns ett helt rättsområde som kallas just internationell privaträtt.

Sist jag kollade Sveriges Rikes Lag, utan juristexamen, är den LIKA FÖR ALLA och ska GÄLLA ALLA SOM BOR HÄR. Har något hänt sen dess som inte vi medborgare har blivit informerade om?

Äntligen! Tack fd Hovrättsassessor. Klok som alltid.

Det här är enligt mitt förmenande inget särskilt konstigt. Det kanske t.o.m. är bra att HD tar upp fallet då det med stor sannolikhet efterhand Sverige, på gott och ont, blir mera mångkulturellt det kan förväntas att den här typen av mål blir allt vanligare. Några av kommentarerna ovan ger ju också vid handen att det här är fall som då och då dyker upp i våra domstolar. Makar är dessutom fria att civilrättsligt som princip ingå vilka avtal de vill, utom rena s.k. pactum turpe eller sådana som kränker laglotter, för att reglera sin samvaro. Det här innebär naturligtvis inte att utländsk straffrätt ska tillämpas här i landet. I det avseendet delar jag Johan Erikssons kommentar ovan oaktat någon anmält den som opassande.

Knepigt att inte "LIVETS ORD" fick sina lagar prövade , eller någon annan grupp som följer en lag. Varför har inte svenska kyrkan krävt att de bibliska lagarna skall följas?!
I dem står det dessutom...Du skall inga gudar hafva gemte mig...!

Så detta är en parodi...och löjligt dessutom.

För i Sverige så är och förblir det bara en gällande lag , den svenska !

Hur var det nu igen? Vi anser att alla människor, oavsett kön eller sexuell tillhörighet, har lika värde ... Nej, nej ... inte nu längre ... nu ska vi ha in sharialagar i Sverige! Är ni inte riktigt kloka? Hur kan ni ens komma på idén att PRÖVA sharialagar? Nog för att man knappt kan känna igen sig i Sverige idag, och att det har förändrats på korta tio år, men att ens fundera och spendera våra skattepengar på att utreda sharia är ju en fullständigt regelvidrig åtgärd. Vad är nästa steg? Godkänna kvinnlig könsstympning som ett led i att stryka islam och Koranen medhårs?

Trodde i min enfald att i Sverige gäller våra lagar oavsett bakgrund. Det talas ju så fint om "allas lika värde". Gäller inte detta längre eller är det så att vissa är värda lite mer och skall få alla möjliga särrättigheter? Det spelar ingen roll om man idag hanterar fall med olika lagar - det är fel och borde upphöra direkt. Bara för att en sak redan sker är det inte mer rätt enbart på grund av detta. Några kvasireligiösa lagar från mellanöstern skall vi då rakt inte praktisera här. De får ha sina lagar så har vi våra - något annat har man aldrig tillfrågat svenska folket om. Jag vill bo i Sverige - inte i Iran, tacksåmycket. Tycker politiker, lagstiftare och andra en gång för alla skall fråga svenska folket om vi vill ha allt detta som sker i vårt land numera - vi har ju aldrig blivit tillfrågade. Varför skall mina skattepengar finansiera prövningar om utländska kvasireligiösa lagar skall gälla i Sverige när dessa pengar inte räcker till att kunna ge mig en tandläkartid? Om man nu har en sådan stor önskan att leva efter alla dessa, ofta helt imbecilla regler, varför bosätter man sig då här? Jag har inte bett om att få finansiera detta stora kalas. Jag hoppas att HD visar lite ryggrad och konstaterar att vårt lands lagar gäller här - hur man löser saker utomlands är inte vårt problem. Men om HD viker ned sig och hemfaller åt att själva idka "mångkulturalism" - så hoppas jag också att man sedan kan vara såpass ärliga att man i ett officiellt uttalande också bekräftar att i Sverige gäller Svea Rikes Lag alla - utom muslimer. Då slipper vi ju tvivla längre om alla verkligen är lika mycket värda. Kanske kan vi få börja tillämpa vilka lagar vi vill helt enkelt - tänk så spännande det skulle bli.
Alla jurister och andra som enbart tycks se till det enskilda fallet - fundera istället kring principen om huruvida utländska och/eller religiösa lagar skall gälla i Sverige. Det blir lite fånigt som idag att låtsas att det inte är något problem att börja blanda in utländsk juridik i vårt eget rättssystem - vad är det som säger att det inte nästa gång kommer handla om ytterligare något litet till? Och nästa, och nästa, och nästa........... Att man som kvinna på något enda sätt kan uppmuntra sådant här är fullständigt obegripligt. Det börjar kanske här, men allt eftersom kommer kraven på att få leva efter sina egna "lagar" här i Sverige komma - och då kanske det blir helt andra bullar för er. Jag som man lever ju inte alls lika farligt men inbilla er inte att det kommer att sluta här, vänta bara.

En poäng om "sharia" som missas är att vi redan har det i Sverige om vi pratar på arabiska, swahili och säkert ett par andra språk. Sharia betyder lag, inte religiös lag och alla områden där man talar arabiska eller ett språk influerat av arabiska "har" sharia oavsett om det är ett sekulärt land eller ej. Detta av den enkla anledningen att alla länder har lagar.

En annan poäng är att det finns inte något enhetlig muslimsk tolkning av vad den religiösa lagen innehåller. Islam har ingen bok som det står "lagar" på (eller sharia) utan det är utspritt i Koranen och i olika berättelser om islams första tid. Bara inom sunni-islam finns det fyra olika lagskolor med olika tolkningar av lagen, dessa har i sin tur sina subskolor och lokala avvikelser. Att prata om "sharia" på samma sett som våra grundlagar eller som en klar och tydlig enhetlig tolkning är alltså omöjligt.

Sverige Domstolar skall endast följa i Sverige Lagar, EU Konventioner och FN Konventioner stiftat och av dem själva i DJ video redovisar total okunskap avseende muslimska seder, av medverkande i videon benämnt muslimska lagar är oförsvarbart för det är inte lagar!
I västvärldens stater stiftade lagar utgör att de staterna inte kan pröva ärenden avseende i islam Sharia, som på intet sätt är lagreglerad utan är av Profeten Muhammed (saw) som betyder direkta kommandon angivna i uppenbarelsen av Koranen i Profetens egna exempel i olika domar som inträffat under hans livstid, och dessa sekundära i västvärlden benämnda lagar är inte lagar utan bygger på det som kallas Sunnah, som är Profetens ord i exempel och levnadssätt.
Alla benämnda ”Sharia lagar” är inte lagar utan bygger i Koranen på Sunnah som är Profetens ord och efter det är Domare i jordelivet fria att göra analogier och i de flesta islamska rättssystem hänvisas Dom till av Profeten sagda domar i Koranen.

Den auktoritativa källan till Sharia är precis på samma sätt som ovan med tillägg att Domarna i jordiskt liv som dömer ska vara högutbildade i islam och dess rättspraxis, med följd att det är alltför lätt för en enskild domare att åberopa straff, utan kännedom om bakgrunden till sharia grundläggande principer som är, att se Guds vilja ske på jorden som den är i himlen, således precis som i den kristna Herrens bön.
Kritiken mot sharia-domar är genomförandet, piskning, skära av händer och stening i ignorans mot alla förmildrande omständigheter som skulle leda till att dessa påföljder, inte tillämpas.
Hadd straff (pl. Hudud) är den yttersta gränsen för straff och när en person döms till att få en hand avskuren ska inte han eller hon skickas till fängelse och eller få böter också.
Att hugga av högra handen för stöld är avskräckande enligt Koranen och muslimer bryr sig mindre tjuvar än de gör för fattiga som blivit rånade och efter avhuggen hand, förlorat den ära som sanna muslimer har, Sharia.
Även om en muslim kommer undan med något brott i jordelivet, kommer de att enligt islam möta Dom i döden och de som drabbats av brottslingar kommer att belönas i livet efter döden.

Sharia avseende mord tillåter dödsstraff och efter rättslig bedömning gjorts, får begäras barmhärtighet vilket i Islam betraktas som höjden av nåd i att förlåta en mördare, även om man tar hans, hennes liv i vedergällning som vanligtvis är stening till döds, men genomförande anges - inte i Islam - där halshuggning betraktas som, mest barmhärtiga sätt.
Islam gör det däremot omöjligt att döma till döden för äktenskapsbrott eftersom äktenskapsbrott tas för givet är en hemlig handling som inte görs offentligt.
Sharia ska göra livet mycket lättare för dem som strävar efter att behaga Gud och leva i vänlighet och fred med grannen och göra det mycket svårt för själviska, känslokalla grymma och oärliga, för det finns ingen sympati för dem, med undantag, ungdomar före puberteten eller psykiskt sjuka muslimer som inte är vid sina sinnens fulla bruk som enligt sharia, aldrig är skyldiga till brott.

Tvångsäktenskap är helt förbjudet i Islam enligt Sharia vilket också falska äktenskap är och när muslimska tonårsflickor bosatta i exempelvis Sverige och skickas på semester och undertecknar handling under tvång eller som de inte förstår och senare inser att de har "gift sig”, även om det inte fullbordats, då gäller inte äktenskapet.
Tvångs och arrangerade äktenskap lyder i Sharia, alla äktenskap som skett med tvång är inte äkta äktenskap och är därav ogiltigt ändå utsätts enormt många muslimska flickor bosatta i västvärlden för denna pläga och därav har många jurister i England och några få jurister i Sverige, i syfte att i nutid skydda dessa muslimska flickor från denna kultur, blivit mycket bättre på att studera Sharia som förbjuder tvångsäktenskap, som inte är samma sak som arrangerade som i muslimers benämnda kulturella system betyder att makarna inte sett varandra före äktenskapet som enligt islams sharia och kultur, ska ha sitt fria samtycke, vilket ignoreras för att i Koranen av Profeten själv råd till blivande makar är ”att utan att möta varandra ”se” på varandra till de kan ”se” vad det var som gjort att föräldrarna gift bort sitt barn med den personen”.

i Profeten Muhammed (saw) direkta kommandon, är normal ålder för pojkar att gifta sig 15 år och för flickor 13-15 år och i muslimska länder anses det än idag, mycket bra att få ungdomar gifta så fort de visar böjelser för sex, för de barn som då föds är inte olagliga och många muslimer bosatta i inte muslimska länder försöker ha minimiålder 16 år för äktenskap, som också är laglig ålder i Storbritannien.
Muslimska kvinnor som tvingats till äktenskap eller söker skilsmässa har samma sorts grunder i Sharia lag som i västvärldens stiftade lagar, bortsett från i islam tioägg övergivande och äktenskapsbrott , men i övrigt är grund för skilsmässa samma som i västvärlden: Grymhet, psykisk, fysisk misshandel och muslimsks kvinnor kan även begära skilsmässa för annan anledning, så länge maken är överens om att betala tillbaka äktenskapsbetalningen, felaktigt benämnd Mahr, som görs om mannen - inte vill låta kvinnan bryta äktenskapet - men är skyldig att låta henne gå.
Det krävs många års studier också för Sverige Domstolar för att i varje fall få en skönjbar inblick avseende islam, Koranen och muslimska länders seder, kultur innefattande benämnda sharia lagar som inte finns men ändå efterlevs.
Sverige Domstolar informeras också om att beslut av specifika straff görs inte av domstolar i muslimska stater, utan av advokater i landet, varav många har utbildats i väst!

Sverige Domstolar ska enligt i Sverige Lagar stiftat endast följa densamma och EU Konventioner och FN Konventioner och med insikt i av dem själva i DJ video redovisad total okunskap avseende muslimska seder, av dem benämnda muslimska Sharia lagar, gör det oförsvarbart att ens tänka tanken att agera i svensk domstol ty Shari är inte lagar!
Mvh / Thérèse Angéliquement Pro bono Team.