Skip to content

Asyl och invandring 2015 - här är de slutliga siffrorna för rekordåret

Anders Danielsson är generaldirektör för Migrationsverket.
Anders Danielsson är generaldirektör för Migrationsverket.

Förra året tog Sverige emot 163 000 asylsökande - nästan dubbelt så många som år 1992, då krigen på Balkan rasade. Det visar Migrationsverkets slutliga statistik över 2015.

 

- Det har varit en mycket tuff höst där vår förmåga att lösa uppgiften har satts på prov till det yttersta. Vi klarade detta tack vare storartade insatser av våra medarbetare, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Redan i början av året kom många asylsökande till Sverige – mellan 4 000 och 5 000 varje månad, visar siffrorna från Migrationsverket. Under sensommaren startade en ökning – från 6 619 i juni till sex gånger så många i oktober: 39 196.

"Stegvis ökning"
*Afghaner, irakier och syrier var de tre vanligaste nationaliteterna bland de asylsökande 2015.

Migrationsverket skriver:

”Ökningen av antalet asylsökande 2015 skedde stegvis. Först började allt fler syrier söka asyl här och i oktober tog Sverige emot nästan 13 000 syrier. De var den största gruppen under hela året, totalt drygt 51 000. Mot slutet av sommaren märktes en tydlig ökning av antalet asylsökande irakier. Senare sökte också alltfler afghaner asyl i Sverige - i november nästan 14 700.”

Under 2015 kom många fler ensamkommande asylsökande barn till Sverige än året innan. De ökade från 7 049 till 35 369. Samtidigt ökade deras andel av alla asylsökande - från en tiondel till en femtedel.

Av de ensamkommande barnen var 66 procent afghaner.

Migrationsverket skriver:

”I årets första prognos uppskattade Migrationsverket att Sverige skulle ta emot 7 800 ensamkommande barn 2015. Att det i stället kom cirka 35 400 innebar en stor utmaning för alla landets kommuner.”

181 890 i systemen
Migrationsverket hade vid årsskiftet 181 890 inskrivna i sitt mottagningssystem, varav 101 100 i verkets asylboenden.

- Väntetiderna för de sökande ökade successivt under 2015. Under 2016 kommer vi att lägga mycket kraft på att minska dem. En annan utmaning blir att anpassa vår verksamhet till den tillfälliga lagstiftning som regeringen har aviserat, säger Anders Danielsson.

Under det gångna året fick sammanlagt fick 109 235 personer uppehållstillstånd av olika skäl, till exempel studier, familjeanknytning, skydd och arbete. Det var ungefär lika många som 2014. Många av tillstånden var tidsbegränsade, till exempel arbetstillstånd för tillfälliga anställningar och tillstånd på grund av en nyetablerad relation. 

Att förenas med familjemedlemmar var som tidigare år det vanligast skälet för uppehållstillstånd. Drygt 43 400 anhöriga fick under 2015 uppehållstillstånd, ungefär lika många som året innan. De största grupperna kom från Syrien, Indien och Irak.

Totalt beviljades nästan 35 000 asylsökande permanenta uppehållstillstånd i Sverige under 2015 (här ingår  inte årets knappt 1 900 kvotflyktingar).Det är ungefär lika många som året innan. Det stora flertalet av asylsansökningarna som lämnades in 2015 har dock ännu inte hunnit avgöras. De största grupperna 2015 kom från Syrien, Eritrea eller var statslösa.

Arbetskraft från Asien
Arbetskraftsinvandringen 2015 ökade något jämfört med året innan, från knappt 15 800 beviljade tillstånd till nästan 17 000. De största grupperna arbetstagare kom från Thailand, Indien och Kina. De vanligaste kategorierna var bärplockare, IT-specialister, civilingenjörer och restaurangpersonal.

Ungefär lika många studenter fick uppehållstillstånd 2015 som året innan. Under 2015 handlade det om 9 410 personer. De största grupperna kom från Kina, Indien och USA.

 

Ur Migrationsverkets statistik

 


Källa: Migrationsverkets statistik

 

 

Foto: Claudio Bresciani/TT

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Är dessa siffror verkligen korrekta eller är de framtagna för att ge sken av att MV har kontroll på invandringen. Som det såg ut sista halvåret 2015 så verkar det osannolikt att MV kan ge antalet på en individ när. Som det såg ut vid gränsövergångarna så blir jag djupt imponerad över MV:s kontroll.
Jag vill gärna ha svar från MV där de påstår att alla siffror är helt korrekta.

På vilket sätt ska migrationsverket, utöver att hålla en presskonferens där deras siffror presenteras, säga att siffrorna är korrekta? Det får väl ändå anses ligga i sakens natur att myndigheter ska utgå från gedigna siffror när de framlägger rapporter, och att dessa siffror ska redovisas sanningsenligt.

Självklart borde det vara så men jag har hört andra siffror, också från betrott håll.

"Från betrott håll"? Vilket håll kan det vara månne? Vilka kan tänkas ha bättre koll än Migrationsverket?

Men nu publiceras endast asylsökande. Det finns andra former som anhöriginvandring som inte är med i den siffran, kan vara det som spökar. Osäker, men tror inte att ensamkommande barn räknas dit heller.

Jag ser ingen anledning att betvivla dessa siffror över antal asylsökande, där tror jag migrationsverket har full koll.
Däremot säger dessa siffror ingenting om hur många flyktingar och övriga migranter som kommit till Sverige under 2015. Det finns de som inte söker asyl utan bara "försvinner" när de kommit med tåget/färjan. Hur många dessa är har vi ingen aning om!
Många har säkerligen rest vidare till Finland och Norge, många sökte asyl längre in i landet (tex. Stockholm, fast de anlände till Malmö), men jag tror att väldigt många uppehåller sig illegalt i landet.

Okay, jag läste nog för fort och för dåligt. Det var totala antalet invandrare jag syftade på. Ber om ursäkt för slarvig läsning.

Dessa siffror rör antalet som sökt asyl, vilket inte borde vara så svårt att hålla reda på ner på individnivå! Till detta kommer sedan naturligtvis all övrig kontrollerad och okontrollerad invandring. Om migrationsverkat har full koll på invandringen är väl upp till var och en avgöra, men man har ju från myndighetshåll vidgått viss mäng folk "försvinner" direkt efter gränspassagen .

Det är väl knappast svårt att sammanställa och redovisa antalet ansökningar eller vad menar du? Tvekar du även på att försäkringskassan kan sammanställa och redovisa hur många som söker sjukpenning? Hur många som söker till högskolan etc?

Självklart är det inte svårt att sammanställa men det handlar om vad man sammanställer. F-kassan och Arbetsförmedlingen är goda exempel på att redovisa efter uppdragsgivarens önskemål. Kanske något du missat.

Kan vi eller bör vi i Sverige ha förtroende för "våra" myndigheter?

Reinfeldt hade flugit över AnkDammen o konstaterat att här
finns gott om plats. Han har uppenbarligen inte flugit över
Libyen, vilket han borde ha gjort, som är världens 16e största
land o där är varmt så man kan bo i tält.

Reinfeldt borde ha byggt bostäder för 500,000 pers på de Tomma
Ytorna han såg INNAN det talas om att släppa in folk.

AzylKöret har drivit upp bostadsbristen i princip i hela landet,
sett o stooort, o detta har lett o leder till uppdrivning av f f a KöpeBostäder
(men även hyror) vilket azylfolket inte gynnas av - de blir inte höginkomst-
tagare mm så att de kan vara med o bjuda över AnkDammsFolket o
etablerade invandrare, typ judar o syrianer (men även turkar) o EU-folk
som tyskar, holländare o italienare + fransmän.

Kan man verkligen släppa in folk i kalla ankdammen utan att det finns
bostäder???

Så frågan är vilka gynnas av förda azylpolitik förutom Bert Karlsson o
Co + bostadsbyggare - mat- o klädesbutiker nära azylfolket.

Z-Mannens tips är att folk kommer att fortsätta bo inom azylförläggningar
i typ 5-6 år så Bert & Co kan gnugga händerna o förmodligen även Petter
(Stordalen) o Bicky (som för ett antal år sedan Chackrade Bort sig men
har kommit tillbaka) som kommer att hänga på när de får tillräckligt betalt.

Kul hur det blir snabbspår till jobb.

Samhall skall "anställa" 2,000 långtidsarbetslösa varför inte anställa ett
par 100,000 så att det verkligen blir ett snabbspår till jobb för azylfolket.

Det finns massor med jobb för samhall - sy postsäckar tillverka regkyldar
o limma adventskalendrar mm mm o varför inte sy uniformer