Skip to content

Åklagare "lånas ut" till Migrationsverket under ett halvår - avvarar 30 anställda

Riksåklagaren Anders Perklev lånar ut ett trettiotal medarbetare till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Åklagarmyndigheten kommer att låna ut cirka 30 medarbetare till Migrationsverket under våren. Under i vart fall de första tre månaderna kommer detta att vara "gratis" för Migrationsverket.

 

Åklagarmyndigheten fick en formell begäran om att låna ut personal till Migrationsverket i mitten av november för att myndigheten ska kunna hantera det pressade arbetsläget.

Enligt Åklagarmyndighetens bedömning kan både åklagare och administratörer "lånas ut" till Migrationsverket - fram till och med den 31 maj nästa år.

Åklagarmyndigheten ska stå för personalens lön under i vart fall de tre första månaderna.

De personer som har anmält intresse kan i vissa fall tjänstgöra under hela den aktuella perioden och i andra fall endast delar av perioden.

- Vi är glada att så många medarbetare har visat intresse, och det känns viktigt att kunna bistå Migrationsverket i det här mycket besvärliga läget, säger chefsåklagare Solveig Wollstad, områdeschef i Åklagarområde Öst.

- Det medför förstås en ökad arbetsbelastning på våra övriga medarbetare, men de är beredda att hjälpas åt för att klara av situationen, 

 

 

Foto: Sören Andersson och Claudio Bresciani/TT

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt