Skip to content

HD friar kvinna med fällkniv i väskan - och skapar lista för när kniv får bäras

Högsta domstolen reder ut begreppen om när det är förbjudet att bära kniv på allmän plats. Foto: Pontus Lundahl och Gunnar Lundmark/TT

Den 26-åriga kvinnan hade en fällkniv i sin hand-väska i centrala Stockholm. Hon åtalades för brott mot knivlagen - friades av tingsrätten men fälldes av hovrätten. Högsta domstolen har nu friat henne och räknar i domen upp ett stort antal typfall då det är befogat att bära kniv på allmän plats.

 

Den 26-åriga kvinna från Nacka var på väg hem från en födelsedagsfest i Stockholm en tidig lördagsmorgon när hon på Götgatan på Södermalm försökte avstyra ett slagsmål. Hon "gick emellan" dem som bråkade och hade ställt ifrån sig sin handväska en bit bort.

När polisen kom till platsen var kvinnan så upprörd att hon omhändertogs eftersom hon var berusad och inte lugnade ner sig. I samband med visitationen upptäckte polisen att hon hade en fällkniv i sin handväska.

Kniven hade aldig tagits fram
Kvinnan åtalades vid Stockholms tingsrätt för brott mot knivlagen och åklagaren begärde att kniven skulle förverkas. Åklagaren påstod dock inte ens att kniven hade varit framme i samband med bråket på Götgatan.

Kvinnan nekade till brott och hävdade att kniven var en handsmidd fransk matkniv värd ungefär 2 000 kronor.

Hon hade varit ombedd att hjälpa till inför festen och kniven hade bland annat används för att skära rabarber. Orsaken till att den låg längst ner i hennes väska var helt enkelt för att hon skulle ta med sig den hem.

Tingsrätten ansåg att innehavet varit befogat och friade henne. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Med hänsyn till vad som framkommit om bakgrunden till innehavet och knivens art samt till det förhållandet att X (kvinnans)  avsikt var att transportera kniven till sin bostad finner tingsrätten att X innehav av kniv har varit befogat. Den omständigheten att hon omhändertogs av polisman förändrar inte denna bedömning."

Fälldes i hovrätten
Åklagaren överklagade dock till Svea hovrätt som ändrade tingsrättens dom och fällde kvinnan.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Knivar som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa far inte innehas på allmän plats. Förbudet gäller dock inte, om innehavet - med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter - är att anse som befogat."

Hovrätten fortsatte:

"Knivförbudet är avsett att träffa sådant innehav av knivar som ökar risken för att våldshandlingar inträffar. Att ha med sig en kniv på platsen i fråga och vid den tidpunkten är omständigheter som gör att risken för att den kommer till användning ökar. X innehav av kniven kan därför inte anses ha varit befogat. Hon ska därför dömas för brott mot knivlagen. Eftersom det inte har förelegat någon särskild risk för att kniven skulle komma till användning ska straffet bestämmas till penningböter och inte till dagsböter."

Kvinnan dömdes till 1 200 kronor i penningböter.

"Lagen måste tillämpas brett"
Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen som beviljade prövningstillstånd.

Riksåklagaren har i HD argumenterat för att knivförbudet måste tillämpas brett och att det skulle kunna urholkas om polis och åklagare behövde utreda vad en knivinnehavare har haft för sig flera timmar före ingripandet.

RÅ har också pekat på att det just i trakterna runt Götgatan finns många restauranger och barer med utskänkningstillstånd och att risken för våldsbrott är särskilt hög i sådana områden - särskilt runt stängningsdags.

Högsta domstolen understryker att det vid knivinnehav måste göras en helhetsbedömning av omständigheterna för att kunna avgöra om innehavet är rimligt och naturligt, eller ”befogat”, som det kallas i lagtexten. I denna bedömning ska bland annat knivtypen, förvaringen och anledningen till innehavet vägas in - men även riskhöjande faktorer som att innehavet sker nattetid, under alkoholpåverkan eller i miljöer där andra alkoholpåverkade personer uppehåller sig.

I kvinnans fall handlar det om en kniv som är avsedd att användas som bestick men också för matlagning. Vid omhändertagandet var kvinnan på väg hem utan planer på uteliv, konstaterar HD som också understryker att knivar också måste kunna medföras till och från olika fritidsaktiviteter där knivanvändning är naturligt.

Frias av Högsta domstolen
Innehavet ska därför ses som befogat - någonting som enligt HD blir ännu mer tydligt eftersom förvaringen gjorde att risken för att kniven skulle komma att användas för våldsutövning var liten.

Att kvinnan skulle engagera sig för att avvärja ett bråk var samtidigt ingenting planerat eller förutsebart, konstaterar HD.

Sammantaget anser HD att gärningen överhuvudtaget inte är kriminell och friar därför kvinnan.

 

 

Då får man bära kniv på allmän plats - Högsta domstolens lista

 

HD räknar i domen även upp flera typfall där knivinnehav på allmän plats får anses befogat. HD skriver:

"I lagmotiven finns ett antal exempel som syftar till att klargöra hur långt knivförbudet sträcker sig. Det är en uppgift för domstolarna att, med ledning av exemplen och med beaktande av de krav som legalitetsprincipen ställer, konkretisera lagstiftningens innebörd."

 • Att jägare och annat friluftsfolk har med sig kniv ska godtas om knivinnehavet framstår som naturligt. När kniv ingår i scouters utrustning har de rätt att ha med sig denna på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning. Självfallet ska även innehav av en kniv i samband med slöjdundervisning på en skola godtas.
 • Det är tillåtet för en hantverkare att i sin yrkesutövning - också på allmän plats - bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet. Detta gäller även om kniven inte krävs för just den aktuella arbetsuppgiften. Vidare gäller att en hantverkare som har en arbetskniv inte bryter mot knivförbudet om han eller hon stannar till för att lyssna på exempelvis en gatumusiker eller ett politiskt torgmöte. En arbetskniv får dock inte medföras vid en tillställning eller en sammankomst, om innehavet inte är ett led i yrkesutövningen.
 • Om någon som har köpt en förskärare som present tar med den inslagen i ett paket till en bio på vägen hem, rör det sig om ett befogat innehav.
 • Ett innehav som inte är befogat är det som förekom i "Bollträet" NJA 2011 s. 556. Syftet med innehavet av ett bollträ (som omfattades av knivförbudslagen) var att den tilltalade skulle kunna försvara sig och känna sig trygg.
 • En picknick som äger rum på allmän plats kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare, men däremot inte större s.k. överlevnadsknivar eller stiletter eller andra föremål som typiskt sett har egenskaper som gör dem mer ägnade att användas som vapen än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.
 • I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av  sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, t. ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig.
 • För fård med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven också medföras under resan. Men knivens särskilda karaktär eller omständigheterna i övrigt kan medföra, att det måste krävas att transporten företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel.
 • Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är legitimt. Här finns det alltså ett större utrymme för att bedöma ett knivinnehav som befogat. 

 

 

 • Alt-texten
  Isak Bellman
 • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

35 comments

Läst om fallet tidigare och konstaterar att det finns rim och reson inom vissa led i juridikens vindlande, vinglande värld.
Man får nu hoppas på att "vän av ordning" tar sig till detta, men tyvärr synes det vara utom synhåll för mänskligheten.

Såsom vän av ordning ser jag denna HD-dom med stor tillfredställelse. Det är inte alla gånger som rättvisa skipas i domstolarna utan tillämpning av juridik ofta i strid med rättvisa. Men icke här och det är glädjande samt tilfredsställande för folket vilket lagen är till för att vägleda, använts på rätt sätt. man blir glad över denna goda dom. Enda sak är nog att hon skall först ringa polisen innan hon ingriper och försöker med sitt stora civilkurage och mod, stävja bråk. All heder åt kvinnan. Hon borde få ett hurra och en trevlig middag. BRAVO ! Mvh "Vän av ordning". Tack till HDs jurister för gott arbete till folkets fromma, Tack !

Härligt med lite obiter dicta från vår högsta instans!

Och hur blir det med hemlösa som tidigare dömts för våldsbrott och som säger sig ha morakniven eller schweiziska armekniven för att skala frukt.

Befogat innehav ?

Läs och lär: "Högsta domstolen understryker att det vid knivinnehav måste göras en helhetsbedömning av omständigheterna för att kunna avgöra om innehavet är rimligt och naturligt, eller ”befogat”, som det kallas i lagtexten."

Så man får inte skala frukt med kniv. Är det så du tolkar det.

Finns inte en chans att du är åklagare.

Vilka dumheter, ska man inte få ha en fällkniv i väskan ens. Att det ska behöva överklagas ända upp i HD också. Tack och lov hade HD en bra dag. Antar åklagaren aldrig satt sin fot utanför Stockholms innerstad.

Nej varför skulle du ha det. Ska du skala frukt?

Jag tror Henrik har rätt. Du har verkligen aldrig varit utanför tullarna. En kniv är för de allra flesta ett verktyg bland andra verktyg. Något som många gånger kan vara oumbärligt att ha med sig. Otroligt tråkigt att nollåttorna anser sig stå över resten av landet och dessutom i många fall har inflytande att lobba för diverse tokiga lagar som försvårar vanliga människors liv.

Allt detta pga att vi har en ordningsmakt och ett rättsväsende som är helt inkompetent när det gäller att ta hand om de dårar som gör livet surt för alla andra.

Så det finns en risk att man blir dömd om man har en sk schweiziska armekniven med sig i fickan? en sådan har man ju ofta användning för. Den är ju kass som vapen.
Är det även straffbart att ha med sig en yxa i bilen så att man kan snabbt avsluta onödigt lidande för om man eventuellt kör på ett djur?
Finns ju även en speciell fällkniv för säkerhet i bil som har bältesskärare och fönsterkross. finns det en stor risk att bli straffad för det också?

"I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av sådana knivar av förbudet."
Nej, snarare raka motsatsen. Huvudregeln för pennknivar (ex. Victorinox) är att de är tillåtna. En bättre fråga vore snarare varför de valde att använda en bild på just den sortens kniv när fallet i fråga berör en helt annan typ. En vanlig fickkniv ska du kunna bära med dig utan att hamna i problem, sedan så finns det ju såklart alltid undantag.

Fast jag tycker fortfarande det är konstigt att mindre fällknivar inte skulle vara tillåtna på konserter osv. Det är ju t o m tillåtet att flyga med denna typ av kniv som har 6cm eller mindre fällbart blad, (jag har gjort det många gånger), att då dessa skulle vara förbjudna att ha med på en konsert är för mig jättekonstigt.

Läs inlägget igen.
Svaret på alla frågor du just ställde finns där :-p

Tillhör du HA, Bandidos osv. med kniv, yxa, basebollträ mm i bilen blir du närmast garanterat åtalad och förmodligen fälld i domstol även om du yrar om att du vill kunna avliva påkörda djur.

Enklast är om man bestämmer att det alltid är olagligt att ha kniv om den faktiskt används som vapen, oavsett storlek eller om den var inslagen som present.

Enklast är om man bestämmer att det alltid är olagligt att ha kniv om den faktiskt används som vapen, oavsett storlek eller om den var inslagen som present.

Johan fre:
Då skulle vi alla som använder kniv för yrkesåndamål kunna straffas, eller när vi är påväg till jakt eller fiske. Enklaste är att lagen säger följande: används en kniv som vapen så åtalas man för vapenbrott, men finns ett innehav (även befogat) så är det okay sålänge den inte används eller är skymd och i de senare fallen har en viss bladlängd (kort). Ska man vara riktigt petig så behövs bara en minimal nyckel till en dagboks lås för att tillfoga livslånga skador. Ska vi förbjuda såna också?

Men det är ju inte vad han skrev?

Bärande av kniv görs endast olagligt om den används som vapen att tillfoga skada med eller vid hot etc.

Sen om man vill ha en flipper eller annan fastbladare i bältet hängandes eller på annat vis. Det är väl inget att egentligen lägga någon vikt vid. Det är ingens ensak att orda om det direkt.

"Ska man vara riktigt petig så behövs bara en minimal nyckel till en dagboks lås för att tillfoga livslånga skador. Ska vi förbjuda såna också?"

Behövs inte ens det, en hand eller fot räcker för att döda någon om viljan att skada finns. Naturligtvis måste det vara tillåtet att bära med sig och transportera verktyg som t.ex. kniv. Denna förbudsiver är skrämmande.

Även vem som bär kniven borde vara av intresse vid eventuell lagföring.
Om man som jag är van att bära och hantera kniv från barnsben,en snäll och timid person,ostraffad och känd för gott omdöme och vandel borde det vara tillåtet vid de flesta tillfällen, eventuellt exklusive krogbesök där huvudsyftet är alkoholförtäring.

Är det din mor som diplomerat dig? "Jag är känd för gott omdöme".

I det här fallet rörde det väl sig om en exklusiv märkeskniv från Frankrike, inte en vanlig "fällkniv". Kvinnan hade dessutom haft kniven med sig för ett specifikt ändamål, vid matlagning hos en vän/väninna samma kväll (vilket säkert kunde styrkas). Det fanns ett logiskt samband och det var alltså en tillfällighet att hon hade en kniv längst ner i väskan. Sett mot omständigheterna tycker jag att det är märkligt att fallet tas ända upp i HD.

Nu tror jag i och för sig att det är det du menar, men det märkliga är ju hovrättens dom i det här fallet. Att HD tar upp fallet och rättar till tokigheterna är ju bara rätt och rimligt. Tyvärr är det här inte det enda fallet där folk har dömts för knivbrott helt utan rim och reson. Det är säkert bra att HD nu sätter ned foten och ger klara besked kring när underrätterna ska döma och inte döma. För det verkar de ha vissa problem med att bena ut på egen hand.

Så vad är en pennkniv? Är en schweizerkniv i fickan tillåten? Är en praktisk kreditkortskniv i plånboken i fickan tillåten? Om man i båda fallen har den för stt öppna brev, vässa pennor, skala frukt och är en vanlig nykter ung man?

En alldeles utmärkt lag om man vill försäkra sig om att vanliga medborgare inte har något att försvara sig med om de blir angripna av någon som inte låtit sig påverkas av knivlagen.
Det kanske var det som var meningen?

Ja.
Precis sådan var meningen. Vi vill inte ha folk som slåss med kniv på gatorna. Eller av andra anledningar beväpnar sig med diverse tillhyggen.

Vad vore nästa steg enligt ditt resonemang? Automatvapen?

Det som är det relevanta i sammanhanget är faktiskt: När började man vifta med kniv i Sverige (något som ansågs fegt eller ge en person biljett ned i jorden omg. då den ansågs som "galen hund") Svar: året 1979 gjorde vi en av jordens mest genomarbetade totalundersökning av hela vårt svenska samhälle inom alla områden, alla detaljdelar, alla system, hela befolkningen på alla sätt, den kallades; Sårbarhetsutredningen 79. Nya fenomen hade plötsligt uppkommit genom att 2 filmer skapade helt ny fenomen som kopierats direkt från filmerna ifråga. Dessa var A Clockwork Orange samt The Wanderers som gick på Palladium, invid Oscarsteatern, Kungsbron, Stockholm.
Den senare filmen så presenterades baseball-slagträn för svenska folket och hur de användes i gängslgasmål samt sk "Gang-colours". 16 dagar efter premiären så inkom de första ungdomarna och frågade inte efter brännbolssträn som annars utan istället frågat efter "Beejsbollsträn". Försäljningen av sk snusnäsdukar i olika färger exploderade och detta inte till gamla gubbar som förr utan ungdomar som bar dom som i filmen. Dock var det få etniska svenskar bland dessa ungdomar dom fanns men det var 18-21 % av de som innefattades i denna nya trend. Variationerna på siffrorna beror på vilket område man gjorde mätningarna i. Beslag av knivar gjordes fältoperativt på gator och torg, restauranger, pubar och nattklubbar därmed jämställt. etniciteten noterades och hade inlemmats i Sårbarhetsutredningen-79. Resultatet får man väl inte ens citera idag fastän det var vetenskapligt otvetydiga resultat. I samma utredning framkom massor av risker, fel, krav på snabba åtgärder för att säkra landets inre och yttre civila och militära säkerhet. Själv har jag till värnpliktiga lärt uut på ett elitreg. hur en vanlig penna är absolut livsfarlig, alternativt en vanlig bok eller en papperstidning visavi sk "militärt handgemäng i strid". En vanlig dagstidning är livsfarlig och ett bra skydd mot just knivar i strid. Så förbjud alla papperstidningar, pennor, och stekpannor. (Har varit på brottsplatsundersökningar 5 ggr där stekpannor använts som mordredskap. Sedan har vi sladdar, nagelfilar, bordslampor, penslar, osthyvlar (ni läste rätt) och alla möjliga redskap som använts som mordredskap. De flesta har fel utgångspunkt för denna diskuss. Lycka till !

Jag finner din kommentar om etnicitet överflödig och insinuativ. Vidare är 20% knappast att betrakta så "få". Innan du korrelerat det hela med socialgrupp och representation i dessa av olika etniciteter är det hela mindre än informativt i vilket fall.

Att finnar slåss med kniv "vet" ju dessutom alla...

Känslor är sällan bra när man argumenterar sakfrågor, och om man förblindas av dessa och inte vill se problemet så kommer man heller aldrig kunna hitta en lösning. Fakta kan aldrig var rasistiskt och insinuant utan bara ett krasst konstaterande av hur det förhåller sig.

Ange gärna en länk till Sårbarhetsutredningen 79. Det vore intressant läsning!

Den finns inte. Han hittar på.

Tycker staten ska ge fan i vad folk har i sina väskor eller annat.

Folk ska få göra vad fan de vill, bara man sköter sig och inte påverkar andra.

Hantverkare, "arbetare" som åker tunnelbana i rusningstid med kniven lättillgänglig på sidan av ena byxbenet för vem som helst att tillgripa. Lagligt?