Skip to content

Åklagare "lånas ut" till Migrationsverket under ett halvår - avvarar 30 anställda

Riksåklagaren Anders Perklev lånar ut ett trettiotal medarbetare till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Åklagarmyndigheten kommer att låna ut cirka 30 medarbetare till Migrationsverket under våren. Under i vart fall de första tre månaderna kommer detta att vara "gratis" för Migrationsverket.

 

Åklagarmyndigheten fick en formell begäran om att låna ut personal till Migrationsverket i mitten av november för att myndigheten ska kunna hantera det pressade arbetsläget.

Enligt Åklagarmyndighetens bedömning kan både åklagare och administratörer "lånas ut" till Migrationsverket - fram till och med den 31 maj nästa år.

Åklagarmyndigheten ska stå för personalens lön under i vart fall de tre första månaderna.

De personer som har anmält intresse kan i vissa fall tjänstgöra under hela den aktuella perioden och i andra fall endast delar av perioden.

- Vi är glada att så många medarbetare har visat intresse, och det känns viktigt att kunna bistå Migrationsverket i det här mycket besvärliga läget, säger chefsåklagare Solveig Wollstad, områdeschef i Åklagarområde Öst.

- Det medför förstås en ökad arbetsbelastning på våra övriga medarbetare, men de är beredda att hjälpas åt för att klara av situationen, 

 

 

Foto: Sören Andersson och Claudio Bresciani/TT

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

vore det inte bättre om varje myndighet såg till att få snurr på sin egen verksamhet i stället för att backa upp varandra så att vi får två myndigheter som går halvtaskigt

Sedan polisens resultat drastiskt minskats finns det nu överkapacitet hos åklagarmyndigheten. Motsvarande lär bli fallet hos domstolarna också. Politikerna låter polisen missköta sin verksamhet utan att klaga.

Oavsett beslut finns de som är för och emot och om det vore bättre att "varje myndighet såg till att få snurr på sin egen verksamhet i stället för att backa upp varandra så att vi får två myndigheter som går halvtaskigt", ligger det förvisso något i men inte att förglömma är att rikspolitikernas inkompetens är helt avhängigt att i myndigheter missköter vissa tjänstemän sin verksamhet för att rikspolitikerna bestämt att det sker utan påföljder.

I rådande krissituation avseende flyktingtillströmningen är Riksåklagaren Anders Perklev beslut ännu ett att beundra och han upphör inte att i positiv bemärkelse förvåna, tillika avser Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson som också i sin förra tjänst vid Säpo klarat att reda ut vad rikspolitiker sanslösa beslut ställt till med, så ge Perklev och Danielsson en chans att även denna gång reda ut, ännu ett av rikspolitiker så totalt bortom all sans fattat beslut att de politikerna skulle deporteras ut ur Sverige.
Mvh.

Jag förstår inte, Thérèse, vem vill du utvisa?

klabbe.
Utvisa de rikspolitiker som ännu en gång lurat miljoner människor i krigshärdar att de får permanent uppehållstillstånd i Sverige och bostad, utbildningar, arbete etcetera.
Enormt många människor har på grund av dessa löften förlorat sina liv i sin vådliga färd mot Sverige och andra har trotts det fortsatt att riskera sina liv för att söka sin tillflykt här, där en synnerligen stor del av befolkningen svälter för att de saknar både arbete och bostäder.
Mvh.

"I rådande krissituation avseende flyktingtillströmningen är Riksåklagaren Anders Perklev beslut ännu ett att beundra och han upphör inte att i positiv bemärkelse förvåna, tillika avser Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson som också i sin förra tjänst vid Säpo klarat att reda ut vad rikspolitiker sanslösa beslut ställt till med, så ge Perklev och Danielsson en chans att även denna gång reda ut, ännu ett av rikspolitiker så totalt bortom all sans fattat beslut att de politikerna skulle deporteras ut ur Sverige."

Jag är inte kvinna att avgöra om du har rätt hela vägen eller inte Thérèse, men himla uppfriskande att få läsa lite beröm till chefer som vågar agera. Vi har alldeles för få handlingskraftiga chefer, varför jag tycker vi bör sluta sänka de som vågar visa handlingskraft och backa upp dem i stället. Om de inte gör något helt huvudlös så klart.

Jag tvivlar verkligen på att Åklagarmyndigheterna har överkapacitet. Det är nog snarare så att de vill skaffa sig samma alibi som Rikspolischefen :"Vi har fått lägga det mesta åt sidan för att hjälpa Migrationsverket att klara asylprocesserna !"

På Västkusten har de fått betydligt mindre att göra, enligt egen utsago. Orsaken är betydligt lägre grad av utredning hos polisen.

Detta är bara början. Massvis av myndigheter har fått samma fråga, till och med domstolar. Vilket skådespel.

Hur ser det ut i Sverige om ett år då det står klart för alla att de flyktingarna lagt beslag på vår sociala välfärd och trängt ut oss andra. De har störst behov på allt och vi hamnar allt längre bak i kön. Redan nu är det så inom många sektorer och personalen klappar ihop. Dessutom skall vi betala allt med 50, 60 resp. 70 miljarder. GUD BEVARE KONUNGEN OCH FÄDERNESLANDET !

Lugn. Konungen klarar sig alltid.

50-70 miljarder kommer inte att räcka på långa vägar. Möjligtvis per kvartal.

Detta verkar vara en undanflykt för åklagarna att inte ta tag i problemet med att dessa tar i från polisen möjligheter och verktyg som klarar upp brott och stävjar brottslighet. Samtidigt kan det vara bra att det finns specialiserade åklagare för massinvandringen, vilka måste samarbeta med Interpol och med rättsväsendet i andra länder. Man ska komma ihåg att inte alla som kommer hit har ärliga avsikter med sin "flykt" till Sverige.

Nu ska dessa åklagare knappast arbeta som åklagare inriktade på personer som kommer hit med onda avsikter. Nej, det de här åklagarna ska göra är att registrera migranter och hålla intervjuer med dessa. Bra va?

Är det som Bob hävdar verkligen åklagarnas uppgifter kan man fråga sig.

Det här handlar inte om "åklagarnas uppgift". Precis som en (för ovanlighetens skull) någorlunda informerad person upplyste om en bit upp har en förfrågan om hjälp gått ut från Migrationsverket till ett stort antal andra myndigheter. Och det står dessa myndigheter fritt att erbjuda hjälp.

Tack för alla andra magnifika artikel. Var annars kan vem som helst få den typen av information på ett sådant perfekt sätt att skriva? Jag har en presentation nästa vecka, och jag är på sökandet efter sådan information.