Skip to content

103-åring vinner mot kommun i domstol - har rätt till äldreboende

Kvinnan är 103 år gammal och lider enligt läkare av "kroppslig skröplighet" vilket ger henne ett "stort behov" av omvårdnad dygnet runt. Enligt kommu-nen räcker det dock med den hemtjänst hon har och något äldreboende vill man inte betala. Förvaltningsrätten går dock på den 103-åriga kvinnans linje och ger henne rätt.

 

Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad avslog den 103-åriga kvinnas ansökan om vård- och omsorgsboende. Nämnden ansåg inte att hon hade ett omfattande behov av heldygnsomsorg och närhet till personal.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och pekade på att hon är i behov av sjukvård dygnet runt och en allmänt ökad omsorg för att känna sig tryggare i vardagen under den begränsade tid som hon kan förväntas leva.

Hemtjänsten kommer dagligen
Av stadsdelsförvaltningens utredning framgår att kvinnan redan har "insatser dagligen och veckovis via hemtjänsten, avseende personlig omvårdnad, hygien och tillsyn, mathållning, städning och inköp, promenader och trygghetslarm".

Kvinnan har hjärtbesvär, kärlkramp och yrsel samt pacemaker. Hon har även kronisk hosta. Hon går med rullator men hennes balans är nedsatt på grund av yrsel och hon har trillat flera gånger.

Kvinnan berättar också att hon har svårt att sova på nätterna på grund av oro och otrygghet och att hon känner sig ensam. Hon känner sig otrygg om kvällarna när okända personer kommer från hemtjänsten.

Utredaren vid kommunen anser dock inte att hon är i behov av vård- och omsorgsboende "eftersom hon inte kan anses ha ett omfattande behov av heldygnsomsorg samt närhet till personal".

"Lider av kroppslig skröplighet"
Av ett läkarintyg framgår dock att kvinnan är i "stort behov av omvårdnad med personal dygnet runt" och att "hon är av hög ålder och lider av kroppslig skröplighet".

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar nu att utredningen om kvinnans fysiska hälsa inte i sig är tillräcklig för att hon ska anses ha ett så omfattande behov av vård att hon ska bevilja plats på vård- och omsorgsboende.

Om man däremot väger in övriga omständigheter -– däribland hennes "ensamhetsproblematik" och starka ångest och oro om kvällarna, hennes mycket höga ålder och att hennes hälsa sannolikt inte kommer att förbättras - så utgör det – tillräckliga skäl för att hon ska anses vara i behov av bistånd i form av dygnetruntvård.

Förvaltningsrätten anser därför att kvinnan inte kan anses vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom att enbart beviljas bistånd genom insatser i hemmet och att trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses utan dygnetruntvård. Hon beviljas därför begärt bistånd och överklagandet bifalls.

 

 

Foto: Anders Wiklund/TT

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Egentligen är det både skamligt och skämmigt att en gammal människa med dessa besvär ska behöva tvinga fram en dom för att få sina rättmätiga behov tillgodosedda. Usch och fy.

Bara det faktum att hon tvingas gå till Förvaltningsrätten är ett bevis på att aktuell kommun helt saknar såväl kompetenta tjänstemän som empati, Skamligt minst sagt!

Ni måste ha klart för er att tjänstemännen med 100% sannolikhet hade bestått hennes ansökan om det hade fått bestämma. men det är lokala kommunala riktlinjer som bestämmes av kommunal politiker som styr vad som KAN godkännas. dvs hur skröplig man måste vara för att hemtjänst inte räcker.

Det korrekta är att det är behovet som ska styra valet av insatser. Visst kan riktlinjer vara bra och bör beaktas men det ska vara individuell bedömning som ska helhet baserad. Inte enbart bedöma det fysiska behovet. Det är handläggaren som ska utreda, analysera och stå för bedömningen, inte politikerna. Som handläggare själv skulle jag aldrig få för mig att skriva en bedömning och ett beslut som jag inte kan stå för.

Finns ytterligare fall liknande ovan beskrivna ärende.

103 år, hjärtbesvär, kärlkramp, pacemaker, yrsel, kronisk hosta. Beroende av rullator. Trillat flera gånger p g a yrsel. Svårt att sova om nätterna p g a oro och otrygghet samt ensamhetskänslor. Läkare konstaterar att kvinnan är i stort behov av omvårdnad med personal dygnet runt p g a av hög ålder och kroppslig skröplighet.
Hur inhumant och nonchalant får vårt s k välfärdssamhälle tillåtas vara? Djupt upprörande att det ska behövas ett domstolsbeslut för att tillförsäkra en bräcklig åldring i denna belägenhet en självklar rätt till s k vård- och omsorgsboende.

Att kommunen ger denna kvinnan avslag trotts att läkarintyg styrker kvinnans behov av omvård dygnet runt är ett bevis på att kompetensen hos utredarna är under all kritik. När jag läste artikeln så blev jag hederligt förbannad, hur respektlösa får man bli? Tack förvaltningsrätten för att NI gav kvinnan rätt.

Förlåt mig en förvaltningsrätten e väl lika respektlösa o korkade. Dem gav henne rätt bara för att kvinnan var osäker o orolig. Inte för att hennes ålder o sjukdomstillstånd...
Hur fan håller sverige på med. Ta hand om våra gamla.

När jag läser artikeln blir jag mest av allt besviken - på mig själv. Jag som trodde att jag uppnått Cynikernas Nirvana och släppt varje spår av löjliga idealistiska illusioner. Här fick jag se att jag fortfarande har en del kvar att lära mig om hur vårt folkhemska samhälle egentligen fungerar. Visst fick hon rätt till slut men varför skulle hon alls ha behövt kämpa?

Jag arbetade för en tid sedan tillfälligt på ett högomsorgsboende. Det som förvånade mig var att i vissa fall hade par flyttat in på boendet och när den med omsorgsbehovet hade avlidit bodde partnern kvar. Känns lite sneddrivet mot bakgrund av denna artikel.

Kanske att hen som blev kvar efter att dennes livskamrat vandrat vidare hade byggt upp ett kontaktnät och ett stöd gällande kamrater/medmänniskor där på boendet?

Skönt att höra att det finns viss medkänsla kvar där ut i vissa boenden.

Till kommunens politiker o tjänsteindivider: Vet HUT vet sjufaldigt HUT. Äldre människor som arbetat fram vårt samhälle. Visa ansvar och respekt och gå en utbildning i ödmjukhet.

Ansvaret ligger helt på de politiker vi har, dels lever vi allt längre, dels blir andelen äldre större och större, sedan avvecklar nästan samtliga kommuner sina äldreboenden istället för att utöka och modernisera dem.
Följden blir att de äldre bor kvar i sina ofta alltför stora bostäder vilket också förvärrar bostadsbristen, de äldre får ej heller ett värdigt liv med en hemtjänst som jäktar in/ut men ingen tid till mänsklig kontakt. Borde definitivt finnas utrymme för privata initiativ med värdigare boenden!