Skip to content

"Enligt EU-snittet borde Sverige ha 30 000 poliser - klarar inte sitt uppdrag idag"

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Statistiskt borde Sverige ha 30 000 poliser - och den svenska Polismyndigheten klarar helt enkelt inte sitt uppdrag idag. Det skriver polisinspektören Lars Alvarsjö i en uppmärksammad artikel på Svenska Dagbladets debattsida.

 

Lars Alvarsjö pekar bland annat på att ökningen av antalet poliser till cirka 20  000 inte har haft motsvarande effekt på brottsuppklaringen. Flyktingkris, terrorhot samt bevakning vid idrottsevenemang och statsbesök äter upp poliskårens resurser.

”Skulle vi följa EU-snittet borde Sverige i dag ha en poliskår på cirka 30 000 poliser. Antalet nyanlända och brottsutvecklingen i stort gör att polisen i framtiden inte kommer att kunna klara sina uppgifter med nuvarande resurser", skriver Alvarsjö.

Drunknar i ärenden
Han varnar för att polisens utredare drunknar i ärenden - inte minst när det gäller grova brott och brott i nära relation men även de allt fler bedrägerierna som sker via Internet.

Färre fängelsestraff
Samtidigt brottas rättssystemet med kriminella utländska grupperingar som reser in i Sverige för att begå brott och som ställer stora krav på åklagarna, enligt Alvarsjö.

”Dessa grupper har i dag blivit i stort sett straffimmuna”, skriver Alvarsjö och ifrågasätter utvecklingen mot allt fler åtalsunderlåtelser och allt fler icke frihetsberövande straff som villkorlig dom, skyddstillsyn och dagsböter.

”Straff som för denna grupp gärningsmän är totalt verkningslösa.”

”Antalet personer som avtjänar fängelsestraff är nu det lägsta på tio år”, skriver Alvarsjö som även lyfter fram den laglöshet som råder i många förorter.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

40 comments

Hur många gånger skall detta behöva sägas innan politiker, kriminologer, jurister och polischefer inser att det måste bli en dramatisk kursändring. Samtidigt som man kräver alltmer av polisen sviker åklagare och domstolar. Det senaste året har varit en fullständig chock med grov kriminalitet. Det är bland personer med utländsk bakgrund som kriminaliteten ökar medan den i övrigt minskar.

Annars brukar du säga att man bör minska poliskåren för att poliserna skall ta sig i kragen och jobba effektivare. Har du ändrat dig?

Har det undgått dej Orvar att på ett år har polisens situation dramatiskt förändrats på ett sätt som ingen i sina vildaste tankar kunde förutse. Nu skriker alla på polis i alla lägen ! Polisen skall oförberedda klara det som är omöjligt !

Behöver poliserna inte bli effektivare först, så att politikerna får förtroende för kåren och sedan kan utöka den? Du vet ju att Alliansens 4000 nya poliser marscherade ned i ett stort svart hål...

4000 nya??

Av 6000 nya utbildade poliser, blev det väl enl BRÅ ett netto på 2500 nya mht till pensionsavgångar etc.

2500 nya är dessutom ingen satsning.. Det är en återställning till 1980 års nivå..

Trots "satsningarna" finns det alltså inte fler poliser per capita nu än för 30 år sedan på 80-talet.

BRÅ skriver "Satsningen, ihop med stora pensionsavgångar har lett till att en tredjedel av alla poliser har anställts de senaste åren"
Hur skulle ett sjukhus effektivitet utvecklas om äldre erfarna läkare och syrror slutar och en tredjedel av all personal är ung, ny och oerfaren, samtidigt som sjukdomarna blir svårare att hantera?

Jag förstår. Du vill inte att polisen skall jobba effektivt. Den skall fortsätta med långa kafferaster, innebandy, produktion av interna dokument etc. Så får man inte väljarnas eller politikernas förtroende.

Innebandy var väl något som man höll på med för 20-25 år sedan? Tog upp saken med några unga poliser och de skrattade o sa att det hade hört att det var populärt för länge sedan och att vissa äldre fortfarande brukade träffas och spela.
Men vad de gör på fritiden är väl inte vår sak.

Det med interna dokument håller jag med om. Där har ledningen inte varit framme och sett till att poliserna har bra verktyg.
Högsta juridiska polisledningen gick ju emot den egna IT-avdelningen och köpte in ett datasystem ( Pust ) som kostade hundratals miljoner, som sedan inte gick att använda och fick läggas ner.. Att producera ett enkelt dokument, t.ex om ett snatteri kunde ta 4 timmar. Tänk dig då tiden för lite mer komplicerade brott, där bilder m.m. skall hanteras.
Nu är man tillbaka i det gamla textbaserade 80-talssystemet.

Innan RPS RIkspolisstyrelsen år 2015 gick in under nya organisationen så hade RPS 1650 anställda varav enbart 10%, ca 160 personer var utbildade poliser och hade erfarenhet av polisarbete.
90% av de 1650 personerna som producerar dokument, dvs FAPar, anvisningar och regler är alltså inte poliser och hade aldrig eller sällan suttit i en polisbil. Då kan man inte påstå att poliser producerar dokument.

Så detta med dokumenthantering har ledningen inte lyckats med..

Hur är "snittet" beräknat? Är det antal poliser per capita? Eller har geografisk yta påverkan på beräkningen? Per capita sett borde Sverige ha fler poliser än EU-snittet, eftersom Sverige är så stort och jämförelsevis glest befolkat.

Inte konstigt om Polisen som myndighet fungerar dåligt om den är underbemannad med 33% bara jämfört med EU-snittet, och Europas poliskårer lider knappast av någon överbemanning heller.

Med dagens kompetensnivå på ledning och organisation, låg lönesättning och Polisens katastrofdåliga datasystem så ska vi väl vara glada ifall det klaras upp några brott över huvud taget.

Per capita betyder "per person" och har inget med geografisk yta att göra.

Jag vet vad "per capita" betyder. Jag kanske uttryckte mig oklart. Jag frågade hur DJ-artikeln har fått fram EU-snittet, eftersom beräkningsmodellen inte anges. Därför undrade jag om det endast är polis per capita som avses eller om det rörde sig om någon annan beräkningsmodell där t.ex. yta får genomslag.

Jag har nu gått till ursprungsartikeln på SvD och där konstaterat att det mycket riktigt endast rör sig om antal poliser i förhållande till invånarantal.

Min poäng var att eftersom Sverige är så stort och glest befolkat i förhållande till andra EU-länder borde vi ha högre antal poliser per capita än snittet.

Jag har full förståelse och håller i stort med Alvarsjö men det finns ett men..
Med den ökande brottsligheten och ständigt stigande antalet poliser borde antalet uppklarade brott också öka men så sker inte. Räknar man bort de självuppklanade förseelserna, (trafikförseelser, snatterier, narkotikaförseelser som lätt kan mångdubblas i statistik och brott mot specialstraffrättsliga förseelser) så är det inte många brott kvar som klaras upp. Detta tolkar jag som att alla de duktiga poliser som finns används på fel sätt.
Jag önskar att någon opartisk undersökning kunde genomföras för att klarlägga hur många polisiära årsarbetskrafter som går bort genom att poliser utför ickepolisiära arbetsuppgifter. Hur mycket tid går bort till det som idag utförs av poliser men som förr sköttes av administrativ personal. Hur mycket tid läggs ner för att poliserna ska förflyttas i allt större områden. Redan införandet av länsmyndigheter medförde ett avsevärt större åkande fram och tillbaka i länen.
En del av problemen kan säkert härledas till att antalet poliser är för lågt men det är många gånger en arbetsledningsfråga eftersom antalet chefer som slår vakt om sin lilla bit är förskräckande högt. Dessutom lät det på som att Eliasson alla chefstjänster som skall tillsättas skall besättas av nya orutinerade poliser och därvid kommer ett stort antal f d chefer att få tillskapade uppgifter. Så brukar det i alla fall bli.
Slutsats blir att framtiden var bättre förr.

Ja, det är sorgligt hur det går till i den ofantliga sektorn. Enligt uppgift är var åttonde polis någon slags chef. Skall man ta bort chefer återinsätts de aldrig i produktionen med lön därefter, utan de sätts i tillskapade (onödiga) uppgifter, precis som du säger, och med chefslönen i behåll. Eliasson har styrkt sin olämplighet (och trohet till Partiet!) på Försäkringskassan och MigV, och kommer att bli kvar. Vad kan en politiker och byråkrat som han göra för att polisen skulle fungera bättre?

Detta är bara början mina damer och herrar.
Ett tips; Inhandla raskt aktieposter i bevakningsbranschen.
Så länge det finns skattefonder att ösa ur (visserligen inte länge till) kommer det allmänna att behöva både rekrytera och på entreprenad hyra in säkerhetspersonal, i synnerhet i anläggningar med någon slags koppling till migrationsverket, och givetvis även kringsektorerna.
Det är nya tider nu.
Mångkulturen (i den formen vi valt att prioritera) erbjuder dessvärre mer än dans, god mat, hopp och lek.
För er som obstinat framhärdar åsikten att det minsann inte alls har med detta att göra, kan med fördel snegla åt argumentet "allmän befolkningsökning" så slipper vi den diskussionen.

Hur mycket golf, simning, och skidor skall de stackars svenska poliserna orka med under betald arbetstid?

http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.332875

Ja, det är tur att det finns fräscha kafferum de kan vila upp sig i efter all träning.

Med en sundare asylpolitik skulle Sverige ha råd att satsa i snitt 20 miljarder per år på polisen-minst.

Jaha, vad tror du de satsar nu?

Tillskott på 20 miljarder förståss.
Med skärpta gränskontroller med identifiering skulle anslagen kunna ökas med minst 50 miljarder.

Nyheterna i TV4 : Totalhaveri för polisreform – i dag kl 06:27
Polisens omorganisation sågas av poliserna själva. Detta enligt en ny undersökning från Polisförbundet som TV4 Nyheterna har tagit del av.

Nu är måttet rågat ! AVSKEDA MATS LÖFVING !
Jag hörde honom i TV4 hånfullt kommentera polisförbundets undersökning. Han anser att omorganisationen går bra och enligt planerna. Att INGEN i undersökningen tror att den nya verksamheten blir bättre rör honom inte i ryggen !

Dan Eliasson har ingen polisiär bakgrund vilket nästan alla de högsta cheferna har. Min uppfattning är att de blivit så tilltalade av den makt de nu fått att de vill driva igenom planeringen till vilket pris som helst. Löfving har inte med ett ord berört den detaljerade kritik som är massiv. Han och de andra cheferna svarar inte på mina och andras mejl ! Den enda som svarar är Dan Eliasson och min uppfattning är att han missbedömt situationen och nu låter de andra- som har gedigen erfarenhet- driva allt vidare in absurdum. Dan Eliasson har blivit gisslan !!!!!!!!!!!!!

Mats Löfving är en okvalificerad chippandylchilikonfris som borde ha avskedats för många år sedan. Att manipulera siffror, händelser och skeenden det är Löfvings signum. Att han inte genomskådats för år sedan är fullständigt ofattbart. Redan i Östergötland borde någon satt krokben för honom och för all del ytterligare ett antal chefer runt om i landet.
En omorganisation på chefernas villkor kommer aldrig att lyckas. En organisationen måste ske med de producerande polisernas inblandning. Det är poliserna som kan verksamheten, som kan de små rutinerna och som kan föra verksamheten framåt. Inte makthungriga störvässare som saknar omdöme.

Det förvånar mej inte att Löfving tog chansen att försvara omorganisationen. Det är HAN som vunnit på omorganisationen då han har stärkt sin egen position oerhört. Poliserna gör allt för att komma ifrån gräsrotsarbetet där Eliasson skulle "trycka ut 2500 poliser till lokalpolisområdena."
Söktrycket till NOA var därför stort och Löfving har fått ytterst kvalificerad personal.

Nu visar det sig att den utlovade tilldelningen till lokalpolisområdena blir bara 10 procent av vad som utlovats. Det berättar inte Dan Eliasson ! Lokalpolischeferna är förtvivlade men vågar inte annat än att hålla tyst ! Det var den lokala verksamheten som skulle vinna på omorganisationen. Nu är det helt klart att de som hamnar där är de som tappat hoppet och inte kvalificerar sej för manschettjobb ! De är till stor del olämpliga för yttre polisverksamhet och placeras därefter ! Statistikmässigt ser det nog ändå ut som om de arbetar med lokal polisverksamhet. Det går som bekant inte att lita på att den information som sprids speglar verkligheten !

Av vilken anledning ska vi ha färre poliser än EU-genomsnittet?

Eftersom det är förbjudet att vara kriminell i Sverige

Mvh, Annie Lööf

Mängden poliser har i princip ingenting med deras ineffektivitet att göra utan de är endast okvalificerade och bryr sig inte. Det är också organisationen som snarare föredrar att ta en fortkörare än att utreda brott.

Varje gång jag varit utsatt för ett brott och gjort en anmälan har jag direkt fått hem ett brev med att det inte finns några bevis och det går inte utreda? Men efter kanske fem till tio minuters egen efterforskning brukar jag själv hitta gärningsmännen.

En gång efter en polisanmälning om en smitning ringde jag till och med in innan de skickat sin nedläggning till aktuell polis för fallet och berättade att jag hittat bilen var den stod tog bilder på den och mailade honom. Det var ägaren som hade kört den och den stod på hans tomt polisen sa att de inte kunde veta att detta stämde och la ner fallet dagen efter utan att ens pratat med ägaren av bilen, anledningen för nedläggandet brist på utredningsbart material. Mitt försäkringsbolag behövde iallafall inte stå för några skador så mina egna efterforskningar gav iallafall någonting.

Jag tror inte heller mängden poliser har någon avgörande betydelse så länge organisation, kåranda, rekrytering etc inte fungerar. Det bästa skulle vara om det gick att börja om från början.

Exakt!
Man får bilda en ny polis, som man exempelvis gjorde i Brasilien med gott resultat. Cheferna måste vara kompetenta och ställa krav på medarbetarna. Gör de inte det måste de tas bort, so man gjort på vissa ställen i USA, också med bra resultat.

Det är samhället som inte bryr sig om dig.
Det är inte som på TV att polisen får och kan skicka en bil, gripa och hämta in den misstänkta.
Systemet bygger nämligen på att småtjuvar, smitare och annat löst folk är ärliga och ställer upp och erkänner sin brott när polisen hör av sig.

Talade nyligen med några nya poliser/utredare som var mycket frusterade,
De hade anmälningar liggande på sitt bord för den typ av brott som du utsatts för, och det fanns även namngivna misstänkta, MEN de får inte åka, gripa och hämta in personerna för så små brott!!
De är tvugna att först ( 3 gånger ) försöka komma i kontakt med den misstänkta per telefon för att komma överens om tid för förhör!! Jag fick veta att misstänkta ofta lade på luren när de hörde att det var polisen!! Men trots det får polisen inte åka och hämta in dem.

Efter ett par tre misslyckade försök att ringa och komma överens om tid för förhör, skall polisen skicka skriftlig kallelse med utsatt tid, och sedan sitta och vänta på att de misstänkta förhoppningsvis kommer på den utsatta tiden. Men ofta är de misstänkta inte vanliga "svenssons" utan vet att de kan strunta i polisen. Utredarna var ändå tvugna att göra dessa upprepade skriftliga kallelser och sitta och avsätta tid till att sitta och vänta.
Det händer iof. att de kallade kommer, ofta är det då vanliga svenssons som fortfarande har respekt för polisen.. Men du ska veta hur ofta det händer att det istället kommer mammor, bröder och annan släkt som säger att "de vet hur allting är och att de kan berätta vad som hänt"

Om de misstänkta inte kommer efter dessa upprepade skriftliga kallelser kan de bli efterlysta, men polisen kan ändå inte åka och gripa och hämta in dem för så små brott som t.ex en smitning. Förhoppningsvis åker de in i en trafikkontroll där man upptäcker att de är efterlysta varvid de då kan tas med på ett kort förhör och sedan får åka hem.

Problemen är att den typen av brott ( smitning ) du tar upp har lågt straffvärde och ofta begås av personer som vet att kan strunta i polisen och att en smitning mer eller mindre inte har någon betydelse.
I dit fall kan man kanske tänka sig att polisen mycket väl kände till den misstänkte föraren och vet att han alltid nekar och skyller på nån annan, Vidare vet polisen att ingen åklagare skulle driva och få rätt i domstol om ingen annan bevisning finns än att du påstår att du känner igen honom från att han satt inne i sin bil.. Då lägger polisen ner i brist på bevis. Tyvärr..

I stora delar av landet skriver polisen genast av alla brott, som inte är "självuppklarande" (snatteri, trafikbrott etc.) och har ett straffvärde om tre månaders fängelse eller lägre. Det betyder att c:a 95 % av all brott skrivs av.

Känner väl igen mig. Det var en person som skadade mitt parkerade fordon och sedan smet. Dock fanns det vittnen som hörde av sig till mig. Åkte till polisstationen med alla uppgifter så att de skulle kunna ordna upp saken (som var ett krav från mitt försäkringsbolag). Istället för att göra något ägnade istället den vakthavande polisen säkert 30 minuter åt att försöka övertala mig att jag själv skulle "utreda" smitningen och på så vis få ersättning direkt av gärningsmannen. Jag gav upp och gjorde en egen utredning men gärningsmannen vägrade att ge mig någon ersättning. Lämnade min noga genomförda utredning till Polisen i brist på bättre. Fick sedan tillbaka ett beslut där det stod att polisen inte skulle göra någon utredning av "trafikolyckan". Till saken hör att min försäkring gällde för parkeringsskada och inte för trafikolycka. Skickade dock alla handlingar o vittnesuppgifter till försäkringsbolaget som sedan gick med på att det var en parkeringsskada (trots att polisen påstått annat). Detta var sista gången jag anmäler brott till polisen för det var det sämsta jag varit med om när det gäller myndigheter.

Men vad ska de göra?

Även om du kommer med vittnen så får polisen inte åka och hämta personen. JO skulle gå i taket om polisen åker och hämtar in, dvs frihetsberövar en person som inte begått värre brott än skadat din bil på en parkering och smitit.
Polisen kan bara ta emot en anmälan och lägga anmälan till statistiken. Detta eftersom man vet att personen vanligen nekar, inte kommer trots kallelse till förhör, eller kanske t.o.m har ett lass sådana smitningar på sig. Det finns personer som har 50-100 smitningar, olovliga körningar, småolyckor etc etc och polisen kan bara titta på utan att göra något, varvid personer som du får sitta emellan.

Med jämna mellanrum kan man ta busarna på bar gärning, ha ett kort förhör med dem varefter de måste släpps ut igen.
Efter nått år blir de åtalade för kanske 15 smitningar och 10 olovliga körningar. De får kanske lite böter som de inte betalar eller nån månad i fängelse. Under detta år och efter straffet fortsätter det att ställa till problem för andra. Pengar till att betala skador har de inte. Någon bilförsäkring har sällan dessa gossar.. Så den enda vägen är som polisen sa till dig, att du själv försöker hantera saken genom t.ex trafikförsäkringsföreningen.

Du får visst åka och prata med en misstänkt. I vissa fall kan man hämtas till förhör utan kallelse men det här med att de måste följa ett visst antal kontaktförsök stämmer inte. Sen kan en person förhöras på plats, först när de är skäligen misstänkta måste man bli mer formell.

Det är kanske en sak vad man "får" och en annan vad man gör.

Självklart får man åka och prata och ta en fika. Hämtning och tvångsmedel styrs dock av behovs- och proportionalitetsprincipen.

I det aktuella fallet rör det sig om en parkeringsskada där den påkörande bilen lämnat platsen.
Smitning, eller att avlägsna sig från en olycksplats som det heter, är brottsligt. Men för ansvar krävs så kallad subjektiv täckning d.v.s. uppsåt hos föraren. Om föraren inte kände till att hen orsakat en trafikolycka så kan hen inte göras ansvarig för smitningsbrott. Det krävs alltså att det kan visas att föraren känt till olyckan eller att föraren i vart fall varit likgiltig till att ha undandragit sig denna. Om det skulle bli en rättsprocess angående ett sådant bagatellartat brott, så är det upp till åklagaren att visa att det finns en förare som haft uppsåt till smitningen. För att detta ska lyckas måste aktuell förare hittas och åtalas och att det visas att föraren insett att det skett en olycka.

I praktiken, med hänsyn till brottet "smitning", JO-beslut och behovs- och proportionalitetsprincipen, så finns regler som man man måste följa som innebär att man måste försöka ett antal gånger med telefon och ( enligt RPS regler minst två i praktiken tre ) skriftliga kallelser innan man kan hämta någon, om man ens då vågar åka och hämta någon med våld för en mindre allvarlig trafikförseelse som kan ge indraget körkort i två månader och lite böter.

JO har dessutom nyligen kritiserat polisen och beslutat att det är oförenligt med proportionalitetsprincipen att frihetsberöva personer för en förseelse som endast kan medföra pennningböter.

Enligt 23 kap. 7 § rättegångsbalken får polisen hämta den som utan giltig orsak underlåter att följa en kallelse till förhör om förhöret har satts ut på en plats inom tio mil från där han eller hon har sin bostad.
Personer med polisvana har dock ett standardförfarande.. Man ringer polisen och meddelar att man tyvärr inte kan komma på förhöret då man har flyttat till en ort långt från polisen. Om polisen säger att det bara är ett telefonförhör så svarar man att man vill ha sin advokat närvarande. Man vill inte svara på några som helst frågor utan att man har sin advokat närvarande. Oftast är polisen glada över att höra att man har flyttat, eller krånglar till ett telefonförhör, eftersom de då blir av med detta lilla skitärendet som ändå inte leder nånstans. Sen är det bara att återupprepa proceduren tills ärendet läggs ned.

Ja, det är ett rent helvete när polisen tvingas att följa RBs regleringar.

De får väl göra ett studiebesök hos kollegorna i Göteborg, så slipper de sådant trams som kallelser och dylikt.

Nu har jag lyssnat på i princip allt som Lena Nitz och Mats Löfving sagt i dag. Det står fullständigt klart att det är Eliassons modell för Försäkringskassa och Migrationsverk som nu skall gälla också polisen. Löfving satsar stenhårt på teamarbete och att lätt kunna flytta personal. Jag kan inte förstå hur dessa influenser skall kunna överföras till polisverksamhet. Har något land prövat detta ? Den klara tendensen nu är att polisverksamheten kommer att bestå av ständiga "brandkårsutryckningar." Alla resurser kommer att gå åt till detta och den vanliga polisverksamheten närmar sej NOLL !

Jag hörde dem också på radion. Lena Nitz talade om "MINA medlemmar [i polisfacket]". Jag visste inte att polisfacket var en privat organisation, tillhörig Lena Nitz och hennes släktingar. Inte undra på att de sätter sig emot alla förändringar, även positiva sådana som ensampatrullering.

Den nya polismyndigheten med sin gigantiska centralisering främjar inte på något sätt ett effektivt polisarbete, därför kan det i dagsläget kvitta om det finns 20 000 eller 30 000 poliser i landet. Man ska komma ihåg att allt effektivt polisarbete utgår från närhetsprincipen. Som ett exempel var det en polis som tjänstgjort i småländska Sävsjö som sa följande:" Tack vare min
lokal-och personkännedom kunde jag lösa brotten snabbt". Detta är ett talande bevis om hur verksamheten ska fungera. Därför måste myndigheten ändra kurs. För att kunna göra detta måste man stämma av med poliserna på fältet, pensionerade poliser med lång erfarenhet, forskare, andra myndigheter och med civilsamhället.

Det är med polisen som med skolan. Varje s.k. reform är ett steg vidare på ett sluttande plan. Frågan är om inte en återgång till en mer decentraliserad organisation med kommuner eller landsting som huvudmän och en statspolis som sköter det nationella och internationella perspektivet vore att föredra, d.v.s. en återgång till organisationen före 1965.

Även om det är väl hårddraget ligger det mycket i vad du skriver. Man ser nästan aldrig en eller två poliser utan det blir mer och mer militärliknande kommandon som numera kallas "teamarbete". Jag fattar inte att ingen insåg att det skulle bli så fel med omorganisationen.
Alla blev förblindade av framgångsteorin och sprang åt samma håll - som i övriga samhället !