Skip to content

103-åring vinner mot kommun i domstol - har rätt till äldreboende

Kvinnan är 103 år gammal och lider enligt läkare av "kroppslig skröplighet" vilket ger henne ett "stort behov" av omvårdnad dygnet runt. Enligt kommu-nen räcker det dock med den hemtjänst hon har och något äldreboende vill man inte betala. Förvaltningsrätten går dock på den 103-åriga kvinnans linje och ger henne rätt.

 

Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad avslog den 103-åriga kvinnas ansökan om vård- och omsorgsboende. Nämnden ansåg inte att hon hade ett omfattande behov av heldygnsomsorg och närhet till personal.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och pekade på att hon är i behov av sjukvård dygnet runt och en allmänt ökad omsorg för att känna sig tryggare i vardagen under den begränsade tid som hon kan förväntas leva.

Hemtjänsten kommer dagligen
Av stadsdelsförvaltningens utredning framgår att kvinnan redan har "insatser dagligen och veckovis via hemtjänsten, avseende personlig omvårdnad, hygien och tillsyn, mathållning, städning och inköp, promenader och trygghetslarm".

Kvinnan har hjärtbesvär, kärlkramp och yrsel samt pacemaker. Hon har även kronisk hosta. Hon går med rullator men hennes balans är nedsatt på grund av yrsel och hon har trillat flera gånger.

Kvinnan berättar också att hon har svårt att sova på nätterna på grund av oro och otrygghet och att hon känner sig ensam. Hon känner sig otrygg om kvällarna när okända personer kommer från hemtjänsten.

Utredaren vid kommunen anser dock inte att hon är i behov av vård- och omsorgsboende "eftersom hon inte kan anses ha ett omfattande behov av heldygnsomsorg samt närhet till personal".

"Lider av kroppslig skröplighet"
Av ett läkarintyg framgår dock att kvinnan är i "stort behov av omvårdnad med personal dygnet runt" och att "hon är av hög ålder och lider av kroppslig skröplighet".

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar nu att utredningen om kvinnans fysiska hälsa inte i sig är tillräcklig för att hon ska anses ha ett så omfattande behov av vård att hon ska bevilja plats på vård- och omsorgsboende.

Om man däremot väger in övriga omständigheter -– däribland hennes "ensamhetsproblematik" och starka ångest och oro om kvällarna, hennes mycket höga ålder och att hennes hälsa sannolikt inte kommer att förbättras - så utgör det – tillräckliga skäl för att hon ska anses vara i behov av bistånd i form av dygnetruntvård.

Förvaltningsrätten anser därför att kvinnan inte kan anses vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom att enbart beviljas bistånd genom insatser i hemmet och att trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses utan dygnetruntvård. Hon beviljas därför begärt bistånd och överklagandet bifalls.

 

 

Foto: Anders Wiklund/TT

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt