Skip to content

"Släckte också ett liv i tillblivelse" - skärpt straff för mord på gravid ex-flickvän

När den 24-årige mannen ströp sin före detta gra-vida flickvän dödade han inte bara henne - "han släckte också ett liv i tillblivelse". Detta är för-svårande anser hovrätten och skärper därför straf-fet till livstids fängelse.

 

Kvinnan påträffades död i sin ex-pojkväns lägenhet i Vårgårda i somras. Hon var då gravid i vecka 20.

Kvinnan hade blivit strypt och hade så omfattande skador i ansiktet att hon först inte kunde identifieras.

Greps i Tyskland
Den 24-årige ex-pojkvännen greps cirka två veckor senare i Tyskland misstänkt för mord och åtalades senare vid Alingsås tingsrätt. Han erkänner misshandel och vållande till annans död men nekar till mord.

Utredningen visar att 24-åringen inte hade accepterat att förhållandet var över - och särskilt inte att kvinnan hade kontakt med en annan man samtidigt som hon väntade hans barn.

Den aktuella kvällen hade kvinnan stämt träff med 24-åringen utanför hans bostad för att visa bilder från en ultraljudsundersökning som hon hade genomgått under dagen. Enligt 24-åringen hade de börjat gräla och han hade slagit ”sju till tio hårda knytnävsslag i ansiktet” på henne och därefter släpat in henne i lägenheten där hon hade fallit ihop”.

18 års fängelse
Tingsrätten konstaterade att det var bevisat att mannen hade strypt kvinnan till döds. Straffvärdet för mordet motsvarade i och för sig livstids fängelse men med hänsyn till att mannen också utvisades på livstid bestämdes straffet till 18 års fängelse.

Han dömdes också att betala 225 000 kronor i skadestånd till kvinnans anhöriga.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som nu skärper straffet till livstids fängelse.

Släckte liv i tillblivelse
Precis som tingsrätten konstaterar hovrätten att det endast finns försvårande omständigheter. En av dessa är att strypningen föregicks av en misshandel med tydliga inslag av övervåld.

Hovrätten skriver dessutom i sina domskäl:

"Till detta kommer att MÄ (kvinnan) var gravid och att graviditeten dessutom var tämligen långt framskriden, vilket X (den tilltalade) var väl medveten om. Enligt hovrättens mening är detta i hög grad försvårande, eftersom X genom att strypa MÄ inte bara dödade henne, utan också släckte ett liv i tillblivelse. Mot bakgrund av det anförda anser hovrätten att brottets straffvärde ligger på livstidsnivå." 

Hovrätten konstaterar att ”utomordentligt starka skäl” talar mot utvisning - bland annat att 24-åringen har en stark anknytning till Sverige. Trots detta anser hovrätten att brottet är så allvarligt att det finns synnerliga skäl att utvisa honom. Hovrätten fastställer därför utvisningsbeslutet.

En nämndeman är skiljaktig i utvisningsfrågan och vill upphäva utvisningsbeslutet.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Hemskt fall!

Dock intressant juridiskt: Ett ofött barn saknar rättskapacitet och kan enligt svensk lag inte utsättas för brott. Är det då rätt att detta anses som försvårande straffmätningsmässigt? I synnerhet eftersom det är tillåtet att genomföra en abort i samma graviditetsvecka som kvinnan befann sig ii.

Jag ställer mig helt oförstående till att en handling som dagligen sker slentrianmässigt med statens hjälp är försvårande omständigheter som leder till ett längre straff. Hade man resonerat likadant om det hade rört sig om vecka 18? Mycket märkligt resonemang.

Staten hjälper inte våldsutövare att mot någons vilja orsaka ofrivilliga aborter. För egen del anser jag att utöva våld som riskerar att skada fostret mot en gravid kvinna visar på särskild hänsynslöshet och råhet.

Det är helt oväsentligt, brottet är mot kvinnan. Eftersom kvinnan är avliden saknar hon förmåga att sörja sitt barn och det kan ingalunda råda försvårande omständigheter av den anledningen. Rätten dömer efter eget tyckande på för samhället helt subjektiva grunder.

Dock är ju som sagt inte det ofödda barnet subjektet i fråga, utan det är kvinnan. Domstolen tolkar barnet som en juridisk "kroppsdel" av kvinnan. Det försvårande är det extra emotionella lidande kvinnan utsattes för då hon visste att även barnet skulle dö, eftersom hon kan antas ha haft en stark emotionell koppling till det ofödda barnet alldeles oavhängigt dess juridiska status.

Det är alltså inte fråga om att fostret skulle ha ansetts vara rättssubjekt, utan att mordet kan anses vara extra grymt mot _kvinnan_ då hon var gravid.
Abortfrågan har inget med fallet att göra.

Nja... e contrario så är det nödvändigt att göra det ofödda fostret till rättssubjekt för att anse att det är försvårande att släcka detta liv.

Din tolkning av det extra emotionella lidandet kan inte härledas ur domskälen men är i och för sig intressant. Det känns dock lite konstruerat för att undvika att behöva ta ställning till det ofödda barnet som rättssubjekt.

Du har uppenbarligen hittat på det. Domstolarna kan givetvis inte utmätta straff efter egna antaganden och spekulationer om vad en avliden reflekterade över i dödsögonblicket.

Det handlar väl inte om vad hon möjligen tänkte och kände i just dödsögonblicket utan den ställning hon var i som gravid kvinna, att det försvårande ligger i att det är mer rått och brutalt att mörda en kvinna som dessutom väntar barn. Faktumet också att en gravid kvinna är i en mer isatt situation och inte kan försvara sig lika bra mot angrepp osv. I detta fall verkar dock inte hovrätten fört det resonemanget utan ansett att den försvårande omständigheten har att göra med hur man ser på det ofödda barnet. Men man kan se i annan praxis att liknande resonemang har förts som har setts som försvårande omständigheter. Om en person har befunnit sig i en situation som gör det svårare att värja sig/försvara sig mot angrepp

Menar du att det INTE skulle vara allvarligare att släcka två liv än ett?

Inte om liv nummer två är ett liv som det är fullt tillåtet att släcka utan angiven orsak och som man får gratis hjälp av staten att släcka, samt som allmänt anses helt klanderfritt att släcka.

Nu har förvisso hovrätten motiverat i domskälet att den försvårande omständigheten skulle vara just för att gärningsmannen släckt ett till liv, men jag tänker annars att den försvårande omständigheten skulle vara råheten/grovheten i det utförda, så som just sådana omständigheter kan vara försvårande i andra fall. Alltså att ha bragt någon om livet i den position hon har befunnit sig i som någon som väntar ett barn, och att ha svårare att försvara sig osv.

Vill även tillägga: visserligen är det tillåtet att göra abort i vecka 20, men socialstyrelsen måste ge tillstånd för aborten. Det måste finnas särskilda skäl till aborten. Exempel på skäl kan vara problem med alkohol eller droger, mår psykiskt dåligt eller att fostret har någon allvarlig skada eller missbildning. Ålder kan också vara ett särskilt skäl. Så det är ändå skillnad på att göra en abort såpass sent. 2 veckor senare, alltså i v 22 kan fostret överleva utanför kroppen dessutom (vilket också är sista veckan för att få göra abort).

Funderat på följande: (Verkligt fall men inget rättsligt efterspel)
2 socialsekreterare kontaktar en mamma sedan man fått in en anonym orosanmälan. Mamman ber att soc sekreteraren ska ringa dagen efter eller kanske vänta några dagar eftersom mamman är gravid. Soc sekreterarna turas om att ringa mamman och pressa henne att svara på frågor varvid mamman känner att hon får ont i magen. Hon påtalar ånyo att hon är gravid men detta tar man inte hänsyn till. Först när mamman får missfall och läkaren uppger att det finns en uppenbar risk att socialens samtal orsakat missfallet, så slutar man ringa henne men i stället skickas brev som besvaras. Ska tilläggas att en av socialsekreterarna skyller på sin chef som var den andra som ringde mamman. Olagligt eller inte?.

Det vore ju intressant att se hur läkaren motiverar orsakssambandet mellan deras påtryckningar och missfallet, om det går att utesluta alla andra tänkbara anledningar till missfallet. Jag har aldrig hört talas om missfall som orsakats av något sådant.

Förstår att du aldrig hört talas om det. Man får ju förutsätta att läkaren har rätt i det fallet. Dessutom är det ett "tystat" ärende hos soc. Eftersom det råder sekretess så är det svårt att komma åt läkarnas yttranden men det pekar dock åt samma håll. Ingen åklagare vill dock ta tag i ärendet.

Tycker inte man bara kan förutsätta att läkaren haft rätt i det fallet. Läkare är inga allsmäktiga gudar, vilket vi blivit smärtsamt medvetna om den senaste tiden med både KI-läkaren som utreds, läkaren som hållt kvinna kidnappad i 6 dagar, med mera, med mera. Börjar undra vad det där är för yrkeskår egentligen...